BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN AGUSTOS

AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- Zabıta Daire Başkanlığı Amirliklerinde kullanılmak üzere tam donanımlı 5 adet Minibüs zabıta aracı satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2- Konya Tanıtma Vakfı’na (KOTAV) kurucu üyelik için, Belediyemizi temsile yetkili asil-yedek üyelerin belirlenmesi ve vakıf kuruluş sermayesi katkı payının ödenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin 2464 sayılı kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak ve İçişleri Bakanlığına (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) önermek üzere Meclisimizce tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşım araçlarına Belediyemizce verilecek ücretsiz Elkart ile binmelerine dair Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Konya Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Halleri Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- 10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin c bendi uyarınca İl idare sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan 1/100.000 ölçekte “İl Çevre Düzeni Planı” teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Hadim İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Akşehir İlçe Belediyesinin gelir ve gider bütçesinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Antalya Çevreyolundan şehir merkezine doğru açılması planlanan 40 metrelik caddeye Gazze Caddesi isminin verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- 17.03.2014 tarih ve 159 sayılı Meclis Kararının düzeltilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Çaybaşı ve Hacıfettah Mahalleri ve çevresinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alan İlan edilmesi ve uygulamanın Meram Belediyesince yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Konya Kent Bütününü Kapsayan 1/5000 Ölçekli nazım imar planında “Uygulama İmar Planlarında Yer Alan 1 Ev, 1 Tesis” ifadelerinin tanımlanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Konya Kent Bütününü Kapsayan 1/100000 Ölçekli Çevre düzeni imar planında, kırsal Yerleşim Alanlarındaki yapılaşma şartlarının belirlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Yeni Meram, Yaka ve Eski Meram Caddelerinde Ticari Kullanım yerlerinin belirlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Akşehir İlçesi, İmar plan notlarına çatı katları ile ilgili plan notu eklenmesi ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Akşehir İlçesi İmar plan notlarında Bina kat yükseklikleri ve yola sıfır olan binalarda saçak çıkma yapılması ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Akşehir İlçesi, İmar plan notlarında 6360 sayılı yasa ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 29-M-1 pafta, 555 ada, 1 parsel ile ilgili tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 26-27D pafta, 307 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Karatay İlçesi, Şems-i Tebriz Mahallesi, M28B15B3C pafta, 906 ada, 157 nolu parsel, 15798 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Karatay İlçesi, Yeni Mahalle, M29A11C1A pafta, 1610 ada, 9, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, M29A11A4C pafta, 31438 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B3D pafta, 20380 ada ile 20381 adanın arasında kalan Park Alanına trafo yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29A16B2A pafta, 26099 ada,  1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Karatay İlçesi, Hacıibali Mahallesi, M29A16B1C pafta, 31463 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, M29A06D3D pafta, 31569 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi M28C10D pafta 893 ve 894 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi M29D07C2C pafta 181 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Meram İlçesi, İlçesi, Harmancık Mahallesi M28B20A4B pafta 37373 ada 3 ve 4 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Meram İlçesi, Güney Meram, Dedekorkut, Süleymanşah ve Küçük Aymanas Mahalleleri’nde yapılan Uygulama İmar Planı notlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Meram İlçesi, Durunday Mahallesi M28B19A3D pafta 27041 ada 4 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Meram İlçe sınırları içerisinde 4 adet Trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hacıkaymak Mahallesi, M28-B-15-B-4-B (19 K III) pafta, 28821 ada 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-2-A ve M28-B-10-A-1-B paftalar, 28654 ada 1, 2,...,8 parseller, 28655 ada 1, 2,...,14 parseller, 28656 ada 11 parsel ve çevresinde imar planı yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Tapunun Tatköy Mahallesi, M28B03D4C pafta, 267 ada, 2 parsel ve çevresinde imar planı yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-A-3-C pafta, 18919 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-15-B-1-A pafta, 3185 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A, M29A02B3D, M29A02B4C ve M29A02B4B paftalar, 22410 ada, 5, 6, 16, 17, 18, 20 parseller ve çevresinde imar planı yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan (Erenköy) Mahallesi, M28-B-10-D-3-A pafta, 14835 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Selçuklu İlçe sınırları içerisinde; park, otopark vb. alanlara 2 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-3-A pafta, 20119 ada, 4-5-6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Selçuklu İlçesi, Tapunun Tarla Mahallesi, M28-B-15-B-3-D pafta, 29425 ada 130 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-D pafta, 18471 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-1-B pafta, 28349 ada, 4-5-6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2D pafta, 16539 ada, 30 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 20 L I A pafta, 623 ada, 449 parselde plan notunun düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19 K III D pafta, 489 ada 714, 972, 958 ve 983, 999, parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Yörükcamili Mahallesi, N29B08C pafta, 750 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 4 pafta, 397 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

