1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait bazı yol üstü otoparkların Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Dan.ve Park İşlet. Elek. Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımıza bağlı İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet minibüs satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Gayrimenkul alımı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- 5 nci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Mülkiyeti Belediyemize geçen Ahırlı Soğuk Hava Deposunun 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Ahırlı Belediyesine tahsisi için Encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Mülkiyeti Belediyemize geçen taşınmazın Yunak İlçe Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 21.K.I-21.K.II-22.K.III ve 22.K.IV paftalar, 1413 ada, 1 ve 109 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                      

9- Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 21.K.II ve 22.K.III paftalar, 791 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

10-  Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49M1A Pafta, 140 Ada, 12 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                        

11-  Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D2C-3B pafta, 55 ada, 7 parsel ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,              

12-  Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 19L1C pafta, 116 ada, 1, 2, 3 ve 9 parseller ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

13-  Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 20L1C pafta, 284 Ada, 14 parsel ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

14-  Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 20L4C pafta, 506 Ada, 1 parsel ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

15-  Doğanhisar İlçesi, Kuz Mahallesi, L27D14B1C pafta, 198 ada, 44, 45, 46, 73, 74, 75, 76 ve 77 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

16-  Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 19L3 Pafta, 1140 Ada, 11, 12, 13, 14 ve 15 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

17-  Ereğli İlçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 18M4 Pafta, 1163 Ada, 1 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

18-  Ereğli İlçesi, Hıdırlı Mahallesi, 19-20LM Pafta, 2080 Ada, 3 ve 15 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           

19-  Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 29M2 pafta, 762 ada, 229 parseller ile ilgili uygulama imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

20-  Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi,  20M3 pafta, 767 ada,  7, 8, 9, 10,11 ve 12 parseller ile ilgili uygulama imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

21-  Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 26-27-D pafta, 213 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

22-  Karapınar İlçesi, Kale Mahallesi, 125 Ada 9 nolu parsel ile ilgili Uygulama İmar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine

23-  Karapınar İlçe sınırları içerisinde plan notu eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           

24-  Karatay İlçesi,  Doğuş Mahallesi, M29A11D2C imar paftasında, M29A11D2C pafta, 25718 ada, 1, 3 ve 6 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                       

25-  Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A07D4D pafta, 2318 ada,  20 parsel ile ilgili uygulama imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,      

26-  Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B3C ve M29A11B3D pafta, 20389 ada, 3 parsele plan notu ilave edilmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

27-  Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B3C pafta, 2498 ada, 10 parsele plan notu ilave edilmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

28-  Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A2C pafta, 1440 ada, 6 parsel ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

29-  Meram İlçesi, Ladikli, Yenice, Arifbilge, Küçük Kovanağzı Mahallelerinde, Güney Meram II Etap Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

30-  Meram İlçesi, Erenkaya Mahallesi, M28A25D pafta, 196 ada, 808 parsele Plan notunun ilave edilmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

31-  Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-05-C-3-D (26 L IV-25 L I) pafta, 29123 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

32-  Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, L29-D-21-D-2-A (32 M III) pafta, 42476 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

33-  Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesinde park, otopark vb. alanlara 1 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

34-  Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28-B-05-B-2-D/M28-B-05-B-2-C (29 L III-IV) paftalar, 28906 ada 15 parsele 2 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

35-  Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-4-B (24 M III) pafta, 20426 ada 5 parsele 1 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

36-  Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-2-A/M29-A-01-A-3-D (27 M II) paftalar, 21197 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                       

37-  Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-4-A (26 M I) pafta, 15915 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

38-  Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-A (26 J II) pafta, 15850 ada 2 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

39-  Seydişehir İlçesi, Kesecik Mahallesi, 19M-4C Pafta, 7316 Parsel ile ilgili Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

40-  (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mh. 20-21-L-M Pafta, 352 Ada, 1,2,3,4,38,39 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

41-  (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mh. 262 Ada 52 nolu parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                      

42-   (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, L29A19D pafta, 138 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

43-   (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                                                            

44-   (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4C ve N27A02C1B paftalara isabet eden alan ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                    

45-   (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Karaali Mahallesi, M27B03D Pafta, 263 Ada 22,24 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                           

46-   (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 122 Ada, 1,2,10,11 ve 12 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

47-   (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, K29D08C4B pafta, 1120 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,     

48-   (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 19 K pafta, 985 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

49-   (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Hankapı Mahallesi,  30M2 Pafta, 615 Ada, 3 Parsel, Adalet Mahallesi, 30-31K Pafta, 254 Ada, 5 Parsel ve Adalet Mahallesi, 31K4 Pafta, 254 Ada 56 Parseller ve çevreleri ile ilgili İmar Planı tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

50-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Aksaray Yolundan, II. Organize Sanayi Girişine kavşak yapılaması ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,               

51-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Mevlana ve Piri Mehmet Paşa Külliyeleri çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

52-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C ve M29A12D paftalar, 2311 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

53-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 137581 saylı yazısı ile Hatunsaray Mahallesinin içerisinden geçen Konya-Hatunsaray-Akören İl Yolunun düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dr.Ahmet Özcan Caddesi, Taşcami uzunharmanlar Caddesi, Larende Caddesi ile Furgandede Caddeleri arasında kalan bölgede Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

55-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 353 Ada, 1 Parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

56-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi M28B14B Pafta, 17878 Ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,      

57-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C4B pafta, 27573 ada, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parseller ile ilgili Nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M28B19B3B ve M28B19B2C pafta, 26462 ada, 1,5,6 ve 9 parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

59-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, 3316 ada 40 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,               

60-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A Pafta, 28653 Ada, 1 Parsel ile ilgili Nazım İmar Planı tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

61-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B Pafta, 28827 Ada, 2,3,4 Parseller ve çevresi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

