1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  10.03.2015

 Sayı:  2015/48

Söz konusu otoparkların ve Abdülaziz Mah. Kadı Mehmet Paşa Sokak no 1 de bulunan Çay Bahçesinin 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, yapılacak yapım ve tadilatların bitimine müteakip yer tesliminden itibaren 31.12.2015 tarihine kadar yıllık aşağıda karşısında belirtilen bedellerin belirlenmesi uygun görülmüştür.

 

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.03.2015

   Sayı:  2015/49

Hadim İlçe Belediyesi 2015 yılı gelir bütçesinin 03.01 gelir kodundaki Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerine 80.000,00.-TL.nin eklenmesi ile karşılığında gider bütçesinin Fen Hizmetleri Müdürlüğünün 01.02. harcama kalemindeki Sözleşmeli Personel giderleri tertibine ödenek konması uygun görülmüştür.

 

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  10.03.2015

Sayı:  2015/50

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 10 adet 4x2 Pick-up, 2 adet 4x4 Pick-up, toplam da 12 adet araç satın alınması uygun görülmüştür.

 

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  10.03.2015

Sayı:  2015/51

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 2015 yılının mesai günlerinde Konya Adalet Sarayı hizmet binasının temizlik hizmeti işlerini yapmak üzere; Konya Açık Cezaevi İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne ait 45 (kişi) personel ve hükümlünün Konya Adalet Sarayı ile Konya Açık Cezaevi arasında ulaşımları 2014 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olup, 2015 yılında da yapılması ve bu konuda iki kurum arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere; Genel sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  10.03.2015

Sayı:  2015/52

Teklifin kabulü ile; Genel Sekreter Haşmet OKUR’a Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ile Belediyemiz arasında yürütülecek Mevlana Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında "Meram Tavusbaba Mesire Alanı ve Gümüştepe Yeşil Alanlarının Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemi İle Aydınlatılması" projesi ile ilgili yapılacak proje çalışmalarında temsile, ilzama yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  10.03.2015

 Sayı:  2015/53

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi ile Maliye Bakanlığının 08.01.2015 tarih ve 2015/04 sayılı genelgesi gereğince, 2015 yılında aşağıda kadro unvan ve dereceleri ile adetleri yazılı kadroların, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ve hizasında yazılı net ücretin ödenmesi uygun görülmüştür.

 

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  10.03.2015

 Sayı:  2015/54

 6360 sayılı yasa ile Belediyemize devri yapılan, listede bilgileri verilen Soğuk Hava Depolarının 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince satılabilmesi, tahsis edilebilmesi veya en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  10.03.2015

 Sayı:  2015/55

Konya Tarihi Kent Merkezinde Mevlana Müzesi karşısında yer alan, meri imar planlarında ÖPA2 olarak ayrılmış olan alan üzerindeki gayrimenkullerin, bölgenin tarihi, kültürel ve turizm dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda yeniden canlandırma amacı ile 5393 sayılı yasanın 14. maddesi (a) ve (b) bendleri ile 15. maddesi (a) ve (h) bendleri gereğince satın alınması, trampa edilmesi ve ilgili mevzuatlar kapsamında anlaşma esaslı olarak kat karşılığı inşaat yapılması veya yaptırılması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.  

 

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  12.03.2015

 Sayı:  2015/56

İlimiz Ilgın ilçesi, Şıhbedrettin Mahallesi 89 ada 14 nolu taşınmaz içerisindeki Şıhbedrettin Türbesinde yenileme çalışması yapılacaktır. Söz konusu alanda yer alan Şıhbedrettin Mahallesi 89 ada 13 ve 15 parsel nolu taşınmazların imar planında Türbe alanı içinde bulunması nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.03.2015

   Sayı:  2015/57

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi 5755 ada 163 parsel nolu ve 5755 ada 164 parsel nolu gayrimenkullerin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18. maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.03.2015

   Sayı:  2015/58

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu ilçesi Dikilitaş Mahallesi 12194 ada 6 parsel nolu, Sille Mahallesi 16351 ada 4 parsel nolu, Yazır Mahallesi 29409 ada 1 parsel nolu, Dikilitaş Mahallesi 16667 ada 5 parsel nolu, Dikilitaş Mahallesi 29130 ada 2 parsel nolu taşınmazların 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18. maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.03.2015

   Sayı:  2015/59

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılması planlanan Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları devam etmekte olup, bu kapsamda belirlenmiş olan Rezerv Bölgede yer alacak Yeni Sanayi Alanlarının inşaası ile ilgili olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Protokol yapılması hakkında Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.”

