1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.11.2014

 Sayı    :  2014/99

2015 yılına ait ölçülebilir performans kriterlerinin konulduğu, projelendirildiği ve bütçelendirildiği görüldüğünden,  5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin a bendi uyarınca kabulü uygun görülmüştür.


2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  13.11.2014

Sayı    :  2014/100

Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  13.11.2014

Sayı    :  2014/101

Karatay Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  13.11.2014

Sayı    :  2014/102

Meram Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  13.11.2014

Sayı    :  2014/103

Selçuklu Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  13.11.2014

Sayı    :  2014/104

Akören Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

         
7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  13.11.2014

Sayı    :  2014/105

Ahırlı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.     


8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  13.11.2014

Sayı    :  2014/106

Akşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.     

 

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  13.11.2014

Sayı    :  2014/107

Altınekin Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/108

Beyşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/109

Bozkır Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/110

Cihanbeyli Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/111

Çeltik Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/112

Çumra Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/113

Derbent Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/114       

Derebucak Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

17- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/115

Doğanhisar Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

18- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih            :  13.11.2014                 

Sayı  :  2014/116

Emirgazi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

19- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/117

Ereğli Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

20- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/118

Güneysınır Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

21- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/119

Hadim Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

22- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/120

“Halkapınar Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

23- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :   2014/121

Hüyük Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

24- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/122

Ilgın Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

25- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/123

Karapınar Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

26- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/124

Kadınhanı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

27- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/125

Kulu Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

28- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/126

Seydişehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

29- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/127

Sarayönü Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

30- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/128

Tuzlukçu Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.   

 

31- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/129

Taşkent Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

32- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/130

Yunak Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

33- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  13.11.2014

Sayı  :  2014/131

 “Yalıhüyük Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.


34- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/132

Belediyemiz tarafından 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya geçilmesi gereken, ilgililerin isteğine bağlı ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedelleri ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

 

35- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/133

Halkapınar İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılması uygun görülmüştür.

 

36- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/134

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi gereği Hukuk Müşavirliğince de incelenip gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra uygun görüş verilen “Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma yönetmeliği taslağı uygun görülmüştür.

 

37- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.11.2014

Sayı  :  2014/135

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7. maddesinin (z) bendine istinaden Çumra İlçe Sebze ve Meyve Toptancı Hal Şubemizin Çumra İlçe Belediyesine devri uygun görülmüştür.

38- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/136

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7. maddesinin (z) bendine istinaden Ereğli İlçe Sebze ve Meyve Toptancı Hal Şubemizin Ereğli İlçe Belediyesine devri uygun görülmüştür.

          39- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.11.2014

     Sayı  :  2014/137

UITP’ nin yıllık üyelik aidatının ödenebilmesi için 16.03.2012 tarih ve 185 sayılı Belediye Meclis kararındaki 811 Euro üyelik aidatının ödenmesine ibaresinin “ her yıl birlik tarafından belirlenecek üyelik aidatının ödenmesi” şeklinde düzeltilmesi uygun görülmüştür.

          40- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.11.2014

     Sayı  :  2014/138

Söz konusu Kitap Satış Reyonu ve Sergi Merkezi, Büfeler, Çay Bahçeleri, El-kart Dolum Gişeleri ve Otoparkların Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii Ticaret Anonim Şirketi, Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne, 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar karşılarında belirtilen bedellerin belirlenmesi uygun görülmüştür.

          41- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/139

          Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığımıza bağlı birimlerde kullanılmak üzere 3 adet pick-up ve 1 adet kamyon (5 tonluk) satın alınması uygun görülmüştür.

          42- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

               Tarih           :  12.11.2014

     Sayı  :  2014/140

İlimiz Kulu İlçesi, Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi 912 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bölgenin okul ihtiyacından dolayı, İlkokul/Ortaokul yapılması amacıyla bağış yapıldığı ve tapu kaydına şerh düşülmesi nedeni ile 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (e) bendi gereğince bedelsiz olarak tahsisi uygun görülmüştür.

43- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.11.2014

     Sayı  :  2014/141

Aşağıda belirtilen yerlerde , (imar planında,  İmar yolu, park alanı)  ihtiyaç olduğu, kamulaştırması yapılacak yerlerin uygun olduğu cihetle 10 ncu 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.11.2014

     Sayı   :  2014/870

Konya İli Çevre Düzeni Planında madencilik faaliyetlerinin yapılamayacağı alanların sınırları işlenmek üzere belirlenmiştir. Belirlenen alanların Konya Valiliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne iletilmesi uygun görülmüştür.

 

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih: 13.11.2014

   Sayı  :  2014/871

Sarayönü İlçesinde mülkiyeti Süleyman Yılmaz ve mirasçılarına ait 1450 nolu parseldeki tescilli yapının (Lâdikli Ahmet Hüdai Evi) Restorasyon işlerinin yapılabilmesi için ilgili şahıslarla veya söz konusu tescilli yapının resmi kurumlara, sivil toplum kuruluşları ve diğer Şahıslara satılması durumunda ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlarla protokol hususunda Başkanlığımıza yetki verilmesi uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/872

Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 790, 804 ve 1437 nolu adalar ve çevresi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.           

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/873

Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesi, 49L-1B, 49L-1D paftalara isabet eden alan Milli park ve II. Derece Doğal Sit alan sınırları içerisinde kalan alanda yapılaşmasının durdurulması ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/874

Bozkır, Üçpınar Mahallesi, N28C11A3B ve N28C11A3A paftalara isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 412 sayılı kararı ile onaylanan (Organize Hayvancılık Tesis Alanı, İlköğretim Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve park alanlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili)  nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/875

Cihanbeyli, Yeniceoba  Mahallesi, 375 parselde  bulunan  İlkokul  Alanının  yapı  yaklaşma  mesafelerinin yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili  1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.11.2014

     Sayı   :  2014/876

            Doğanhisar İlçesi, Pazar  Mahallesi,  L27D14B1A  pafta,  515  ada,  29, 30 ve 31 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 287 sayılı kararı ile onaylanan (Resmi Kurum Alanı)  nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/877

Ereğli İlçesi, Pirömer Mahallesi, 19LII,19LIII Pafta, 1126 ada, 7 parsel ile ilgili olarak (konut alanı, park alanı ve yol) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/878

Ereğli İlçesi,  Talatpaşa Mahallesi, 21N3 Pafta, 2254 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili 11.10.2010 tarihli 1/5000 ölçekli Ereğli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan (küçük sanayi alanı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/879

Karapınar İlçesi, Hotamış Mahallesi, M30C12A3A ve M30C12A3D paftalar, 1010 ve 315 nolu parsellere isabet eden KDKÇA’na plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/880

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3B pafta, 22360 ada 1 parsel ile Kosgeb Caddesi arasında kalan Otopark Alanına Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 383 sayılı kararı ile onaylanan (Sağlık Tesisi Alanı (112 Acil)) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/881

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C2B pafta, 20394 ada, 26 nolu parselin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2014 tarih ve 481 sayılı kararı ile onaylanan (Sanayi  Sahasının bir bölümünün Otopark Alanı olarak düzenlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/882

Karatay İlçesi, Çengilti Mahallesi, M29C21C4C pafta, 787 nolu parselde yer alan Akaryakıt Satış İstasyonu ve Sosyal Tesisleri Alanının kesinleşen mülkiyet sınırlarına uygun olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/883

  Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M28B15B3C pafta, 149 ada, 9 nolu parselin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 394 sayılı kararı ile onaylanan (Sosyal Tesis Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/884

Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M28C18A2D pafta, 233 ada, 76 nolu parselin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 604 sayılı kararı ile onaylanan (Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/885

            Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L2809B2D pafta, 547, 557, 558, 560, 561 ve 562 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 413 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/886

