11 Ağustos 2014 Meclis Gündemi

1- Zabıta Daire Başkanlığı Amirliklerinde kullanılmak üzere tam donanımlı 5 adet Minibüs zabıta aracı satın alınmasına dair (Zabıta D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Konya Tanıtma Vakfı’na (KOTAV) kurucu üyelik için, Belediyemizi temsile yetkili asil-yedek üyelerin belirlenmesi ve vakıf kuruluş sermayesi katkı payının ödenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşleri D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin 2464 sayılı kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak ve İçişleri Bakanlığına (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) önermek üzere Meclisimizce tespit edilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşım araçlarına Belediyemizce verilecek ücretsiz Elkart ile binmelerine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Konya Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Halleri Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- 10 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- 5393 sayılı kanunun  18. maddesinin c bendi uyarınca İl idare sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan 1/100.000 ölçekte “İl Çevre Düzeni Planı” teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Hadim İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Akşehir İlçe Belediyesinin gelir ve gider bütçesinde değişiklik yapılmasına dair  (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10-  Bazı cadde  ve  sokakların isimlerinin değiştirilmesi  ve isim verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Antalya Çevreyolundan şehir merkezine doğru açılması planlanan 40 metrelik caddeye Gazze Caddesi isminin verilmesine dair  (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- 17.03.2014 tarih ve 159 sayılı Meclis Kararının tavzih edilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                          

13- Çaybaşı ve Hacıfettah mahalleri ve çevresinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alan İlan edilmesi ve uygulamanın Meram Belediyesince yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Konya Kent Bütününü Kapsayan 1/5000 Ölçekli nazım imar planında “Uygulama İmar Planlarında Yer Alan 1 Ev, 1 Tesis” ifadelerinin tanımlanmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Konya Kent Bütününü Kapsayan 1/100000 Ölçekli Çevre düzeni imar planında, kırsal Yerleşim Alanlarındaki yapılaşma şartlarının belirlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Yeni Meram, Yaka ve Eski Meram Caddelerinde Ticari Kullanım yerlerinin belirlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Akşehir İlçesi, İmar plan notlarına çatı katları ile ilgili plan notu eklenmesi ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Akşehir İlçesi İmar plan notlarında Bina kat yükseklikleri ve yola sıfır olan binalarda saçak çıkma yapılması ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Akşehir İlçesi, İmar plan notlarında 6360 sayılı yasa ile ilgili İmar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 29-M-1 pafta, 555 ada, 1 parsel ile ilgili tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 26-27D pafta, 307 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Karatay İlçesi, Şems-i Tebriz Mahallesi, M28B15B3C pafta, 906 ada, 157 nolu parsel, 15798 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Karatay İlçesi, Yeni Mahalle, M29A11C1A pafta, 1610 ada, 9, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, M29A11A4C pafta, 31438 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B3D pafta, 20380 ada ile 20381 adanın arasında kalan Park Alanına trafo yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29A16B2A pafta, 26099 ada,  1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                   

27- Karatay İlçesi, Hacıibali Mahallesi, M29A16B1C pafta, 31463 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, M29A06D3D pafta, 31569 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi M28C10D pafta 893 ve 894 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi M29D07C2C pafta 181 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31-  Meram İlçesi, İlçesi, Harmancık Mahallesi M28B20A4B pafta 37373 ada 3 ve 4 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                            

32- Meram İlçesi, Güney Meram, Dedekorkut, Süleymanşah ve Küçük Aymanas Mahalleleri’nde yapılan Uygulama İmar Planı notlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                       

33- Meram İlçesi, Durunday Mahallesi M28B19A3D pafta 27041 ada 4 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Meram İlçe sınırları içerisinde 4 adet Trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hacıkaymak Mahallesi, M28-B-15-B-4-B (19 K III) pafta, 28821 ada 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-2-A ve M28-B-10-A-1-B paftalar, 28654 ada 1, 2,...,8 parseller, 28655 ada 1, 2,...,14 parseller, 28656 ada 11 parsel ve çevresinde imar planı yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Tapunun Tatköy Mahallesi, M28B03D4C pafta, 267 ada, 2 parsel ve çevresinde imar planı yapılmasının görüşülmesine (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-A-3-C pafta, 18919 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-15-B-1-A pafta, 3185 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A, M29A02B3D, M29A02B4C ve M29A02B4B paftalar, 22410 ada, 5, 6, 16, 17, 18, 20 parseller ve çevresinde imar planı yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan (Erenköy) Mahallesi, M28-B-10-D-3-A pafta, 14835 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçe sınırları içerisinde; park, otopark vb. alanlara 2 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-3-A pafta, 20119 ada, 4-5-6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- Selçuklu İlçesi, Tapunun Tarla Mahallesi, M28-B-15-B-3-D pafta, 29425 ada 130 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-D pafta, 18471 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-1-B pafta, 28349 ada, 4-5-6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2D pafta, 16539 ada, 30 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 20 L I A pafta, 623 ada, 449 parselde plan notunun düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19 K III D pafta, 489 ada 714, 972, 958 ve 983, 999, parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Yörükcamili Mahallesi, N29B08C pafta, 750 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 4 pafta, 397 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

52- (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, 48L, 48M, 49L, 49M paftalara isabet eden yeni çevre yolunun düzenlenmesi ile ilgili Güneysınır Belediye Başkanlığının nazım imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 29-M-2 pafta, 762 ada, 229 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 19-20 L-M pafta, 582 ada, 6 ve 7 parseller ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 19-20 N-O pafta, 690 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28C21D pafta, 117 ada, 13 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Akören Mahallesi, M31C12B pafta, 197 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Eröldüren, Şatır ve Sakyatan Mahallelerinde Sanayi ve Depolama Alanları düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 1801 pafta, 20394 ada, 26 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M28C18A pafta, 233 ada, 76 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, M28B15C ve M28B15D (kad:303)paftalar, 763 ada, 5, 9, 32 ve 33 parsellerin mahkeme kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                 

62- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenice, Ladikli, Küçük Kovanağzı, Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde kalan alanda, 1/5000 Ölçekli Güney Meram II. Etap Revizyon imar planını görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akademi (Ardıçlı) Mahallesi, L29D21D paftaya isabet eden Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsündeki Ticaret Alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C1D pafta, 28888 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A pafta, 13937 ada, 1 ve 4 parseller, 13938 ada, 1 parsel ve 15542 ada, 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye (kad:10 Mahalle) Mahallesi, M28B15B3D (kad:125) pafta, 875 ada, 327 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet mahallesi 5 pafta, 264 ada, 90 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                               

68- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet mahallesi 5 pafta, 188 ada, 50 parsel il ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet mahallesi 5 pafta, 5 ada, 35 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,