 

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.03.2015

   Sayı:  2015/60

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, Konya Kent Merkezi sınırları içerisinde afet riski taşıyan alanların belirlenerek, zemin durumu veya üzerindeki yapılaşma nedeniyle risk teşkil eden bölgelerin tespitinin yapılacağı, bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işlere ait eylem planlarının, etaplamaların ve yol haritasının belirleneceği, kent bütünündeki bütün alanları ele alıp ve hepsinin bir diğeriyle sosyal, ekonomik ilişkilerini kurarak daha sürdürülebilir ve gelecekteki muhtemel sorunlardan uzak bir çözümü beraberinde getirerek kent merkezi içerisinde veya yakın çevresinde yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilecek rezerv yapı alanlarının tespit edileceği ve uzun vadeli dönüşüm ve finansal modelinin ortaya konularak yöntem ve metotların belirleneceği Kentsel Dönüşüm Master Planı yapılması işi ile ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş. ile Protokol yapılması hakkında Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.03.2015

   Sayı:  2015/61

Belediyemiz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik Derneği arasında imzalanan protokolün onaylanması uygun görülmüştür.

 

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.03.2015

   Sayı:  2015/62

Teklif ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, “Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili süre verilmesi hususu uygun görülmüştür.

 

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/209

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 20 L I pafta, 217 ada, 18 parsele isabet eden Ticaret (Lpg-Akaryakıt Tesisi yapılabilir.) Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/210

Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22 K III pafta, 1430 adanın doğusundaki park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/211

Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi, L26B14C3C pafta, 107 ada, 61 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/212

Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50L1C ve 50L1D paftalar, 390, 391, 392 parseller ve çevresine isabet eden Dini Tesisi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/213

Konya İli, Beyşehir İlçesi Dalyan Mahallesinde Çarşamba Kanalı ile Şehit İbrahim Bey Caddesi arsında kalan kısımda 1/1000 Uygulama İmar Planında yapı nizamı AB olarak belirtilen yerlerde “Kat adedi ve Emsal alanı (Bitişik nizam olan yerlerde bina derinliği hesabı, Bitişik nizam olmayan yerlerde taban alanı 0,40 alınıp kat adedi ile çarpılması ile bulunan emsal değeri) aynı kalmak şartı ile;

- 473 ve 522 nolu adalarda, Şehit İbrahim Bey Caddesine cepheli parsellerde bitişik nizam, diğer parsellerde ayrık nizam,

- 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521 ve 562 nolu adalarda ayrık nizam,

- Yeni yapılacak binalarda,  zemin katta yönetmelikte belirlenen bina derinliği, arka bahçe ve yan bahçe mesafelerine uyulur, ancak yan bahçe mesafelerinde bitişiğindeki komşu parselde teşekkülat var ise sadece teşekkülat olan tarafta zemin katta bitişik yapılır, üst katlarda yürürlükteki yönetmelik çerçevesinde uygulama yapılır.” plan notunun düzeltilerek eklenmesi ve 16.10.2002 tarih ve 2002-78 sayılı Beyşehir Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi uygun görülmüştür.

 

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/214

Bozkır İlçesi, Dereiçi Mahallesi, N28C13D3B pafta, 292 ada, 6 parsel Sosyal Tesis Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/215

Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B11C1C ve K29B11C1D paftalar, 560 parselin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına uygun olarak  BHA (Belediye Hizmet Alanı)’nın yapılaşma şartları ile birlikte düzenlendiği uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/216

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, K29C09C4D pafta, 157 ada, 8 parselde bulunan Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatının yoğunluk artışı getirdiğinden reddi uygun görülmüştür.

 

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/217

Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D2C  ve  K29C09D3B  paftalar 55 ada, 12 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/218

Derbent İlçesi, Aladağ Mevkiinde, Aladağ Kış Sporları Turizm Merkezi Alanı yapılması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.05.2014 tarih ve 213 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/219

Ereğli İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 19-M-III pafta, 1724 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerin Konut Alanı olan imarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/220

Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19-M-II ve 19-M-III paftalar, 2668 ada, 2, 3, 4 ve 18 parsellerin Konut Alanı olan imarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili tadilat teklifi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin, 5.fıkrasının, (b) bendine uygun olmadığından, teklif bölgede yapılacak revizyon imar planında değerlendirilecek olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinin reddi uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/221

Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 19-L-III paftalar, 1131 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller Konut Alanı olan imarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili tadilat teklifi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin, 5.fıkrasının, (b) bendine uygun olmadığından, teklif bölgede yapılacak revizyon imar planında değerlendirilecek olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinin reddi uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/222

Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19-L-IV pafta, 1091 ada, 11 ve 12 parsellerin Konut Alanı olan imarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili tadilat teklifi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin, 5.fıkrasının, (b) bendine uygun olmadığından, teklif bölgede yapılacak revizyon imar planında değerlendirilecek olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinin reddi uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/223

Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, M32D22B2A pafta, 400 parsele isabet eden Soğuk Hava Depolama Paketleme Tesisi ve Sosyal Tesisleri alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenerek plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/224

Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18 L II pafta, 695 ada, 1 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi süre verilmesi uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/225

Ereğli İlçesi, Hacı Mütahir Mahallesi,  19 M I pafta, 476 ada, 22 ve 23 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/226

Hüyük İlçesi, Göçeri Mahallesi, M27-A-6-A pafta, 8 parsele isabet eden Tarımsal Amaçlı Depo Alanı ve Kantar Yeri olarak belirlenen alanın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/227

Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, Şose Üstü Mevki, L28A21B Pafta, 1081 Parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 567 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Sanayi Alanı düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/228

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30 O 4 Pafta, 958 ada, 1 Parsele isabet eden Sanayi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/229

Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 19M2 Pafta, 301 ada, 25 parsel ve çevresinin mülkiyet sınırları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/230

Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28C21D1A Pafta 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama imar planı plan notları kısmına: “Konut alanlarında, mevcut Taks ve Kaks değerlerine uyulmak koşulu ile tek katlı, ticari depo/ambar yapılabilir; 290, 291, 302, 303, 304 numaralı adaların, Y:434870-435210, X:4264900-4264930 (ITRF 33-3) koordinatları arasında yer alan Mehtap Sokaktan cephe aldığı kısımlarında yapılacak olan depo/ambar, yola ve komşuya bitişik nizamda yapılabilir.” Plan notunun ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; bölgenin halihazırda kırsal yerleşim alanı özelliklerini koruması, imar planı yapılmasıyla  bölgede yaşayanların geçimiyle ilgili yapıların yapılamaması nedeniyle  plan notunun “Konut  alanlarında,  mevcut Taks ve Kaks değerlerine uyulmak koşulu ile tek katlı, Ticaret, Ticari Depo ve Müştemilat yapılabilir; 290, 291, 302, 303, 304 numaralı adaların, Y:434870-435210, X:4264900-4264930 (ITRF 33-3) koordinatları arasında yer alan Mehtap Sokaktan cephe aldığı kısımlarında yapılacak olan Ticaret, Ticari Depo ve Müştemilat yola ve komşuya bitişik nizamda yapılabilir.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, düzeltilerek uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/231

Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C2C ve M29A11C2D paftalar, 2311 ada, 10 nolu parselin Resmi Kurum Alanı olan imarının yeniden düzenlenerek, 25.00 metrelik imar yoluna cephe kısmının iki parça halinde Resmi Kurum Alanı (Kaymakamlık Hizmet Binası) ve Resmi Kurum Alanı (Belediye Hizmet Binası) olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/232

Karatay ilçesi, Çengilti Mahallesi, L29C21D1C ve L29C21D4B paftalar, 378 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 961 sayılı kararı ile onaylanan (Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/233

Karatay ilçesi, Yarma Mahallesi, M29B18C4B pafta, 326 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin Dini Tesis Alanı ve Belediye Kantarı olan imarında yapı adasının ve yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenerek “İbadet Alanında zemin katta ticaret yapılabilir” plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/234

Karapınar İlçesi, Hankapı Mahallesi, 30MII pafta, 615 ada, 3, 7 ve 8 parseller ile Adalet Mahallesi 30KI, 30KIV pafta 254 ada 2, 5, 22, 23, 47 ve 56 parseller ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2014 tarih ve 919 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına uygun olarak yapılaşma koşulları ile birlikte hazırlanan uygulama imar plan tadilatlarında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/235

Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, M28B15C pafta, 4617 ada, 75 parselde 16.07.1992/36 sayılı Konya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylı plana göre 7 kata ruhsatlıdır, mevcut imar planında sayısallaştırma yapılırken sehven yapılan hata nedeniyle 5 kat Konut Alanı olarak sayısallaştırılmıştır. Hatanın düzeltilerek Konut Alanının 7 kat olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/236

