09 Haziran 2014 Meclis Gündemi

1- İhtisas Komisyona seçilen Gamze Karacan ile Ali Ergün’ün istifaları ile boşalan üyelikler için yerlerine geçecek Meclis Üyelerinin belirlenmesine dair (Yazı İşl. ve Kararlar D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-  Ahırlı İlçe Belediyesinin  2014 Mali Yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Belediyemiz bünyesine geçen Ereğli ve Çumra hallerinde faaliyet gösteren esnafın teminat ve devir ücretlerinin belirlenmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

4- Mescid, Camii ve Türbelerin restorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulama işlerinin yapılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Gayrimenkul alımı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

7- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı nezdindeki Bakanlıklar namına yürütülen yeni işlerin Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Yeni yapılmakta olan Stadyumun kullanım ücretlerinin tespitine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği, Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

10-  Düğün salonlarında otopark hesabında bağımsız bölüm brüt alanına esas her 7 m2’ye 1 (bir) otopark yeri ayrılması ile  ilgili düzenlemenin yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

11- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulması ve kadrosunun ihdasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

12- Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası’nın Proje İhalesi ve Kontrollük takip işleri için Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı-Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

13- Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 338 ada, 39 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

14- Altınekin İlçesi, Ölmezler Mahallesi, 594 Ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

15- Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30-M-1/30-M-2 paftalarına isabet eden Konya-Afyon Çevre yolu köprülü kavşak üzerindeki yan yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarihli kararları ile onaylanan muhtelif yerlerdeki revizyon imar planlarına plan notu ilave edilmesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A imar paftasında, 21615 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A4C imar paftasında, 31020 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

19- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, Organize Tarım ve Hayvancılık Alanına kalan, Trafo Yerleri konulması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11D3B imar paftasında, 25692 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

21- Karatay İlçesi, Hasan Dede Mescit Mahallesi, M29A11B4A imar paftasında, 23796 ada, 1 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M28-d-02-c-4-a paftaya isabet eden depolama alanlarında plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Gazanfer Mahallesi, M28B15C3C pafta, 3956 ada, 260 No.lu parselin güneyindeki park alanına trafo yeri ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi,  Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ve Alakova Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, M28B14B4C ve M28B14B4D pafta, 17793 ada, 14 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş (Sancak) Mahallesi, M29-A-01-A-3-D/M29-A-01-A-3-A (28 M III) paftalar, tapunun Molla Gürani Mahallesi, M28-B-15-A-4-B (19 J II-III) paftaya isabet eden alanlarda Sağlık Tesisi (112 Acil Servis İstasyonu)ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk, Molla Gürani Mahallesi, M28-B-15-A-4-B/M28-B-15-A-3-A/M28-B-15-A-4-C (19 J III) paftalara isabet eden alanda, Şefikcan Caddesi ile Beyşehir Caddesini birbirine bağlayan yol ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, M29-A-06-A-4-A (24 L III) pafta, 14085 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık (Fatih) Mahallesi, M28-B-15-B-2-D paftaya isabet eden alanda 10m araç yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 3 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-4-C/M28-B-10-B-4-D (23 K II) paftalar, 18264 ada 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-B-4-D (27 N I) pafta, 16523 ada, 1-13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B (24 K IV) pafta, 18385 ada, 2 parsel ve ile 18386 ada, 1 parselin ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan N28C11A paftaya isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, M29D24A paftaya isabet eden alanda Koruma Amaçlı Nazım imar planının Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2014 tarih ve 1912 sayılı kararına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçesi, Pazar Mahallesi, Bulvar yolu mevkiinde, L27D14B pafta, 515 ada, 29 ve 30 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 28-K-2 pafta, 254 ada, 392 ve 393 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 30-L-1 pafta, 662 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, Köşek Mevkii, 28-28-L pafta, 155 ada, 88 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ovakavağı Mahallesi, 2660, 2661, 2262, 2263, 2264, 2710 ve 2711 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 22353 adanın kuzey batısında bulunan tescil harici alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi sınırları içerisinde Nazım imar planı yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahalle sınırları içerisinde, Koruma Amaçlı Nazım imar planının Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.12.2013 tarih ve 1728 sayılı kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin

45- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1925 sayılı Kararına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, K.Sinan, Keykubat, Keçeciler revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1922 sayılı Kararına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulema Recepağa revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1924 sayılı Kararına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulema Recepağa, Cemre, Çavuşoğlu, Yeni, Hacıveyiszade revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1923 sayılı Kararına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sarnıç revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1921 sayılı Kararlarına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hamzaoğlu, Mengene revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2014 tarih ve 1896 sayılı Kararlarına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hasandede, Hacıyusuf Yeni, Emirgazi, Mezbaha, Hacıveyiszade Revizyon imar planında, tescilli yapılar bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2014 tarih ve 1902 sayılı Kararlarına istinaden yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 8949 parsel yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29 A4 pafta, 2311 ada, 12 nolu parselin düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C2D imar paftası, 919 ada, 1-2-3-4-5-6-7 Ticaret Alanına, 919 ada 8-9-10-11-12-13 ve 14 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi, 

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07D2C pafta, 181 ada ve çevresinin ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 547, 558, 557, 560, 561, 562 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A pafta, 28654, 28655 ve 28656 adalar ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B pafta, 29168 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Tatköy Mahallesi, 267 ada, 2 nolu parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,