09 Mart 2015 Meclis Gündemi


1-  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait bazı otoparkların Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

2-   Hadim İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

3-  İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza bağlı birimlerde kullanılmak üzere 12 adet Pick-up araç satın alınmasına  dair ( İtfaiye D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

4-   Adliye Sarayı ile Açık Cezaevi arasındaki personel ve hükümlünün ulaşımlarına ilişkin iki kurum arasında protokol yapılması ile yapılacak protokolü imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

5-  Mevlana Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan proje için belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalanması için Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair (Fen İşleri D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

6-  Sözleşmeli mühendis çalıştırılması, kadro unvan ve derecesi ile ücretinin tespitine dair  (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

7-  6360 sayılı yasa kapsamında Mülkiyeti Belediyemize geçen Beyşehir, Bozkır, Doğanhisar, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Taşkent, Yalıhüyük İlçelerindeki Soğuk Hava Depolarının ilgili İlçe Belediyelerine devri için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

8-  Gayrimenkul alımı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

9-   Ilgın İlçesindeki Şıhbedrettin Türbesinde yenileme çalışmaları ve türbe alanı içinde bulanan gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

10-  Karatay İlçesindeki Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin şatısı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümenine yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

11-  Selçuklu İlçesindeki Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin şatısı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümenine yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

12-  Yeni sanayi alanlarının inşası için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

13-  Kentsel Dönüşüm Master Planı yapılması için Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Konbeltaş Konya İnş. Taş. Hiz. Danış. Park İşlet. ve Elek. Üretim A.Ş. ile protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

14-  Belediyemiz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolün onaylanmasına dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

15-  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

16-  Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 20 L I pafta, 217 ada, 18 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

17-   Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22 K III pafta, 1430 adanın doğusundaki park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

18-   Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi, L26B14C3C pafta, 107 ada, 61 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

19- Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50L1C ve 50L1D paftalar, 390, 391, 392 ve 396 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

20-  Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında AB nizam olarak ayrılan adalarda kat yüksekliğinin aynı kalmak şartıyla bitişik nizama çevrilmesi ve plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                            

 

21-  Bozkır İlçesi, Dereiçi Mahallesi, N28C13D3B pafta, 292 ada, 6 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                                                                                    

 

22-  Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B11C1C ve K29B11C1D paftalar, 560 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                                                

 

23-  Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, K29C09C4D pafta, 157 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

24-  Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D2C ve K29C09D3B paftalar 55 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                                                 

 

25-  Derbent İlçesi, Aladağ Mevkiinde, Aladağ Kış Sporları Turizm Merkezi Alanı ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

26-  Ereğli İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 19-M-III pafta, 1724 ada, 1, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

27-  Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19-M-II ve 19-M-III paftalar, 2668 ada, 2, 3, 4 ve 18 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

28-  Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 19-L-III paftalar, 1131 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

29-  Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19-L-IV pafta, 1091 ada, 11 ve 12 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

30-  Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, M32D22B2A (kad: 3, 4)  pafta, 400 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

31-  Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18 L II pafta, 695 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

32-  Ereğli İlçesi, Hacı Mütahir Mahallesi,  19 M I pafta, 476 ada, 22 ve 23 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

33-  Hüyük İlçesi, Göçeri Mahallesi, M27-A-6-A pafta, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

34-  Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, Şose Üstü Mevki, L28A21B Pafta, 1081 Parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

35-  Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30 O 4 Pafta, 958 ada, 1 Parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

36-  Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 19M2 Pafta, 301 ada, 25 parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi.

 

37-  Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28C21D1A Paftada kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına Plan notunun ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

38-  Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C2C ve M29A11C2D paftalar, 2311 ada, 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

39-  Karatay İlçesi, Çengilti Mahallesi, L29C21D1C ve L29C21D4B paftalar, 378 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

40-  Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, M29B18C4B pafta, 326 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                              

 

41-  Karapınar İlçesi, Hankapı Mahallesi, 30MII pafta, 615 ada 3 parsel, Adalet mahallesinde 30KI,30KIV pafta 254 ada 5,22,23,56 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

42-  Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, M28B15C pafta, 4617 ada, 75 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                                                      

 

43-  Meram İlçesi, Armağan Mahallesi M28B15C1A pafta, 4618 ada, 52 ve 63 no’lu parseller ile ilgili plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                                           

 

44-  Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A1C pafta, 27357 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

45-  Meram İlçesi, 3. Derece Doğal Sit alanında bulunan, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 17734 ada, 1, 2, 3 ve 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair. (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

46-  Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi M28A14A1A pafta 233 ada 48 No.lu parsel ile ilgili Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

47-  Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi M28A14A1B pafta 233 ada 46 No.lu parsel ile ilgili Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

48-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hacıkaymak Mahallesi, M28-B-15-B-4-A (19 K II-III) pafta, 28834 ada 1-2-3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

49-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Musalla Bağları Mahallesi, M28-B-15-B-2-C, M29-A-11-A-1-D (20 L III) pafta, 15124 ada, 4-5 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

50-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-4-D (25 J I) pafta,14596 ada 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

