1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  10.12.2014

 Sayı    :  2014/143

Söz konusu yol üstü otoparkların, 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar yıllık aşağıda karşısında belirtilen bedellerle devir hakkı verilmemek üzere işletme hakkının devredilmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih  :  10.12.2014

   Sayı    :  2014/1144

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet minibüs satın alınmasına dair teklifi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  10.12.2014

Sayı    :  2014/145

İl Özel İdaresi tüzel kişiliğinden Belediyemize devredilen diğer gayrimenkullerin parsel bütünlüğünü korumak, geliştirilecek projeler kapsamında değerlendirmek ve Valilikçe lojman olarak kullanılan gayrimenkullerin Belediyemize devri ile ilgili olarak trampa işlemlerinde kullanılmak üzere; Valilik Makamı ile beraber tespiti yapılacak 10 adet dairenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. maddesi kapsamında satın alınabilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  10.12.2014

 Sayı    :  2014/146

          Kamulaştırması yapılacak yerlerin uygun olduğu cihetle 5 nci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  10.12.2014

Sayı    :  2014/147

Emlak Yönetimi Daire Başkanlığına ait Kuruluş – Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin çalışmaları tamamlanamadığından ek süre verilmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  10.12.2014

Sayı    :  2014/148

Ahırlı İlçesi merkezinde bulunan 6360 sayılı yasa ile Belediyemize devri yapılan Soğuk Hava Deposunun, oluşan bölge ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Ahırlı Belediyesine bedelsiz olarak, 5 yıllığına tahsisi uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  10.12.2014

Sayı    :  2014/149

İlimiz Yunak İlçesi, Merkez/Yeni Mahalle 319 ada, 3 parsel nolu taşınmazın imar planında ‘pazar alanı’ olarak ayrılmış olması ve bu amaç kapsamında İlçe Belediyesi tarafından düzenlenmiş olması nedeni ile 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Yunak Belediyesine devredilmesi uygun görülmüştür.         

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :  11.12.2014

Sayı    :  2014/958

Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 21.K.I-21.K.II-22.K.III ve 22.K.IV paftalar, 1413 ada, 1 ve 109 parsellerde Eğitim Alanının yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :  11.12.2014

Sayı    :  2014/959

Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 21.K.II ve 22.K.III paftalar, 791 ada, 2 parselde Eğitim Alanının plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/960

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49M1A Pafta, 140 Ada, 12 parselde yer alan Dini Tesis Alanın mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/961

Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D2C-3B pafta, 55 ada, 7 parselin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2014 tarih ve 662 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Resmi Kurum Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/962

Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 19L1C pafta, 116 ada, 1, 2, 3 ve 9 parseller ve çevresinde hazırlanan uygulama imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/963

Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 20L1C pafta, 284 Ada, 14 parselde kalan park alanına trafo alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/964

Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 20L4C pafta, 506 Ada, 1 parselde yer alan Eğitim Tesisi (Lise) alanına trafo alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/965

Doğanhisar İlçesi, Kuz Mahallesi, L27D14B1C pafta, 198 ada, 44, 45, 46, 73, 74, 75, 76 ve 77 parsellere isabet eden konut alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/966

Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 19L3 pafta, 1140 ada, 11, 12, 13, 14 ve 15 parsellere isabet eden konut alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/967

Ereğli ilçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 18M4 pafta, 1163 ada,  1 parselin doğusunda kalan park alanının bir kısmının trafo alanı olarak ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/968

Ereğli ilçesi, Hıdırlı Mahallesi, 19LII pafta,  2080 ada,  3 ve 15 parseller yürürlükteki imar planında konut alanına isabet etmekte olup, 15 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenerek 3 parselin park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/969

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 29M2 pafta, 762 ada, 229 parsellere Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2014 tarih ve 475 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Sosyal Tesis Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/970

Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi,  20M3 pafta, 767 ada,  7, 8, 9, 10,11 ve 12 parsellere Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2014 tarih ve 511 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Spor Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/971

Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 26-27-D  pafta,  213  ada,  1, 2,  3,  4,  5,  6  ve 7 parsellerin ticaret alanı olarak çevresi  ile birlikte düzenlenmesi  ile ilgili  uygulama  imar  plan  tadilatı  teklifinin  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/972

Karapınar İlçesi, Kale Mahallesi, 30M3-30M4 pafta, 125 ada 9 nolu parsele isabet eden belediye hizmet alanında yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafelerinin yenilenerek imar adasının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/973

Karapınar ilçe sınırları içerisinde; “2010 yılından önce yapı ruhsatı almış olan ve bodrum katın iskân edilmemesi şartıyla su basman kotu binanın kot aldığı yol cephesinde (+0.00) kotu ile (+2.00) kotu arasında belediye tarafından belirlenir” şeklinde plan notu eklenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar planı tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/974

Karatay ilçesi,  Doğuş Mahallesi, M29A11D2C pafta, 25718 ada, 1, 3 ve 6 parsellere isabet eden imar adasının yeniden düzenlenmesi, 6 parselin yol terki işleminden dolayı oluşan inşaat yoğunluk kaybının E: 2.00, Taks: 0.28, Yserbest inşaat yoğunluğu verilerek telafi edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/975

Karatay ilçesi,  Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A07D4D pafta, 2318 ada,  20 parselin Orman Alanı olan imarının bir bölümünün Trafo Alanı yapılması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2014 tarih ve 575 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/976

Karatay ilçesi,  Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B3C ve M29A11B3D pafta, 20389 ada, 3 nolu parselin sanayi alanı olan imarına, “İdari Bina 3 Kat Yapılabilir” ve “Silo için Yençok: 10.00 metre, Silo Elevatörü için Yençok: 25.00 metre” plan notu ilavesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/977

Karatay ilçesi,  Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B3C pafta, 2498 ada, 10 parselin sanayi alanı olan imarına, “Buhar Kazanı ve Süt Tozu Kulesi için Yençok: 25.00 metre” plan notu ilavesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/978

Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A2C pafta, 1440 ada, 6 parselde yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/979

Meram İlçesi, Ladikli, Yenice,Arifbilge, Küçük Kovanağzı Mahallelerinde, M28D20B1A, M28D20B1B, M28D20B1C, M28D20B1D, M28D20B4A ve M28D20B4B paftalarda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2014 tarih ve 484 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan Güney Meram II. Etap Uygulama İmar Planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup yol kapasitesinin arttırılmasına yönelik nazım imar plan değişikliği ve uygulama imar planı, düzeltilerek uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/980

Meram İlçesi, Erenkaya Mahallesi, M28A25D pafta, 196 ada, 808 parsel Tarımsal Tesis alanına isabet etmekte olup, söz konusu parsele ait plan notu ilave edilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/981

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-05-C-3-D (26 L IV-25 L I) pafta, 29123 ada 1 parselin Sağlık Tesisi olarak E:1.00, Max TAKS:0.40, Yençok:4 Kat yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/982

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, L29-D-21-D-2-A (32 M III) pafta, 42476 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 606 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Ticaret Alanının yapılaşma şartları, plan notları ve çevresindeki park ve otopark alanları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/983

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesinde otopark alanında trafo alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/984

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B2D, M28B05B2C (29 L III-IV) paftalar, 28906 ada 15 parselde yer alan Konut Alanında 2 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/985

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-4-B (24 M III) pafta, 20426 ada 5 parselde 1 adet Trafo alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/986

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D2A, M29A01A3D (27 M II) paftalar, 21197 ada 1 parselde Blok Ticaret Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/987

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-4-A (26 M I) pafta, 15915 ada 1 parselin yapılaşma şartlarının E:1.20, max TAKS:0.25, Yençok:8 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/988

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-A (26 J II) pafta, 15850 ada 2 parselin yapılaşma şartlarının E:0.76, maxTAKS:0.20, Yençok: 6 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulalama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/989

Seydişehir İlçesi, Kesecik Mahallesi, 19M-4C Pafta, 7316 parselde Lise Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/990

Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 20-21-L-M Pafta, 352 Ada, 1, 2, 3, 4, 38 ve 39 parsellerin Konut Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/991

Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi,  L26B20B1B  pafta,  262  Ada  52 nolu parselin Sanayi Alanı (Et Entegre Tesis Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/992

Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, L29A19D pafta, 138 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Metin ATEŞ’in imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/993

Beyşehir İlçesi, Huğlu  Mahallesi,  N27A02C  Pafta, 140 Ada, 2 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan değişikliği ve uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/994

Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4C ve N27A02C1B paftalara isabet eden alan ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan değişikliği ve uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/995

Beyşehir İlçesi, Karaali Mahallesi, M27B03D Pafta, 263 Ada 22 ve 24 nolu parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji  Santrali)  düzenlenmesi  ile ilgili Mustafa KAYNAK’ın imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/996

Beyşehir İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 122  Ada,  1, 2, 10, 11  ve  12 parseller, 229  ada, 109  ve  110  parseller ve Derbent  İlçesi,  Saraypınar  Mahallesi, 133 ada 33 parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji  Santrali)  düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYNAK’ ın imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/997

Cihanbeyli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi,  K29D08C4B pafta,  1220 parselde Enerji Üretim Alanı  (Güneş Enerji Santrali) düzenlenmesi ile ilgili Metin ATEŞ’ in imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/998

Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 19 K pafta, 985 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) düzenlenmesi ile ilgili Muhlis YILMAZKART’ in imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/999

Karapınar ilçesi, Hankapı Mahallesi,  30 MII pafta, 615 ada, 3 parsel, Adalet Mahallesi, 254 ada, 5 ve 47 parseller ve Adalet  Mahallesi, 254  ada  56  parseller  ve çevreleri ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifi ve ilave nazım imar planında, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1000

Karatay ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde, Aksaray Yolundan, II. Organize Sanayi Girişine kavşak düzenlemesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilat tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  12.12.2014

Sayı  :  2014/1001

Konya Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu’nun 12.12.2014 tarih ve 2448 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi’nde “Mevlana ve Piri Mehmet Paşa Külliyeleri çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları ile Kentsel Tasarım Projesi ” ile ilgili teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  12.12.2014

Sayı  :  2014/1002

Konya Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu’nun 12.12.2014 tarih ve 2447 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C ve M29A12D paftalar, 2311 ada, 12 nolu parsel içerisinde Karatepe Höyüğünün batısındaki yapı kalıntısının bulunduğu II. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresi ile ilgili hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planlarında ve imar plan tadilatlarında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1003

Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 137581 sayılı yazısı ile Hatunsaray Mahallesi sınırları içerisinden geçen Konya – Hatunsaray -Akören İl yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1004

Meram İlçesi, Dr.Ahmet Özcan Caddesi, Taşcami Uzunharmanlar Caddesi, Larende Caddesi ile Furgandede Caddeleri arasında kalan bölgede (Master III. Etap) Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan onama sınırı içerisinde yeni inşaat ruhsatlarının durdurulması uygun görülmüştür. Ancak söz konusu nazım imar yapıldığı alanda, tescilli yapılar ile koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1005

Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 353 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifi, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1006

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi M28B14B pafta,  17878 ada, 1 parselin Konut Alanı olan imarının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ayşegül UYSAL’ın imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1007

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C4B pafta,  27573 ada,  6,  7,  8,  9,  10 ve 11 parsellere isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Nevzat BİLEN’ nin nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1008

Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M28B19B3B ve M28B19B2C pafta,  26462 ada,  1,  5, 6 ve 9 parseller ve çevresi ile ilgili Sefa İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1009

Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, 3316 ada 40 nolu parselde Konya II. İdare Mahkemesi nezdinde 2013/1083 esas sayı E. Sayı ile açılan ve 2014/1001 sayılı kararına istinaden mahkeme kararına uygun olarak imar plan çalışması yapılması, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1010

