1-Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/1

Cihanbeyli İlçe Belediyesi Fen İşleri Hizmetlerinin Gayrimenkul Onarım Giderleri tertibinden 5.700.000.-TL.nin alınarak, Başkanlık ve Meclis Hizmetlerinin Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler tertibine aktarılması uygun görülmüştür.

 

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı2015/2

6360 Sayılı Büyükşehir yasası gereği 2014 yılında devirleri gerçekleşen Akşehir, Ilgın, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Ereğli, Ilgın, Karapınar, Kulu otogarlarındaki ilçe belediyelerinin 2013 yılında aldıkları meclis kararları geçiş döneminde bir sorun yaşanmaması için Belediye meclisinde aynen kabul edilmiştir. Ancak, bazı ilçe fiyatlarında iki bilet bedeli alınır denildiğinden bazılarında aylık alınır hükmü bulunduğundan uygulamalarda bir takım sıkıntı oluşmaktadır. Bu sıkıntılardan 2015 yılında kurtulup adalet ve eşitlik merkezli eski tarifeler dikkate alınarak, ilçelerimizin sosyo-ekonomik durumları da göz önünde bulundurularak her bir giriş için fiyat tarifeleri teklifi uygun görülmüştür.

 

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.01.2015

 Sayı:  2015/3

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Ayakkabıcılar Odası arasında Eğitimde İşbirliği protokolü yapılması ve ilgili protokolün imzalanmak üzere Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/4

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 2015 Yılı için uygulanacak olan Gelir tarifeleri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

 

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/5

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesi ile Maliye Bakanlığının 08.01.2015 tarih ve 4 sayılı genelgelerine göre, 2015 yılında aşağıda kadro unvan ve derecesi ile adedi yazılı kadronun, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ve hizasında yazılı net ücretin ödenmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/6

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ‘Şehir Düzeni Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması ile bu müdürlüğün yürütmekte olduğu görevlerin Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesi; ayrıca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak ’Yazılım Şube Müdürlüğü’ ile ‘Elektronik Ağlar ve Haberleşme Şube Müdürlüğü’nün kurulması uygun görülmüştür.

 

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/7

 Büyükşehir Belediyemize ait, ihtiyaç fazlası 20 adet tramvay aracının; Kardeş Şehir Protokolü çerçevesinde, Kardeş Şehrimiz Saraybosna’nın Tramvay İşletmesi Genel Müdürlüğüne verilmesi uygun görülmüştür.

 

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/8

Belediyemizin 2015 yılı Gelir Tarifesini düzenleyen 14.11.2014 tarih ve 770 sayılı Meclis Kararının, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Elkart Şube Müdürlüğü bölümünde yer alan ve posta dağıtıcılarının idaremize ait toplu ulaşım araçlarından 07-19 saatleri arasında Elkart aracılığıyla ücretsiz olarak seyahat edebileceklerini düzenleyen C.1.d maddesinin yürürlükten kaldırılması hususu uygun bulunmuştur.  

 

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/9

Mevlana Kültür Merkezi H Blokta bulunan 24 adet el sanatları ile ilgili Teşhir Büfelerinin ücretsiz olarak Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde kullanılmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San. ve Tic. A.Ş.’ ne tahsis edilmesi hususu uygun görülmüştür.

 

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/10

Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olduğu şirketlerin nakit (nakit, kredi kartı) ve gayrinakit (teminat mektubu ve akreditif) kredi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi için 8.000.000,00.-TL. (sekizmilyontürklirası), Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 5.000.000,00.-TL. (beşmilyontürklirası), Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi için 5.000.000,00.-TL. (beşmilyontürklirası), Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 5.000.000,00.-TL. (beşmilyontürklirası) limit tespit edilmesi, ayrıca bu iştiraklerin kurmuş oldukları; Konya Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 5.000.000,00.-TL. (beşmilyontürklirası) Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi için 5.000.000,00.-TL. (beşmilyontürklirası), Konbelspor Spor Faaliyetleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi için 5.000.000,00.-TL. (beşmilyontürklirası) olmak üzere toplam 38.000.000,00.-TL. (otuzsekizmilyontürklirası)’nın Büyükşehir Belediyesi kefaleti ile Kamu Bankalarından;  nakit (nakit, kredi kartı) ve gayrinakit (teminat mektubu ve akreditif) kredi limiti tespit edilmesi teklifi uygun görülmüştür.