62-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, M28B15A Pafta, 28980 Ada, 2 ve 3 Parseller ve çevresi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

63-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesi, L28C19A Pafta, 115 Ada, 11 Parsel ve çevresi ile ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                       

64-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesi, M28A05B Pafta, 147 Ada, 57 Parsel ve çevresi ile ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

65-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B Pafta, 18955 Ada, 18 Parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

66-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musallabağları Mahallesi,  M28B15B2B, M29A06D4D ve M29A11A1A paftalara isabet eden Yüksek Hızlı Tren Gar Sahası ve çevresinin Ulaşım Master Planı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

67-  (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1 pafta, 131 ada, 20, 41 ve 42 parseller ile ilgili İmar Plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

68-   (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1,19K2 paftalar, 1562 ada, 1 parsel (Eski:131 Ada, 50 parsel) ile ilgili İmar Plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

69-   (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahalle, 50K3D Pafta, 5497 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           

70-   (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, K27B21C pafta, 341 ada, 19 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,     

71-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17D2A ve M29A17D2B imar paftalarında, M29A17D2A ve M29A17D2B paftalar, 5710 ada, 5, 6 ve 7 nolu parseller ile 5723 ada, 1 nolu parsele isabet eden imar planında Ağaçlandırılacak Alan olarak planlanan alanın Park Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,      

72-  Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında hizmet eden Türkiye Gençlik Vakfı ile ortak hizmet protokolü yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

73-   Kadın ve Demokrasi Derneği ile ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

74- 6030 sayılı yasanın 2. maddesine istinaden Seydişehir’de 8 ve Akşehir’de 10 adet otobüs ile yapılmakta olan toplu ulaşım hatlarının 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

75- 6360 sayılı kanuna göre KOSKİ Genel Müdürlüğüne devredilen yol ve asfalt çalışmalarında kullanılması gereken araçların Büyükşehir Belediyesine devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- Hadim İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

77- Meclis 14.11.2014 tarih ve 770 sayılı kararı ile tespit edilen Şehirlerarası ve Karatay Terminalindeki abonman ücretinin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

78- Meram İlçesi Topraksarnıç Mahallesi 19843 ada 1 parsel ile ilgili Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- İlimiz sınırları içerisinde araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi ile çekilen, trafikten men edilen ve muhafaza altına alınacak otoparkların ihale edilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

80- Tarihi Kent Merkezi ve çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve aynı planda Şems Türbesi ve Çevresinde Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve bu alan içerisinde her türlü uygulama inşai faaliyet ve ruhsatlandırmanın durdurulmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğin yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

82- İl Geneli yol ağı Kent Bilgi Sistemi Veri Tabanı ile ilgili yol yetki aidiyetlerinin belirlenmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

83- 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin c bendi uyarınca İl idare sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan 1/100.000 ölçekte “İl Çevre Düzeni Planı” teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

84- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22M4 Pafta, 2626 Ada, 270 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

85- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26N1 pafta, 32194 Ada, 1 ve 2 nolu parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

86- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Kuzucu Mahallesi, N29A11 Pafta, 2211 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, L28A21B Pafta, 1069 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

88- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28D20A, K28D20D, K28D19C, K28D19B Paftalar, 211 Ada, 28 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

89- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, 26000 Ada, 25 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

90- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D Pafta, 25897 Ada, 7 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

91- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çengilti Mahallesi, L29C21D Pafta, 378 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Konar Mahallesi, L2805B Pafta, 779 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21J3 pafta, 14848 Ada, 1 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

94- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, M29A01A Pafta, Yazır Mahallesi, 28343 Ada, 1 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

95- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Beyhekim Caddesi ile Beyşehir Caddelerinin bağlantı yolunun düzenlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

96- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıfettah Mahallesi sınırları içerisinde, Furkandede Caddesi, Karaman Caddesi, Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi, ve Çaybaşı Caddeleri arasında kalan bölgeye ait nazım imar planı düzenlemesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

97- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

98- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Günyüzü Toprakkale Mahallesi, 141 Ada, 29 ve 35 nolu parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

99- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, 502 nolu parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

100- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 406 ada 3,4,6,7 ve 420 ada 16 ve 17 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

101- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Beyköy Mahallesi, M23D23C VE M23D23D Paftalar, 404 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

102- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18LIII Pafta, 697 ada, 22 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

103- (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 328 ada, 9 ve 11 parseller, 346 ada 35 ve 36 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

104- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kurtbasan Mevkii, 1708 ada, 36, 37 ve 38 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

105- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, 20561 Ada, 12 Parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

106- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D2A pafta, 260 Parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

107- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A pafta, 22245 Ada 2 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

108- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Ortakaraören Mahallesi, 269 Ada, 14 Parsel, Belediye Hizmet Alanının bir kısmının Tarım Kredi Kooperatifleri Alanı ayrılması ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

109- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B15A4D pafta, 27497 ada, 4 parsel ile ilgili Nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

110- Taşkent Belediyesi, Taşkentliler Vakfı ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasından ortak hizmet protokolü yapılması için Başkanlık makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,     

111- Konya Tarihi Kent Merkezi yakın çevresinde yer alan Gühençile (Baruthane) Fabrikası olarak kullanılmış olan 16721 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerindeki gayrimenkullerin satın alınması, trampa yapılması ve ilgili mevzuatlar kapsamında anlaşma esaslı olarak kat karşılığı inşaat yapılması veya yaptırılması, sınırlı ayni hak tesis edilmesi için Encümene yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,    

112- 2015 yılı isteğe bağlı ücret tarifelerinde elkart bölümünün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

113- “Prag & Münih Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı” teknik gezisine katılacak heyet’e dair teklifin aynen kabulüne karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.30’de son verilmiştir.