10 Kasım 2014 Meclis Gündemi

    1-Büyükşehir  Belediyesinin  2015  yılı  Performans   Programının   görüşülmesine  dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            2- Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            3- Karatay Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            4- Meram Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine  dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            5- Selçuklu Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            6- Akören Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            7- Ahırlı Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

            8- Akşehir Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

            9- Altınekin Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                      

           10- Beyşehir Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                           

           11- Bozkır Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           12- Cihanbeyli Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

           13- Çeltik Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           14- Çumra Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

           15- Derbent Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

           16- Derebucak Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           17- Doğanhisar Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

           18- Emirgazi Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           19- Ereğli Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           20- Güneysınır Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           21- Hadim Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

           22- Halkapınar Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

           23- Hüyük Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           24- Ilgın Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           25- Karapınar Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           26- Kadınhanı Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           27- Kulu Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           28- Seydişehir Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            29- Sarayönü Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            30- Tuzlukçu Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            31- Taşkent Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            32- Yunak Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

           33- Yalıhüyük Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

           34- Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                            

            35- Halkapınar İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi                                                                 

            36- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            37- Mülkiyeti Belediyemize geçen Çumra Sebze ve Meyve Toptancı Hal Şubemizin Çumra İlçe Belediyesine 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin (2) fıkrasına göre devredilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            38- Mülkiyeti Belediyemize geçen Ereğli Sebze ve Meyve Toptancı Hal Şubemizin Ereğli İlçe Belediyesine 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin (2) fıkrasına göre devredilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            39- UITP’nin yıllık üyelik aidatının “her yıl birlik tarafından belirlenecek üyelik aidatının ödenmesi” şeklinde düzeltilmesine dair  (Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            40- Mülkiyeti Belediyemize ait, Büfeler, Çay Bahçeleri, El-Kart Dolum Gişeleri, Sosyal Tesisler ve Otoparkların Belediyemizin iştiraklerine devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair ( Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk.ait ) teklifin görüşülmesi,

            41- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığımıza bağlı birimlerde kullanılmak üzere 3 adet pick-up ve 1 adet kamyon (5 tonluk) satın alınmasına dair (Ulaşım Planlama ve Reylı Sistem D.Bşk. ait)  teklifin görüşülmesi,

            42- Konya’da ikamet eden Suriye’li çocuklara nitelikli eğitim hizmetlerinin sağlanması amacıyla Belediyemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            43- Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaza okul yapılması için Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince bedelsiz olarak tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            44- 10 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             45- Madencilik alanında faaliyet gösterilmesi planlanan sınırların Konya Çevre Düzeni Planı kararlarına işlenmek üzere belirlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             46- Sarayönü İlçesindeki tescilli ev’in (Ladikli Ahmet Hüdai Evi) restorasyon projesi ve restorasyon uygulama işlerinin yapılması ile ilgili Süleyman Yılmaz’ın mirasçıları ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             47- Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 790, 804 ve 1437 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,       

             48- Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesi, 49L-1B, 49L-1D paftalara isabet eden Koruma Amaçlı İmar Planı sınırı içerisinde bulunan alanda yapılaşmanın durdurulması teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,      

             49- Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesi, N28C11A3B ve N28C11A3B paftalara isabet alan ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             50- Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 375 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,       

             51- Doğanhisar İlçesi, Pazar Mahallesi, L27D14B1A pafta, 515 ada, 29, 30 ve 31 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,          

             52- Ereğli İlçesi, Piriömer Mahallesi, 19LII,19LIII Pafta, 1126 ada, 7 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             53- Ereğli İlçesi,  Talatpaşa Mahallesi, 21N3 Pafta, 2254 ada, 1 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

             54- Karapınar İlçesi, Hotamış Mahallesi, M30C12A3A ve M30C12A3A paftalar, 1010 ve 315 nolu parsellere isabet eden KDKÇA’na plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             55- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3B pafta, 22360 ada ile Kosgeb Caddesi arasında kalan Otopark Alanı (Sağlık Tesisi Alanı (112 Acil)) ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,      