52- (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, 48L, 48M, 49L, 49M paftalara isabet eden yeni çevre yolunun düzenlenmesi ile ilgili Güneysınır Belediye Başkanlığının nazım imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 29-M-2 pafta, 762 ada, 229 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 19-20 L-M pafta, 582 ada, 6 ve 7 parseller ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 19-20 N-O pafta, 690 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28C21D pafta, 117 ada, 13 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Akören Mahallesi, M31C12B pafta, 197 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Eröldüren, Şatır ve Sakyatan Mahallelerinde Sanayi ve Depolama Alanları düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 1801 pafta, 20394 ada, 26 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M28C18A pafta, 233 ada, 76 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, M28B15C ve M28B15D (kad:303)paftalar, 763 ada, 5, 9, 32 ve 33 parsellerin mahkeme kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenice, Ladikli, Küçük Kovanağzı, Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde kalan alanda, 1/5000 Ölçekli Güney Meram II. Etap Revizyon imar planını görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akademi (Ardıçlı) Mahallesi, L29D21D paftaya isabet eden Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsündeki Ticaret Alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C1D pafta, 28888 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A pafta, 13937 ada, 1 ve 4 parseller, 13938 ada, 1 parsel ve 15542 ada, 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye (kad:10 Mahalle) Mahallesi, M28B15B3D (kad:125) pafta, 875 ada, 327 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet mahallesi 5 pafta, 264 ada, 90 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet mahallesi 5 pafta, 188 ada, 50 parsel il ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet mahallesi 5 pafta, 5 ada, 35 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- Çeltik İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- Bosna Hersek’de meydana gelen sel ve toprak kayması felaketlerinde etkilenen bölgelere konut yardımı çalışmasının başlatılması için Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- Ereğli İlçesi, Mimar Sinan, Eti ve Toros Mahallelerindeki park, belediye hizmet alanı, sağlık tesisi ve akaryakıt istasyonu düzenlemesiyle ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı ile ortak hizmet projesi yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- 10 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- İhtisas Komisyonlarımızın görev alanları ile ilgili olarak Stratejik Plan hazırlama sürecinde İlçe Belediyelerinden gelen talep ve görüşleri değerlendirmeleri ile sürece ilişkin katkı ve değerlendirmeler oluşturmalarına dair Ulaşım Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Komisyonu, Tarımsal Kalkınma Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Engelsiz Şehir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- Atatürk Lisesi binasının yıkılması ve Belediyemize devri karşılığında Şeker Murat mahallesi İlköğretim alanı olarak ayrılan parselin okul binası yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50L-3d pafta, 472 ada, 8 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesinde M28B15D3A, M28B15D3B nolu paftalar ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-B-4-D (28 N IV) pafta, 18918 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 20 L I A pafta, 623 ada, 449 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 352 adaya isabet eden Botanik Bahçesinin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49-L pafta, 342 ada, 26 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50-L pafta, 188 ada, 341 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                                                 

84- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50-L pafta, 73 ada, 243 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 299 ada, 22 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, M-32-D-19-A pafta, 625 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87- (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Dülgerler Mahallesi, O29-A-09-C pafta, 332 ada 15 parsel, 333 ada 25 parsel ve 334 ada 1, 4 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88-  (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, L285A09B pafta, 1419 ve 4123 parseller ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 19-20-L-M pafta, 767 ada, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parseller ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, 17 M I pafta, 25998 ada, 6 ve 8 parsellere isabet eden alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe, Armağan Mahallesi, M28B15D pafta, 1257 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe, Aşkan Mahallesi, M28B14C2A (18 İ III) pafta, 18730 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B15A4D pafta, 27497 ada, 4 parsel ile ilgili Nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15 paftaya isabet eden Tarihi Kent Meydanı ve Kültür Park Alanının düzenlemesi ile ilgili imar plan plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

95- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D22D pafta, 29879 ada 98 nolu parsel ile ilgili üst ölçekli nazım imar planı tadilatı, nazım imar planı ve uygulama imar planı görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A014D2D pafta, 20724 Ada, 5 Nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01A pafta, 16402 Ada, 1 Nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 1067ada, 1 parsel ve 506 ada, 4 parseller, 346 ada, 11 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 32 ada, 94 ve 140 parseller ile Atçeken Mahallesi, 112 ada, 20 parsellerde imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah, Mahalleri, M28-B-15-C paftasına isabet eden alanda Taşcamii ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101- Filistin’in Gazze şehrine yardım yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

102- Konya Kaşınhanı arasındaki hızlı tren hattıyla ilgili 15 adet köprülü kavşak yapımıyla ilgili TCDD ile yapılacak olan protokoller için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.20’de son verilmiştir.