 

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/11

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kısa adı OWHC olan Dünya Mirası Şehirleri Teşkilatına üye olunması ve her yıl teşkilat tarafından belirlenecek üyelik aidatının ödenmesi uygun görülmüştür.

 

 

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/12

Yapılan incelemede; Bozkır Belediyesine ait Harmanpınar Mahallesi 976 parsel ile Sarıoğlan Mahallesi 17 ada 3, 4, 5 ve 6 parsel nolu gayrimenkullerin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devralınması uygun görülmüştür.

 

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/13

Yapılan incelemede; Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı ile Belediyemize devrolan İlimiz Ereğli ilçesi Türbe Mahallesi 1149 ada, 1 parsel nolu gayrimenkul ile Ereğli ilçesi Orhangazi Mahallesi 976 ada, 1 parsel nolu gayrimenkuller imar planında ilköğretim sahasına isabet etmesi ve bölgenin ihtiyacından dolayı okul yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine devredilmesi uygun görülmüştür.

 

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.01.2015

 Sayı:  2015/14

Yapılan incelemede; İlimiz Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi 122 ada 15 parsel numaralı, imar planında resmi tesis alanı olarak ayrılmış olan taşınmazın “Yaşlı Yaşam Merkezi” yapılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Kulu Belediyesine 1,00.-TL. bedelle devredilmesi uygun görülmüştür.

 

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

 Sayı:  2015/15

Yapılan incelemede; Mülkiyeti Belediyemize ait olup 3194 sayılı Kanunun 17. Maddesi kapsamındaki imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara satışı için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/16

Yapılan incelemede; Belediye hizmetleri kapsamında değerlendirilmek üzere mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait Selçuklu Belediyesinin talep ettiği gayrimenkuller ile mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait Konya Büyükşehir Belediyesinin talep ettiği gayrimenkullerin bedelleri Encümenimizce belirlenmek üzere karşılıklı olarak ivazlı/ivazsız trampa edilmesi ve bu hususta işlemlerin yürütülmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.


 

 

17- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/17

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi hususunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

18- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/18

İmar planı teklifi ile ilgili, Turizm ve konaklama amaçlı gelen tur otobüslerinin, kentimizin belli noktalarında konaklamasına istinaden otopark alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu otopark alanlarının yerlerinin belirlenerek planların yapılmasına yönelik teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

19- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/19-1

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararları” hakkında askı sürecinde gelen itirazların, plan kararının kamu yararına olması, yol üzerinde parklanmayı önlemesi ve her geçen gün artan araç sayısından dolayı oluşan trafik seyri ve güvenliğine çözüm getirmesi gerekçesi ile reddedilmesi,

Ancak parsel bazında hazırlanan zemin etüdü raporunda zeminin kaya çıkması, su çıkması vs. gibi özel durumlarda yer altı otoparkı yapılıp yapılmamasında, raporun Büyükşehir Belediyesince onaylanmasından sonra ilgili belediyesinin yetkili kılınması,

Tek bir taahhüt altında yapımına başlanan, bir veya birden çok parsel üzerinde olmasına rağmen sözleşme, proje ve yatırım bakımından bütünlüğü bulunan kooperatif veya diğer toplu konut inşaatlarında; ruhsatlı bloklarla benzerlik olması gerekliliğinden dolayı, henüz inşaat ruhsatı alınmamış bloklarda “Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararları” nın “B.1.” maddesinin uygulanmaması,

 “Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararları” nın “B.1. ve B.2.” maddelerinin yürürlük tarihinin 01.07.2015 tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür.

 

20- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/20

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet panelvan araç satın alınması uygun görülmüştür.

 

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/2

Akşehir İlçesi, Kileci Mahallesi, 20LIV Pafta, 592 ada, 37, 39 ve 113 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/3

Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 21LIII Pafta, 605 ada, 14 parsele “Yapı emsali; azami çatı eğimi altında kalması ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmaması kaydıyla yalnızca son kattaki bağımsız bölümlerle bağlantılı olarak çatı katlarda yapılacak piyeslerde kullanılmak üzere bağlantı yapılacak bağımsız bölümün brüt alanının %40' ı kadar artırılabilir.” plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin yoğunluk artışı içerdiğinden reddi uygun görülmüştür.  