51-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Tepekent Mahallesi, L28-D-19-D-2-A Pafta, 125 Ada 1-2-3-4-5-6 Parseller, 124 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 parseller, 164 Ada 1-2-3-4-5 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

52-  Selçuklu İlçesinde, muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 7 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı taleplerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

53-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-2-D (24 K I-IV) pafta, 19812 ada 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

54-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-A-1-D (20 J IV) pafta, 15341 ada 12 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

55-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B (24 K IV/23 K I) pafta, 18396 ada, 1 ve 5 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

56-  Seydişehir İlçesi, Karacaören Mahallesi, M27C10C2C Pafta, 322 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

57-  (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, L26B20C pafta, 1624 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                               

 

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 310 ada, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                               

 

59-  (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, L29B18B pafta, 340 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                                       

 

60-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50 L1D pafta, 5053 parsel ve 127, 130, 131, 132 ve 133 adalar ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                     

 

61-   (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, İnsuyu Mahallesi, 3162 ve 3177 parseller ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                     

 

62-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Fethiye Mahallesi, 205 ada, 1 parsel, 206 ada, 1 ve 2 parsel, 207 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile 208 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair, (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

63-  (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Camikebir Mahallesi, L27C25C paftaya isabet eden Terminal Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

64-  (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Yukarı Mahallesi, L27C24D pafta, 440 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

65-  (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Yukarı Mahallesi, L27C25C pafta, 412 ada, 49,84 parseller ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

66-  (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Saraypınar Mahallesi, M27B03D4B pafta, 440 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

67-  (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 15-16 KL pafta, 2439 ada, 1 parselin kuzeyinde kalan yol alanı ve güneyinde kalan park alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

68-  (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1920LM Pafta, 1487 ada 1, 5 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

69-  (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Delimahmutlu Mahallesi, N32B13B ve N32B14A paftalara isabet eden alan ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

70-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Obruk Mahallesi, 1475, 1477, 1479, 1480 ve 1481 parseller ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

71-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5250 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

72-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kızören Mahallesi, L30D14A pafta, 895 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

73-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D pafta, 2530, 5069, 5070, 5086 ve 5087 adalar ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

74-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A Pafta, 31204 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                               

 

75-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, Mevlana Külliyesi ve Piri Mehmet Paşa Külliyesi Civarı Koruma Amaçlı İmar Planına Yapılan İtirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                 

 

76-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 320 ada, 1 ve 2 parseller, 321 ada, 1 parsel, 336 ada 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                                 

 

77-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 256 ada, 3, 5, 6, 7 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

78-  (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçe sınırları içerisinde, Adana- Konya Çevre yolu üzerindeki kavşakları imar planına işlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                                         

 

79-  (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1591 ada, 36 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

80-  (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D13A pafta, 532 ada, 61 parsel ile ilgili Nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.  

 

81-  (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D21D pafta, 170 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

82-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 15415 ada, 13 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

83-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde, Devlet Demiryolları güzergâhı üzerindeki muhtelif yerlerde Kavsak Projeleri ve Yaya alt geçitlerinin çevresi ile birlikte düzenlemesi ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

84-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 282 ada, 16 parsel ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

85-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, M28B14C pafta, 26779 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair  (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

86-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 1052 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

87-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Bahçeşehir II. Etap alanında kalan muhtelif yerlerde imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

88-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyonu Mahallesi, L28C04A pafta, 135 ada, 90 parsel ile ilgili Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

89-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B paftaya isabet eden, Cami Alanı ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

90-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23879 ada, 1, 2, 4 parseller ve 23880 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

91-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosnahersek mahallesi, L29D21C paftaya isabet eden Ağaçlandırılacak Alan ( Mezarlık ) ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

92-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, M29A03A pafta, 22740 ada, 14 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                      

 

93-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C4A pafta, 15721 ada, 10 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

94-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe, sınırları içerisinde Yeni Sille Caddelisinin Caddesinin (Lale Caddesinden başlayıp Sit Alanına kadar olan kısmın) yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                               

 

95-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D2B pafta, 29409 ada, 1 ve 2 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

96-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Büyükkayacık Mahallesi, M29A02D ve M29A02C paftalar,  30113 ada ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

97-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, M28B05B ve M29A01A paftalara isabet eden 1133 ve 1143 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi. 

 

98-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, M29A04A pafta, 29746 ada 3 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

99- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi, Çifte Kümbetleride içine alan, Ulaşbaba Caddesi, Ankara Caddesi, Hamam Sokak arasında kalan alanda imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

100-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, Müneccimbaşı Sokak, Başarabey Sokak ve Battalaziz Sokak arasında kalan alanda imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair, 

101-         (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, 875 ada ve çevresinde imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

102-         Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Sarayönü İlçesindeki Ladik Büyük Camii restorasyon işinin yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

103-         Mülkiyetleri Bozkır Belediyesi ile Arusa Şen’e ait tescilli taşınmazların restorasyon işleri için  protokol yapılması ve Tapu Müdürlüğünde intifa hakkı tesis edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

104-         Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Doğanhisar İlçesindeki Koçaş Yunus Emre Camii ve Haziresinin restorasyon işinin yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.