1-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulması için seçim yapılmaştır.

2-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonunda görevlendirilmek üzere uzman kişi ve gün sayısının belirlenmesine dair teklifin kabulüne,

3-  Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonlarına katıldıkları günler için huzur hakkı miktarının belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

4-  2015 yılı zabıta ve itfaiye personeline fazla çalışma ücretinin ödenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

5-  Plan ve Bütçe Komisyonundan boşalan üyelik için seçim yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

6-   Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonundan boşalan üyelik için üye seçilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

7-  Cihanbeyli İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8-  6360 sayı Büyükşehir yasası gereği, Belediyemize devredilen sekiz ilçe otogarına ait uygulanmakta olan gelir tarifelerinin tespitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,             

9-  Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayakkabıcılar Odası arasında Eğitimde İşbirliği protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

10-   Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.lığı tarafından yürütülen hizmetler kapsamında uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11-    Sözleşmeli avukat çalıştırılması ve ücretinin tespitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12-   Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının Şehir Düzeni Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 2 adet Şube Müdürlüğünün kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13-   Büyükşehir Belediyemize ait ihtiyaç fazlası 20 adet eski tramvay aracının Saraybosna Tramvay İşletmesi Genel Müdürlüğüne hibe edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14-  Belediyemiz 2015 yılı gelir tarifesinde yer alan PTT Başmüdürlüğü bünyesinde görev yapan posta dağıtıcılarının idaremize ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak seyahat edebileceklerini düzenleyen C.1.d. maddesinin Hukuki görüşe göre yürürlükten kaldırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15-   Mevlana Kültür Merkezi H.Blokta bulunan 24 adet el sanatları ile ilgili teşhir standlarının Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San.ve Tic.A.Ş.ne tahsis edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16-  Belediyemizin iştiraklerinin yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili olarak bankadan teminat mektubu limiti oluşturulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

17-   Organisation of World Heritage Cities olan Dünya    Mirası Şehirleri Teşkilatına üyelik işlemlerinin başlatılıp, başlatılmayacağına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18-   Mülkiyeti Bozkır Belediyesine ait gayrimenkullerin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize devredilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19-   Mülkiyeti Belediyemize ait Ereğli ilçesindeki gayrimenkullerin Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine devredilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20-   Mülkiyeti Belediyemize ait Kulu ilçesindeki gayrimenkulün “Yaşlı Yaşam Merkezi” yapılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Kulu Belediyesine 1.-TL. bedelle devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21-   Mülkiyeti Belediyemize ait parsellerdeki hisselerinin diğer hissedarlara satışı için 3194 sayılı Kanunun 17. maddesi kapsamında Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22-   Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesine ait gayrimenkullerin trampası için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23-   Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24-   Turizm ve Konaklama amaçlı gelen tur otobüsleri için otopark alanlarının belirlenerek planların yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25-   Otopark düzenlemesi ile ilgili plan notu kararlarına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26-  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet panelvan araç satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27-   Akşehir İlçesi, Kileci Mahallesi, 20LIV Pafta, 592 ada, 37,39,113 parseller ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28-  Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 21LIII Pafta, 605 ada, 14 parsele plan notu eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

29-   Derbent İlçesi, Çiftliközü Mahallesi, M27B04D03C pafta, 108 ada, 240 parsel ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30-   Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1 pafta, 302 ada, 1 parsel ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31-  Ereğli İlçesi, Hacı Mutahir Mahallesi, 19M1 pafta, 476 ada, 29 parsel ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32-  Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 18L4,18K2,18K3 Paftalar, 806 ada, 13 parsel ve 2887 ada 6 parseller ile ilgili planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33-  Güneysınır İlçesi, 48L, 48M, 49L, 49M paftalara isabet eden Belören Ayrım- Güneysınır (Konya-Karaman) Ayrım İl Yolu güzergahı ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