 

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/4

Derbent İlçesi, Çiftliközü Mahallesi, M27B04D03C pafta, 108 ada, 240 parselde Akaryakıt İstasyonu çıkışındaki 10,00 metre genişliğindeki yolun 7,00 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/5

Ereğli ilçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1 pafta, 302 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili olarak (park alanı ve yol düzenlemesi ) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup uygun görülmüştür.

 

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/6

Ereğli ilçesi, Hacı Mutahir Mahallesi, 19M1 pafta, 476 ada, 29 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/7

Ereğli ilçesi, Barbaros Mahallesi, 18L4,18K2,18K3 paftalar, 806 ada, 13 parsel ve 2887 ada 6 parsel numaralı taşınmazlarla ile ilgili olarak (konut alanı, park alanı ve yol) imar planı tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/8

Güneysınır İlçesi, 48L, 48M, 49L, 49M paftalara isabet eden Belören Ayrım - Güneysınır (Konya-Karaman) Ayrım İl Yolu güzergâhı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2014 tarih ve 474 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/9

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30N4 pafta, 126 ada, 21, 22, 23, 24 ve 52 parsellere Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2014 tarih ve 475 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak BHA (Belediye Hizmet Alanı) ve Ticaret alanlarının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/10

Karapınar ilçesi, Sandıklı Mahallesi, 29LI, 30LIV paftalar, 1299 ada 1,  2,  3,  8, 9, 10 ve 11 parseller ve 1300 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/11

Karapınar ilçesi, Akören Mahallesi, M31C12B pafta, 197 ada, 1 parsel ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 603 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli (Tarım ve Hayvancılık Tesisleri Alanı) nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/12

Konya Karatay ilçesi, Selim Sultan Mahallesi, M29A16A3B pafta, 25811 ada, 2 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 675 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli (ibadet alanı) nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/13

Karatay ilçesi, Çatal Tömek Mahallesi, M29A16B2B pafta, 30775 ada ile 30810 ada arasındaki park alanına Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.nin 05.11.2014 tarih ve YGMY_PKİM_131582 sayılı yazısı doğrultusunda “trafo yeri” ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/14

Karatay ilçesi, Sakyatan Mahallesi, M29A16A2B, M29A16A2C, M29A16B1A, M29A16B1B, M29A16B1C, M29A16B1D, M29A16B2A, M29A16B2D, M29A16B3A ve M29A16B4B imar paftalarına isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 294 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/15

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, M28B14C3B pafta, 20230 ada 63 parsele isabet eden konut alanın yapılaşma şartlarının plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/16

Meram İlçesi, III. Derece Doğal sit alanında kalan, Kürden Mahallesi, M28B14C pafta, 2637 ada, 103 ve 104 nolu parseldeki trafo alanının iptali ile 20715 ada 43 parselin batısında Yaka caddesi kenarına yeni trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/17

Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, M28B20A3A pafta 26200 ada 11 parsele isabet eden Konut Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

 

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/18

Meram İlçesi, Loras Mahallesi M29A21D pafta, 23074 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

 

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/19

Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi (Köyceğiz tapulaması), M28B14B4D pafta, 21309 ada, 1, 2 nolu parsellerde park alanı içerisine kuyu alanının aktarılması ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/20

Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi M28B15A3D pafta, 27101 ada,11 parsele isabet eden Konut Alanında bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/21

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A pafta, 27318 ada, 4 parsel ile ilgili Belediye Meclisinin 16.05.2015 tarih ve 198 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planında ve Belediye Meclis kararında sehven 27318 ada, 2 parsel yazılmasından dolayı oluşan hatanın düzeltilmesi, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/22

Meram İlçesi, B.Kovanağzı, K.Kovanağzı, Ladikli ve Arifbilge Mahalle sınırları içinde M28B15 ve M28B20 imar paftalarında Güney Meram Uygulama İmar planı içindeki 40 metrelik imar yolundan cephe alan konut adalarında Hmax=Serbest planlama kararının Yençok=8 kat olarak plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

 

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/23

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B3C ve M29A01A4D Paftalar, 32189 ada, 1 parsele isabet eden Konut alanına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 18.04.2014 tarih ve 026792 sayılı yazısı ile talebine istinaden iki adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/24

Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29-A-06-A-4-D/M29-A-06-A-4-C paftalar, 13561 ada 13 parselin doğusunda kalan yolun çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/25

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-05-D-4-C pafta, 14579 ada, 1 parselin, Ticaret Alanı olan imarının bir kısmının Cami Alanı olarak plan notu ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/26

Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-3-D/M28-B-15-A-4-C paftalar, 2926 ada 1 parselin yapılaşma şartlarının E:1.50, max TAKS:0.25, Yençok:8 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/27

Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesi, L28C19A pafta, 115 ada, 11 parsel ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 933 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/28

Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesi, M28A05B pafta, 147 ada,  57 parsel ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 934 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/29

Seydişehir İlçesi, Alaylarbir Mahallesi, 19K4A Pafta, 158 Ada, 1 Parsel yürürlükteki imar planında Ticaret Alanına isabet etmektedir, Söz konusu parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın çevresi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden düzeltilerek uygun görülmüştür.

