09 Şubat 2015 Karar Özeti 

1-  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait bazı Kitap Satış Büfesi, Kafeterya ve Büfelerin Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San. ve Tic. A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2-  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Çay Bahçesini Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3-   6360 sayılı yasa kapsamında Belediye sınırlarına dahil edilen ilçelerde umum servis araçları için plaka tahsisi yapılması amacıyla encümene yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

4-   Kaşınhanı-Konya Gar – Pınarbaşı güzergâhında banliyö hattı işletmeciliği ile ilgili olarak TCDD ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5-   Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6-   Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Kadrosunun derecesinin düşürülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7-   Emlak Yönetimi Daire Başkanlığına bağlı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünün kaldırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8-   İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı Spor Şube Müdürlüğü kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9-   2014-2019 yıllarında uygulanacak Medeniyet Okulu Projesinin dayandığı yönerge kapsamında tüm faaliyetlerin Büyükşehir Belediyesi ve proje paydaşlarının desteğiyle uygulanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

10-   Beyşehir İlçesinde bulunan tescilli gayrimenkulün 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemizce satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11-   6360 sayılı yasa kapsamında Mülkiyeti Belediyemize geçen Başarakavak, Tepekent, İsmil, Yarma, Sağlık, Kızılören ve İnlice Belde Belediye binalarının ilgili İlçe Belediyelerine devri için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12-  Mülkiyeti Belediyemize ait Beyşehir ilçesindeki gayrimenkulün 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Beyşehir Belediyesine 25 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13-  Mülkiyeti TCDD’na ait Gar alanına açık ve kapalı otopark eklerinin Belediyemizce yapılarak işletilmesi ile ilgili TCDD ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14-  5 nci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15-   Bozkır İlçesindeki gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16-   Konya İlçelerinde bulunan bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17-   Planlama çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere başvuru ve askı süreçlerini kapsayacak şekilde imar portalı üzerinden belediyemiz, ilçe belediyeleri, kurum ve kuruluşlar ile serbest şehir plancıları tarafından kullanılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18-  Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 19-L-I pafta, 1187 ada, 96 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19-   Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi, L27A11D3D ve L27A11D4C paftalar, 149 ada, 30 ve 125 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20-   Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22-L-III pafta, 935 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21-   Derebucak İlçesi, Merkez, Çamlık, Gencek, Gönyem ve Pınarbaşı Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22-  Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, L285A09B pafta, 1419 ve 4123 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23-  Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 30-L-3 pafta, 1308 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24-   Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29-M-I pafta, 2596 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25-  Karapınar İlçesi, Fatih Mahallesi, 31-M-I pafta, 2244 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26-  Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 30- L-II pafta, 2737 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27-  Karatay İlçesi, Divanlar Mahallesi, L29C23B3B pafta, 1416 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28-  Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B pafta, 24127 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29-  Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12A3B ve M29A12A3C imar paftalarında, M29A12A3B ve M29A12A3C paftalar, 19401 ada, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

30-  Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11C1D imar paftasında, M29A11C1D pafta, 25713 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31-  Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12D1A imar paftasında, M29A12D1A pafta, 2350 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32-  Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D17B1B pafta, 1074 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33-  Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C pafta, 76 ada 1 parsel ve 91 ada 25 nolu parseller arasından geçen imar yolunun kaydırılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34-  Kulu İlçesi, Yazıçayır Mahallesi, J30D08B4A ve J30D08B4D paftalar, 104 ada 16 parsele ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35-  Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi M28B15C pafta 4562 ada 35 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36-  Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi M28B15A4D pafta 27497 ada 4 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37-  Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04D pafta 2323, 2324, 2337, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348 ve 2349 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38-  Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ile kısmen Alakova ve Harmancık Mahallelerini kapsayan Bahçeşehir II. Etap Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39-  Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ile kısmen Alakova ve Harmancık Mahallelerini kapsayan Bahçeşehir I. ve II. Etap Uygulama İmar Planları’nın plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Mimar Sinan Mahallesi, M28-B-15-A-3-A (19 K I) pafta, 28980 ada 2-3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-2-A (25 J III) pafta, 28653 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-1-B (27 M II) pafta, 42415 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-3-A/M29-A-06-A-3-B (24 M III/23 M II) paftalar, 28565 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Özlem Mahallesi, M28-B-15-B-4-A (19 K II-III) pafta, 28838 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-C (21 J III) pafta, 16092 ada 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-A (21 J I) pafta, 16076 ada 1-2-3-14 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                    