34-  Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30N4 pafta, 126 ada, 21, 22, 23, 24 ve 52 parseller ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35-   Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29LI, 30LIV Paftalar, 1299 ada 1, 2, 3, 8, 9, 10 ve 11 parsellerin bir kısmı ve 1300 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, Karapınar İlçesi, Akören Mahallesi, M31C12B Pafta, 197 ada, 1 parsel ile ilgili olarak uygulama imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36-   Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, M29A16A3B pafta, 25811 ada, 2 parsel ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37-   Karatay İlçesi, Çatal Tömek Mahallesi, M29A16B2B pafta, 30775 ada ile 30810 ada arasındaki Park Alanına Trafo Yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38-  Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M29A16A2B, M29A16A2C, M29A16B1A, M29A16B1B, M29A16B1C, M29A16B1D, M29A16B2A, M29A16B2D, M29A16B3A ve M29A16B4B imar paftalarına isabet eden alanda uygulama imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39-  Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, M28B14C pafta, 20203 ada 63 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40-  Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, M28B14C pafta, 2637 ada 104 parseldeki trafonun iptali ile 20715 ada 43 parselde yeni trafo alanı oluşturulması ile ilgili uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41-  Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, M28B20A3A pafta 26200 ada 11 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42-  Meram İlçesi, Loras Mahallesi M29A21D pafta, 23074 ada, 1 parsel ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43-  Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M28B14B4D pafta, 21309 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44-  Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi M28B15A3D pafta, 27101 ada, 11 parsel ile ilgili plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,              

45-  Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A pafta, 27318 ada, 4 parsel ile ilgili Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih ve 198 sayılı kararı ile onaylanan Belediye Meclis kararında ve plan tadilatında sehven 27318 ada, 2 parsel yazılmasından dolayı oluşan hatanın düzeltilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46-   Meram İlçesi, B.Kovanağzı, K.Kovanağzı, Ladikli ve Arifbilge Mahalle sınırları içinde M28B15 ve M28B20 imar paftalarında Güney Meram Uygulama İmar planı içindeki 40 metrelik imar yolundan cephe alan konut adalarında Hmax=Serbest yerine Yençok=8 kat yazılması ve yapı ruhsatı aşamasında estetik komisyonundan görüş alınması hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47-  Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B3C, M29A01A4D Pafta, 32189 ada, 1 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48-  Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29-A-06-A-4-D/M29-A-06-A-4-C paftalar, 13561 ada 13 parselin doğusunda kalan yol alanının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                        

49-  Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-05-D-4-C pafta, 14579 ada, 1 parsel ile ilgili uygulama plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50-  Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-3-D/M28-B-15-A-4-C paftalar, 2926 ada 1 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                      

51-  Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesi, L28C19A pafta, 115 ada, 11 parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52-  Selçuklu İlçesi,  Başarakavak Mahallesi, M28A05B pafta, 147 ada, 57 parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53-  Seydişehir İlçesi, Alaylarbir Mahallesi, 19K4A Pafta, 158 Ada, 1 Parsel ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,            

54-  (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, 127 ada, 3 parsel ile ilgili olarak imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55-  (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yenicoba Mahallesi, K29B11C1C pafta, 560 parsel ile ilgili imar plan tadilatları teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56-   (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, N29A07B pafta, 149 ada, 12 parsel ve Erentepe Mahallesi, N29B12C, N29B18B paftalar, 1620, 689 parseller ile ilgili imar planı tekliflerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Yenimescit Mahallesi, N29A16C pafta, 169 ada, 33, 53 parseller ve Avdul Mahallesi, N29B11D pafta, 1532 parseller ile ilgili imar planı tekliflerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, N29B12D pafta, 504 parselde Güneş Enerji Santrali Alanı ayrılması ile ilgili imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59-   (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, N29B12C pafta, 651 parselde Güneş Enerji Santrali Alanı ayrılması ile ilgili imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, N29B12B pafta, 622 parselde Güneş Enerji Santrali Alanı ayrılması ile ilgili imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, N29B12B pafta, 709 parselde Güneş Enerji Santrali Alanı ayrılması ile ilgili imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, N29B1B pafta, 1221 parselde Güneş Enerji Santrali Alanı ayrılması ile ilgili imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                      