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A pafta, 28653 ada, 1 parselin Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.12.2014

               Sayı  :  2014/1011

Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B pafta, 28827 ada, 2,3,4 parseller ve çevresi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.12.2014

               Sayı  :  2014/1012

          Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, M28B15A pafta, 28980 ada, 2 ve 3 parseller ve çevresi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.12.2014

               Sayı  :  2014/1013

          Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesi,  L28C19A pafta, 115 ada, 11 parselde ticaret alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.12.2014

               Sayı  :  2014/1014

          Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesi, M28A05B pafta, 147 ada, 57 parselde ticaret alanının ve çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.12.2014

               Sayı  :  2014/1015

          Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B pafta, 18955 ada, 18 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yusuf KAPUSUZ’un nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.12.2014

               Sayı  :  2014/1016

          Selçuklu İlçesi, Musallabağları Mahallesi,  M28B15B2B, M29A06D4D ve M29A11A1A paftalara isabet eden Yüksek Hızlı Tren Gar Sahası ve çevresinin Ulaşım Master Planı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.12.2014

               Sayı  :  2014/1017

          Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1 pafta, 131 ada, 20, 41 ve 42 parseller ile ilgili Sosyal Tesis (Öğretmenevi)  alanı olan imarının Spor Tesis Alanı (Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu) olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.12.2014

               Sayı  :  2014/1018

          Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1, 19K2 paftalar, 1562 ada, 1 parsel (Eski:131 Ada, 50 parsel)  ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilat teklifinde,‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.12.2014

               Sayı  :  2014/1019

          Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahalle, 50K3D pafta, 5497 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tuzlukçu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1020

          Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, K27B21C  pafta,  341  ada,  19  parselde  Enerji  Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) düzenlenmesi ile ilgili Bor İnşaat Turz. San. ve Tic. A.Ş.’ nin imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1021

          Karatay ilçesi,  Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A ve M29A17D paftalar, 5710 ada, 5, 6 ve 7 nolu parseller ile 5723 ada, 1 nolu parsellerin park alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar planı tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

72- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  10.12.2014

Sayı  :  2014/150

Türkiye Gençlik Vakfı ile ortak hizmet protokolü yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu, uygun görülmüştür.

73- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  10.12.2014

Sayı  :  2014/151

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile ortak hizmet protokolü yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu, uygun görülmüştür.

74- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  10.12.2014

Sayı  :  2014/152

6360 sayılı yasanın 2. maddesine göre il mülki sınırının Büyükşehir Belediye sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı, sorumluluk alanımız içerisinde bulunan, ilçe içi Seydişehir ve Akşehir’de mevcut hatlar ile UKOME tarafından belirlenecek hatların, 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesi uygun görülmüştür. 

75- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  10.12.2014

Sayı  :  2014/153

6360 sayılı kanuna göre oluşturulan Konya İli devri, tasfiye ve paylaşma komisyon kararı ile İl Özel İdaresine ait personel, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ilgili kurumlara ilgisine göre paylaştırılmıştır. Burada Belediyemizin yol ve asfalt çalışmalarında kullanılması gereken ekli listedeki araçlar KOSKİ Genel Müdürlüğüne, KOSKİ Genel Müdürlüğünün Kanalizasyon çalışmalarında kullanılması gereken ekli listedeki araçlar Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. Söz konusu araçların ilgili birimlere devredilmesi uygun görülmüştür.

76- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  10.12.2014

Sayı  :  2014/154

Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 08.12.2014 tarihli teklifi Komisyonumuz tarafından incelendi. Aşağıda ayrıntılarıyla gösterilen Hadim İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılması uygun görülmüştür.

77- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  10.12.2014

Sayı  :  2014/155

Karatay Terminalimizden çıkış yapan otobüslerden alınmakta olan aylık abonman ücretinin düşürülmesiyle ilgili çalışmalar devam ettiğinden, önümüzdeki ay yapılacak olan Meclis toplantımızın 2. Birleşiminde görüşülmesi için süre talep edilmesi uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1022

Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, M28B15D3B ve M28B15D3C pafta, 19843 ada, 1 parsel ve çevresinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2014 tarih ve 812 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına göre Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  10.12.2014

Sayı  :  2014/156

UKOME’ nin 25/08/2014 tarih ve 2014/6/06 nolu kararı ile çekme ve muhafaza altına alma şartları belirlenen otoparkların 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1023

Karatay İlçe sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezi ve çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve aynı planda ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Revizyonu yapılması ve söz konusu alan içerisinde her türlü uygulama, inşai faaliyet ve ruhsatlandırmanın durdurulması, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer aldığından ve tescilli yapılar ile Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1024

Konya İl sınırları içerisinde Tescilli Yapılarda, Bu Yapıların Koruma Alanlarında, Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel ve Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar planlarına “Tabela, Reklam ve Saçak Uygulamaları”  ile ilgili ekteki plan kararlarının eklenmesi prensipte uygun görülmüştür. Ancak kararın Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

82- Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/9

İl geneli yol ağı Kent Bilgi Sistemi Veri Tabanı ile ilgili yol yetki aidiyetlerinin belirlenmesi Kanun ve mevzuat hükümlerine göre;

1.      Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yolların; 5216/7/g bendi gereği, büyükşehir belediyesi görev, yetki ve sorumluluğunda olduğunun belirlenmesi

2.      Şehir merkezi dışında kalan ilçe merkezlerinde belirlenen yerlerin; yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını ilçe belediyeleri yürütmek şartıyla 5216/7. Maddesi ikinci fıkrası, 5216/7/g bendi ve 5216/27 gereği, büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğuna alınması

3.      Belirlendiği şekliyle ilçeler arası bağlantı yollarının 5216/7/g bendi ve 5216/27 gereği, büyükşehir belediyesi büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğuna alınması,

4.      Belirlenen ekli yolların büyükşehir belediyesi tarafından sadece ilk yapımlarının yapıldıktan sonra ve 5216/7/g bendi, 5216/27 ve 5393/75 gereği, ilgili ilçe belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğuna bırakılması,

5.      Yukarıdaki maddelerde belirlenen yerler dışında kalan yerlerin (yol, cadde, sokak vb.) 5216/7/g bendi, 5216/27 ilgili ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğuna bırakılması,

6.      Karayolları yol ağında bulunan yerler için protokol ile devralmak için 5393/75 gereği,    başkanlık makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1026

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22M4 Pafta, 2626 Ada, 270 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Ticaret Alanı olarak yapılaşma şartları ve plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1027

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-C-4-A pafta, 32194 Ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 819 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak Yurt, Eğitim ve Sosyal Tesis Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1028

Çumra ilçesi, Kuzucu Mahallesi, N29A11A-B pafta, 2211 parselde Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı düzenlenmesi ile ilgili Kontur Tarım ve Hayvancılık’ ın imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1029

Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, L28A21B Pafta, 1069 parselin bir kısmında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ayrılması ile ilgili SUPLAS Plastik Sanayi Tic.A.Ş.’nin Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1030

Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28D20A, K28D20D, K28D19C, K28D19B Paftalar, 211 Ada, 28 Parsele Enerji Üretim Alanı oluşturulması ile ilgili Gökmen Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd.Şti.’nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1031

Karatay ilçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, M29A11D pafta, 26000 ada, 25 parselin turizm alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İsmail Hakkı KILINÇ’ ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1032

Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D pafta, 25897 ada, 7 parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Halit Zeki Çelik’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1033

Karatay ilçesi, Çengilti Mahallesi, L29C21D pafta, 378 parselde tarım ve hayvancılık tesisi alanı düzenlenmesi ile ilgili Muzaffer AVCI’ nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1034

Sarayönü İlçesi, Konar Mahallesi, L2805B pafta, 779 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) düzenlenmesi ile ilgili İso Enerji Mim. Müh. İnş. Sav. San. Mak. Tic. Ltd. Şti.’ nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1035