47-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-C (25 K II) pafta, 14688 ada 9 parselin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48-  Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K2A ve 19K2D paftalar, 113 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49-  Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahalle, 50K-3-D pafta, 5497 parse1 ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50-  (Büyükşehir Belediyesi) Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 953 sayılı kararı ile onaylanan İl idare sınırlarının tamamını kapsayan 1/100.000 ölçekte “İl Çevre Düzeni Planı”na itirazlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51-  (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 20-M-I pafta, 998 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4C ve N27A02C1B paftalar, 136 ada 155 parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53-  (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 30-27-B pafta, 739 ada, 7 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A21B pafta, 5593 ada 167 parselin bir kısmına Toplu İşyerleri Alanı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07C, M29-A-07-D paftalara isabet eden Belediye Hizmet alanlarının, Yeni İstanbul Caddesi ile Adana Çevre Yolu arasında kalan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında MİA (Merkezi İş Alanları)’na isabet eden bölgedeki mevcut küçük sanayi tesislerinin taşınmasının sağlanacağı ‘Rezerv Alanlar’ olarak değerlendirilmesine yönelik yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B pafta, 2736 ada, 8 ve 51 parseller, 25849 ada, 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B pafta, 20373 ada 1 parsel, 20381 ada 1 parsel ve 20382 ada 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1B pafta, 47 ada 149 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59-  (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, J30D17B2D pafta, 1536 ada 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60-  (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C2D pafta, 580 ada 117 parsel ve 1473 ada 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16-K-IV pafta, 4158 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 710 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C paftasında kalan Buğday Pazarı ve çevresinde yer altı otoparkı düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çeçenistan Cad, Kovanağzı Cad, Demiryolu hattınca, Çevre yolu, Abdürreşit Cad, Taşcami Uzunharmanlar Cad, ve Dr. Ahmet Özcan Cad. Arasında Kalan Bölgede (Master Plan V. Etap) Nazım İmar Planı Revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, L28B24D pafta, 512 ada 12 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesinde YHT Gar Alanı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 936 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatına itirazlarının görüşülmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24-L-I pafta, 16131 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22-L-IV pafta, 19499 ada 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mevkiinde bulunan Türk Yıldızları Parkı, Şehit Ümit Özer Parkı ve Kardeş Şehirler Parkları içerisine trafo alanlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 722 sayılı kararı ile onaylanan Belediye Hizmet Alanı ve Sanayi-Ticaret Alanlarının düzenlemesi ile ilgili Nazım imar planına itirazlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işıklar Mahallesi, M28B15B1B paftaya isabet eden Çevre yolu Caddesi ile Malas caddesi kesişimine yayaların daha güvenli geçişini sağlamak amacıyla yaya üst geçidi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Fatih Mahallesi, 3465 ada 367 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73-  Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 121 ada 2 parselin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-3-C (23 L III) pafta, 16542 ada 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75-  (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, N28C06A1D pafta, 188 ada, 50 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76-  (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, 359, 361, 362, 363, 823, 1069 parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77-  (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Sazlıpınar Mahallesi, M30D09B pafta, 105 ada, 1, 2, 3 ve 10 parseller ile ilgili Nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, 3316 ada 40 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinsin 12.12.2014 tarih ve 929 sayılı meclis kararına istinaden hazırlanan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B pafta, 38018, 38019, 38031 adalar ile 38030 ada 1 ve 2 parselleri kapsayan alanda nazım imar planı yapılaması ile ilgili teklifinin dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81-  Selçuklu İlçesi Hocacihan Mah. 29167 ada 5 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82-  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birimleri norm kadro ilke ve standlarına dair yönetmelik hükümlerine göre yeni hazırlanan memur kadro ihdas cetvellerinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83-  Turizm ve Konaklama amaçlı gelen tur otobüsleri için otopark alanlarının belirlenerek planların yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84-  Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85-  Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve aynı planda Şems Türbesi ve Çevresinde Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve bu alan içerisinde her türlü uygulama inşai faaliyet ve ruhsatlandırmanın durdurulmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86-  Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğin yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87-  MHP Grubunun ihtisas komisyonlarına itirazına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88-  Ereğli İlçesi, Hacı Mutahir Mahallesi, 19M1 pafta, 476 ada, 29 parsel ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89-  Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29LI, 30LIV Paftalar, 1299 ada 1, 2, 3, 8, 9, 10 ve 11 parsellerin bir kısmı ve 1300 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90-  Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-3-D/M28-B-15-A-4-C paftalar, 2926 ada 1 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91-  Doğanhisar İlçesi, Kuz Mahallesi, L27D14B1C pafta, 198 ada, 44, 45, 46, 73, 74, 75, 76 ve 77 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92-  Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 19L3 Pafta, 1140 Ada, 11, 12, 13, 14 ve 15 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93-  Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22M4 Pafta, 2626 Ada, 270 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94-  (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 19-20-L-M pafta, 207 ada, 5 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

95-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 24358 ada 2 ve 3 nolu parsel, 24355 ada 1 nolu parsel, 24356 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24349 ada 7 nolu parsel, 24351 ada 5 ve 7 parseller, 24352 ada 1 ve 4 parseller, 24353 ada 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi 1345 Ada 88 parsel ile ilgili olarak plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

97-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 588 ada 3 parsel ile ilgili imar planının mahkeme kararına göre değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28B20A pafta, 26671 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, M28B15D1A pafta, 4599 ada, 53 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100-         (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, Ladikli Ahmet Hüdai Hazretlerinin yaşamış olduğu tescilli yapının bulunduğu 1450 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D Pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

102-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A3D pafta, 29129 ada, 2 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103-         Meram İlçesi; Çarıklar Mahallesinde Çevre Şehircilik il Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Hadim İlçesi, Dedemli Mahallesinde Konya Ovası Projesi kapsamında kalan alandaki hak sahiplerine yer ayrılması ile ilgili imar planlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

104-         (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105-         (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28D20A, K28D20D, K28D19C, K28D19B Paftalar, 211 Ada, 28 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106-         (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, 26000 Ada, 25 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107-         (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A pafta, 22245 Ada 2 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108-         (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Konar Mahallesi, L2805B Pafta, 779 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B Pafta, 18955 Ada, 18 Parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110-         (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıfettah Mahallesi sınırları içerisinde, Furkandede Caddesi, Karaman Caddesi, Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi, ve Çaybaşı Caddeleri arasında kalan bölgeye ait nazım imar planı düzenlemesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111-         (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dr.Ahmet Özcan Caddesi, Taşcamiuzunharmanlar Caddesi, Larende Caddesi ile Furgandede Caddeleri arasında kalan bölgede Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112-         (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, 502 nolu parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, 20561 Ada, 12 Parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

114- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D2A pafta, 260 Parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.00’da son verilmiştir.