 

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/30

Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, 127 ada, 3 parselin güneyindeki karayolunun düzenlenmesi ile ilgili Öz Ayaz Petrol Ür. Zir. İnş. Nak. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin imar plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/31

Cihanbeyli İlçesi, Yenicoba Mahallesi, K29B11C1C pafta, 560 parselin bir kısmında Belediye Hizmet Alanı ayrılması ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/32

Çumra ilçesi, Apa Mahallesi, N29A07B pafta, 149 ada, 12 parsel ve Erentepe Mahallesi, N29B12C, N29B18B paftalar, 1620, 689 parsel numaralı taşınmazlarda Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjine Dayalı Elektrik Üretimi) ayrılması ile ilgili Fatih ER’ in imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/32-A

Çumra ilçesi, Yenimescit Mahallesi, N29A16C pafta, 169 ada, 33 ve 53 parseller ve Avdul Mahallesi, N29B11D pafta, 1532 parsel numaralı taşınmazlarda Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjine Dayalı Elektrik Üretimi) ayrılması ile ilgili Cerrahi Eğt. İnş. ve Özel Sağ. Hiz. A. Ş.’ nin imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/33

Çumra ilçesi, Erentepe Mahallesi, N29B12D pafta,  504 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjine Dayalı Elektrik Üretimi) ayrılması ile ilgili Ozan Tekstil San. Tic. A.Ş’ in imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/34

Çumra ilçesi, Erentepe Mahallesi, N29B12C pafta, 651 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjine Dayalı Elektrik Üretimi) ayrılması ile ilgili Ozan Tekstil San. Tic. A.Ş’ in imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/35

Çumra ilçesi, Erentepe Mahallesi,  N29B12B pafta,  622 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjine Dayalı Elektrik Üretimi) ayrılması ile ilgili Ozan Tekstil San. Tic. A.Ş’ in imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/36

Çumra ilçesi, Erentepe Mahallesi,  N29B12B pafta,  709 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjine Dayalı Elektrik Üretimi) ayrılması ile ilgili Ozan Tekstil San. Tic. A.Ş’ in imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

 

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/37

Çumra ilçesi, Erentepe Mahallesi,  N29B17B pafta, 1221 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjine Dayalı Elektrik Üretimi) ayrılması ile ilgili Ozan Tekstil San. Tic. A.Ş’ in imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/38

Çumra ilçesi, Erentepe Mahallesi,  N29B12A pafta,  422 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjine Dayalı Elektrik Üretimi) ayrılması ile ilgili Ozan Tekstil San. Tic. A.Ş’ in imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/39

Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi,  19MII pafta, 278 ada, 1 ve 2 parsellerin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/40

Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 19-20-L-M pafta, 207 ada,  5 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hacı Ali SÜLE’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/41

Karatay ilçesi, Saraçoğlu Mahallesi,  M29D03A pafta,  5593 ada,  168 parsel ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/42

Karatay ilçesi, Doğuş Mahallesi,  M29A11C pafta, 3289 ada,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  45,  48,  49, 50, 51, 52 ve 65 parseller ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilat teklifleri, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/43

Karatay ilçesi, Başgötüren Mahallesi, L30C06D pafta, 655 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ayrılması ile ilgili M. Emin ÇINAR’ ın 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/44