Meram İlçesi, Armağan Mahallesi M28B15C1A pafta, 4618 ada, 52 ve 63 no’lu parseller mevcut imar planında 3 kat konut alanında ve 12*32 ebatlı 4 kat blok konut alanında kalmaktadır. Daha düzenli yapılaşma yapılabilmesi için söz konusu blok un iptal edilerek emsal verilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/237

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A1C pafta, 27357 ada, 1 nolu parsel ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2015 tarih ve 83 sayılı kararı ile onaylanan (Sosyal Tesis Alanı) Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/238

Meram İlçesi, 3. Derece Doğal Sit alanında bulunan, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 17734 ada, 1, 2, 3 ve 7 parsellerde plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/239

Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi M28A14A1A pafta 233 ada 48 nolu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2014 tarih ve 714 sayılı kararı ile onaylanan (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/240

Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi M28A14A1B pafta 233 ada 46 nolu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2014 tarih ve 713 sayılı kararı ile onaylanan (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/241

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hacıkaymak Mahallesi, M28-B-15-B-4-A (19 K II-III) pafta, 28834 ada 1-2-3 parsellerde Eğitim Tesisleri Alanlarının (Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi, Lise, Ortaokul ve İlkokul) yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/242

Selçuklu İlçesi, Tapunun Musalla Bağları Mahallesi, M28-B-15-B-2-C, M29-A-11-A-1-D (20 L III) pafta, 15124 ada, 4-5 parsellerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Otopark, Sağlık Tesisi ve Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/243

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-4-D (25 J I) pafta,14596 ada 5 parselin E:1.20, max TAKS: 0.40, Yençok:4 Kat, Ortaokul Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/244

Selçuklu İlçesi, Tapunun Tepekent Mahallesi, L28-D-19-D-2-A Pafta, 125 Ada 1-2-3-4-5-6 Parseller, 124 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 parseller, 164 Ada 1-2-3-4-5 parsellerin Konya Büyükşehir Belediye  Meclisinin  16.01.2015  tarih  ve  98  sayılı  kararı  ile  onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planına  uygun  olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği’  hükümlerine   aykırı  bir  durum  bulunmamakta  olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/245

Selçuklu İlçesi, muhtelif yerlerinde park, çocuk bahçesi vb. alanlara 7 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatları teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/246

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-2-D (24 K I-IV) pafta, 19812 ada 4 parselin Cami Alanı olarak yapı  yaklaşma  mesafeleri  ile  birlikte  düzenlenmesi  ile ilgili plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/247

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan  Mahallesi,  M28-B-15-A-1-D  (20 J IV)  pafta,  15341  ada 12 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/248

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B (24 K IV/23 K I) pafta, 18396 ada, 1 ve 5 parsellerin ifraz çizgisinin kaldırılarak, E:0.62, max TAKS:0.25 ve Yençok: 3 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/249

Seydişehir İlçesi, Karacaören Mahallesi, M27C10C2C Pafta, 322 parselde yol genişletme (kamulaştırma) işleminden dolayı 40 mt olan yol genişliğinin 60 mt’ye çıkartılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/250

Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, L26B20C pafta, 1624 parselin Açık Spor Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KORKUT’ un imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/151

Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, L29B23B pafta, 310 ada, 5 ve 6 parseller üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ) yapılması ile ilgili Mustafa KORKUT’ un imar planları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/252

Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, L29B18B pafta, 340 ada, 11 parsel üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ) yapılması ile ilgili Kazım KAPLAN’ nın imar planları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/253

Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50 L1D pafta, 127, 130, 131, 132 ve 133 adalara ve 5053 parsel ile 11553, 11554, 11548, 11550, 11551, 11552, 11547, 11546, 11545, 11544, 11543, 11542, 11541, 11540, 11539, 11538 parseller ve çevresine isabet eden alanda nazım imar plan tadilatı ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/254

Cihanbeyli İlçesi, İnsuyu Mahallesi, K29C07D pafta, 3162 ve 3177 parseller üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) yapılması ile ilgili Mustafa KORKUT’un imar planları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/255

Çumra ilçesi, Fethiye Mahallesi, 205 ada 1 parsel, 206 ada 1 ve 2 parsel, 207 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile 208 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Şekersüt Gıda Mamülleri A.Ş.’nin teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/256

Derbent İlçesi, Camikebir Mahallesi, L27C25C paftaya isabet eden Terminal Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Derbent Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/257

Derbent İlçesi, Yukarı Mahallesi, L27C24D pafta, 440 ada, 1 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ) yapılması ile ilgili Metin ATEŞ’in imar planları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/258