63-   (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, N29B12A pafta, 422 parselde Güneş Enerji Santrali Alanı ayrılması ile ilgili imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64-   (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 19MII pafta, 278 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65-   (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 19-20-L-M pafta, 207 ada, 5 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29D03A Pafta, 5593 ada, 168 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11C Pafta, 3289 ada, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 41, 52 ve 65 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Başgötüren Mahallesi, L30C06D pafta, 655 parsel ile ilgili nazım imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, 5827 Ada, 4 parsel ile ilgili planlara yapılan itirazlar ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D Pafta, 30778 ada 1 parsel ile ilgili olarak imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13B, M29A13C Paftalara isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 24358 ada 2 ve 3 nolu parsel, 24355 ada 1 nolu parsel, 24356 ada 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24349 ada 7 nolu parsel, 24351 ada 5, 6 ve 7 parseller, 24352 ada 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi Mevlana caddesi üzerinde 148 ada, 87 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi 1345 Ada 88 parsel ile ilgili olarak plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 588 ada 3 parsel ile ilgili imar planının mahkeme kararına göre değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M28B19B pafta, 27014 ada, 16 parsel ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

77-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28B20A pafta, 26671 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,               

78-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka, Dereaşıklar Mahallesi, M28B14D, M28B14C paftaya isabet eden alan ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Sağlık Mahallesi, M28A11C pafta, 372 ada, 149 ve 155 parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, M28A13A pafta, 145 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, M28B15D1A pafta, 4599 ada, 53 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A pafta, 27357 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, M28B15C ve M28B15D paftalar, 763 ada 5, 9, 32 ve 33 parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tekliflerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kavak Mahallesi, M29D16A pafta, 6721 parsel ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, M28B15C pafta, Pirebi, Saadet ve Kurtuluş Mahallelerinde, Çığır ve Yakut Hatun Sokak, Larende, Dr.Ahmet Özcan ve Çeçenistan Caddeleri arasında kalan bölgede (Master IV. Etap) Nazım İmar Planı Revizyon teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Master plan I.ve II. etap çalışmaları kapsamındaki planlama sürecinin olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla yapılacak olan imar plan değişiklikleri ifraz, tevhid ve 18. madde uygulamaları ile mimari projesi onaylanan alanlar ve yeni inşaat ruhsatlarının durdurulması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87-   (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C08B Pafta, 552 parsel ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88-   (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, Ladikli Ahmet Hüdai Hazretlerinin yaşamış olduğu tescilli yapının bulunduğu 1450 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Batı İstasyon Mahallesi, 161 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D pafta, 16185 ada, 4 ve 5 parseller ve çevresi ile ilgili nazım imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06B pafta, 20212 Ada, 5 Parsel ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                     

92-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, L29D23D pafta, 21464 Ada, 14 Parsel ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, M29A06D Pafta, 16443 ada 14 parsel ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,             

94-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B paftaya isabet eden Kule Caddesinin Çevre yoluna bağlantı yolunun düzenlemesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

95-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D Pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, M28B15B ve M29A11A paftalar, 15124 ada, 4 ve 5 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tepekent Mahallesi, L28D19D pafta, 125 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili nazım imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Çaldere Mahallesi, L29D03B pafta, 167 ve 168 parseller ve çevresi ile ilgili nazım imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi, L29C11D pafta, 171 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili nazım imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100-          (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, M28B15C paftaya isabet eden alan ile ilgili imar planı tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101-          (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyazıt Mahallesi, M28B15C1B pafta, 817 ada, 60 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

102-          (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A3D pafta, 29129 ada, 2 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Konya-Aksaray karayolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım giriş-çıkışlarının Aslım Kavşağı bağlantılı servis yolu yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

