09 Şubat 2015 Meclis Gündemi

1-   Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait bazı Kitap Satış Büfesi, Kafeterya ve Büfelerin Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San. ve Tic. A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-   Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Çay Bahçesini Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-   6360 sayılı yasa kapsamında Belediye sınırlarına dahil edilen ilçelerde umum servis araçları için plaka tahsisi yapılması amacıyla encümene yetki verilmesine dair (Ulaşım Plan. ve Ray.Sis.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

4-   Kaşınhanı-Konya Gar – Pınarbaşı güzergâhında banliyö hattı işletmeciliği ile ilgili olarak TCDD ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Ulaşım Plan. ve Ray.Sis.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-   Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-   Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Kadrosunun derecesinin düşürülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7-   Emlak Yönetimi Daire Başkanlığına bağlı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünün kaldırılmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-   İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı Spor Şube Müdürlüğü kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9-   2014-2019 yıllarında uygulanacak Medeniyet Okulu Projesinin dayandığı yönerge kapsamında tüm faaliyetlerin Büyükşehir Belediyesi ve proje paydaşlarının desteğiyle uygulanmasına dair (Kültür ve Sosyal İşleri D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,              

10-   Beyşehir İlçesinde bulunan tescilli gayrimenkulün 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemizce satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-   6360 sayılı yasa kapsamında Mülkiyeti Belediyemize geçen Başarakavak, Tepekent, İsmil, Yarma, Sağlık, Kızılören ve İnlice Belde Belediye binalarının ilgili İlçe Belediyelerine devri için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12-  Mülkiyeti Belediyemize ait Beyşehir ilçesindeki gayrimenkulün 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Beyşehir Belediyesine 25 yıllığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-  Mülkiyeti TCDD’na ait Gar alanına açık ve kapalı otopark eklerinin Belediyemizce yapılarak işletilmesi ile ilgili TCDD ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14-  5 nci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15-  Bozkır İlçesindeki gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16-   Konya İlçelerinde bulunan bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

17-   Planlama çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere başvuru ve askı süreçlerini kapsayacak şekilde imar portalı üzerinden belediyemiz, ilçe belediyeleri, kurum ve kuruluşlar ile serbest şehir plancıları tarafından kullanılmasına  dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

18-  Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 19-L-I pafta, 1187 ada, 96 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

19-   Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi, L27A11D3D ve L27A11D4C paftalar, 149 ada, 30 ve 125 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

20-   Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22-L-III pafta, 935 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

21-   Derebucak İlçesi, Merkez, Çamlık, Gencek, Gönyem ve Pınarbaşı Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

22-  Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, L285A09B pafta, 1419 ve 4123 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

23-  Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 30-L-3 pafta, 1308 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

24-   Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29-M-I pafta, 2596 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

25-  Karapınar İlçesi, Fatih Mahallesi, 31-M-I pafta, 2244 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

26-  Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 30- L-II pafta, 2737 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

27-  Karatay İlçesi, Divanlar Mahallesi, L29C23B3B pafta, 1416 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

28-  Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B pafta, 24127 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi. 

29-  Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12A3B ve M29A12A3C imar paftalarında, M29A12A3B ve M29A12A3C paftalar, 19401 ada, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.  

30-  Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11C1D imar paftasında, M29A11C1D pafta, 25713 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

31-  Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12D1A imar paftasında, M29A12D1A pafta, 2350 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

32-  Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D17B1B pafta, 1074 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

33-  Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C pafta, 76 ada 1 parsel ve 91 ada 25 nolu parseller arasından geçen imar yolunun kaydırılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

34-  Kulu İlçesi, Yazıçayır Mahallesi, J30D08B4A ve J30D08B4D paftalar, 104 ada 16 parsele ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

35-  Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi M28B15C pafta 4562 ada 35 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

36-  Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi M28B15A4D pafta 27497 ada 4 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

37-  Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04D pafta 2323, 2324, 2337, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348 ve 2349 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