Selçuklu İlçesi, tapunun Horozluhan Mahallesi,  M29-A-06-D-2-D  (22 M III)  pafta, 1663 ada 9 ve 12 parsellere isabet eden alanın bir kısmına Vana gurubu (Regülatör İstasyonu) alanının ayrıldığı imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın çevresi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden bu doğrultuda imar planlarının düzenlendiği şekliyle düzeltilerek uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/887

Selçuklu İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, M28B15A3A İmar Paftası, 28962 Ada, 12 parselde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/888

Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi M28B15A4C İmar Paftası, 28932 Ada, 5 parsele 2 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifi, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/889

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22M4 Pafta, 2626 Ada, 270 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Ticaret Alanı olarak yapılaşma şartları ve plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/890

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23K2 Pafta, 18264 Ada, 1 parselde yer alan Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/891

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24M3 Pafta, 15383 Ada, 8 ve 9 parsellere isabet eden BHA (Belediye Hizmet Alanı)’nın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/892

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01A3C Pafta, 18919 Ada, 1 parselin bir kısmında yer alan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanının düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/893

Çumra İlçesi, Kuzucu Mahallesi, N29A11 pafta, 2211 Parselde Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı düzenlenmesi ile ilgili Kontur Tarım ve Hayvancılık’ ın imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/894

Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, O28B05A Pafta, 147 Ada, 1, 2, 3 parseller ve çevresi ile ilgili Hadim Belediye Başkanlığı’nın İmar Planı değişiklik tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/895

Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, L28A21B Pafta, 1069 parselin bir kısmında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ayrılması ile ilgili SUPLAS Plastik Sanayi Tic.A.Ş.’nin Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/896

Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28D20A, K28D20D, K28D19C, K28D19B Paftalar, 211 Ada, 28 Parsele Enerji Üretim Alanı oluşturulması ile ilgili Gökmen Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd.Şti.’nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/897

Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 165 Ada, 63 parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/898

Karatay İlçesi, Kerimdede  Çeşme  Mahallesi, 26000  Ada, 25 parselin turizm alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili  İsmail Hakkı KILINÇ’ ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/899

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D Pafta, 25897 Ada, 7 Parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Halit Zeki Çelik’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/900

Karatay İlçesi, Çengilti Mahallesi, L29C21D Pafta, 378 Parselde tarım ve hayvancılık tesisi alanı düzenlenmesi ile ilgili Muzaffer AVCI’ nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.           

 

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/901

Karatay İlçesi, Şeyhulemaçavuşoğlu  Mahallesi, 5080 Ada, 1 parsel ve Mezbaha (Fetih) Mahallesi 1975 Ada, 23 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 789 sayılı kararı ile onaylanan trafo yerleri kaldırılarak planın önceki haline getirilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/902

Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, M28B15D3B Pafta, 19843 Ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/903

Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C Pafta, 23125 Ada, 9 parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sancak Hazır Beton Yapı İnş. San. Tic. A. Ş.’nin İmar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.           

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/904

            Meram İlçesi, Batı Hadimi  Mahallesi, M28B20B3A  ve M28B20B4B  pafta, 21018 ada, 1 parsel, 21025 ada, 1 parsel ve çevresinin Eğitim Alanı düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatları teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/905

Meram İlçesi, Küçükkovanağzı Mahallesi  M28-B-20-A-3-A  pafta 26201 ada 1 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 588 sayılı kararı ile onaylanan (Belediye Hizmet Alanı) nazım imar plan tadilatına Av.D.Serpil PARLAK’ın itirazı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/906

Sarayönü İlçesi, Konar   Mahallesi, L2805B  Pafta, 779  Parsele Enerji  Üretim  Alanı  oluşturulması  ile  ilgili İso Enerji  Mim. Müh. İnş. Sav. San. Mak. Tic. Ltd. Şti.’ nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/907

