BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.03.2014 TARİHLİ

TOPLANTISINA AİT KOMİSYON  

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2014

    Sayı   :  2014/22

Orman Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/98

          Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde imar plan kararlarına göre inşa edilecek yapıların, yapı inşaat alanında artış gerektirmemek şartıyla; Yapı yaklaşma mesafeleri, bina yüksekliği, kat adetleri ve plan notları vb. gibi nedenlerle yapılaşmanın bulunduğu bölgenin sülietini, yapıların formunu ve estetiğini olumsuz etkileyen talepler ile plan kararlarının yetersiz olduğu anlaşılan taleplerin,  Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurul tarafından incelenmesi ve gerekli olması halinde plan ve plan notları vb. konuların Büyükşehir Estetik Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra teklifin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Meclisine teklif edilmesi, uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2014

    Sayı   :  2014/23

Şehirlerarası Otobüs Terminalimiz (Otogar ile Karatay Otobüs Terminali) haricindeki il mülki sınırlarımız içerisindeki diğer terminallerde ilgili Belediyeler tarafından belirlenen ve uygulanan tarifelerin uygulanmasına devam olunması uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/99

Çatalhüyük Mahallesi, M29A21B2A ve M29A21B2B paftalar, 32471 ada, 1 nolu parsele ve 5593 ada, 167 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına (Dini Tesis Alanı ve çevresi) uygun olarak hazırlanan  uygulama  imar  planında, 18.01.2013  tarih ve  14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/100

            Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3C pafta, 30805 ada, 1 nolu parsel ile 30806 ada, 1 nolu parseller ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına (Eğitim Tesis Alanı) uygun olarak hazırlanan uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’  hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/101

Selim Sultan Mahallesi, M29A16A3B pafta, 25809 ada, 10 nolu parselin Rekreasyon Alanı, Halı Saha ve Ticaret Alanı olan imarının yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/102

Meram İlçesi, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Yaylapınar Kaş ve Hasanköy Mahallesi, M28B20E2B, M28B20C2C, M28B20B3C, M29A16D1A, M29A16D1D paftalarına isabet eden, Kaş Caddesi ile Devlet Demir Yolları kavşağı ve çevresine uygun hazırlanan (yol ve kavşak) 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/103

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07C, M28D07D pafta, 37297 ada, 2 nolu parsel çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 42 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına (Dini Tesis Alanı, Eğitim Tesisi Alanı, Ticaret Alanı ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/104

Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29D02D3B pafta, 342 ada, 1 No.lu parselde bulunan Depolama Alanının, Sanayi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.03.2014

      Sayı   :  2014/105

III. derece doğal sit alanı içinde kalan, Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, M28B19A2D No.lu paftaya isabet eden ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan (Rekreasyon Alanı) nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.03.2014

      Sayı   :  2014/106

Kozağaç Mahallesi, M28B19C pafta, 27727 ada, 2 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 46 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına (Ticaret Alan) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.03.2014

      Sayı   :  2014/107

III. derece doğal sit alanı içinde kalan, Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, M28B19B2A pafta, 37382 ada, 1 nolu parselde bulunan Temel Eğitim Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/108

Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24D2D pafta, 27651 ada, 48, 53, 91 nolu parseller ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına (Dini Tesis ve Park Alanı) uygun olarak hazırlanan uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih  ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.03.2014

      Sayı   :  2014/109

Meram İlçesi, Sınırları içerisinde, a-) Çaybaşı Mahallesi, M28-b-15-c-3-b pafta, 23705 ada, 1 No.lu parselin kuzeyinde ve batısında RMU trafo alanı, b)-Turgut Reis Mahallesi, M29-a-16-a-1-a pafta, 22694 ada, 7 No.lu parsel doğusuna RMU trafo alanı, c-) Gödene Mahallesi, M28-c-04-a-2-a pafta, 16869 ada batısındaki alana RMU trafo alanı, d-) Gödene Mahallesi, M28-c-04-a-2-d pafta, 16878 ada güneyindeki park alanına RMU trafo alanı, e-) Dere Aşıklar Mahallesi, M28-b-13-c-4-c pafta, 26731 No.lu adadaki park içerisinde RMU trafo alanı, f-) Dedekorkut Mahallesi M28-b-15-a4-d pafta, 27495 ada, 4 No.lu parseldeki mevcut trafo alanının iptal edilerek parselin kuzey batı köşesine RMU trafo alanları oluşturulması ile ilgili imar plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14  sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/110

Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29D07B4B (Kad.5)pafta, 1297 nolu parsel mevcut imar planında konut dışı kentsel çalışma alanında kalmakta olup yapılaşma şartlarından Emsal değerinin E:0.065 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/111

Meram İlçesi, Arifbilge Mahallesi, M28B20B4B pafta, 19121 ada, 1 nolu parsel imar planında Eğitim ve Kültür Tesisi Alanında kalmakta olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/112

Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, M29A11D4A pafta, 27214 ada, 5 nolu parsel imar planında Eğitim ve Yurt Tesisi Alanında kalmakta olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/113

Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-4-A/M29-A-01-D-4-D (26 L III) paftalar, 28410 ada, 2 parselin Cami olan imarında, 17x24 blok ebatlarının, 22x26 olarak değiştirilmesi ve -Bodrumda Açılacak Alan Sınırının belirtilerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Cami blok ebatının 22x30 olarak ve Bodrumda Açılacak Alan sınırı da belirtilerek yeniden düzenlendiği imar plan tadilatı, düzeltilerek uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014                             

    Sayı   :  2014/114

Karatay, Meram, Selçuklu ilçe sınırları içerisinde YHT ve  Konvansiyonel DDY hattının düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/115

          Karatay ve Selçuklu İlçe Sınırları içerisinde, Büyüksinan ve Musalla Bağları Mahallelerinde, Ankara Caddesi, Belh Caddesi ve Fetih Caddelerinin kesiştiği kavşağın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Ulaşım Raylı Sistem Daire Başkanlığının imar plan tadilat teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/116

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi; sınırları içerisinde bulunan Hüdai Caddesi ile 10556. Sokağın kesiştiği kavşak ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Ulaşım Raylı Sistem Daire Başkanlığının imar plan tadilat teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/117

Kalenderhane Mahallesi, M28B15B pafta, 15101 ada 6 parselin kuzey batısında bulunan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına “Sağlık Tesis Alanı yapılabilir.” Şeklinde plan notu ilave edilerek 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/118

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07C, M29A07D paftalara isabet eden 851 ve 877 parseller ve çevresinde ve M29A12B, M29A13A, M29A13B, M29A13C ve M29A13D paftalara isabet eden 5755 ada, 4 parsel ve çevresinde nazım imar planı ve nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.03.2014

      Sayı :   2014/119

Yenice Mahallesi, M28-B-15-C-4-D pafta, 37593 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile 37594 ada, 1 ve 2 nolu parseller Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 811 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar plan tadilatında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Kentsel Yenileme Projesi kapsamında, yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/120

Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, M28B20 (15KII) pafta, 3903 Ada, 1 parsel imar planında kısmen Mezarlık, kısmen Dini Tesis, kısmen Çocuk Parkı, kısmen Otopark, kısmen de imar yoluna isabet eden alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2014

       Sayı              :   2014/121

            Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, M28B15D, paftaya isabet eden alanda yol ve adaların yeniden düzenlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları devam ettiğinden, inşaat ruhsatına esas olacak herhangi bir imar durumu belgesi imar çapı vs. verilmemesi ve sonuçlanmayan inşaat ruhsatı işlemlerinin durdurulması uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  13.03.2014

                  Sayı   :  2014/122

Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi, M28B03C M28B08B ve M28B09A paftalara isabet eden 351 ada, 93 ve 99 nolu parseller 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alana isabet etmektedir olup söz konusu parsellerin düzenlenmesi ile ilgili Seyit Ali ERGEN ve Münevver ERGEN’ in Nazım İmar plan tadilatının teklifinin Çevre Düzeni Planı içerisinde değerlendirileceğinden iade edilmesi uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/123

Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi sınırları içerisinde kalan, M29A06C ve M29A06D paftalara isabet eden, Hızlı Tren Hattı ile I. Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.03.2014

    Sayı   :  2014/124

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, (İmar Yolu, Park ve Otopark  alanına) ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin uygun olduğu cihetle 10 ncu  5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.03.2014

    Sayı   :  2014/125

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerde imar planında, İlköğretim Sahasına isabet eden gayrimenkulün kamulaştırılması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 10 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

31- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2014

    Sayı   :  2014/24

Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği uygun görülmüştür.

32- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

     Tarih            :  14.03.2014

     Sayı  :  2014/25

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (m) bendi gereğince 100.000,00.-TL. (Yüzbinlira) yardım yapılabilmesi uygun görülmüştür.

33- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2014

      Sayı   :  2014/26

Yapılan incelemede; 5393 sayılı belediye kanunu madde 75 a) bendinde yer alan ‘Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz olarak üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.’ Hükmüne istinaden, Başkanlık Makamına ilgili kurumla protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

 

34- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.03.2014

      Sayı   :  2014/27

 “Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri İle Düzenli Depolama Sahası Yapımı ve İşletilmesi İşinin Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi M29a23d-M29a23c ve M29d03a-M29d03b pafta, 30877 ada, 1 parsel nolu 1.721.797,29 m2’lik Belediyemize tahsisli taşınmaz üzerinde genişleme alanı olarak ayrılmış alanda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (g) bendi 18. Maddesinin (j) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde 49 (kırkdokuz) yıllığına imtiyaz yoluyla işletmek üzere, uygun ihale modelinin seçilmesi ve ihale edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tari  :  13.03.2014

     Sayı  :  2014/126

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07B1A pafta, 26310 ada, 1 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2005 tarih ve 108/22 sayılı kararı ile onaylanan (Sanayi Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak ve plan notları ile birlikte hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/127

Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D1C, M29A11D1D, M29A11D4A, M29A11D4B paftalar, 5199 ve 5201 adalar ve çevresinde tescilli yapılar olduğundan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.03.2014 tarih ve 1869 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan Karatay Belediyesinin plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/128

Meram İlçesi, Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah, Mahalleri, M28-B-15-C paftasına isabet eden alanda Taşcamii ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili nazım revizyon imar planında, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/129

Karatay İlçesi, II. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan, Şeyhulema Mahallesi, M29A11B ve M29A11C paftalar, 31664 ada, 1 parsel ve 31662 ada, 1 ve 2 parseller imar planında Park ve Eğitim Tesisi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parseller II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanında kaldığından; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.03.2014 tarih ve 1870 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan Karatay Belediyesinin plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.03.2014

      Sayı   :  2014/130

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararı ile plansız olarak belirlenmiştir.

  Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararı ile plansız olarak belirlenmiştir. İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararı ile belirlenen Mevlana Külliyesi- Piri Mehmet Paşa Külliyesi çevresi Kentsel Sit Alanının 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinde, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda 30.01.1992 tarih ve 1223 sayılı kararla ilan edilen Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/131

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C (kad 245) pafta, 17695 ada, 10 parselin planlama kararı ticaret alanı olarak korunmuş olup, 246 pafta, 17696 ada, 12 ve 13 nolu parseller Mesken alanı olan planlama kararının ise Otopark alanı olarak düzenlendiği ve  “17695 ada, 10 nolu parseldeki bina, 17696 ada, 12 ve 13 nolu parseldeki otopark alanını kullanacaktır. Bu karar tapuya şerh olarak düşülecek olup,  ilgili  belediyesince  gerekli şerh işlemleri yapılacaktır. Yaka Caddesi ve Sarami Sokakta yol boyunca kendi mülkiyeti içinde cep otoparkları yapılacaktır.” plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Tayyar DEMİRBAŞ’ın 1/5000 ölçekli nazım İmar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/132

          Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 18921 ada, 1 parselin Otel Alanı olarak düzenlemesi ile ilgili Serin Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatının iade edilmesi uygun görülmüştür.

      Sayı   :  2014/130

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararı ile plansız olarak belirlenmiştir.

  Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararı ile plansız olarak belirlenmiştir. İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararı ile belirlenen Mevlana Külliyesi- Piri Mehmet Paşa Külliyesi çevresi Kentsel Sit Alanının 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinde, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda 30.01.1992 tarih ve 1223 sayılı kararla ilan edilen Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/131

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C (kad 245) pafta, 17695 ada, 10 parselin planlama kararı ticaret alanı olarak korunmuş olup, 246 pafta, 17696 ada, 12 ve 13 nolu parseller Mesken alanı olan planlama kararının ise Otopark alanı olarak düzenlendiği ve  “17695 ada, 10 nolu parseldeki bina, 17696 ada, 12 ve 13 nolu parseldeki otopark alanını kullanacaktır. Bu karar tapuya şerh olarak düşülecek olup,  ilgili  belediyesince  gerekli şerh işlemleri yapılacaktır. Yaka Caddesi ve Sarami Sokakta yol boyunca kendi mülkiyeti içinde cep otoparkları yapılacaktır.” plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Tayyar DEMİRBAŞ’ın 1/5000 ölçekli nazım İmar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.03.2014

    Sayı   :  2014/132

 

          Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 18921 ada, 1 parselin Otel Alanı olarak düzenlemesi ile ilgili Serin Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatının iade edilmesi uygun görülmüştür.