BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART

AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- Orman Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2- Büyükşehir Estetik Kurulu tarafından plan ve plan notları vb. değişiklik tekliflerinin karara bağlandıktan sonra İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca Belediye Meclisine teklif edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- 6360 sayı yasa kapsamında ilk mahalli idareler seçimlerinden sonra Belediyemiz sınırlarına dahil olacak İlçe, Belde, Köyler ve Şehirlerarası ile Karatay Otobüs Terminali ücret tarifelerinin tespitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A21B2A ve M29A21B2B paftalar, 32471 ada, 1 nolu parsele ve 5593 ada, 167 nolu parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3C pafta, 30805 ada, 1 nolu parsel ile 30806 ada, 1 nolu parseller ve çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

6- Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, M29A16A3B pafta, 25809 ada, 10 nolu parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Meram İlçesi, Yaylapınar Uhud ve Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, M28B20E2B, M28B20C2C, M29A16D1A, M29A16D1D paftalarına isabet eden Kaş Caddesi ile Devlet Demir Yolları kavşağı ve çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07C pafta, 37297 ada, 2 nolu parsel çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29D02D3B pafta, 342 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, M28B19A2D No.lu paftaya isabet eden Rekreasyon Alanı ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B19C pafta, 27727 ada, 2 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, M28B19B2A pafta, 37382 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24D2D pafta, 27651 ada, 48, 53, 91 No.lu parseller ve çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Meram İlçe sınırları içerisinde 6 adet RMU trafo alanları oluşturulması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29D07B4B (Kad.5)pafta, 1297 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Arifbilge Mahallesi, M28B20B4C pafta, 19121 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, M29A11D4A pafta, 27214 ada, 5 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-4-A/M29-A-01-D-4-D (26 L III) paftalar, 28410 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram, Selçuklu ilçe sınırları içerisinde Konvansiyonel DDY hattının düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçe, Sınırları içerisinde, Büyüksinan ve Musalla Bağları Mahallelerinde, Ankara Caddesi, Belh Caddesi ve Fetih Caddelerinin kesiştiği kavşağın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi; sınırları içerisinde bulunan Hüdai Caddesi ile 10556. Sokağın kesiştiği kavşak ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, M28B15B pafta, 15101 ada, 6 parselin kuzey batısında bulunan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07C, M29A07D paftalara isabet eden 851 ve 877 parseller ve çevresinde ve M29A12B, M29A13A, M29A13B, M29A13C ve M29A13D paftalara isabet eden 5755 ada, 4 parsel ve çevresinde nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 37593 ada, 3 parsel ve 37594 ada, 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, M28B20 (15KII) pafta, 3903 Ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, M28B15D4B paftaya isabet eden alanda yol ve adaların yeniden düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi, M28B03C M28B08B ve M28B09A paftalara isabet eden 351, 93 ve 99 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi sınırları içerisinde kalan, M29A06C ve M29A06D paftalara isabet eden, Hızlı Tren Hattı ile I. Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- 10 ncu 5 yıllık imar programına ek proğram yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- 10 ncu 5 yıllık imar programına ek proğram yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- İtfaiye Dairesi Başkanlığının “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliğinin” görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- 6360 sayılı kanunun 7. maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. maddesinin (m) bendi gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne nakdi yardım yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Mevlana Müzesi yanındaki 28 nolu adada bulunan parsellerde yol genişletmesi ile ilgili İl Kültür Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapımı ve İşletilmesi işinin Belediyemize tahsisli taşınmaz üzerinde genişleme alanı olarak ayrılmış alanda 30 yıllığına ihale edilmesi ile ilgili teklifin 49 yıl olarak düzeltilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07B1A pafta, 26310 ada, 1 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,.

36- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D1C, M29A11D1D, M29A11D4A, M29A11D4B paftalar, 5199 ve 5201 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah, Mahalleri, M28-B-15-C paftasına isabet eden alanda Taşcamii ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Şeyhulema Mahallesi, M29A11B ve M29A11C paftalar, 31664 ada, 1 parsel ve 31662 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde “Mevlana Külliyesi- Piri Mehmet Paşa Külliyesi çevresi Kentsel Sit Alanının” Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 245 pafta, 17695 ada, 10 parsel ve 246 pafta, 17696 ada, 12 ve 13 nolu parsellere isabet eden alanın imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikiltaş Mahallesi, M29A01D pafta, 18921 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- İl Özel İdaresi ile MEVKA arasında imzalanan destek protokolündeki projeyi Büyükşehir Belediyesi adına devir alınması ve temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Genel Sekreter Haşmet Okur’un yetkili kılınmasına dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 18.25’de son verilmiştir.