13 Mart 2015 Karar Özeti

1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait bazı otoparkların Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2- Hadim İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

3- İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza bağlı birimlerde kullanılmak üzere 12 adet Pick-up araç satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Adliye Sarayı ile Açık Cezaevi arasındaki personel ve hükümlünün ulaşımlarına ilişkin iki kurum arasında protokol yapılması ile yapılacak protokolü imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Mevlana Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan proje için belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalanması için Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere teknik kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

7- 6360 sayılı yasa kapsamında Mülkiyeti Belediyemize geçen Beyşehir, Bozkır, Doğanhisar, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Taşkent, Yalıhüyük İlçelerindeki Soğuk Hava Depolarının ilgili İlçe Belediyelerine devri için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Gayrimenkul alımı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Ilgın İlçesindeki Şıhbedrettin Türbesinde yenileme çalışmaları ve türbe alanı içinde bulanan gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesindeki Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Selçuklu İlçesindeki Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satısı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Yeni sanayi alanlarının inşası için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Kentsel Dönüşüm Master Planı yapılması için Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Konbeltaş Konya İnş. Taş. Hiz. Danış. Park İşlet. ve Elek. Üretim A.Ş. ile protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Belediyemiz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolün onaylanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 20 L I pafta, 217 ada, 18 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22 K III pafta, 1430 adanın doğusundaki park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi, L26B14C3C pafta, 107 ada, 61 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50L1C ve 50L1D paftalar, 390, 391, 392 ve 396 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında AB nizam olarak ayrılan adalarda kat yüksekliğinin aynı kalmak şartıyla bitişik nizama çevrilmesi ve plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Bozkır İlçesi, Dereiçi Mahallesi, N28C13D3B pafta, 292 ada, 6 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

22- Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B11C1C ve K29B11C1D paftalar, 560 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, K29C09C4D pafta, 157 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D2C ve K29C09D3B paftalar 55 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Derbent İlçesi, Aladağ Mevkiinde, Aladağ Kış Sporları Turizm Merkezi Alanı ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Ereğli İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 19-M-III pafta, 1724 ada, 1, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19-M-II ve 19-M-III paftalar, 2668 ada, 2, 3, 4 ve 18 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 19-L-III paftalar, 1131 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19-L-IV pafta, 1091 ada, 11 ve 12 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, M32D22B2A (kad: 3, 4)  pafta, 400 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18 L II pafta, 695 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Ereğli İlçesi, Hacı Mütahir Mahallesi,  19 M I pafta, 476 ada, 22 ve 23 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Hüyük İlçesi, Göçeri Mahallesi, M27-A-6-A pafta, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, Şose Üstü Mevki, L28A21B Pafta, 1081 Parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30 O 4 Pafta, 958 ada, 1 Parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 19M2 Pafta, 301 ada, 25 parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28C21D1A Paftada kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına Plan notunun ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C2C ve M29A11C2D paftalar, 2311 ada, 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Karatay İlçesi, Çengilti Mahallesi, L29C21D1C ve L29C21D4B paftalar, 378 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, M29B18C4B pafta, 326 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Karapınar İlçesi, Hankapı Mahallesi, 30MII pafta, 615 ada 3 parsel, Adalet mahallesinde 30KI,30KIV pafta 254 ada 5,22,23,56 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, M28B15C pafta, 4617 ada, 75 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Meram İlçesi, Armağan Mahallesi M28B15C1A pafta, 4618 ada, 52 ve 63 no’lu parseller ile ilgili plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A1C pafta, 27357 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Meram İlçesi, 3. Derece Doğal Sit alanında bulunan, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 17734 ada, 1, 2, 3 ve 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi M28A14A1A pafta 233 ada 48 No.lu parsel ile ilgili Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi M28A14A1B pafta 233 ada 46 No.lu parsel ile ilgili Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hacıkaymak Mahallesi, M28-B-15-B-4-A (19 K II-III) pafta, 28834 ada 1-2-3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Selçuklu İlçesi, Tapunun Musalla Bağları Mahallesi, M28-B-15-B-2-C, M29-A-11-A-1-D (20 L III) pafta, 15124 ada, 4-5 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-4-D (25 J I) pafta,14596 ada 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Selçuklu İlçesi, Tapunun Tepekent Mahallesi, L28-D-19-D-2-A Pafta, 125 Ada 1-2-3-4-5-6 Parseller, 124 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 parseller, 164 Ada 1-2-3-4-5 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Selçuklu İlçesinde, muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 7 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı taleplerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-2-D (24 K I-IV) pafta, 19812 ada 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-A-1-D (20 J IV) pafta, 15341 ada 12 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B (24 K IV/23 K I) pafta, 18396 ada, 1 ve 5 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- Seydişehir İlçesi, Karacaören Mahallesi, M27C10C2C Pafta, 322 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, L26B20C pafta, 1624 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

58- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 310 ada, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, L29B18B pafta, 340 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50 L1D pafta, 5053 parsel ve 127, 130, 131, 132 ve 133 adalar ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, İnsuyu Mahallesi, 3162 ve 3177 parseller ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Fethiye Mahallesi, 205 ada, 1 parsel, 206 ada, 1 ve 2 parsel, 207 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile 208 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Camikebir Mahallesi, L27C25C paftaya isabet eden Terminal Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Yukarı Mahallesi, L27C24D pafta, 440 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Yukarı Mahallesi, L27C25C pafta, 412 ada, 49,84 parseller ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Saraypınar Mahallesi, M27B03D4B pafta, 440 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 15-16 KL pafta, 2439 ada, 1 parselin kuzeyinde kalan yol alanı ve güneyinde kalan park alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1920LM Pafta, 1487 ada 1, 5 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Delimahmutlu Mahallesi, N32B13B ve N32B14A paftalara isabet eden alan ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Obruk Mahallesi, 1475, 1477, 1479, 1480 ve 1481 parseller ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5250 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kızören Mahallesi, L30D14A pafta, 895 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D pafta, 2530, 5069, 5070, 5086 ve 5087 adalar ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

74- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A Pafta, 31204 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

75- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, Mevlana Külliyesi ve Piri Mehmet Paşa Külliyesi Civarı Koruma Amaçlı İmar Planına Yapılan İtirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 320 ada, 1 ve 2 parseller, 321 ada, 1 parsel, 336 ada 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 256 ada, 3, 5, 6, 7 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçe sınırları içerisinde, Adana- Konya Çevre yolu üzerindeki kavşakları imar planına işlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

79- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1591 ada, 36 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D13A pafta, 532 ada, 61 parsel ile ilgili Nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D21D pafta, 170 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 15415 ada, 13 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde, Devlet Demiryolları güzergâhı üzerindeki muhtelif yerlerde Kavsak Projeleri ve Yaya alt geçitlerinin çevresi ile birlikte düzenlemesi ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 282 ada, 16 parsel ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, M28B14C pafta, 26779 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 1052 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Bahçeşehir II. Etap alanında kalan muhtelif yerlerde imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyonu Mahallesi, L28C04A pafta, 135 ada, 90 parsel ile ilgili Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B paftaya isabet eden, Cami Alanı ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23879 ada, 1, 2, 4 parseller ve 23880 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosnahersek mahallesi, L29D21C paftaya isabet eden Ağaçlandırılacak Alan ( Mezarlık ) ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, M29A03A pafta, 22740 ada, 14 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C4A pafta, 15721 ada, 10 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe, sınırları içerisinde Yeni Sille Caddelisinin Caddesinin (Lale Caddesinden başlayıp Sit Alanına kadar olan kısmın) yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

95- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D2B pafta, 29409 ada, 1 ve 2 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Büyükkayacık Mahallesi, M29A02D ve M29A02C paftalar,  30113 ada ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, M28B05B ve M29A01A paftalara isabet eden 1133 ve 1143 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, M29A04A pafta, 29746 ada 3 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi, Çifte Kümbetleride içine alan, Ulaşbaba Caddesi, Ankara Caddesi, Hamam Sokak arasında kalan alanda imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, Müneccimbaşı Sokak, Başarabey Sokak ve Battalaziz Sokak arasında kalan alanda imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, 875 ada ve çevresinde imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

102- Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Sarayönü İlçesindeki Ladik Büyük Camii restorasyon işinin yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103- Mülkiyetleri Bozkır Belediyesi ile Arusa Şen’e ait tescilli taşınmazların restorasyon işleri için protokol yapılması ve Tapu Müdürlüğünde intifa hakkı tesis edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

104- Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Doğanhisar İlçesindeki Koçaş Yunus Emre Camii ve Haziresinin restorasyon işinin yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105- Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 19L-III paftaya isabet eden tescil dışı park alanının bir kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106- Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 19M2 pafta,  278 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2015 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan (Ticaret Alanı) Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 30M4 pafta,  133,134,160,161,548 adalara isabet eden alanda yapılacak Ilgın Kent Meydanı projesi ile ilgili söz konusu adaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, M29A06A pafta,  12194 ada, 6 parsele isabet eden Ticaret Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109- İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110- Mülkiyeti Belediyemize ait Beyşehir ilçesindeki gayrimenkulün 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Beyşehir Belediyesine 25 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111- Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112- Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve aynı planda Şems Türbesi ve Çevresinde Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve bu alan içerisinde her türlü uygulama inşai faaliyet ve ruhsatlandırmanın durdurulmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C pafta, 76 ada 1 parsel ve 91 ada 25 nolu parseller arasından geçen imar yolunun kaydırılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

114- Kulu İlçesi, Yazıçayır Mahallesi, J30D08B4A ve J30D08B4D paftalar, 104 ada 16 parsele ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

115- Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi M28B15A4D pafta 27497 ada 4 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

116- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04D pafta 2323, 2324, 2337, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348 ve 2349 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

117- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-C (21 J III) pafta, 16092 ada 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

118- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-A (21 J I) pafta, 16076 ada 1-2-3-14 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

119- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-C (25 K II) pafta, 14688 ada 9 parselin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

120- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4C ve N27A02C1B paftalar, 136 ada 155 parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

121- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 30-27-B pafta, 739 ada, 7 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

122- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B pafta, 2736 ada, 8 ve 51 parseller, 25849 ada, 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

123- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1B pafta, 47 ada 149 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

124- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16-K-IV pafta, 4158 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

125- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 710 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

126- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

127- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M29A11C pafta, 29167 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

128- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 19-20-L-M pafta, 207 ada, 5 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

129- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 24358 ada 2 ve 3 nolu parsel, 24355 ada 1 nolu parsel, 24356 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24349 ada 7 nolu parsel, 24351 ada 5 ve 7 parseller, 24352 ada 1 ve 4 parseller, 24353 ada 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

130- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 588 ada 3 parsel ile ilgili imar planının mahkeme kararına göre değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

131- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28B20A pafta, 26671 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

132- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, Ladikli Ahmet Hüdai Hazretlerinin yaşamış olduğu tescilli yapının bulunduğu 1450 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

133- Meram İlçesi; Çarıklar Mahallesinde Çevre Şehircilik il Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Hadim İlçesi, Dedemli Mahallesinde Konya Ovası Projesi kapsamında kalan alandaki hak sahiplerine yer ayrılması ile ilgili imar planlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

134- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

135- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28D20A, K28D20D, K28D19C, K28D19B Paftalar, 211 Ada, 28 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

136- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A pafta, 22245 Ada 2 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

137- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Konar Mahallesi, L2805B Pafta, 779 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

138- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B Pafta, 18955 Ada, 18 Parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

139- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, 502 nolu parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

140- Ereğli İlçesi Türkmen Köyü Kavşağı civarında bulunan taşınmazların, 2942 sayılı kanunun 5 ve 6 ncı maddesinin son fıkrası gereğince kamulaştırılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

141- Mülkiyeti Belediyemize ait Taşkent ilçesindeki mezbahanenin 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (e) bendi gereğince Taşkent İlçe Belediyesine devredilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

142- Konya’da Tarımın sürdürülebilir bir faaliyet olarak devam ettirilmesi ve kırsal bölgelerimizin refah seviyesinin artırılması noktasında tarım ve hayvancılıkla ilgili misyon, vizyon ve stratejilerin belirlenmesine dair teklifin tetkik edilmek üzere Tarımsal Kalkınma Komisyonuna havalesine,

143- Büyükşehir Belediyesinin görev alanına giren konularda ve mahalli müşterek nitelikte olmak üzere kent ekonomisi meslek edindirme ve sosyal içerikli konular gözetilerek yapılabilecek faaliyet ve hizmetlerin araştırılması ve değerlendirilmesine dair teklifin tetkik edilmek üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havalesine,

144- Yüksek Öğrenim Geçiş sınavına girecek öğrenci ve görevli personellerin 15 Mart 2015 Pazar günü 07:00-14:00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmalarına dair teklifin aynen kabulüne karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.10’da son verilmiştir.