104-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16402 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilat tekliflerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazıbelen Mahallesi, L29D05D pafta, 177 ve 282 parseller ile ilgili imar plan tadilat tekliflerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106-   (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Tursunlu Mahallesi, L27B11B pafta, 873 ve 874 parseller ile ilgili imar plan tadilat tekliflerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107-  Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Online veri paylaşımı protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108-   Fen İşleri D.Bşk.lığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109-  Çeltik İlçesi, Merkez/Selçuk Mahallesi 244 ada 11 parsel nolu taşınmazın Çeltik Belediyesine 5 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110-  Akşehir İlçesi İstasyon Mah. 616 ada, 7 parselde bulunan özel sağlık tesisi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111-  (Büyükşehir) Meram İlçesi; Çarıklar Mahallesinde Çevre Şehircilik il Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Hadim İlçesi, Dedemli Mahallesinde Konya Ovası Projesi kapsamında kalan alandaki hak sahiplerine yer ayrılması ile ilgili imar planlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112-  Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C03C4A ve L28C03C4B paftalara isabet eden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 716 sayılı kararı ile onaylanan (Konya- Afyonkarahisar Devlet karayolunun Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi şehir içi geçişini kapsayan ve yol düzenlenmesi) 1 /5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113-  (Büyükşehir) Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, 518 ada, 2 parsel ve çevresi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

114-  Akören İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

115-  Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

116-  Meclis 14.11.2014 tarih ve 770 sayılı kararı ile tespit edilen Şehirlerarası ve Karatay Terminalindeki abonman ücretlerinin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

117-  İlimiz sınırları içerisinde araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi ile çekilen, trafikten men edilen ve muhafaza altına alınacak otoparkların ihale edilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

118-  Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve aynı planda Şems Türbesi ve Çevresinde Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve bu alan içerisinde her türlü uygulama inşai faaliyet ve ruhsatlandırmanın durdurulmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

119-  Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğin yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

120-   Doğanhisar İlçesi, Kuz Mahallesi, L27D14B1C pafta, 198 ada, 44, 45, 46, 73, 74, 75, 76 ve 77 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

121-  Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 19L3 Pafta, 1140 Ada, 11, 12, 13, 14 ve 15 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

122-  Ereğli İlçesi, Hıdırlı Mahallesi, 19-20LM Pafta, 2080 Ada, 3 ve 15 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

123-  Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 26-27-D pafta, 213 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

124-  Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A2C pafta, 1440 ada, 6 parsel ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

125-  Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22M4 Pafta, 2626 Ada, 270 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

126-  Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-4-A (26 M I) pafta, 15915 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

127-  (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, L29A19D pafta, 138 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

128-  (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

129-  (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, K29D08C4B pafta, 1120 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

130-  (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28D20A, K28D20D, K28D19C, K28D19B Paftalar, 211 Ada, 28 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

131-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, 26000 Ada, 25 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

132-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D Pafta, 25897 Ada, 7 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

133-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A pafta, 22245 Ada 2 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

134-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Konar Mahallesi, L2805B Pafta, 779 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

135-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıfettah Mahallesi sınırları içerisinde, Furkandede Caddesi, Karaman Caddesi, Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi, ve Çaybaşı Caddeleri arasında kalan bölgeye ait nazım imar planı düzenlemesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

136-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 137581 saylı yazısı ile Hatunsaray Mahallesinin içerisinden geçen Konya-Hatunsaray-Akören İl Yolunun düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

137-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi, Taşcami uzunharmanlar Caddesi, Larende Caddesi ile Furgandede Caddeleri arasında kalan bölgede Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

138-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Kuzucu Mahallesi, N29A11 Pafta, 2211 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

139-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, 502 nolu parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

140-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 406 ada 3, 4, 6, 7 ve 420 ada 16 ve 17 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

141-  (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 328 ada, 9 ve 11 parseller, 346 ada 35 ve 36 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

142-  (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kurtbasan Mevkii, 1708 ada, 36, 37 ve 38 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

143-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B Pafta, 28827 Ada, 2,3,4 Parseller ve çevresi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

144-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B Pafta, 18955 Ada, 18 Parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

145-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, 20561 Ada, 12 Parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

146-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D2A pafta, 260 Parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

147-   KSO tarafından kurulacak olan Teknoloji Geliştirme Merkezi yönetici şirketine Konya Büyükşehir Belediyesinin ortak olunmasına dair teklifin aynen kabulüne,

148-   MHP Grubunun İhtisas Komisyonlarına itirazına dair önerge teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,

 

149-   Şehir Stadyumu isminin Büyükşehir Torku Arena olarak verilmesine dair teklifin aynen kabulüne karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.30’da son verilmiştir.