09 Haziran 2014 Karar Özeti

1- İhtisas Komisyona seçilen Gamze Karacan ile Ali Ergün’ün istifaları ile boşalan üyelikler için yerlerine geçecek Meclis Üyeleri seçimi yapıldı.

2-  Ahırlı İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Belediyemiz bünyesine geçen Ereğli ve Çumra hallerinde faaliyet gösteren esnafın teminat ve devir ücretlerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Mescid, Camii ve Türbelerin restorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulama işlerinin yapılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Gayrimenkul alımı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı nezdindeki Bakanlıklar namına yürütülen yeni işlerin Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Yeni yapılmakta olan Stadyumun kullanım ücretlerinin tespitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği, Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10-  Düğün salonlarında otopark hesabında bağımsız bölüm brüt alanına esas her 7 m2’ye 1 (bir) otopark yeri ayrılması ile ilgili düzenlemenin yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulması ve kadrosunun ihdasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası’nın Proje İhalesi ve Kontrollük takip işleri için Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı-Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 338 ada, 39 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Altınekin İlçesi, Ölmezler Mahallesi, 594 Ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30-M-1/30-M-2 paftalarına isabet eden Konya-Afyon Çevre yolu köprülü kavşak üzerindeki yan yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarihli kararları ile onaylanan muhtelif yerlerdeki revizyon imar planlarına plan notu ilave edilmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A imar paftasında, 21615 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A4C imar paftasında, 31020 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, Organize Tarım ve Hayvancılık Alanına kalan, Trafo Yerleri konulması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11D3B imar paftasında, 25692 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Karatay İlçesi, Hasan Dede Mescit Mahallesi, M29A11B4A imar paftasında, 23796 ada, 1 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M28-d-02-c-4-a paftaya isabet eden depolama alanlarında plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Gazanfer Mahallesi, M28B15C3C pafta, 3956 ada, 260 No.lu parselin güneyindeki park alanına trafo yeri ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ve Alakova Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, M28B14B4C ve M28B14B4D pafta, 17793 ada, 14 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş (Sancak) Mahallesi, M29-A-01-A-3-D/M29-A-01-A-3-A (28 M III) paftalar, tapunun Molla Gürani Mahallesi, M28-B-15-A-4-B (19 J II-III) paftaya isabet eden alanlarda Sağlık Tesisi (112 Acil Servis İstasyonu)ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk, Molla Gürani Mahallesi, M28-B-15-A-4-B/M28-B-15-A-3-A/M28-B-15-A-4-C (19 J III) paftalara isabet eden alanda, Şefikcan Caddesi ile Beyşehir Caddesini birbirine bağlayan yol ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, M29-A-06-A-4-A (24 L III) pafta, 14085 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık (Fatih) Mahallesi, M28-B-15-B-2-D paftaya isabet eden alanda 10m araç yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 3 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-4-C/M28-B-10-B-4-D (23 K II) paftalar, 18264 ada 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-B-4-D (27 N I) pafta, 16523 ada, 1-13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B (24 K IV) pafta, 18385 ada, 2 parsel ve ile 18386 ada, 1 parselin ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan N28C11A paftaya isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, M29D24A paftaya isabet eden alanda Koruma Amaçlı Nazım imar planının Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2014 tarih ve 1912 sayılı kararına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçesi, Pazar Mahallesi, Bulvar yolu mevkiinde, L27D14B pafta, 515 ada, 29 ve 30 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 28-K-2 pafta, 254 ada, 392 ve 393 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 30-L-1 pafta, 662 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, Köşek Mevkii, 28-28-L pafta, 155 ada, 88 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ovakavağı Mahallesi, 2660, 2661, 2262, 2263, 2264, 2710 ve 2711 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 22353 adanın kuzey batısında bulunan tescil harici alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi sınırları içerisinde Nazım imar planı yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahalle sınırları içerisinde, Koruma Amaçlı Nazım imar planının Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.12.2013 tarih ve 1728 sayılı kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1925 sayılı Kararına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

46- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, K.Sinan, Keykubat, Keçeciler revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1922 sayılı Kararına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulema Recepağa revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1924 sayılı Kararına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulema Recepağa, Cemre, Çavuşoğlu, Yeni, Hacıveyiszade revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1923 sayılı Kararına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sarnıç revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1921 sayılı Kararlarına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hamzaoğlu, Mengene revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2014 tarih ve 1896 sayılı Kararlarına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hasandede, Hacıyusuf Yeni, Emirgazi, Mezbaha, Hacıveyiszade Revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2014 tarih ve 1902 sayılı Kararlarına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 8949 parsel yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29 A4 pafta, 2311 ada, 12 nolu parselin düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C2D imar paftası, 919 ada, 1-2-3-4-5-6-7 Ticaret Alanına, 919 ada 8-9-10-11-12-13 ve 14 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07D2C pafta, 181 ada ve çevresinin ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 547, 558, 557, 560, 561, 562 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A pafta, 28654, 28655 ve 28656 adalar ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B pafta, 29168 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Tatköy Mahallesi, 267 ada, 2 nolu parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- Mülkiyeti Belediyemize geçen Doğanbey Mezbahanesinin, Beyşehir İlçe Belediyesine 6360 sayılı yasanın 7. Maddesine göre devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında Kentsel Yenileme Alanı Proje yürütülmesi ilan edilmesi ve ilgili kanunun verdiği tüm yetkileri kullanılmak üzere Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığına yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nin UNESCO tarafından kalıcı listeye dahil edilebilmesi adına devam etmekte olan tüm planlama ve proje çalışmalarının yürütülmesi için Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kaymakamlığı ile Proje Ortaklığı yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgelerinin belirlenmesi amacıyla yer seçimi fizibilitesi yapımı ile ilgili çalışmalarda Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ile Belediyemiz arasında yürütülecek tüm işlemlerde temsil ve ilzama Genel Sekreteri Haşmet Okur’un yetkilendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- Hüyük Belediyesinden Büyükşehir Belediyemize geçmiş olan mezbahanenin tekrar Hüyük Belediyesine devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- Meram İlçesi Kozağaç Mahalle sınırları içerisinde bulunan park alanının ve rekreasyon alanının, 30 yıla kadar intifalı olarak kiraya verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 1067ada, 1 parsel ve 506 ada, 4 parseller, 346 ada, 11 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 32 ada, 94 ve 140 parseller ile Atçeken Mahallesi, 112 ada, 20 parsellerde imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11C1D pafta, 25713 ada, 2 nolu parsel ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kuzgunkavak Mahallesi, M28B15B pafta, 5607 ada, 81, 228 ve 229 parseller ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C1B pafta, 24480 ada, 1 ve 2 parsel, 24469 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak (Zivecik) Mahallesi, 5827 ada, 4 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi sınırları içerisinde M29D02B, M29D03A, M29D02C, M29D3D, M29D03C, M29D08A, M29D08B paftalar ve çevresinde Tarım ve Gıda Sanayi Alanlarının Organize Tarım ve Hayvancılık Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 26478 ada, 7 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 432 pafta, 978 ada, 214 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi sınırları içerisinde kalan, M29A06C ve M29A06D paftalara isabet eden, Hızlı Tren Hattı ile I. Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                   

76- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah, Mahalleri, M28-B-15-C paftasına isabet eden alanda Taşcamii ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde “Mevlana Külliyesi- Piri Mehmet Paşa Külliyesi çevresi Kentsel Sit Alanının” Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- Memurlarla Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 18.00’de son verilmiştir.