13 Ekim 2014 Meclis Toplantısı Karar Özeti

1- “Medeniyet Okulu” isimli Değerler Eğitimi Projesinin, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerimiz ile birlikte yürütülmesi ve gerekli protokollerin yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Türkiye ve Pakistan Belediye Hizmetleri Geliştirme Çalıştayına katılmak üzere personel görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Altınekin İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait bazı yol üstü otoparkların Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Dan.ve Park İşlet. Elek. Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- İlimiz sınırları içerisinde araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi ile çekilen, trafikten men edilen ve muhafaza altına alınacak otoparkların ihale edilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turizm Zabıtası ve İlçeler Koordinasyonunda kullanılmak üzere tam donanımlı 3 adet binek araçların satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Fiber Optik Haberleşme Sistemleri, Güvenlik Kamera Sistemleri ve Teknik Servis hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet panelvan türü araç alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Gayrimenkul alımı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Seydişehir İlçesi, Değirmenci mahallesi sınırları içerisinde Kuğulu Parkın Konya Antalya Turizm güzergâhının sağlayan ana arterle ilişkilendirilmesi ve etrafının 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Konya İli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı notlarına “Otopark Düzenlenmesi ile İlgili Plan Kararları”nın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Konya İli 1/5000’lik Nazım İmar Planı notlarına “Yapı sahibinin talebi halinde farklı bir harita mühendisi ile kalan işler tamamlanabilir” İfadesinin eklenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Konya İli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı notlarına bina derinliğinin 40 metreyi aşması halinde yapılacak düzenlemenin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13-Tarihi Kent Merkezi ve çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve aynı planda Şems Türbesi ve Çevresinde Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve bu alan içerisinde her türlü uygulama inşai faaliyet ve ruhsatlandırmanın durdurulmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Konya İli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı notlarına “Konya il sınırları içerisinde konut alanlarında ve zemin katı işyeri olarak belirlenen yerlerde ekmek fırını yapılmayacaktır.” Kararının eklenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Seydişehir İlçe sınırları içerisinde bulunan Seyyid Harun Veli Türbesi ve çevresinde yapılan İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Akşehir İlçesi, Nasreddin Mahallesi, 262 adanın Nasreddin Caddesine cepheli parsellerle ilgili plan notunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Akşehir İlçesi, Gazi Mahallesi,   19l-I pafta, 1478 ada ile 1206 adaların arasında kalan park alanında trafo alanı ayrılması ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 21L-1,21L-IV pafta, 1285 ada, 93 parsel ile ilgili İmar Planı tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Ereğli İlçesi, Aziziye Mahallesi, M32C06C4A Pafta, 1041 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Ereğli İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 18N1 Pafta, 470 ve 3130 adaların bulunduğu bölgedeki 30 mt lik imar yolunun doğusunda kalan park alanının bir kısmında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Ereğli İlçesi, Hacımustafa Mahallesi, 20MIV Pafta,  1227 ada 3,4,5 ve 918 ada 204 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Ilgın İlçesi, Ilıca mahallesi, 254 ada, 392 ve 393 nolu parseller ve çevresi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 755 ada, 5 nolu parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 30L3 Pafta, 687 ada, 74 ve 89 nolu parsellerle ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Karapınar İlçesi, Karapınar İlçe sınırları içerisinde, plan notu eklenmesi ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A pafta, 2491 ada,  2 nolu parselin Anadolu Lisesi olan imarının 10631 Sokağa cephe, 43 nolu parselin bitişiğindeki Trafo Yerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A1C ve M29A11A2D paftalar, 32385 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 32386 ada, 1 ve 2 nolu parsellere isabet eden alanla ilgili düzenleme ve söz konusu bölgede 4 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C İmar pafta, 91 Ada 25 Parsel ve 76 Ada 1 Parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                

29- Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21D2C pafta, 23200 adadaki parsellere plan notu ilave edilmesi ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29D01B2A pafta 37363 ada 2,4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Sarayönü İlçesi, Doğu istasyon Mahallesi, 30L3D Pafta, 64 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-4-B (19 İ IV ) pafta, 20059 ada 7 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, İlçenin muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 3 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Taşkent İlçesi, 30L4A ve 30L4D paftalarına isabet eden Bozkır-Hadim-Taşkent Devlet Karayolu güzergâhı ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Dereiçi Mahallesi, 292 ada, 6 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D Pafta, 55 Ada, 7 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Günyüzü Toprakkale Mahallesi, 141 Ada, 29 ve 35 nolu parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K27B02A Pafta, 228 Ada, 67 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, 502 nolu parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Doğanlı Mahallesi, N29A08A Pafta, 174 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeri Çumra mahallesi 406 ada 3,4,6,7 ve 420 ada 16 ve 17 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Beyköy Mahallesi, M23D23C VE M23D23D Paftalar, 404 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Merinos Mahallesi, N31B05A Pafta, 3 Ada, 185 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                

45- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18LIII Pafta, 697 ada, 22 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 328 ada, 9 ve 11 parseller, 346 ada 35 ve 36 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30M pafta, 126 ada, 17, 21, 22, 23, 24 ve 52 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kurtbasan Mevkii, 1708 ada, 36, 37 ve 38 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Salur Mahallesi, M31D09B Pafta, 1521 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, M29A16A3B pafta, 25811 ada, 2 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karadona Mahallesi, L30D21A ve L30D16D paftalar, 534 ve 539 parseller ve çevresi ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Divanlar Mahallesi, 1416 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde kalan, Belediye kavşağı ile Beşyol iki kavşaklarında ve çevresindeki bağlantı yollarında düzenlenme yapılması ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Doğutepe Köyü, 105 ada 122 parsel ve 117 ada 7 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D11A Pafta, 1998 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Fahrünnisa, Uluırmakalihoca, Uluırmak Saka, Turgutreis, Küçük aymanas, Büyük aymanas Mahalleleri sınırları içerisindeki riskli alanların 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Fatih Mahallesi, 2630P Pafta, 306 Ada, 2 ve 3 parseller ve 323 ada 3 nolu parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Hatip Mahallesi, 336 Ada, 36 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 29266 Ada ve 29267 Adalar ile ilgili İmar Plan Tadilatı teklifi ve İlave Organize Sanayi Alanı ayrılması ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi, L28C21C ve M28B01B paftalar, 203 Ada 14 ve 28 Parseller ve 219 Ada 6 nolu parseller ve çevresi ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi ile ilgili Nazım İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

62- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat (Karaömerler) Mahallesi, sınırları içerisinde İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                        

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, 20561 Ada, 12 Parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D2A pafta, 260 Parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1C ve 19K2D pafta, 131 ada, 50 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 20K3D pafta, 677 ada, 2 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 19K1D,19J2C paftalar, 497 ada, 435 parselin doğusundaki Ortaokul Alanı ve 497 ada, 449 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 19J2C pafta, 497 ada, 449 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, 19K2D Pafta, 1231 ada, 1,2,3,4 parsellerin doğusunda ve çevresinde yer alan Park Alanı ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K2A,19K2B pafta, 88 ada, 7 ve 8 parseller ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Taşkent İlçesi, 30L Paftasına isabet eden alanda 17 Metrelik yol ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, 3 pafta, 315 parsel ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, K27A25B paftasına isabet eden alan ve çevresi ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- Zabıta Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42480 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            76- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Efendi Mahallesi, 21288 ada, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 77- Meram İlçesindeki Hasbey Camisi (Hasbey Darülhuffazı) restorasyon işleri için ilgili kurumla protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğin yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79-  İl Geneli yol ağı Kent Bilgi Sistemi Veri Tabanı ile ilgili yol yetki aidiyetlerinin belirlenmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin c bendi uyarınca İl idare sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan 1/100.000 ölçekte “İl Çevre Düzeni Planı” teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- Cihanbeyli İlçesi, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) sınırları dışında kalan bölgelerde mevcut İmar Plan notlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26N1 pafta, 32194 Ada, 1 ve 2 nolu parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-A ve M28-B-10-B-2-D paftalara isabet eden alanda Bölge Regülatör İstasyonları yapılması ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A pafta, 22245 Ada 2 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında içerisinde kalan, Akabe Mahallesi, 5379 Ada 65 ve 66 nolu parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11B pafta, 1568 ada, 90 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29 D 02 D Pafta, 323 Ada 1 Parsel, 324 Ada 1 Parsel ve 325 Ada 1 Parseller ve çevresi ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, M28A14A pafta, 233 ada 46 parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, M28A14A pafta, 233 ada 48 parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, M28B15C Pafta, 4562 Ada, 35 ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi,  L28C03C4A ve L28C03C4B Paftalarına isabet eden alanda Konya-Afyonkarahisar devlet karayolunun düzenlenmesi ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi,  L28C08B1B Paftaya isabet eden park alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Ortakaraören Mahallesi, 269 Ada, 14 Parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş (Sancak) Mahallesi, M29-A-01-B-1-D/M29-A-01-A-2-C/M29-A-01-B-1-C paftalara isabet eden Coşandere Caddesi ve çevresi ile ilgili Uygulama İmar Planın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

95- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Beyşehir Çevre Yolu Akyokuş Köprülü Kavşağı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96- Akşehir İlçesi, İmar plan notlarına çatı katları ile ilgili plan notu eklenmesi ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A, M29A02B3D, M29A02B4C ve M29A02B4B paftalar, 22410 ada, 5, 6, 16, 17, 18, 20 parseller ve çevresinde imar planı yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C1D pafta, 28888 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15B3D pafta, 875 ada, 327 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesinde M28B15D3A, M28B15D3B nolu paftalar ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49-L pafta, 342 ada, 26 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

102- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50-L pafta, 188 ada, 341 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50-L pafta, 73 ada, 243 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

104- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 299 ada, 22 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B15A4D pafta, 27497 ada, 4 parsel ile ilgili Nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15 paftaya isabet eden Tarihi Kent Meydanı ve Kültür Park Alanının düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107- TEYAD ile protokol yapılmak üzere Başkanlık makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

108- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Şube Müdürlüğü kurulmasına dair teklifin aynen kabulüne,

109- Başkanlık Makamına verilen kredi kullanma yetkisi süresinin uzatılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

 

110- Taşkent İlçesi Hira Mahallesi ile Bektaş Mahallesindeki gayrimenkullerin amacı doğrultusunda 20 yıllığına tahsis edilmesi veya satın alınması için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.30’da son verilmiştir.