Konya ili, Karatay İlçesi, Ortakonak (Zivecik) Mahallesi, 5827 ada 4 numaralı parselin 18.07.2014 tarih ve 418 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Bölge parkı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/25.000 üst ölçekli nazım imar plan değişikliğinin Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınmaksızın yapıldığını öne sürmüş ve plan askıda iken itirazda bulunmuştur. Ancak söz konusu  plan değişikliğinde Konya Büyükşehir Belediyesinin 16.06.2014 tarih ve 1519 sayılı yazı ile Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığı 03.07.2014 tarih ve 11122 sayılı yazıları ile 5827 ada 4 numaralı parselin “Askeri Alan” olarak düzenlenmesini her ne kadar talep etmiş olsa da; Karayolları Genel Müdürlüğünce projesi onaylanan çevre yolunun açılması ile birlikte talebe konu taşınmazın bulunduğu “Askeri Alan(Atış Alanı)”ın çalışma alanlarına ve yerleşim bölgelerine çok yakın mesafede kalacak olması, kentin gelişimi açısından olumsuzluk teşkil edecek, toplumun can ve mal güvenliğini tehlikeye girmesine sebep olacaktır. Bunun yanı sıra sanayi bölgelerine çok yakın mesafede bulunuyor olması, hassas teknolojik aletlerle üretim yapan tesislerin faaliyetlerini de kısıtlamaktadır. Şehir içinde kalan söz konusu riskli alan, çevre yerleşimlerde dâhil olmak tüm kent sakinlerinin kullanımı için Bölge Parkı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 1/100.000 ölçekli Konya Çevre Düzeni Planında bu atış alanına alternatif yeni bir alan ayrılmış ve Milli Savunma Bakanlığının 08.05.2014 tarih ve 7747 sayılı yazıları ile de görüşleri alınmıştır. Açıklanan sebepler doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığının 19.12.2014 tarihli  ve  97646926-4220-1686-14/Eml.Ş. sayılı  itiraz  yazıları,  kamu yararına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olduğu için reddi uygun görülmüştür.

 

 

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/45

Karatay ilçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D pafta, 30778 ada 1 parsel ve çevresinde ibadet alanı düzenlemesi ile ilgili hazırlanan imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/46

Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13B, M29A13C paftalara isabet eden alan ile ilgili hazırlanan (Geri Dönüşüm Merkezi) imar plan tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/47

Karatay ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 24358 ada 2 ve 3 nolu parsel, 24355 ada 1 nolu parsel, 24356 ada 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24349 ada 7 nolu parsel, 24351 ada 5, 6 ve 7 parseller, 24352 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili Ekrem TELLİÜN, S.S. Başakşehir K.Y.K. ve Kılıç İnş. Nak.’ın nazım imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/48

Karatay ilçesi,  Aziziye Mahallesi,  M29A11D1A pafta,  Mevlana Caddesi üzerinde 148 ada, 87 parsel ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinde,  parsel Tarihi Kentsel Sit Alanı içinde kalmakta olup, Mevlana Külliyesi ve meydana cephe vermesi nedeni ile silueti ve tarihi çevreyi olumsuz etkileyeceğinden reddi uygun görülmüştür.

 

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/49

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 1345 Ada, 88 parsel ile ilgili olarak Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.’nin planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/50

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 588 ada 3 parselde Konya II. İdare Mahkemesi nezdinde 2013/1175 esas sayı E. Sayı ile açılan ve 2014/1101 sayılı kararı ile neticelenen davaya göre söz konusu taşınmaz ve çevresi ile ilgili imar plan çalışmanın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/51

Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M28B19B pafta, 27014 ada, 16 parselde Sağlık Tesisi yapılması ile ilgili Osman BÜYÜKKAPLAN’ın imar plan tadilatı tekliflerinde,‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/52

Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28B20A pafta, 26671 ada, 5 ve 6 parselde Konut Alanına isabet eden alanın Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Kozağaç İlim ve Kültüre Yardım Derneği’nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/53

Meram İlçesi, Yaka, Dereaşıklar Mahallesi, M28B14D ve M28B14C paftalara isabet eden Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne ulaşım akslarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/54

Meram İlçesi, Sağlık Mahallesi, M28A11C pafta, 372 ada, 149 ve 155 parsellerde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı teklifi, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/55

Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi,  M28A13A pafta, 145 ada, 17 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlemesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/56

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, M28B15D1A pafta, 4599 ada, 53 parselin ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/57

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi,  M28C04A pafta,  27357 ada, 1 parselin  “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlemesi ile ilgili Meram Kaymakamlığı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/58

Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, M28B15C ve M28B15D paftalar, 763 ada 5, 9, 32 ve 33 parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

79- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/59

Meram İlçesi, Kavak Mahallesi, M29D16A pafta,  6721 parselin Enerji Üretim Alanı  (Güneş Enerji Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Natürel Enerji Üretim ve Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ nin imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/60

Meram İlçesi, M28B15C pafta, Pirebi, Saadet ve Kurtuluş Mahallelerinde, Çığır ve Yakut Hatun Sokak, Larende, Dr.Ahmet Özcan ve Çeçenistan Caddeleri arasında kalan bölgede (Master IV. Etap) Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan onama sınırı içerisinde yeni inşaat ruhsatlarının durdurulması uygun görülmüştür.

