08 Aralık 2014 Meclis Gündemi

 

1-      Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait bazı yol üstü otoparkların Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Dan.ve Park İşlet. Elek. Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dai. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-      Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımıza bağlı İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet minibüs satın alınmasına dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-      Gayrimenkul alımı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak  Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-      5 inci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-      Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-      Mülkiyeti Belediyemize geçen Ahırlı Soğuk Hava Deposunun 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince  Ahırlı Belediyesine tahsisi için Encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7-      Mülkiyeti Belediyemize geçen taşınmazın Yunak İlçe Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devredilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-      Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 21.K.I-21.K.II-22.K.III ve 22.K.IV paftalar, 1413 ada, 1 ve 109 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

9-      Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 21.K.II ve 22.K.III paftalar, 791 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

10-   Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49M1A Pafta, 140 Ada, 12 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                              

11-   Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D2C-3B pafta, 55 ada, 7 parsel ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

12-   Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 19L1C pafta, 116 ada, 1, 2, 3 ve 9 parseller ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesiİ,

13-   Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 20L1C pafta, 284 Ada, 14 parsel ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

14-   Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 20L4C pafta, 506 Ada, 1 parsel ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

15-   Doğanhisar İlçesi, Kuz Mahallesi, L27D14B1C pafta, 198 ada, 44, 45, 46, 73, 74, 75, 76 ve 77 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                  

16-   Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 19L3 Pafta, 1140 Ada, 11, 12, 13, 14 ve 15 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

17-   Ereğli İlçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 18M4 Pafta, 1163 Ada, 1 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

18-   Ereğli İlçesi, Hıdırlı Mahallesi, 19-20LM Pafta, 2080 Ada, 3 ve 15 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

19-   Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 29M2 pafta, 762 ada, 229 parseller ile ilgili uygulama imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

20-   Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi,  20M3 pafta, 767 ada,  7, 8, 9, 10,11 ve 12 parseller ile ilgili uygulama imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.,

21-   Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 26-27-D pafta, 213 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

22-   Karapınar İlçesi, Kale Mahallesi, 125 Ada 9 nolu parsel ile ilgili Uygulama İmar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

23-   Karapınar İlçe sınırları içerisinde plan notu eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

24-   Karatay İlçesi,  Doğuş Mahallesi, M29A11D2C imar paftasında, M29A11D2C pafta, 25718 ada, 1, 3 ve 6 parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                           

25-   Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A07D4D pafta, 2318 ada,  20 parsel ile ilgili uygulama imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                              

26-   Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B3C ve M29A11B3D pafta, 20389 ada, 3 parsele plan notu ilave edilmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

27-   Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B3C pafta, 2498 ada, 10 parsele plan notu ilave edilmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

28-   Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A2C pafta, 1440 ada, 6 parsel ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                               

29-   Meram İlçesi, Ladikli, Yenice,  Arifbilge, Küçük Kovanağzı Mahallelerinde, Güney Meram II Etap Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

30-   Meram İlçesi, Erenkaya Mahallesi, M28A25D pafta, 196 ada, 808 parsele Plan notunun ilave edilmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

31-   Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-05-C-3-D (26 L IV-25 L I) pafta, 29123 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

32-   Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, L29-D-21-D-2-A (32 M III) pafta, 42476 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

33-   Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesinde park, otopark vb. alanlara 1 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

34-   Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28-B-05-B-2-D/M28-B-05-B-2-C (29 L III-IV) paftalar, 28906 ada 15 parsele 2 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.       

35-   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-4-B (24 M III) pafta, 20426 ada 5 parsele 1 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.   

36-   Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-2-A/M29-A-01-A-3-D (27 M II) paftalar, 21197 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.  

37-   Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-4-A (26 M I) pafta, 15915 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

38-   Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-A (26 J II) pafta, 15850 ada 2 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

39-   Seydişehir İlçesi, Kesecik Mahallesi, 19M-4C Pafta, 7316 Parsel ile ilgili Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

40-   (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mh. 20-21-L-M Pafta, 352 Ada, 1,2,3,4,38,39 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

41-   (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mh. 262 Ada 52 nolu parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                          

42-   (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, L29A19D pafta, 138 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

43-   (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

44-   (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4C ve N27A02C1B paftalara isabet eden alan ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.   

45-   (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Karaali Mahallesi, M27B03D Pafta, 263 Ada 22,24 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.        

46-   (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 122 Ada, 1,2,10, 11 ve 12 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

47-   (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, K29D08C4B pafta, 1120 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

48-   (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 19 K pafta, 985 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.  

49-   (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Hankapı Mahallesi,  30M2 Pafta, 615 Ada, 3 Parsel, Adalet Mahallesi, 30-31K Pafta, 254 Ada, 5 Parsel ve Adalet Mahallesi, 31K4 Pafta, 254 Ada 56 Parseller ve çevreleri ile ilgili İmar Planı tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

50-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Aksaray Yolundan, II. Organize Sanayi Girişine kavşak yapılaması ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.  

51-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Mevlana ve Piri Mehmet Paşa Külliyeleri çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

52-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C ve M29A12D paftalar, 2311 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                  

53-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 137581 saylı yazısı ile Hatunsaray Mahallesinin içerisinden geçen Konya-Hatunsaray-Akören İl Yolunun düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

54-   (Büyükşehir Belediyesi)Meram İlçesi, Dr.Ahmet Özcan Caddesi, Taşcami uzunharmanlar Caddesi, Larende Caddesi ile Furgandede Caddeleri arasında kalan bölgede Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

55-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 353 Ada, 1 Parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

56-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi M28B14B Pafta, 17878 Ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

57-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C4B pafta, 27573 ada, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parseller ile ilgili Nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.  

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M28B19B3B ve M28B19B2C pafta, 26462 ada, 1,5,6 ve 9 parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.       

59-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, 3316 ada 40 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.  

60-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A Pafta, 28653 Ada, 1 Parsel ile ilgili Nazım İmar Planı tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

61-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B Pafta, 28827 Ada, 2,3,4 Parseller ve çevresi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, M28B15A Pafta, 28980 Ada, 2 ve 3 Parseller ve çevresi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesi, L28C19A Pafta, 115 Ada, 11 Parsel ve çevresi ile ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.    

64-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesi, M28A05B Pafta, 147 Ada, 57 Parsel ve çevresi ile ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                  

65-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B Pafta, 18955 Ada, 18 Parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

66-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musallabağları Mahallesi,  M28B15B2B, M29A06D4D ve M29A11A1A paftalara isabet eden Yüksek Hızlı Tren Gar Sahası ve çevresinin Ulaşım Master Planı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.   

67-   (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1 pafta, 131 ada, 20, 41 ve 42 parseller ile ilgili İmar Plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                  

68-   (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1,19K2 paftalar, 1562 ada, 1 parsel (Eski:131 Ada, 50 parsel) ile ilgili İmar Plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

69-   (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahalle, 50K3D Pafta, 5497 Parsel ile ilgili İmar Plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.          

70-   (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, K27B21C pafta, 341 ada, 19 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

71-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17D2A ve M29A17D2B imar paftalarında, M29A17D2A ve M29A17D2B paftalar, 5710 ada, 5, 6 ve 7 nolu parseller ile 5723 ada, 1 nolu parsele isabet eden imar planında Ağaçlandırılacak Alan olarak planlanan alanın Park Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

72-  Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında hizmet eden Türkiye Gençlik Vakfı ile ortak hizmet protokolü yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair ( Kültür ve Sosyal İşleri D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

73-   Kadın ve Demokrasi Derneği ile ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair ( Kültür ve Sosyal İşleri D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,