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21J3 pafta, 14848 Ada, 1 parselin Ticaret Alanı (Ekmek Fırını) olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet YILMAZ’ın Nazım İmar Plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,   uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1036

Selçuklu İlçesi, M29A01A Pafta, Yazır Mahallesi, 28343 ada, 1 parselin İlkokul alanının bir kısmının Sosyal Tesis (Yurt) Alanı düzenlenmesi ile ilgili Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü’nün İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1037

Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Beyşehir Caddesi ile Yeni Stadyum Alanı ve Beyhekim Caddesi arasında ulaşım bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla, yeni bir ulaşım arteri planlanması ve çevresiyle birlikte düzenlenmesine yönelik imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1038

Meram İlçesi, Hacıfettah Mahallesi sınırları içerisinde, Furkandede Caddesi, Karaman Caddesi, Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi ve Çaybaşı Caddeleri arasında kalan bölgede (Master Plan II. Etap) nazım imar planı revizyonu teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. Ancak söz konusu nazım imar yapıldığı alanda, tescilli yapılar ile koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1039

Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San.Tic.A.Ş.’ nin imar planı tekliflerinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1040

Cihanbeyli İlçesi, Günyüzü Toprakkale Mahallesi,  141 Ada, 29 ve 35 nolu parsellere Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1041

Çumra ilçesi,  Erentepe Mahallesi, N29B12A pafta, 502 nolu parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Hikmet ÇAY’ ın imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1042

Çumra ilçesi, İçeriçumra Mahallesi, 406 ada 3, 4, 6, 7 ve 420 ada 16 ve 17 parsellere Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ayrılması ile ilgili Cerrahi Eğitim İnş. A.Ş.’ nin imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1043

Ereğli ilçesi, Beyköy Mahallesi, M23D23C VE M23D23D Paftalar, 404 parsele isabet eden alanda Enerji Üretim Alanı  (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Ziya ÖZKAYA’ nın imar planı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1044

Ereğli ilçesi, Aydınlar Mahallesi, 18LIII pafta, 697 ada, 22 parselin Park ve Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Metin AYGIN’ın imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1045

Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 328 ada, 9 ve 11 parseller, 340 ada 35 ve 36 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyaz Piramit Tar. Hay. A.Ş.’nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1046

Karapınar ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kurtbasan Mevkii, M30C05B pafta, 1708 ada, 36, 37 ve 38 parseller üzerine  Enerji  Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ayrılması ile ilgili Tekno Doğalgaz Çevirim Enerji Eletrik Üretim A.Ş.’ nin imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1047

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, 20561 Ada, 12 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ünlü Tütün Mam. Hayv. Gıda. Ltd.Şti.’nin Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1048

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D2A pafta, 260 parselin bir kısmı ile 16536 ada 1 parselin tamamının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet Atila Duruk ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifi incelendi. Söz konusu teklife ilişkin yapılan inceleme neticesinde;  planlama alanı, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 16536 ada 1 parseli de kapsadığından konut alanı ve güneyindeki kapalı çocuk oyun merkezi alanının imar uygulaması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi encümenince karar alındıktan sonra planlama çalışması yapılması uygun görüldüğünden, Ahmet Atila Duruk ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifine bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1049

Karatay ilçesi, Nakipoğlu Mahallesi,  M29A11A  pafta,  22245  ada,  2  parselin  sosyal  tesis  alanı olarak  düzenlenmesi   ile ilgili Aziziye  Eğitim ve Kültür Derneği’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan  tadilatı Komisyonumuzca  prensipte  uygun  görülmüştür. Ancak kararın Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1050

Seydişehir İlçesi, Ortakaraören Mahallesi, 269 Ada, 14 parselin Kamu Hizmet Alanı (Tarım Kredi Kooperatifi)  olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın İmar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

 

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.12.2014

Sayı  :  2014/1051

Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B15A pafta, 27497 ada, 4 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleymanşah Mahallesi Kuran Kursu Yap. Yaş. Derneği’nin Nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.