Derbent İlçesi, Yukarı Mahallesi, L27C25C pafta, 412 ada, 49 ve 84 parsellerde üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ) yapılması ile ilgili Mustafa KAYNAK’ ın imar planları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/259

Derbent İlçesi, Saraypınar Mahallesi, M27B03D pafta, 140 ada, 4, 5 7, 11 ve 12 parseller üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ) yapılması ile ilgili Metin ATEŞ’in imar planları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/260

Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 15-16 KL pafta, 2439 ada 1 parsel, 2440 ada 1 parsel, 2759 ada ve 2760 ada numaralı taşınmazların kuzey ve güneyindeki tescil harici alanların bir kısmının Ticaret Alanı bir kısmının ise Park ve Yol Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/261

Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19L4 pafta, 1487 ada 1, 5 ve 13 parseller ile 1490 ada 1 ve 7 parseller yürürlükteki imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. 1487 ada 1, 5 ve 13 parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak 1490 ada 1 ve 7 parsellerin Konut Alanı olan imarında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/262

Halkapınar İlçesi, Delimahmutlu Mahallesi, N32B13B ve N32B14A paftalara isabet eden alanda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ( Hidroelektrik Santral Tesis Alanı ) yapılması ile ilgili Mirel Enerji Elek. Ürt. A.Ş.’ nin imar planları teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi a uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/263

Karatay İlçesi, Obruk Mahallesi, 1475, 1477, 1479, 1480 ve 1481 parseller üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ) yapılması ile ilgili Mustafa KORKUT’un imar planları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/264

Karatay ilçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5250 ada, 4 parselin Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Kaymakamlığı İlçe Eğitim Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/265

Karatay ilçesi, Kızören Mahallesi, L30D14A pafta, 895 parsele isabet eden LPG Satış İstasyonunun, Akaryakıt-LPG Servis ve Satış İstasyonu olarak, imar yolu ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Veli Korkmaz Pet. Köm. İnş. Ltd.Şti’nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/266

Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D  pafta, 2530,  5069,  5070,  5086  ve  5087 adaların yeniden düzenlenmesi  ile ilgili  Karatay  Belediye Başkanlığının  imar  plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,   uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/267

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A pafta, 31204 ada, 2 ve 4 parseller yürürlükteki imar planında Fuar, Teşhir, Oto Teşhir Alanı, Toplantı Salonları, Spor Tesisleri, Depolama vb. isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/268

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 921 sayılı kararı ile onaylanan Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, Mevlana Külliyesi ve Piri Mehmet Paşa Külliyesi Civarı Koruma Amaçlı İmar Planı ile alanın kentsel sit olma özelliği ön plana çıkarılarak, Mevlana Külliyesi ve etki alanındaki eski doku ve alandaki tüm tescilli yapı özellikleri göz önünde bulundurularak alanı sağlıklaştırmak ve geleneksel yerleşim dokusunun korunmasına yönelik bir planlama yaklaşımıyla hazırlanmış olup plana yapılan itirazların Kentsel Sit Alanına ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesinin bütünlüğünü bozacağından plan itirazların reddi uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/269

Karatay ilçesi, Yarma Mahallesi, 320  ada, 1 ve 2 parseller, 321 ada, 1 parsel, 336 ada 1, 2 ve 3 parsellere isabet eden Konut Alanının, Belediye Hizmet Alanı  (Pazar Alanı)  olarak  çevresi  ile  birlikte düzenlenmesi  ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/270

Karatay ilçesi, İsmil Mahallesi, 256 ada, 3, 5, 6 ve 7 parsellerin Belediye Teknik Hizmet Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/271

Karapınar ilçe sınırları içerisinde, Adana- Konya Karayolu üzerindeki kavşak projelerinin düzenlenmesi ile ilgili Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının imar planı tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/272

Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1591 ada, 36 nolu parsel üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) yapılması ile ilgili Arif MERMER’in imar planı tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/273

Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D13A pafta, 532 ada, 61 parselin Akaryakıt- LPG Satış İstasyonu ve Konaklama Ek Tesisi Alanı ile ilgili Mehmet Melik ALTIN’ ın Nazım imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/274

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D21D pafta, 170 ada, 2 parselin üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ) yapılması ile ilgili Metin ATEŞ ’ in imar planları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/275

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 15415 ada, 13 nolu parsel Konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Safira Mim. Müh. İnş. Ltd Şti. ’nin imar plan tadilatı teklifinin ada bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan reddi uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/276

Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde, Devlet Demiryolu Alanı içerisine Kamu Hizmet Alanı düzenlenmesi ve Devlet Demiryolları güzergâhı üzerindeki muhtelif yerlerde Kavsak Projeleri ve Yaya alt geçitlerinin çevresi ile birlikte düzenlemesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınması kaydıyla, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/277

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi,  282 ada, 42 parselin bir kısmı ve 106 parselde bulunan Trafo yerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/178

Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, M28B14C pafta, 26779 ada, 3 parsel Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/279

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 1052 parsel ve çevresi mevcut meram eski sanayi alanlarının “küçük sanayi tesislerinin” taşınmasının sağlanacağı ‘Rezerv Alanlar’ ayrılmasına ve sadece bu amaçla kullanılmasına yönelik Sanayi Alanı düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı ve uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/280

Meram İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 275 sayılı kararı ile onaylanan Bahçeşehir II. Etap alanında kalan muhtelif yerlerde imar plan tadilatları ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/281

Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyonu Mahallesi, L28C04A pafta, 135 ada, 90 parsele Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı yapılması ile ilgili Ramazan KÜÇÜKYANGÖZ‘ün Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.03.2015

     Sayı  :  2015/282

Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B paftaya isabet eden,  Cami Alanı ve çevresinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirilerek hazırlanan imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/283

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, kum ocaklarının bulunduğu bölgede yer alan Park Alanı ile 23879 ada, 1, 2, 4 parseller ile 23880 ada, 2 nolu parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2014/284

Selçuklu İlçesi, Bosnahersek mahallesi,  L29D21C paftaya isabet eden Ağaçlandırılacak Alanın  ( Mezarlık ) çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/285

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, M29A03A pafta, 22740 ada, 14 parsele isabet eden Sanayi Alanının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/286

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C4A pafta, 15721 ada, parselin Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan Kulu Orm.Ürl.Tic.AŞ’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/287

Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Yeni Sille Caddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/288

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D2B pafta, 29409 ada, 1 ve 2 parselin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/289

Selçuklu İlçesi, Tapunun Büyükkayacık Mahallesi, M29A02D ve M29A02C paftalar,  30113 ada ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/290

Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, M28B05B ve M29A01A paftalara isabet eden 1133 ve 1143 parsellerin BHA (Belediye Hizmet Alanı) ve Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/291

Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, M29A04A pafta, 29746 ada 3 parselin Sanayi Alanı olarak plan notlarıyla birlikte düzenlenmesi ile ilgili Erol ATALAY’ın nazım imar planı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/292

Selçuklu İlçesi, M28B15B pafta, Feritpaşa Mahallesi, Çifte Kümbetleride içine alan, Ulaşbaba Caddesi, Ankara Caddesi, Hamam Sokak arasında kalan alanda “yapı yasaklı alan ve özel proje alanı” olarak imar planı değişikliği yapılması ve söz konusu alanda plan çalışmasını etkilememesi ve mağduriyetlerin yaşanmaması için “Yapı yasaklı alan sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onayına müteakip imar uygulaması yapılıncaya kadar plan sınırları içerisinde inşaat faaliyetlerinin durdurulması konusunda Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.” Hükmünün eklenmesi ile ilgili teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu bölgede tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun uygun görüşünün alınması şartıyla, uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/293

Selçuklu İlçesi,  Ferhuniye Mahallesi, M28B15B ve M28B15C pafta, Müneccimbaşı Sokak, Başarabey Sokak ve Battalaziz Sokak arasında kalan alanda “yapı yasaklı alan ve özel proje alanı” olarak imar planı değişikliği yapılması ve söz konusu alanda plan çalışmasını etkilememesi ve mağduriyetlerin yaşanmaması için “Yapı yasaklı alan sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onayına müteakip imar uygulaması yapılıncaya kadar plan sınırları içerisinde inşaat faaliyetlerinin durdurulması konusunda Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.” Hükmünün eklenmesi ile ilgili teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, tescilli yapı bulunduğu alan ile ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşünün alınması şartıyla, uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.03.2015

     Sayı  :  2015/294

Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15B pafta, 875 ada ve çevresindeki Sultanşah Caddesi, Ankara Caddesi, Ali Gav Sokak ve Başarabey Sokak arasında kalan alanda “yapı yasaklı alan ve özel proje alanı” olarak imar planı değişikliği yapılması ve söz konusu alanda plan çalışmasını etkilememesi ve mağduriyetlerin yaşanmaması için “Yapı yasaklı alan sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onayına müteakip imar uygulaması yapılıncaya kadar plan sınırları içerisinde inşaat faaliyetlerinin durdurulması konusunda Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.” Hükmünün eklenmesi ile ilgili teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, tescilli yapı bulunduğu alan ile ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşünün alınması şartıyla, uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.03.2015