 

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/61

Meram İlçesi, Master plan I.ve II. etap çalışmaları kapsamındaki planlama sürecinin olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla yapılacak olan imar plan değişiklikleri ifraz, tevhid ve 18. madde uygulamaları ile mimari projesi onaylanan alanlar ve yeni inşaat ruhsatlarının durdurulması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı teklifinin, söz konusu plan notlarında bu hükmün bulunmasından dolayı reddi uygun görülmüştür.

 

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/62

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi,  L28C08B Pafta, 552 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ladik İlim ve El Sanatlarını Geliştirme Derneği’nin imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/63

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde Ladikli Ahmet Hüdai Hazretlerinin yaşamış olduğu tescilli yapının bulunduğu 1450 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Ancak söz konusu imar plan değişikliğinin yapıldığı alan II. Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde yer aldığından ve tescilli yapılar bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirilmek üzere bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/64

Sarayönü İlçesi, Batı İstasyon Mahallesi, 161 ada, 1 nolu parselin meydan alanı olarak düzenlenmesi ve kaldırılan eğitim tesisi için başka bir bölgede eşdeğer alan ayrılması ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/65

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi,  M29A01D pafta, 16185 ada,  4 ve 5 parsellerde İbadet  (Cami)  Alanı ayrılarak ve çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/66

Selçuklu ilçesi, Sancak Mahallesi, M29A06B pafta, 20212 ada, 5 parsel ve Horozluhan Mahallesi, M29A06A pafta, 28502 ada 2 parselin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  67.01.2015

Sayı:  2015/67

Selçuklu ilçesi, Kayacık Mahallesi, L29D23D pafta, 21464 ada, 14 parselin düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/68

Selçuklu ilçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D Pafta, 16443 ada, 6 parsel ve çevresi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/69

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B paftaya isabet eden Kule Caddesinin Çevre yoluna bağlantı yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/70

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parseller ile ilgili Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2014/71

Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi,  M28B15B ve M29A11A paftalar,  15124 ada, 4 ve 5 parseller ve çevresinde Sağlık Alanı, BHA(Belediye Hizmet Alanı) ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/72

Selçuklu İlçesi, Tepekent Mahallesi, L28D19D pafta, 125 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/73

Selçuklu İlçesi, Çaldere Mahallesi, L29D03B pafta, 167 ve 168 parseller ve çevresinde Ticaret Alanı düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/74

Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi, L29C11D pafta, 171 ada, 1 parsel ve çevresinde Ticaret Alanı düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/75

Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, M28B15C paftaya isabet eden alan ile ilgili hazırlanan nazım imar planı revizyonu teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Meclis Kararının onaylanmasını müteakip planlama alanında, yapılaşmanın durdurulması amacı ile yeni yapı ruhsatı düzenlenmemesi ve yapı yasağı getirilmesi, uygun görülmüştür.

 

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/76

Selçuklu İlçesi, Beyazıt Mahallesi, M28B15C1B pafta, 817 ada, 60 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Esat Mehmet ARSLAN’ın nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/77

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A3D pafta, 29129 ada, 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Albayrak İnş. Nak. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/78

Selçuklu ilçesi, Konya-Aksaray karayolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım girişi ile Aslım Caddesinin kesiştiği yerde kavşak düzenlenmesi ile ilgili Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/79

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16402 Ada, 1 nolu parselde Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 621 sayılı kararında sehven ‘Ticaret Alanı’ olarak karar alındığı, söz konusu kararın düzeltilerek 16402 Ada, 1 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlendiği nazım imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/80

Selçuklu İlçesi, Yazıbelen Mahallesi, L29D05D pafta, 177 ve 282 parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KORKUT’ un imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/81

Tuzlukçu İlçesi, Tursunlu Mahallesi, L27B11B pafta, 873 ve 874 parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KORKUT’ un imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

102- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/21

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile İdaremiz arasında online veri paylaşımı protokolü yapılması ile protokol yapmak üzere Kurumumuz adına Genel Sekreter Haşmet OKUR’a imza yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

 

103- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/22

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği uygun görülmüştür.