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21J3 pafta, 14848 Ada, 1 parselin Ticaret Alanı (Ekmek Fırını) olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet Yılmaz’ın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/908

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24L1 Pafta, 16624 Ada, 6 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili M. Emin BAKDEMİR’ in Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

 

          83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/909

Selçuklu İlçesi, Sulutas- Sarayköy ile Konya bağlantı yolu ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/910

Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi için hazırlanan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın nazım imar plan revizyonu teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/911

Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde hazırlanan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın nazım imar plan revizyonu teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/912

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05D3A, 3B, 3C ve 3D Paftalara isabet eden Ahmet Yesevi Caddesi üzeri, Kelebekler vadisi kuzey girişi önünde bulunan kavşağın çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/913

Selçuklu İlçesi,  M29A01A Pafta, Yazır Mahallesi, 28343 Ada, 1 parselin Sosyal Tesis (Yurt Alanı) olarak düzenlenmesi  ile  ilgili Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü’nün İmar Plan tadilatı teklifinin incelenmesi  ve  ilgili  kurum  görüşlerinin alınması için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.    

          88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/914

Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Beyhekim Caddesi ile Beyşehir Caddelerinin bağlantı yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/915

Seydişehir İlçesi, Alaylariki Mahallesi, 19K Pafta, 113 Ada, 1 parselde Özel Eğitim Tesis Alanı düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/916

Taşkent İlçesi, Şıhlar Mahallesi, 30 L1A,  30 L1B,  30 L1C,  30 L1D paftalara isabet eden alanda Taşkent Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/917

Meram İlçesi, Hacıfettah Mahallesi sınırları içerisinde, Furkandede Caddesi, Karaman Caddesi, Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi ve Çaybaşı Caddeleri arasında kalan bölgede  (Master Plan II. Etap)  nazım imar planı revizyonu teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Ancak söz konusu nazım imar yapıldığı alanda,  tescilli yapılar ile koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/918

Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 30-27-B-H  pafta, 326 ada, 31 parsel  ile 782 ada, 1 parsel ve çevresinin  yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığının İmar Planları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          93- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/142

UKOME’ nin 25/08/2014 tarih ve 2014/6/06 nolu kararı ile çekme ve muhafaza altına alma şartları belirlenen otoparkların 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda Komisyonumuza süre verilmesi uygun görülmüştür.

          94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/919

            Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararlarının eklenmesi ve uygulamada kargaşaya mahal vermemek için Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından benzer konular için alınan 13.12.2013 tarih ve 776 sayılı kararı, 14.02.2014 tarih ve 80 sayılı kararının 5. ve 7. bentleri ve 13.06.2014 tarih ve 261 sayılı kararının yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.       

          95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/920

            Konya İli İmar Planı notlarına “İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla; Bir binanın yapı ruhsatı öncesi, sonrası, iskan aşaması ve kat mülkiyetine (cins tahsisine) kadar geçen süreçte harita ile ilgili her türlü iş ve işlemler aynı harita mühendisi tarafından yürütülür. Ancak yapı sahibinin talebi halinde farklı bir harita mühendisi ile kalan işler tamamlanabilir. Uygulama süreci ve koordinasyon sağlamak için şartlar Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyon tarafından belirlenecektir.” Şeklinde plan notunun eklenmesi, uygun görülmüştür.

          96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/921

Karatay İlçe sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezi ve çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve aynı planda ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Revizyonu yapılması ve söz konusu alan içerisinde her türlü uygulama, inşai faaliyet ve ruhsatlandırmanın durdurulması, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer aldığından ve tescilli yapılar ile Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/922

            Konya il sınırları içerisinde imar planında; Sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanlarında ve ticari parsellerde; binanın tamamının bu amaçla kullanılması, parselin ayrık yapı nizamına tabi olması, binanın bütününün tek bağımsız bölüm olarak fırın ve müştemilatına tahsis edilmesi, ön bahçe mesafesinin en az (8,00) metre bırakılması durumunda ekmek fırını yapılabilir. Üst katlarında konut bulunmayan, Kent veya bölge ölçeğinde hizmet veren, bağımsız bölüm brüt alanı 1000 m2 ve üzeri olan alış-veriş merkezleri içinde, bağımsız bölüm numarası almayan ve kendi müşterisine yönelik satış yapan fırınlar yapılabilir.

