13 Nisan 2015 Karar Özeti

1- Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Belediye Encümen Üyeleri seçimi gizli oylamayla yapılmıştır.

3- İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üye seçimi yapılmıştır. 

4- 2014 yılı Denetim Komisyonu raporu Meclisin bilgisine sunulmuştur. 

5- Tarihi Kentler Birliğine üye seçimi yapılmıştır.

6- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2014 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

7- 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesi gereğince Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere şoförlü-şoförsüz araç kiralama hizmet alımı ihalesinin 3 yıllığına yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

8- Taşkent İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

9- İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Okullar, İşyerleri vb. yerlere verilecek eğitim ücretlerinin belirlenmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Yunak İlçesinde 10 araçlık ticari taksi plakasının ihaleye çıkarılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince encümene yetki verilmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (m) fıkrası gereği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 6. maddesindeki değerlendiriciler tablosunun değiştirilmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan İsmil, Sızma, Tepekent, toplu ulaşım hatlarının güzergâhı UKOME kararı ile belirlenerek 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi ile ortak proje yürütülebilmesi ve protokol yapılabilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24. maddesi (n) bendine istinaden Başkanlık Makamına yetki verilmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

15- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak cadde düzenleme çalışmaları esnasında ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan bazı caddelerin de bir defaya mahsus düzenlenebilmesi için İlçe Belediyeleri ile ortak hizmet protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

16- Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) yaz tatilinde öğrencilere yönelik yaz okulu açılması için Konya Valiliği; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İlçe Belediyeleri ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ve sekiz ilçe otogarında uygulanmakta olan giriş-çıkış ücret tarifelerinin yeniden tespitine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Şükran Mahallesindeki gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesindeki gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşüm Derneği ile Ortak Hizmet protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Ahırlı İlçesi Akkise mahallesinde bulunan taşınmazın 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddesinin son fıkrası gereğince kamulaştırılması için encümene yetki verilmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Mülkiyeti Belediyemize ait Başarakavak Belde Belediye binasının ilgili İlçe Belediyesine devri için Encümene yetki verilmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği isminin Şehir Estetiği Yönetmeliği olarak yeniden düzenlenmesine edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Akşehir İlçesi,  Ucuzluk Mahallesi, 19-L-I pafta, 1206 ada 271, 468 ve 469 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, L21D01B1C paftaya isabet eden 12 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L2A pafta, 73 ada, 243 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 49L4B pafta, 138 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

28- Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 49L1C pafta, 612 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Beyşehir İlçesi, Yeni ve Evsat Mahallesi, 49L2A Pafta, 27 Ada, 18, 19 parseller ve 123 ada, 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Ereğli İlçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 18 M 1 pafta, 1747 ada, 2 parsel imar planında konut alanına isabet etmekte olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Karapınar İlçesi, Fatih Mahallesi, 31 M 3 pafta, 635 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Karapınar İlçesi, Sazlıpınar Mahallesi, M30D09B pafta, 105 ada,  1, 2, 3 ve 10 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Karatay İlçesi, Başgötüren Mahallesi, L30C06D4A pafta, 655 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11A2C imar paftasında, M29A11A2C pafta, 1568 ada, 90 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A06C3C pafta, 17638 ada,  1 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı, 2 nolu parselin Cami Alanı ve ile Otopark Alanının, Sosyal Tesis Alanı, İbadet Alanı ve otopark alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3B pafta, 24169 ada,  1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Kulu İlçesi, Kırkpınar Mahallesi, J29C13A1D pafta, 181 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B18C2C, M28B18C3B, M28B19D4A paftalar, 27396 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi, M28C08B1B pafta, 7811, 7812, 7816, 7817 nolu parseller ile 235 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M28-B-05-C-2-A/M28-B-05-C-2-D (27 L IV) paftalar, 17101 ada 4-6-7-8-9-10 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-09-C-3-C, M28-B-10-D-4-D (21 J IV) paftalar, 29115 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Selçuklu İlçesi, Tapunun Eğribayat Mahallesi, L29-C-11-D-2-A pafta, 171 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-4-C (23 L I-23 K II) paftalar, 18268 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Selçuklu İlçesi, Tapunun 2 Mahalle, M28-B-15-C-1-B (18 L IV) pafta, 978 ada, 243 ve 296 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-B (26 K I) pafta, 15457 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-C-4-C (25 N II) pafta, 15772 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-A (22 J IV) pafta, 20682 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Selçuklu İlçesi, Tapunun Beyazıt Mahallesi, M28-B-15-C-1-B (18 L IV) pafta, 817 ada, 60 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-D (23 K I-IV) pafta, 18473 ada 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-A-3-B (29 M III) pafta, 16402 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, 20561 Ada, 12 Parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1C Pafta, 28 ada, 39 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planında, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatlarına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, 20 21JK pafta, 710 ada, 80 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 306 ada, 17 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 208 ada, 1 nolu parselin Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bozkır Belediye Bakanlığının imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 196 ada, 3 nolu parselin Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bozkır Belediye Bakanlığının imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, K29C14B pafta, 654 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Durak Mahallesi, N27A03C ve N27A04D paftalar, 109 ada, 11 ve 13 nolu parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 18NI pafta, 3131 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

61- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, M32D18B pafta, 663 parselde Enerji Üretim Alanı yapılması ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 20İ1A pafta, 4311, 4312, 4313, 4319, 4320, 4321 ve 4322 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 19 N 4 pafta, 108 ada, 29 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04C2D pafta, 115 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C pafta, 5562 Ada, 43 Parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A16B pafta, 5364 ada, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 32 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29B21B pafta, 6610, 6611, 6612 ve 6613 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B ve M29A07A paftalar, 25140 ada ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M28A10D pafta, 5823 ada, 142 parsel, 5824 ada, 4 parsel, 5825 ada, 6, 13, 55 ve 62 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C pafta, 24615 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, M28C02B pafta, 151 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, M28B15D1A pafta, 4599 ada, 53 parselde yapılan plan tadilatına itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde, 5 Etap dan oluşan Master Plan revizyonlarına itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 245 sayılı kararı ile onaylanan,  Konya Şeker Fabrikası ve çevresinde yapılan imar plan tadilatına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

75- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C02C pafta, 10125 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,     

76- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 10 99 ve 1100 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10C pafta, 18202 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Molla Gürani mah. M28B15A pafta, 2929 ada, 41 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 20K3C pafta, 666 ada, 22 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19 K pafta, 513 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Taşkent İlçesi,  O29A06A, O29A06D ve O28B10C paftalara isabet eden alanda Enerji Üretim Alanı yapılması ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Mevlütlü Mahallesi, K27D13C pafta, 2320 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83- Mülkiyeti Belediyemize ait Derebucak İlçesindeki taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince ilgili İlçe Belediyesine devri için Encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84- Akşehir İlçe sınırları içerisinde imar planına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85- Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 21-L-I pafta, 1152 ada 658 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86- Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L3B ve 50L3C Paftalar, 554 Ada, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ve 89 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87- Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30N4 pafta, 126 ada, 21, 22, 23, 24, 52 parseller ve 959 ada, 53 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 5 pafta, 265 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, II. Derece Arkeolojik Sit Alan içerisinde kalan Yeniceoba höyüğünde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A11B3A pafta, 20368 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mevlana Caddesi üzerinde 148 ada, 87 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 588 ada 3 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 393 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, L29D23D pafta, 21464 ada, 4 ve 15 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M29AO1D pafta, 28389 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

95- İlçe belediyeleriyle asfalt, parke, bordür ve döşeme kaplaması konusunda ortak hizmet protokolü yapma ve yürütme yetkisinin Başkanlık Makamına yetki verilmesi dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96- İlçe belediyeleriyle makine ve ekipmanları konusunda ortak hizmet protokolü yapma ve yürütme yetkisinin Başkanlık Makamına yetki verilmesi dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97- Konya’da Tarımın sürdürülebilir bir faaliyet olarak devam ettirilmesi ve kırsal bölgelerimizin refah seviyesinin artırılması noktasında tarım ve hayvancılıkla ilgili misyon, vizyon ve stratejilerin belirlenmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98- Büyükşehir Belediyesinin görev alanına giren konularda ve mahalli müşterek nitelikte olmak üzere kent ekonomisi meslek edindirme ve sosyal içerikli konular gözetilerek yapılabilecek faaliyet ve hizmetlerin araştırılması ve değerlendirilmesine dair Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100- Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101- Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi, L26B14C3C pafta, 107 ada, 61 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

102- Ereğli İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 19-M-III pafta, 1724 ada, 1, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103- Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18 L II pafta, 695 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

104- Ilgın İlçesi, Zeferiye Mahallesi, Şose Üstü Mevki, L28A21B Pafta, 1081 Parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105- Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30 O 4 Pafta, 958 ada, 1 Parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106- Meram İlçesi, Armağan Mahallesi M28B15C1A pafta, 4618 ada, 52 ve 63 no’lu parseller ile ilgili plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107- Meram İlçesi, 3. Derece Doğal Sit alanında bulunan, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 17734 ada, 1, 2, 3 ve 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Fethiye Mahallesi, 205 ada, 1 parsel, 206 ada, 1 ve 2 parsel, 207 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile 208 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1920LM Pafta, 1487 ada 1, 5 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110- (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Delimahmutlu Mahallesi, N32B13B ve N32B14A paftalara isabet eden alan ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kızören Mahallesi, L30D14A pafta, 895 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D13A pafta, 532 ada, 61 parsel ile ilgili Nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyonu Mahallesi, L28C04A pafta, 135 ada, 90 parsel ile ilgili Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

114- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, M29A03A pafta, 22740 ada, 14 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

115- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C4A pafta, 15721 ada, 10 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

116- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 30M4 pafta,  133,134,160,161,548 adalara isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

117- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4C ve N27A02C1B paftalar, 136 ada 155 parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

118- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 30-27-B pafta, 739 ada, 7 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

119- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B pafta, 2736 ada, 8 ve 51 parseller, 25849 ada, 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

120- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1B pafta, 47 ada 149 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

121- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16-K-IV pafta, 4158 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

122- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

123- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M29A11C pafta, 29167 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

124- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 24358 ada 2 ve 3 nolu parsel, 24355 ada 1 nolu parsel, 24356 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24349 ada 7 nolu parsel, 24351 ada 5 ve 7 parseller, 24352 ada 1 ve 4 parseller, 24353 ada 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

125- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

126- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B Pafta, 18955 Ada, 18 Parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

127- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, 502 nolu parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

128- Melike Hatun Çarşısı (Kadınlar Pazarı), Başaralı Cad., Aziziye Cad., Türbe Cad., Sahipata Cad., Kazım Karabekir Cad., Feritpaşa Cad., Alaaddin Bulvarı ve Abdülezelpaşa Cad., Mengüç Cad. Topraklık Cad. ve Mimar Sinan Sokak arasındaki adada cephe sağlıklaştırma, çatı, tabela, aydınlatma vb. işlerin yaptırılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

129- Norm Kadro Yönetmeliğine göre Kadro İhdası ile bazı kadrolarda iptal-ihdas yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.00’de son verilmiştir.