 

104- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/23

İlimiz Çeltik İlçesi, Merkez/Selçuk Mahallesi 244 ada 11 parsel nolu ve tarımsal ürünler deposu olarak kullanılan parselin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Çeltik Belediyesine 5 yıllığına tahsisi uygun görülmüştür.

 

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/82

Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 616 Ada, 7 parselde bulunan özel sağlık tesis ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/83

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesinde Çevre Şehircilik il Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Hadim İlçesi, Dedemli Mahallesinde Konya Ovası Projesi kapsamında kalan alandaki hak sahiplerine yer ayrılması ile ilgili imar planları teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/84

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C03C4A ve L28C03C4B paftalara isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 716 sayılı kararı ile onaylanan (Konya- Afyonkarahisar Devlet karayolunun Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi şehir içi geçişini kapsayan yol düzenlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/85

Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, 518 ada, 2 ve 3 parselde Spor Tesisi Alanı ve Ticaret alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

109- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/24

Akören İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2015 gün ve 2015/3 sayılı kararıyla da kabul edilen 300.000.-TL. ödenek aktarımı uygun görülmüştür.

 

110- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/25

Emlak Yönetimi Daire Başkanlığına ait Kuruluş – Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin çalışmaları tamamlanamadığından ek süre verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

111- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/26

Karatay Terminalimizin ilçe ve köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerine hitap etmesi ve burada çalışanların küçük esnaf niteliğinde olmaları hasebiyle,

Karatay Terminalimizde geçerli olmak üzere:

Belediye Meclisimizin 14.11.2014 tarih ve 770 sayılı kararının Garajlar Şube Müdürlüğü bölümünün 3.sayfasının 26.sıra numarasındaki 389 gelir kodu ile belirtilmiş olan;

 Otoparka giriş-çıkış yapan otobüslerden (1 saate kadar) ücretinin 3.00 (üç) lira ve 30 sıra numarasındaki 389 gelir kodu ile gösterilen,

Otoparka giriş-çıkış yapan otobüslerden aylık abonman ücretinin 40.00.- (kırk) lira olarak değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

112- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.01.2015

Sayı:  2015/27

UKOME’ nin 25/08/2014 tarih ve 2014/6/06 nolu kararı ile çekme ve muhafaza altına alma şartları belirlenen il sınırları içerisindeki otoparkların 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi gereğince 10 yıl süre ve yıllık 100.000.-TL. bedelle Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne işletim hakkının devredilmesi uygun görülmüştür.

 

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/86

Karatay İlçe sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezi ve çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve aynı planda ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Revizyonu yapılması ve söz konusu alan içerisinde her türlü uygulama, inşai faaliyet ve ruhsatlandırmanın durdurulması, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer aldığından ve tescilli yapılar ile Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/87

Konya İl sınırları içerisinde Tescilli Yapılarda, Bu Yapıların Koruma Alanlarında, Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel ve Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar planlarına “Tabela, Reklam ve Saçak Uygulamaları”  ile ilgili ekdeki plan kararlarının eklenmesi Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak kararın Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/88

Doğanhisar İlçesi, Kuz Mahallesi,  L27D14B1C pafta, 198 ada,  44,  45,  46, 73, 74, 75, 76 ve 77 parsellere isabet eden konut alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/89

Ereğli ilçesi, Üçgöz Mahallesi, 19L3 pafta, 1140 ada, 11, 12, 13, 14 ve 15 parsellere isabet eden konut alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/90

Ereğli ilçesi, Hıdırlı Mahallesi, 19LII pafta, 2080 ada, 3 ve 15 parseller yürürlükteki imar planında konut alanına isabet etmekte olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/91

Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 26-27-D pafta,  213 ada,  1,  2,  3,  4,  5,  6 ve 7 parsellerin ticaret alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/92

Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A2C pafta, 1440 ada, 6 parselde yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde parselasyonun imara uygun oluşamaması nedeniyle reddi uygun görülmüştür.