Konut alanlarında veya ticari alanda üst katlarında konut bulunan binaların zemin katlarında araç kiralama ve araç satışı yapan işyerleri, kargo şirketi, oto yedek parça satış ve tamirat yerleri açılmasına izin verilmez. Oyun salonları, kahvehane, kafe, düğün salonları vb. gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar (gerekli havalandırmayı sağlamak şartı ile) yüksekliği (3.50)m. den, İnternet Bilgi Hizmet ve Playstation Salonlarının iç yüksekliği (3.20) m. den az olamaz.” İfadesinin eklenmesi, uygun görülmüştür.           

          98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/923

Konya İl sınırları içerisinde Tescilli Yapılarda, Bu Yapıların Koruma Alanlarında, Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel ve Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar planlarınaTabela, Reklam ve Saçak Uygulamaları”  ile ilgili ekteki plan kararlarının eklenmesi Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak kararın Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.           

          99- Ulaşım Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.11.2014

     Sayı  :  2014/8

            Bazı ilçelerdeki çalışmalar tamamlanmış olup, bazı ilçelerde de çalışmalar devam ettiğinden, bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/924

5393 sayılı Belediye Kanunun, Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin düzenleyen 18. Maddesinin c bendi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluşuna ilişkin 644 sayılı kanunun 36. Maddesinin geçici 1. Maddesinin 18. Bendi uyarınca İl idare sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde, 1/100.000 ölçekte “İl Çevre Düzeni Planı” ile ilgili planlama çalışmaları devam etmektedir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince söz konusu teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/925

Ereğli İlçesi, Hacı Mustafa Mahallesi, 1227 ada 3, 4, 5 parseller ve 918 ada 204 parselin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/926

Ilgın İlçesi, Camiatik  Mahallesi,  30L3  Pafta,  687  ada,  74  ve  89  nolu parsellerde yer alan Konut Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/927

            İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C İmar pafta, 91 Ada 25 Parsel ve 76 Ada 1 parsellerin yapılaşma şartlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama İmar Plan tadilat teklifinde çevresindeki bölgeye göre kat artışı olduğundan reddi uygun görülmüştür.

          104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/928

            Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 30L3D Pafta, 64 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parselleri kapsayan alanda İmar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

          105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/929

            Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42480 ada 1 ve 2 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/930

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-C-4-A pafta, 32194 Ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 819 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak Yurt, Eğitim ve Sosyal Tesis Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/931

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-A (26 K III) ve M28-B-10-B-2-D (24 L I) paftalara isabet eden alanda park alanları içinde Bölge Regülatör İstasyonu (2 Adet) yapılması ile ilgili plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/932

Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San.Tic.A.Ş.’ nin imar planı tekliflerinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/933

            Cihanbeyli İlçesi, Günyüzü Toprakkale Mahallesi, 141 Ada, 29 ve 35 nolu parsellere Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/934

            Çeltik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K27B02A Pafta, 228 Ada, 67 parselde Tarımsal Depolama Alanı düzenlemesi ile ilgili İzmir Ekmek San. Tic. A. Ş.’nin İmar Planı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

          111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/935

            Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, 502 nolu parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Hikmet Çay’ ın imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/936

Çumra İlçesi, Doğanlı Mahallesi, N29A08A Pafta, 174 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San. Tic. A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/937

            Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 406 ada 3, 4, 6, 7 ve 420 ada 16 ve 17 parsellere Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ayrılması ile ilgili Cerrahi Eğitim İnş. A.Ş.’ nin imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/938

            Ereğli İlçesi, Beyköy Mahallesi, M23D23C VE M23D23D Paftalar, 404 parsele isabet eden alanda Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Ziya ÖZKAYA’ nın imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/939

            Ereğli İlçesi, Merinos Mahallesi, N31B05A Pafta, 3 Ada 185 parselde isabet eden alanda Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ayrılması ile ilgili Mehmet KOÇ’ un imar planı tadilat tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/940

            Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18LIII Pafta, 697 ada, 22 parselin park ve sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Metin AYGIN’ın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/941

            Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 328 ada, 9 ve 11 parseller, 340 ada 35 ve 36 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyaz Piramit Tar. Hay. A.Ş.’nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/942

            Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kurtbasan Mevkii, 1708 ada, 36, 37 ve 38 parseller üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ayrılması ile ilgili Tekno Doğalgaz Çevrimi Enerji Eletrik Üretim A.Ş.’ nin imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/943

            Karapınar İlçesi, Salur Mahallesi, M31D09B Pafta, 1521 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San.Tic.A.Ş.’ nin imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/944

            Karatay ve Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde kalan, Sultan Şah Caddesi, Ahmet Hilmi Nalcacı  Caddesi  kesişiminde  bunanan  Belediye kavşağı ile Hastane Caddesi, Ulaşbaba Caddesi kesişiminde (Beşyol iki kavşağı) bulanan kavşaklarda ve çevresindeki bağlantı yollarında düzenlenme yapılması ile ilgili Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın imar planı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/945

            Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D11A Pafta, 1998 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San.Tic.A.Ş.’ nin imar planı tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/946

            Sarayönü  İlçesi, Hatip Mahallesi, 336 Ada, 36 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San.Tic.A.Ş.’ nin İmar Planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/947

            Selçuklu İlçesi, Eğribayat (Karaömerler) Mahallesi, sınırları içerisinde Enerji Üretim Alanı (Rüzgâr Enerji Santrali) düzenlenmesi ile ilgili Bağlar Rüzgâr Elektrik Üretim A.Ş.’nin imar plan tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/948

            Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, 20561 Ada, 12 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ünlü Tütün Mam. Hayv. Gıda. Ltd.Şti.’nin Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          125- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/949

            Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D2A pafta, 260 Parselin bir kısmının Ticaret Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Ahmet Atila Duruk ve Hissedarlarının Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          126- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/950

            Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, 3 pafta, 315 parsel üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ile ilgili Makascı Müh. Mim. San. Tic. Ltd. Şti. nin dilekçesine istinaden imar plan tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          127- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/951

            Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A pafta, 22245 ada, 2 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Aziziye Eğitim ve Kültür Derneği’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          128- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/952

            Konya Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu’nun 14.11.2014 tarihli uygun görüşü bulunan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında içerisinde, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 5379 ada 65 ve 66 nolu parsellere isabet eden, Yeşil Tepe Höyüğü ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediyesinin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli Koruma  Amaçlı  Uygulama  İmar  Planı  tekliflerinde, ‘Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          129- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/953

            Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11B pafta, 1568 ada, 90 parselin dini tesis alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          130- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/954

            Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29 D 02 D Pafta, 323 Ada 1 nolu parsel, 324 Ada 1 nolu parsel ve 325 Ada 1 nolu parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hacı ince Konya Entegre Et ve Hayv. San. Tic. A.Ş. nin imar plan tadilatı tekliflerinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          131- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/955

            Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi,  L28C08B1B paftaya isabet eden alanda park alanı ile konut alanının yerinin değiştirilerek düzenlemesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          132- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/956

            İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Ortakaraören Mahallesi, 269 Ada, 14 parselin Kamu Hizmet Alanı (Tarım Kredi Kooperatifi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın İmar Planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          133- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.11.2014

     Sayı  :  2014/957

 

            Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B15A pafta, 27497 ada, 4 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleymanşah Mahallesi Kuran Kursu Yap. Yaş. Derneği’nin Nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.