08 Eylül 2014 Meclis Gündemi

1- Akören İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Bitkisel Üretimi geliştirmek amacıyla ilimiz çiftçilerine yapacağı desteklemelerden katkı payı alınmasına dair (Tarımsal Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üyelik işlemlerinin başlatılıp, başlatılmayacağına dair (Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Taslağı’nın görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğin yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

6- Konya İli genelinde İmar planında Güneş Enerjisi yer seçimi kontrollük bedeli ile halihazır harita inceleme, kontrol ve onay bedelinin belirlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Beyşehir İlçesindeki tescilli yapının Restorasyon karşılığı, kullanım hakkının on yıl süreyle Belediyemize verilmesi ile ilgili Ahmet Şahin’in mirasçıları ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                                                                   

8- Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Ilgın İlçesindeki tescilli Sadık Köy Caminin Restorasyon ile ilgili protokolün yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.        

9- Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Alt Yapı Şube Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü kurulmasına dair (İnsan Kay. ve Eğit. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Aksinne mahallesi sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alan İlan edilmesi ve uygulamanın Meram Belediyesince yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                              

11- Gayrimenkul alımı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- 10 ncu  5 yıllık  imar programına ek proğram yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,      

13- 10 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- 1 nci  5 yıllık  imar programına ek proğram yapılmasına (Ahırlı Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,       

15- Beyşehir İlçesi, Beyşehir İlçe sınırları içerisinde; Üzümlü ve Huğlu Mahallelerinde plan notunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

16- Cihanbeyli İlçesi, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) sınırları dışında kalan bölgelerde mevcut İmar Plan notlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

17- Ilgın İlçesi; Şıhcarullah Mahallesi, 29M1 Pafta, 155 Ada, 88 parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

18- Ilgın İlçesi; Behlülbey Mahallesi, 30L1 Pafta, 662 Ada, 4 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

19- Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C2D İmar pafta, 919 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

20- Karatay İlçesi, Fevzi çakmak Mahallesi, M29A11B1A pafta, 2485 Ada 40, 41, 71, 133 parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

21- Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D01C2B ve M30D01C2C paftalar, 8949 nolu parsel ve çevresi ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

22- Karatay İlçesi, Ovakavağı Mahallesi, M29C04C4B paftalar, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 270 ve 2711 nolu parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

23- Karatay İlçesi, Karatay İlçesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına “Kat farkı ve inşaat yoğunluk farkı bulunmayan imar adaları içerisinde uygulama gören parseller bulunması durumunda, ifraz hatları uygulama gören parsellerin sınırına çekilebilir. Eski eser bulunan parseller ve çevresi, Sit Alanları ve Koruma Alanları içerisinde bu plan notu uygulanmaz.” plan notu ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

24- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2D pafta, 22353 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan alanın imarı Sanayi Alanı ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

25- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C1B pafta, 24469 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 24480 ada, 1 ve 2 nolu parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

26- Karatay İlçesi, Tatlıcak, Başak ve Şatır Mahalleleri, M29A14D3C, M29A14C4D, M29A19B1A, M29A19A2B, M29A19A2C, M29A19A2D, M29A19B1D, M29A19B4A imar paftalarında, 24643, 24644, 24646, 24647, 25937, 25938, 25939, 25940 ve 25941 nolu adalara, 5637 ada, 2, 3, ve 4 nolu parsellere, Şatır 859, 860, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 869, 870, 1591, 1592, 1593 nolu ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.     

27- Meram İlçesi, 3. derece Doğal Sit Alanı içinde kalan, Ayanbey Mahallesi, M28B14C4D pafta 37508 ada 3 nolu parselilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

28- Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28B15D3C pafta 37361ada 6  nolu parsel ilgili plan notunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

29- Meram İlçesi, Meram İlçe sınırları içerisinde; Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından talep edilen trafo tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

30- Meram İlçesi, Dr. Ziya Barlas Mahallesi M29-A-11-D-4-D pafta 3945 ada 214, 216, 217, 221 ve 314 nolu ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

31- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26N1 pafta, 32194 Ada, 1 ve 2 nolu parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

32- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26L3 pafta, 29196 Ada, 1 Parsele ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

33- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C3A3B3C3D Pafta, 29203 Ada, 13 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

34- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D4B-4C Paftalarında kalan Sultan caddesi ile Öztekin Sokak ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

35- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B4B Pafta, 28538 Ada, 1 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

36- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B2A-2B-2C-2D pafta, 29168 Ada, 1 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

37- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-A ve M28-B-10-B-2-D paftalara isabet eden alanda Bölge Regülatör İstasyonları yapılması ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

38- Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde; Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından talep edilen trafo tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

39- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28N4 pafta, 16520 Ada, 19 nolu parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

40- Seydişehir İlçesi, Yenicami Mahallesi, 19J III A Pafta, 299 Ada, 37 ve 39 nolu parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

41- Yalıhüyük İlçesi; Yalıhüyük Mahallesi, Köyiçikumbaşı Mevkii, N28A22B1B Pafta, 21, 22, 23, 24, 25, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778 nolu parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

42- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D pafta, 510 Ada 75 parsel ve 32 Ada 140 Parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

43- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, Şose Üstü Mevki L28A21B Pafta 1081 ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi çakmak Mahallesi, M29A11B1A pafta, 2485 Ada 40, 41, 71, 133 parseller ve ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                                                  

45- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29 A4 pafta, 2311 ada, 12 nolu parsel ve çevresinin düzenlenmesi ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.   

46- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A pafta, 22245 Ada 2 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında içerisinde kalan, Akabe Mahallesi, 5379 Ada 65 ve 66 nolu parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa, Şeyhulemacemre ve Yeni Mahalle, M29A11A, M29A11C ve M29A11D imar paftaları, 5129, 5131, 1610, 3263, 3264, 5125 ve 5127 nolu adalar ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

49- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11B pafta, 1568 ada, 90 Parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

50- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, M29A12A3B Pafta, 19401 Ada, 2,3,4 ve 5 nolu parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

51- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, 2318 Ada, 20 Parsel ve çevresi ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

52- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29 D 02 D Pafta, 323 Ada 1 Parsel, 324 Ada 1 Parsel ve 325 Ada 1 Parseller ve çevresi ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, M28A14A pafta, 233 ada 46 parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, M28A14A pafta, 233 ada 48 parsel ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, M28B15C Pafta, 4562 Ada, 35 ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23C pafta, 29865 ada, 1 parsel ve çevresinde Geri Gönderme Merkezi Alanı ayrılması ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 KIII pafta, 18553 ada, 6, 7 ve 8 parseller ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26L3 pafta, 29196 Ada, 1 Parsel ve çevresi ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

59- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi,  L28C03C4A ve L28C03C4B Paftalarına isabet eden alanda Konya-Afyonkarahisar devlet karayolunun düzenlenmesi ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

60- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi,  L28C08B1B Paftaya isabet eden park alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

61- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Ortakaraören Mahallesi, 269 Ada, 14 Parsel, Belediye Hizmet Alanının  bir kısmının Tarım Kredi Kooperatifleri Alanı ayrılması ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.