   Sayı:  2015/295

5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait, Konya ili, Sarayönü ilçesi, Ladik mahallesi, L28-C-08-A-2-C pafta, 1407 nolu parsel üzerindeki tescilli Ladik Büyük Camii’nin restorasyon işlerinin yapılması ve ilgili kurumla protokol yapılması hususunda Başkanlığımıza yetki verilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.03.2015

   Sayı:  2015/296

5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile Bozkır İlçesinde, 190 ada 19 parseldeki tescilli Eski Hükümet Konağı Binası ile mülkiyeti Arusa Şen’e ait Konya İli, Bozkır İlçesinde, 190 ada 20 parseldeki tescilli binanın restorayon işlerinin yapılması için ilgili kurum ve şahıslarla protokol yapılması ve Bozkır Tapu Müdürlüğünde Büyükşehir Belediyesi lehine 19 ve 20 nolu parsellerdeki taşınmazlara intifa hakkı tesis edilmesi hususunda Başkanlığımıza yetki verilmesi, uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.03.2015

   Sayı:  2015/297

5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait, Konya ili, Doğanhisar ilçesi, L27.D.03.B.4A pafta, 152 ada, 1 nolu parsel üzerindeki tescilli Koçaş Yunus Emre Camii ve Haziresi’nin restorasyon işlerinin yapılması ve ilgili kurumla protokol yapılması hususunda Başkanlığımıza yetki verilmesi, uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/298

Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 19L-III paftaya isabet eden tescil dışı park alanının bir kısmında Teknik Altyapı Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/299

Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 19M2 pafta,  278 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan değişikliğine uygun olarak Ticaret Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/300

Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesinde,  yapılacak Ilgın Kent Meydanı Projesi kapsamında, 30M4 ve 29M1 paftalara,  isabet eden alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/301

Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, M29A06A pafta,  12194 ada, 2 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

109- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.03.2015

   Sayı:  2015/63

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. Maddesine göre İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün kurulması uygun görülmüştür.

110- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.03.2015

   Sayı:  2015/64

Meclisimizin 13.06.2014 tarih ve 311 nolu kararı ile işletme hakları devre konu edilen ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi 240 ada 20 parsel nolu ve 240 ada 22 parsel nolu taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilatların 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Beyşehir Belediyesine devredilmesi uygun görülmüştür.

111- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/65

Emlak Yönetimi Daire Başkanlığına ait Kuruluş - Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin çalışmaları tamamlanamadığından ek süre verilmesi kararlaştırılmıştır.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/302

Karatay İlçe sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezi ve çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve aynı planda ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Revizyonu yapılması ve söz konusu alan içerisinde her türlü uygulama, inşai faaliyet ve ruhsatlandırmanın durdurulması ile ilgili talepte söz konusu alanda

III. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer aldığından ve tescilli yapılar ile Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınması kaydıyla, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/303

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi,  J30D17A2C  pafta,  76  ada 1 parsel ve 91 ada 25 nolu parseller arasından geçen imar  yolunun  kaydırılarak  yapılaşma  şartlarının  yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde yapılaşma kararları plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan  reddi  uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/304

Kulu İlçesi, Yazıçayır Mahallesi, J30D08B4A ve J30D08B4D paftalar, 104 ada 16 parsele isabet eden Akaryakıt İstasyonu alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/305

Meram İlçesi, Süleyman Şah  Mahallesi M28B15A4D  pafta  27497  ada  4  nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin  12.12.2014  tarih ve 979  sayılı  kararı  ile onaylanan (Sosyal Tesis Alanı) nazım imar plan tadilatına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/306

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04D pafta 2323, 2324, 2337, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348 ve 2349 nolu parseller, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 125 sayılı kararı ile onaylanan (Entegre Hayvancılık ve Tarım Alanı) nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/307

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-C (21 J III) pafta, 16092 ada 6 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak Sosyal Tesis Alanının E:0.80, maxTAKS:0.25, Yençok:3 Kat olarak yapılaşma şartları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  plan tadilatı  teklifinde,  ‘Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği’  hükümlerine  aykırı  bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/308

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-A (21 J I) pafta, 16076 ada 1-2-3-14 parsellerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Sosyal Tesis Alanının E:0.60, maxTAKS:0.30, Yençok:2 Kat olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatı teklifinin, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/309

İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-C (25 K II) pafta, 14688 ada 9 parselin E:1.00, max TAKS:0.25, Yençok:4 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/310

Beyşehir  İlçesi, Huğlu  Mahallesi, N27A02B4C  ve  N27A02C1B  paftalar, 136 ada 155 parsel ve çevresi ile ilgili Cevizler Turizm Tic. Ltd. Şti.’ nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi görülmüştür.

121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/311

Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 30-27-B pafta, 739 ada, 7 parselin Konut+Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Reyhan GÜNEŞ’in imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi görülmüştür.

122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/312

Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B pafta, 2736 ada, 8 ve 51 parseller, 25849 ada, 1 parsellere isabet eden alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mehmet KALE ve Kaleler Petrol İnş. Tic. A.Ş.’nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/313

Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1B pafta, 47 ada 149 parselin Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine yönelik Kulu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/314

Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16-K-IV pafta, 4158 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Orta Yoğun Konut Alanının Az Yoğun Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Fadim DOĞAN’nın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

125- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/315

İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 710 ada, 8 parselin Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mesut KARAKÖSE’ nin imar plan teklifi plan bütünlüğünü bozucu ve yürürlükteki imar planında yer alan diğer kullanımlara da emsal teşkil edeceği gerekçesi ile reddi uygun görülmüştür.

126- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/316

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel nazım imar planında, “Yönetim Merkezi Alanı”na isabet etmekte olup, söz konusu tarihi kentsel sit alanı ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan parselin “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

127- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/317

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M29A11C pafta, 29167 ada, 5 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

128- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/318

Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 19-20-L-M pafta, 207 ada, 5 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hacı Ali SÜLE’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin ada bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan reddi uygun görülmüştür.

129- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/319

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 24358 ada 2 ve 3 nolu parsel, 24355 ada 1 nolu parsel, 24356 ada 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24349 ada 7 nolu parsel, 24351 ada 5, 6 ve 7 parseller, 24352 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili Ekrem TELLİÜN, S.S. Başakşehir K.Y.K. ve Kılıç İnş. Nak.’ın 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

130- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/320

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 588 ada 3 parsele isabet eden binanın 2863 sayılı yasa kapsamında tescilli olması nedeniyle, Konya II. İdare Mahkemesi nezdinde 2013/1175 esas sayı E. Sayı ile açılan ve 2014/1101 sayılı kararı ve kamu yararı gözetilerek “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlemesi ile ilgili plan tadilatlarında, tescilli yapı bulunduğundan ve III. Derece Arkeolojik Sit ile Kentsel Sit Alanı içerisinde yer aldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınması kaydıyla, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

131- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/321

Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28B20A pafta, 26671 ada, 5 ve 6 parselde Konut Alanına isabet eden alanın Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Kozağaç İlim ve Kültüre Yardım Derneği’nin imar plan tadilatı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

132- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/322

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde Ladikli Ahmet Hüdai Hazretlerinin yaşamış olduğu tescilli yapının bulunduğu 1450 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, tescilli yapı bulunduğundan ve II. Derece Sit Alanı içerisinde yer aldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınması şartıyla, uygun görülmüştür.

133- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/323

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesinde Çevre Şehircilik il Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Hadim İlçesi, Dedemli Mahallesinde Konya Ovası Projesi kapsamında kalan alandaki hak sahiplerine yer ayrılması ile ilgili imar planları teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

134- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/324

Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San.Tic.A.Ş.’ nin imar planı tekliflerinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

135- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/325

Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28D20A, K28D20D, K28D19C, K28D19B Paftalar, 211 Ada, 28 Parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) oluşturulması ile ilgili Gökmen Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd.Şti.’nin İmar Planları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

136- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/326

Karatay ilçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A pafta, 22245 ada, 2 parselin sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Aziziye Eğitim ve Kültür Derneği’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında tescilli yapı ve yapıya ait koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınması kaydıyla, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

137- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/327

Sarayönü İlçesi, Konar Mahallesi, L28C05B pafta, 779 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) düzenlenmesi ile ilgili İso Enerji Mim. Müh. İnş. Sav. San. Mak. Tic. Ltd. Şti.’ nin İmar Planları tekliflerinde, “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

138- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/328

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B pafta, 18955 ada, 18 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi  ile  ilgili  Yusuf  KAPUSUZ’ un nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

139- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.03.2015

   Sayı:  2015/329

Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, N29B12D pafta, 502 nolu parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Hikmet ÇAY’ın imar plan tekliflerinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.