11 Mayıs 2015 Meclis Gündemi

1-  2014 Mali yılına ait Kesin Hesap cetvellerinin görüşülmesine dair  (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Ereğli İlçesindeki yol üstü otoparkların Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Dan.ve Park İşlet. ve Elek. Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile 31.12.2015 tarihine kadar kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dai. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-      Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulerin 5393 sayılı kanunun 18. maddesi (e) fıkrası gereği satışı için encümenine yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-      Selçuklu İlçesi Aşağıpınarbaşı mahallesindeki taşınmazların üzerinde bulunan 775 sayılı yasayla konulan takyidin kaldırılmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-  Beyşehir İlçesi Üzümlü mahallesi Atatürk caddesinde bulunan gayrimenkullerin 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddesinin son fıkrası gereğince kamulaştırılması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait)  teklifin görüşülmesi,

6-  10 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                 

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Sille Subaşı Mahallesi Köy içi mevkiinde mezarlık alanı içerisinde yer alan şapel binasınının müze olarak düzenlenmesi için 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (e) bendi gereğince Selçuklu Belediyesine 25 yıllığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-  Mülkiyeti Belediyemize ait Yıldırım Beyazıt Camii’nin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Selçuklu İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9-  Yunak İlçesindeki gayrimenkulün belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 18. maddesi (e) bendi gereğince satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10-  Akören İlçesindeki Adliye binası olarak kullanılan 137 ada, 6 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz tarafından satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-  İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (İtfaiye D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12-  Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ticaret Borsası arasında, Aslım caddesi üzerinde yapılacak olan “ Konya Lisanslı Tahıl Depolama Sahası” için ortak hizmet protokolü yapmak ve yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-  Beyşehir İlçesindeki tescilli Kubadabat Sarayı Külliyesi ve Çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması ile müze kazılarına ve bilimsel kazılara gerekli desteğin verilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14-  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tescilli Yapalı Tarihi Türbesi’nin restorasyon işleri için   Cihanbeyli Belediyesi ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15-  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tescilli Eski Halk Evi Binası’nın restorasyon işleri için Çumra Belediyesi ile  protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16-  Meclisin 15.08.2014 tarih ve 437 sayılı kararının iptal edilmesi ile 6360 sayılı kanunun (1) maddesi kapsamında İlçe Belediyeleri tarafından verilen  zemin etüd raporu uygulamasının düzenlenmesi ve Konut alanlarında “Banka” yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17-  Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, L26B08D1C pafta, 127 ada, 3 parselin güneyindeki yolun düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18-  Akşehir İlçesi,  Seyran Mahallesi, 20-21 LM pafta, 352 ada, 2, 3, 4, 38 ve 39 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19-  Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 20LIV pafta, 46 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20-  Akşehir İlçesi, Kuruçay Mahallesi, 18LII pafta, 589 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21-  Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L3A pafta, 989 ada, 254 ve 255 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22-  Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50L3D pafta, 473 ada, 65 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23-  Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50L1D paftaya isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 323 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24-  Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D2B ve K29C09D2C paftalar, 510 ada, 75 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25-  Derbent İlçe sınırları içerisinde mevcut uygulama imar planında 10 metre ve üzeri yollara cephesi olan parseller ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                           

26-  Derebucak İlçesi, Merkez Mahalle sınırları içerisinde 3 ayrı bölgede uygulama imar plan tadilatı yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                                  

27-  Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 20 M 4 pafta, 3028 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

28-  Ereğli İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1868 ada, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29-  Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 150 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,              

30-  Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 1602 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31-  Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2514 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32-  Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 696 ada, 26, 73, 74, 75, 76 ve 77 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33-  Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34-  Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 31 M4 pafta, 298 ada, 36 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35-  Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, L28A21B4B pafta, 1069 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36-  Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Çavuşoğlu Mahallesi, M29A11D2A pafta, 22650 ada, 5 ve 6 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37-  Karatay İlçesi, Kızören Mahallesi, L30D14A2C ve L30D14A2D paftalar, 904 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38-  Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B pafta, 24182 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39-  Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D4B pafta, 25958 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40-  Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Çavuşoğlu Mahallesi, M29A11D2B ve M29A11D2C paftalar, 32802 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 32806 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 32809 ada, 1, 2, 3 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41-  Karatay İlçesi, Acıdort Mahallesi, M29B01D3A, M29B01D3B ve M29B01D4B paftalar, 743 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42-  Karatay İlçesi, Uluırmak Burhandede Mahallesi, M29A11D4A pafta, 3419 ada, 13, 14 ve 107 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43-  Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12C2C ve M29A12C3B paftalar, 5750 ada, 8 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44-  Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 31006 ada,  7 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,     

45-  Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4C pafta, 24622 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46-  Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, M29A11D4B ve M29A11D3A paftalar, 30792 ada, 5 ve 6 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                      

47-  Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D3A pafta, 25897 ada, 7 nolu parsel ile ilgili uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                            

