Gündem 14 Nisan 2014

BİRİNCİ TOPLANTI GÜNDEMİ; (Saat; 14:00)

1-      Meclis Birinci Başkan Vekili seçimi,

2-      Meclis İkinci Başkan Vekili seçimi,

3-      Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeleri seçimi,

4-      Belediye Encümen Üyeleri seçimi,

5-      İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üye seçimi,

 

İKİNCİ TOPLANTI GÜNDEMİ; (Saat; 16:00)

17.03.2013 tarihli birleşime ait Meclis müzakere ve karar zaptı özetinin oylanması,

1- 2013 yılı Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi,

2- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2013 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine Üye seçilmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                             

4- Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Konya Belediyeler Birliğine Üye seçilmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Gayrimenkul alımı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

7- 10 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

8- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,