12 Mayıs 2014 Meclis Gündemi  

1- Meclis Başkanlık Divanından boşalan asil Divan üyeliği için seçim yapılmasına dair (Yazı İşl.ve Kararlar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

2- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna üye seçilmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

3- Tarihi Kentler Birliğine üye seçilmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

4- 2013 Mali yılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesine dair  (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,            

5- Fevzi Çakmak mahallesindeki açık oto pazar yerinin işletme hakkının Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne devredilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Konya Buğday Pazarı Yüksek Hızlı Tren Garı’nın yapımına başlanılabilmesi amacıyla TCDD ile yapılacak olan protokoller için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması işi ve 2014 yılı Mevlana Müzesi Bilet Gelirlerinin Belediyemize aktarılması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair ( Fen İşleri D.Bşk. ait ) teklifin 

8- Uluslararası Fuar alanının çevre tanzimi ve asfalt yapımı ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Ticaret Odası ile protokol yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair ( Fen İşleri D.Bşk. ait ) teklifin görüşülmesi,

9- Başarabey Mescidi, Ayabakan Türbesi ve Fatma Hatun Ferhunde Süt Tekkesi binası ve  çeşmesi ile ilgili rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair ( Fen İşleri D.Bşk. ait ) teklifin görüşülmesi,

10- 10 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Kent Konağı ve Kültür evi Bahçesi ve müştemilatının ısınma, elektrik ve su giderlerinin Belediyemizce üstlenilmesinin kullanım süresi dolduğundan tekrar uzatılıp uzatılmayacağına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,


12- Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, İmar planlarında, Ticaret alanı olarak düzenlenmiş alanların alt katları Ticaret olması şartıyla üst katların konut olarak projelendirilebilmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                    

13- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3D pafta, 23776 ada, 13 nolu parselin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D01C2A ve M30D01C2B paftalar, 213 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                           

15- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recepağa Mahallesi, M29A11B4C, M29A11B4D, M29A11C1A ve M29A11C1B paftalar, 31664 ada, 1 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28-B-19-C-1-C paftaya isabet eden Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2014 tarih ve 107 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Doğu Hadimi Mahallesi, M28-B-20-B-3-A pafta, 17268 ada, 9 ve 20 No.lu parseller ile 17265 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28-C-04-A-1-A pafta, 27318 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M28-B-14-A-3-A, M28-B-14-A-3-D, M28-B-14-A-3-C, M28-B-14-D-1-B, M28-B-14-D-2-A paftalarda, Akyokuş Mevkiinde Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, M29-a-16-d-3-b pafta, 27886 ada, 4 ve 7 No.lu parseller ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi,  Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ve Alakova Mahallelerini kapsayan alanda yapılan  Nazım İmar Planına göre hazırlanan uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, M28-b-15-c-4-d pafta, 37593 ada, 1 ve 2 No.lu parseller; 37594 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                      

23- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-A/M28-B-05-D-3-D paftalar, 20696 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

24- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-2-C pafta, 13812 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Selçuklu ilçe genelinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 737 sayılı kararı ile onaylanan “Konut alanlarında imar planında belirtilmedikçe brüt 75 m2 den küçük konut projelendirilemez.” Plan notunun “ Tek katlı ve en fazla 2 bağımsız bölümlü projeler hariç konut alanlarında İmar planında belirtilmedikçe brüt 75 m2 den küçük konut projelendirilemez.” Şeklinde yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Taşkent İlçesi, Merkez Mahallesi, 30-L-1-C pafta, 363 ada, 3-4-5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                           

27- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi,  Cumhuriyet Mahallesi, 5 ada, 132 nolu parsel ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                      

28- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Gemecik Mahallesi, 648 ada, 9 ve 10 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 1067ada, 1 parsel ve 506 ada, 4 parseller, 346 ada, 11 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 32 ada, 94 ve 140 parseller ile Atçeken Mahallesi, 112 ada, 20 parsellerde imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, M29C16C pafta, 773 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, M29C16D pafta, 105 ada, 9 nolu parsel ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Hacı Ahmet Mahallesi, 529 ada, 100 nolu parselde Kış Sporları Turizm Merkezi yapılması ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay Meram ve Selçuklu ilçe Belediye sınırları içerisinde yaya alt ve üst geçitleri yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aslanlı kışla caddesi üzeri 2 adet trafo Ulaşım Raylı Sistem Daire Başkanlığının imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C pafta, 23535 ada, 5 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Orhangazi Mahallesi, M29A11D3C pafta, 5054 ada, 13 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11C1D pafta, 25713 ada, 2 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                     

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kuzgunkavak Mahallesi, M28B15B pafta, 5607 ada, 81, 228 ve 229 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A11B pafta, 2485 ada, 40, 41, 71 ve 133 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C1B pafta, 24480 ada, 1 ve 2 parsel, 24469 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak (Zivecik) Mahallesi, 5827 ada, 4 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                                                  

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi sınırları içerisinde M29D02B, M29D03A, M29D02C, M29D3D, M29D03C, M29D08A, M29D08B paftalar ve çevresinde Tarım ve Gıda Sanayi Alanlarının Organize Tarım ve Hayvancılık Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                               

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hasanköy, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhut, Yaylapınar Süleymaniye, Karaaslan Aybahçe ve Kısmen Alakova Mahallerini kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 61 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Antalya Çevreyolu ile Hatıp Caddesinin kesiştiği kavşağın çevresi ile birlikte yeninden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C paftaya isabet eden 4102 Ada, 25 parsellin kuzeybatısındaki yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A1D pafta isabet eden Hatıp Caddesi üzerine (Selbasançayı ile kesiştiği alanda) yaya üst geçidi yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A1D pafta, 27329 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 26478 ada, 7 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, M28B15D paftaya isabet eden alanda yol ve adaların yeniden düzenlemesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2014 tarih ve 151 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, 8 Mahalle sınırları içerisinde, M28B15A paftaya isabet eden, Sivaslı Ali kemal Caddesi ile Adakale Caddesinin bağlantı yolu ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Erenköy Mahallesi, M28B10D3A pafta(21-J-II), 14835 Ada, 1 parsel yürürlükteki imar planında Resmi Kurum ve Spor Alanına isabet etmektedir. Söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                     

53- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Malazgirt ve Buhara Mahallelerinde, M28B10B3C pafta, Barış Caddesi ve Tuna Caddesinin kesiştiği kavşağın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                          

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B pafta, 8550 ve 8551 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 432 pafta, 978 ada, 214 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B, M28B05C ve M29A01A paftalara isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2014 tarih ve 110 sayılı kararı ile onaylanan ilave nazım imar planına yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, 6425 ve 6430 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,