             56- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C2B pafta, 20394 ada, 26 nolu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,          

             57- Karatay İlçesi, Çengilti Mahallesi, M29C21C4C pafta, 787 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

             58- Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M28B15B3C pafta, 149 ada, 9 nolu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

             59- Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M28C18A2D pafta, 233 ada, 76 nolu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

             60- Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L2809B2D pafta, 547, 557, 558, 560, 561 ve 562 nolu parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,      

             61- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, M29-A-06-D-2-D (22 M III) pafta,1663 ada 9 ve 12 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

             62- Selçuklu İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, M28B15A3A İmar Paftası, 28962 Ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,           

             63- Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi M28B15A4C İmar Paftası, 28932 Ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,       

             64- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22M4 Pafta, 2626 Ada, 270 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

             65- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23K2 Pafta, 18264 Ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

             66- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24M3 Pafta, 15383 Ada, 8,9 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

             67- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01A3C Pafta, 18919 Ada, 1 parselin ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair  (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,       

             68- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Kuzucu Mahallesi, N29A11 Pafta, 2211 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             69- (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, O28B05A Pafta, 147 Ada, 1, 2, 3 Parseller ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,      

             70- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, L28A21B Pafta, 1069 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,       

             71- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28D20A, K28D20D, K28D19C, K28D19B Paftalar, 211 Ada, 28 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             72- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 165 Ada, 63 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                         

             73- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, 26000 Ada, 25 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             74- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D Pafta, 25897 Ada, 7 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk.  ait) teklifin görüşülmesi,

             75- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çengilti Mahallesi, L29C21D Pafta, 378 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             76- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulemaçavuşoğlu Mahallesi, 5080 Ada, 1 parsel ve Mezbaha Mahallesi 1975 Ada, 23 parseller ile ilgili imar tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

             77- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, M28B15D3B Pafta, 19843 Ada 1 Parsel ve çevresi ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                 

             78- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C Pafta, 23125 Ada, 9 Parsel ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             79- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Batı Hadimi Mahallesi, M28B20B3A ve M28B20B4B pafta, 21018 ada, 1 parsel, 21025 ada, 1 parsel, 21023 ada, 2 parsel, 21024 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller, 21022 ada, 2, 3 4, 5, 6, 8, 9, 10 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

             80- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçükkovanağzı Mahallesi, M28B20A3A pafta, 26201 ada, 1 nolu parselde yapılan plan tadilatına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                 

             81- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Konar Mahallesi, L2805B Pafta, 779 Parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             82- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21J3 pafta, 14848 Ada, 1 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

             83- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24L1 Pafta, 16624 Ada, 6 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,           

             84- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas- Sarayköy ile Konya bağlantı yolunun imar planına işlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,       

             85- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesinde nazım imar plan revizyonu yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,    

             86- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde nazım imar plan revizyonu yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,    

             87- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05D3A, 3B, 3C ve 3D Paftalara isabet eden Ahmet Yesevi Caddesi üzeri, Kelebekler vadisi kuzey girişi önünde bulunan kavşağın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                 

             88- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, M29A01A Pafta, Yazır Mahallesi, 28343 Ada, 1 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

             89- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Beyhekim Caddesi ile Beyşehir Caddelerinin bağlantı yolunun düzenlenmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                  

             90- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylariki Mahallesi, 19K Pafta, 113 Ada, 1 parsel ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                 

             91- (Büyükşehir Belediyesi) Taşkent İlçesi, Şıhlar Mahallesi, 30 L1A,  30 L1B,  30 L1C,  30 L1D,  Paftalara isabet eden alan ile ilgili İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

             92- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı Fettah Mahallesi sınırları içerisinde, Furkandede caddesi,  Karaman caddesi Taşcamii Uzunharmanlar caddesi  ve Çaybaşı caddeleri  arasında kalan bölgeye ait nazım imar planı düzenlenmesine dair (Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,