48-  Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi M28B15D3A ve M28B15D3B imar paftalarında, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2014 tarih ve 725 No.lu kararıyla onaylı Uygulama İmar Planına, askı süresi içinde şahısların yapmış olduğu itirazlar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49-  Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi M28B19B3B ve M28B19B3C pafta 26462 ada 1, 5, 6 ve 9 No.lu parseller ile ilgili Uygulama İmar Planı tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50-  Meram İlçesi, Loras Mahallesi M29A21C1B pafta 23068 ada 3 No.lu parsel ile ilgili İmar Planı tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51-  Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B14B3C pafta, 27505 ada, 1 nolu parsel ve Dedekorkut Mahallesi M28B15A4C pafta, 27259 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili İmar Planı tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52-  Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi M28B15C4A pafta 37360 ada 1 No.lu parsel ile ilgili İmar Planı tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53-  Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi M28B15D3C ve M28B15C4D pafta 763 ada 5, 9, 32 ve 33 No.lu parseller ve çevresi ile ilgili Uygulama İmar Planı tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M28-B-05-B-3-A, M28-B-05-B-3-B, M28-B-05-B-3-C, M28-B-05-B-3-D (28 L I, 28 L II, 28 L III, 28 L IV) paftalar, 28909 ada,  4, 10 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-A-2-D (29 M III) pafta, 42375 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-D-21-C-4-B (31 N III) pafta, 17930 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M28-B-05-B-3-A, (28 L I) pafta, 16318 ada,  14 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Çaldere Mahallesi, L29-D-03-B pafta, 167 ve 168 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Başarakavak Mahallesi, 30-L-I-B pafta, 153 ada, 8-9-10-11-12-13 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Kayacık Mahallesi, M29-A-01-B-1-C (29 N II-III) pafta, 23977 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61-  Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 965 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesinde yapılan Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                                                

63-  Selçuklu İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 5 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                  

64-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-C-2-D (22 L IV) pafta, 19499 ada 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

65-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-4-C (19 J III) pafta, 42523 ada 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B (24 K IV) pafta, 18385 ada 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-B (26 K I) pafta, 15614 ada 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68-  (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, 20 J pafta, 186 ada, 7 ve 9 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

69-  (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B11C pafta, 7129 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

70-  (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07C pafta 140 ada, 18 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71-  (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, J27C21C pafta, 138 ada 39 parsel ve 220 ada, 40, 41 ve 42 nolu parseller ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

72-  (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Göynem Mahallesi, N26B09B ve N26B10D paftalara isabet eden alanda ulaşım aksının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

73-  (Büyükşehir Belediyesi) Emirgazi İlçesi, Merkez Mahallesi, 20-L pafta, 344 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

74-  (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 19-20 JK pafta, 27 ada, 10, 44 ve 45 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

75-  (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Kapaklı Mahallesi, L27B22A 166 ada, 24 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

76-  (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 30-30-T ve 30-30-U paftalar 689 ada, 1 parsel ile 690 ada, 1 parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

77-  (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 26-27-D pafta, 207 ada, 5 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

78-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe, Fetih, Küçükkumköprü, Büyükkumköprü, Gaziosmanpaşa, Karakulak, Mengene, Orhangazi, Hocalarköprüsü, Hacıibali, Selimsultan Elmacı Mahallelerini kapsayan alanda yapılaşmanın durdurulması teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                      

79-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 2311 ada, 12 parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,             

80-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Başak Mahallesi, M29A18A pafta, 23102 ada, 1 parselin kuzeybatısında bulunan Park Alanının Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi ve M29A13D pafta, 23065 ada 1 parsele isabet eden Cami Alanının Park Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı teklifinin (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                  

81-  (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 30MII pafta, 632 Ada 2 Parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

82-  (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, 29-30-31-N-Ö paftalara isabet eden alanda Emirgazi-Karapınar yol ayrımında bulunan kavşağın imar planına işlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,        

83-  (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C pafta, 580 ada, 128, 155 ve 156 parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

84-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C2B pafta, 919 ada, 69 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

85-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C4A pafta, 27683 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

86-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24A pafta, 19583 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

87-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi, Altınapa Barajı ile Dere güzergahı arasındaki bölgede Rekreasyon Alanı yapılması ile imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

88-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1D pafta, 23125 ada, 9 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

89-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan ve Afet Riski Alanı olarak ilan edilen alanda Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

90-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz ve Sahibiata Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan alanda Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

91-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C10A ve L28C09B paftalara isabet eden Konya – Afyonkarahisar karayolu geçidinde nazım imar plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

92-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C02C, L28C03D, L28C03C ve L28C04D paftalara isabet eden Konya – Afyonkarahisar karayolu geçidinde nazım imar plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

93-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Batı İstasyon Mahallesi, L28B23C pafta, 251 ada, 2 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

94-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A pafta, 18364 adanın güneyinde yer alan Park Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,             

95-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tepekent Mahallesi, L28D19D pafta, 135 ada 106 parsel, 135 ada 111 parsel, 145 ada 1 parseller ile ilgili teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

96-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-10-A pafta, 18048 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                          

97-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi,  28980 ada, 2 ve 3 nolu parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

98-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeker Mahallesinde Mezarlık Alanında (Tekke Mezarlığı) Cami Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

99-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21598 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                              

100-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 260 nolu parselde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

101-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B1B imar paftası, 2792 ada, 433 parsel ilgili onaylanan imar plan tadilatına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

102-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A, M29A02B3D, M29A02B4C ve M29A02B4B paftalara isabet eden alanda onaylanan imar plan tadilatının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

103-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, M28B05B1C paftaya isabet eden Bölge Hastanesi (Beyhekim) Alanı ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

104-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B pafta, 28815 ada, 9 parselin çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

105-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D1D pafta, 16796 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

106-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, M28B05D pafta, 14557 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

107- (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, K27B16C pafta, 374 ada, 3 parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,