 

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/93

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22M4 Pafta, 2626 Ada, 270 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Ticaret Alanı olarak yapılaşma şartları ve plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/94

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-4-A (26 M I) pafta, 15915 ada 1 parselin yapılaşma şartlarının E:1.20, max TAKS:0.25, Yençok:8 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ve çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/95

Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, L29A19D  pafta, 138  parselde  Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Metin ATEŞ’in imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/86

Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San. Tic. A. Ş.nin imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/97

Cihanbeyli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi,  K29D08C4B pafta, 1220 parselde Enerji Üretim Alanı  (Güneş ++ Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanı)  olarak düzenlenmesi ile ilgili Metin ATEŞ’in imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

125- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/98

Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28D20A, K28D20D, K28D19C, K28D19B Paftalar, 211 Ada, 28 Parsele Enerji Üretim Alanı oluşturulması ile ilgili Gökmen Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd.Şti.’nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

126- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/99

Karatay ilçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, M29A11D pafta, 26000 ada, 25 parselin turizm alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İsmail Hakkı KILINÇ’ ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

127- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/100

Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D pafta, 25897 ada, 7 parselin ticaret alanı (oto satış teşhir servis alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Halit Zeki ÇELİK’ in 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde; ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

128- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/101

Karatay ilçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A pafta, 22245 ada, 2 parselin sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Aziziye Eğitim ve Kültür Derneği’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak kararın Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

129- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/102

Sarayönü İlçesi, Konar Mahallesi, L2805B pafta, 779 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) düzenlenmesi ile ilgili İso Enerji Mim. Müh. İnş. Sav. San. Mak. Tic. Ltd. Şti.nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

130- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/103

Meram İlçesi, Hacıfettah Mahallesi sınırları içerisinde, Furkandede Caddesi, Karaman Caddesi, Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi ve Çaybaşı Caddeleri arasında kalan bölgede (Master Plan II. Etap) nazım imar planı revizyonu teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

131- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/104

Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 137581 sayılı yazısı ile Hatunsaray Mahallesi sınırları içerisinden geçen Konya-Hatunsaray-Akören İl yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı tekliflerinde  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

132- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/105

Meram İlçesi, Dr.Ahmet Özcan Caddesi, Taşcamiuzunharmanlar Caddesi, Larende Caddesi ile Furgandede Caddeleri arasında kalan bölgede (Master III. Etap) Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan onama sınırı içerisinde yeni inşaat ruhsatlarının durdurulması uygun görülmüştür.

 

133- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/106

Çumra ilçesi, Kuzucu Mahallesi, N29A11A-B pafta, 2211 parselde Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı düzenlenmesi ile ilgili Kontur Tarım ve Hayvancılık’ın imar planı teklifleri, Konya-Karaman Karayolu güzergâhında olup bu tür kullanımların çevreyi olumsuz yönde etkileyeceğinden reddi uygun görülmüştür.

 

134- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/107

Çumra ilçesi, Erentepe Mahallesi, N29B12A pafta, 502 nolu parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Hikmet ÇAY’ ın imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

135- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/108

Çumra ilçesi, İçeriçumra Mahallesi, 406 ada 3, 4, 6, 7 ve 420 ada 16 ve 17 parsellere Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) ayrılması ile ilgili Cerrahi Eğitim İnş. A.Ş.’ nin imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

136- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/109

Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 328 ada, 9 ve 11 parseller, 340 ada 35 ve 36 parsellerin Enerji Üretim Alanı  (Güneş Enerjisi Santrali)  olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyaz Piramit Tar. Hay. A.Ş.’nin İmar Planı tekliflerinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

137- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/110

Karapınar ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kurtbasan Mevkii, M30C05B pafta, 1708 ada, 36, 37 ve 38 parseller üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) ayrılması ile ilgili Tekno Doğalgaz Çevirim Enerji Eletrik Üretim A.Ş.nin  imar  planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

138- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/111

Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B pafta, 28827 ada, 2, 3 ve 4 parseller ve çevresi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

139- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/112

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B pafta, 18955 ada, 18 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yusuf KAPUSUZ’ un nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

140- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/113

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, 20561 Ada, 12 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ünlü Tütün Mam. Hayv. Gıda. Ltd.Şti.’nin Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

141- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.01.2015

Sayı:  2015/114

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D2A pafta, 260 parselin bir kısmı ile 16536 ada 1 parselin tamamının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet Atila Duruk ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifi incelendi. Söz konusu teklife ilişkin yapılan inceleme neticesinde; planlama alanı, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 16536 ada 1 parseli de kapsadığından konut alanı ve güneyindeki kapalı çocuk oyun merkezi alanının imar uygulaması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi encümenince karar alındıktan sonra planlama çalışması yapılması Komisyonumuzca uygun görüldüğünden Ahmet Atila DURUK ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifine bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür