1- Konya’da ikamet eden Suriye’li çocuklara nitelikli eğitim hizmetlerinin sağlanması amacıyla Belediyemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Karatay Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Meram Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine  dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Selçuklu Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Akören Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Ahırlı Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Akşehir Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

10- Altınekin Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

11- Beyşehir Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Bozkır Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Cihanbeyli Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Çeltik Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Çumra Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Derbent Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Derebucak Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Doğanhisar Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Emirgazi Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Ereğli Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Güneysınır Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Hadim Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Halkapınar Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Hüyük Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Ilgın Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Karapınar Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Kadınhanı Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Kulu Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Seydişehir Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Sarayönü Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Tuzlukçu Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Taşkent Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Yunak Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

34- Yalıhüyük Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

35- Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                            

36- Halkapınar İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

37- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Mülkiyeti Belediyemize geçen Çumra Sebze ve Meyve Toptancı Hal Şubemizin Çumra İlçe Belediyesine 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin (2) fıkrasına göre devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Mülkiyeti Belediyemize geçen Ereğli Sebze ve Meyve Toptancı Hal Şubemizin Ereğli İlçe Belediyesine 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin (2) fıkrasına göre devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- UITP’nin yıllık üyelik aidatının “her yıl birlik tarafından belirlenecek üyelik aidatının ödenmesi” şeklinde düzeltilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Mülkiyeti Belediyemize ait, Büfeler, Çay Bahçeleri, El-Kart Dolum Gişeleri, Sosyal Tesisler ve Otoparkların Belediyemizin iştiraklerine devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığımıza bağlı birimlerde kullanılmak üzere 3 adet pick-up ve 1 adet kamyon (5 tonluk) satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaza okul yapılması için Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince bedelsiz olarak tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- 10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Madencilik alanında faaliyet gösterilmesi planlanan sınırların Konya Çevre Düzeni Planı kararlarına işlenmek üzere belirlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Sarayönü İlçesindeki tescilli ev’in (Ladikli Ahmet Hüdai Evi) restorasyon projesi ve restorasyon uygulama işlerinin yapılması ile ilgili Süleyman Yılmaz’ın mirasçıları ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 790, 804 ve 1437 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesi, 49L-1B, 49L-1D paftalara isabet eden Koruma Amaçlı İmar Planı sınırı içerisinde bulunan alanda yapılaşmanın durdurulması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesi, N28C11A3B ve N28C11A3B paftalara isabet alan ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 50- Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 375 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Doğanhisar İlçesi, Pazar Mahallesi, L27D14B1A pafta, 515 ada, 29, 30 ve 31 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

52- Ereğli İlçesi, Piriömer Mahallesi, 19LII,19LIII Pafta, 1126 ada, 7 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Ereğli İlçesi,  Talatpaşa Mahallesi, 21N3 Pafta, 2254 ada, 1 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Karapınar İlçesi, Hotamış Mahallesi, M30C12A3A ve M30C12A3A paftalar, 1010 ve 315 nolu parsellere isabet eden KDKÇA’na plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3B pafta, 22360 ada ile Kosgeb Caddesi arasında kalan Otopark Alanı (Sağlık Tesisi Alanı (112 Acil)) ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

56- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C2B pafta, 20394 ada, 26 nolu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- Karatay İlçesi, Çengilti Mahallesi, M29C21C4C pafta, 787 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M28B15B3C pafta, 149 ada, 9 nolu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M28C18A2D pafta, 233 ada, 76 nolu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L2809B2D pafta, 547, 557, 558, 560, 561 ve 562 nolu parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

61- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, M29-A-06-D-2-D (22 M III) pafta,1663 ada 9 ve 12 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

62- Selçuklu İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, M28B15A3A İmar Paftası, 28962 Ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

63- Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi M28B15A4C İmar Paftası, 28932 Ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

64- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22M4 Pafta, 2626 Ada, 270 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23K2 Pafta, 18264 Ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

66- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24M3 Pafta, 15383 Ada, 8,9 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01A3C Pafta, 18919 Ada, 1 parselin ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

68- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Kuzucu Mahallesi, N29A11 Pafta, 2211 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, O28B05A Pafta, 147 Ada, 1, 2, 3 Parseller ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

70- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, L28A21B Pafta, 1069 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

71- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28D20A, K28D20D, K28D19C, K28D19B Paftalar, 211 Ada, 28 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 165 Ada, 63 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, 26000 Ada, 25 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D Pafta, 25897 Ada, 7 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çengilti Mahallesi, L29C21D Pafta, 378 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulemaçavuşoğlu Mahallesi, 5080 Ada, 1 parsel ve Mezbaha Mahallesi 1975 Ada, 23 parseller ile ilgili imar tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

77- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, M28B15D3B Pafta, 19843 Ada 1 Parsel ve çevresi ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C Pafta, 23125 Ada, 9 Parsel ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Batı Hadimi Mahallesi, M28B20B3A ve M28B20B4B pafta, 21018 ada, 1 parsel, 21025 ada, 1 parsel, 21023 ada, 2 parsel, 21024 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller, 21022 ada, 2, 3 4, 5, 6, 8, 9, 10 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

80- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçükkovanağzı Mahallesi, M28B20A3A pafta, 26201 ada, 1 nolu parselde yapılan plan tadilatına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Konar Mahallesi, L2805B Pafta, 779 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21J3 pafta, 14848 Ada, 1 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

83- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24L1 Pafta, 16624 Ada, 6 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

 

84- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas- Sarayköy ile Konya bağlantı yolunun imar planına işlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesinde nazım imar plan revizyonu yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

86- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde nazım imar plan revizyonu yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,     

87- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05D3A, 3B, 3C ve 3D Paftalara isabet eden Ahmet Yesevi Caddesi üzeri, Kelebekler vadisi kuzey girişi önünde bulunan kavşağın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

88- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, M29A01A Pafta, Yazır Mahallesi, 28343 Ada, 1 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Beyhekim Caddesi ile Beyşehir Caddelerinin bağlantı yolunun düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                      

90- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylariki Mahallesi, 19K Pafta, 113 Ada, 1 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

91- (Büyükşehir Belediyesi) Taşkent İlçesi, Şıhlar Mahallesi, 30 L1A,  30 L1B,  30 L1C,  30 L1D,  Paftalara isabet eden alan ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı Fettah Mahallesi sınırları içerisinde, Furkandede caddesi,  Karaman caddesi Taşcamii Uzunharmanlar caddesi ve Çaybaşı caddeleri arasında kalan bölgeye ait nazım imar planı düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 30-27-B-H pafta, 326 ada, 31 parsel ile 782 ada, 1 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94- İlimiz sınırları içerisinde araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi ile çekilen, trafikten men edilen ve muhafaza altına alınacak otoparkların ihale edilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 95- Konya İli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı notlarına “Otopark Düzenlenmesi ile İlgili Plan Kararları”nın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 96- Konya İli 1/5000’lik  Nazım İmar Planı notlarına “Yapı sahibinin talebi halinde farklı bir harita mühendisi ile kalan işler tamamlanabilir” İfadesinin eklenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97-Tarihi Kent Merkezi ve çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve aynı planda Şems Türbesi ve Çevresinde Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve bu alan içerisinde her türlü uygulama inşai faaliyet ve ruhsatlandırmanın durdurulmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 98- Konya İli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı notlarına “Konya il sınırları içerisinde konut alanlarında ve zemin katı işyeri olarak belirlenen yerlerde ekmek fırını yapılmayacaktır.” Kararının eklenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            99- Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğin yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 100-  İl Geneli yol ağı Kent Bilgi Sistemi Veri Tabanı ile ilgili yol yetki aidiyetlerinin belirlenmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101- 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin c bendi uyarınca İl idare sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan 1/100.000 ölçekte “İl Çevre Düzeni Planı” teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

102- Ereğli İlçesi, Hacımustafa Mahallesi, 20MIV Pafta,  1227 ada 3,4,5 ve 918 ada 204 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103- Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 30L3 Pafta, 687 ada, 74 ve 89 nolu parsellerle ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

104- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C İmar pafta, 91 Ada 25 Parsel ve 76 Ada 1 Parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105- Sarayönü İlçesi, Doğu istasyon Mahallesi, 30L3D Pafta, 64 Ada, 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10,11 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42480 ada 1 ve 2 parseller ve çevresinin ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26N1 pafta, 32194 Ada, 1 ve 2 nolu parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-A ve M28-B-10-B-2-D paftalara isabet eden alanda Bölge Regülatör İstasyonları yapılması ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Günyüzü Toprakkale Mahallesi, 141 Ada, 29 ve 35 nolu parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111- (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K27B02A Pafta, 228 Ada, 67 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, 502 nolu parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Doğanlı Mahallesi, N29A08A Pafta, 174 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

114- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 406 ada 3,4,6,7 ve 420 ada 16 ve 17 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

115- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Beyköy Mahallesi, M23D23C VE M23D23D Paftalar, 404 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

116- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Merinos Mahallesi, N31B05A Pafta, 3 Ada, 185 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

117- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18LIII Pafta, 697 ada, 22 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

118- (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 328 ada, 9 ve 11 parseller, 346 ada 35 ve 36 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

119- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kurtbasan Mevkii, 1708 ada, 36, 37 ve 38 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

120- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Salur Mahallesi, M31D09B Pafta, 1521 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

121- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde kalan, Belediye kavşağı ile Beşyol iki kavşaklarında ve çevresindeki bağlantı yollarında düzenlenme yapılması ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

122- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D11A Pafta, 1998 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

123- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Hatip Mahallesi, 336 Ada, 36 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

124- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat (Karaömerler) Mahallesi, sınırları içerisinde İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

125- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, 20561 Ada, 12 Parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

126- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D2A pafta, 260 Parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

127- (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, 3 pafta, 315 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

128- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A pafta, 22245 Ada 2 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

129- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında içerisinde kalan, Akabe Mahallesi, 5379 Ada 65 ve 66 nolu parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

130- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11B pafta, 1568 ada, 90 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

131- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29 D 02 D Pafta, 323 Ada 1 Parsel, 324 Ada 1 Parsel ve 325 Ada 1 Parseller ve çevresi ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

132- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi,  L28C08B1B Paftaya isabet eden park alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

133- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Ortakaraören Mahallesi, 269 Ada, 14 Parsel, Belediye Hizmet Alanının bir kısmının Tarım Kredi Kooperatifleri Alanı ayrılması ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

134- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B15A4D pafta, 27497 ada, 4 parsel ile ilgili Nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

135- Karaman Ermenek’teki maden ocağı faciasında mağdur olan aileler için Meclis üyelerinin bir oturum ücretinin ailelere aktarılmasına dair önerge teklifin aynen kabulüne karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.45’de son verilmiştir.