38-  Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ile kısmen Alakova ve Harmancık Mahallelerini kapsayan Bahçeşehir II. Etap Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

39-  Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ile kısmen Alakova ve Harmancık Mahallelerini kapsayan Bahçeşehir I. ve II. Etap Uygulama İmar Planları’nın plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

40-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Mimar Sinan Mahallesi, M28-B-15-A-3-A (19 K I) pafta, 28980 ada 2-3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

41-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-2-A (25 J III) pafta, 28653 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

42-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-1-B (27 M II) pafta, 42415 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

43-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-3-A/M29-A-06-A-3-B (24 M III/23 M II) paftalar, 28565 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Özlem Mahallesi, M28-B-15-B-4-A (19 K II-III) pafta, 28838 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

45-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-C (21 J III) pafta, 16092 ada 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

46-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-A (21 J I) pafta, 16076 ada 1-2-3-14 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                                               

47-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-C (25 K II) pafta, 14688 ada 9 parselin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

48-  Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K2A ve 19K2D paftalar, 113 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

49-  Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahalle, 50K-3-D pafta, 5497 parse1 ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

50-  (Büyükşehir Belediyesi) Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 953 sayılı kararı ile onaylanan İl idare sınırlarının tamamını kapsayan 1/100.000 ölçekte “İl Çevre Düzeni Planı” na itirazlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

51-  (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 20-M-I pafta, 998 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

52-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4C ve N27A02C1B paftalar, 136 ada 155 parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

53-  (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 30-27-B pafta, 739 ada, 7 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

54-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A21B pafta, 5593 ada 167 parselin bir kısmına Toplu İşyerleri Alanı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

55-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07C, M29-A-07-D paftalara isabet eden Belediye Hizmet alanlarının, Yeni İstanbul Caddesi ile Adana Çevre Yolu arasında kalan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında MİA (Merkezi İş Alanları)’na isabet eden bölgedeki mevcut küçük sanayi tesislerinin taşınmasının sağlanacağı ‘Rezerv Alanlar’ olarak değerlendirilmesine yönelik yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

56-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B pafta, 2736 ada, 8 ve 51 parseller, 25849 ada, 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

57-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B pafta, 20373 ada 1 parsel, 20381 ada 1 parsel ve 20382 ada 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1B pafta, 47 ada 149 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

59-  (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, J30D17B2D pafta, 1536 ada 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

60-  (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C2D pafta, 580 ada 117 parsel ve 1473 ada 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

61-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16-K-IV pafta, 4158 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                                      

62-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 710 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi. 

63-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C paftasında kalan Buğday Pazarı ve çevresinde yer altı otoparkı düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

64-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çeçenistan Cad, Kovanağzı Cad, Demiryolu hattınca, Çevre yolu, Abdürreşit Cad, Taşcami Uzunharmanlar Cad, ve Dr. Ahmet Özcan Cad. Arasında Kalan Bölgede (Master Plan V. Etap) Nazım İmar Planı Revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

65-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, L28B24D pafta, 512 ada 12 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

66-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesinde YHT Gar Alanı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 936 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatına itirazlarının görüşülmesi dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

67-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24-L-I pafta, 16131 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

68-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22-L-IV pafta, 19499 ada 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

69-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mevkiinde bulunan Türk Yıldızları Parkı, Şehit Ümit Özer Parkı ve Kardeş Şehirler Parkları içerisine trafo alanlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

70-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 722 sayılı kararı ile onaylanan Belediye Hizmet Alanı ve Sanayi-Ticaret Alanlarının düzenlemesi ile ilgili Nazım imar planına itirazlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

71-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işıklar Mahallesi, M28B15B1B paftaya isabet eden Çevre yolu Caddesi ile Malas caddesi kesişimine yayaların daha güvenli geçişini sağlamak amacıyla yaya üst geçidi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

72 -  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Fatih Mahallesi, 3465 ada 367 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.