Gündem 10 Mart 2014

1- Orman Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Estetik Kurul tarafından plan ve plan notları vb. değişiklik tekliflerinin Belediye Meclisine teklif edilmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- 6360 sayı yasa kapsamında ilk mahalli idareler seçimlerinden sonra Belediyemiz sınırlarına dahil olacak İlçe, Belde, Köyler ve Şehirlerarası ile Karatay Otobüs Terminali ücret tarifelerinin tespitine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A21B2A ve M29A21B2B paftalar, 32471 ada, 1 nolu parsele ve 5593 ada, 167 nolu parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3C pafta, 30805 ada, 1 nolu parsel ile 30806 ada, 1 nolu parseller ve çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                         

6- Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, M29A16A3B pafta, 25809 ada, 10 nolu parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,          

7- Meram İlçesi, Yaylapınar Uhud ve Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, M28B20E2B, M28B20C2C, M29A16D1A, M29A16D1D paftalarına isabet eden Kaş Caddesi ile Devlet Demir Yolları kavşağı ve çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                      

8- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07C pafta, 37297 ada, 2 nolu parsel çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29D02D3B pafta, 342 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, M28B19A2D No.lu paftaya isabet eden Rekreasyon Alanı ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B19C pafta, 27727 ada, 2 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, M28B19B2A pafta, 37382 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24D2D pafta, 27651 ada, 48, 53, 91 No.lu parseller ve çevresi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Meram İlçe sınırları içerisinde 6 adet RMU trafo alanları oluşturulması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29D07B4B (Kad.5)pafta, 1297 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Arifbilge Mahallesi, M28B20B4C pafta, 19121 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, M29A11D4A pafta, 27214 ada, 5 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-4-A/M29-A-01-D-4-D (26 L III) paftalar, 28410 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram, Selçuklu ilçe sınırları içerisinde Konvansiyonel DDY hattının düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçe, Sınırları içerisinde, Büyüksinan ve Musalla Bağları Mahallelerinde, Ankara Caddesi, Belh Caddesi ve Fetih Caddelerinin kesiştiği kavşağın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi; sınırları içerisinde bulunan Hüdai Caddesi ile 10556. Sokağın kesiştiği kavşak ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, M28B15B pafta, 15101 ada, 6 parselin kuzey batısında bulunan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07C, M29A07D paftalara isabet eden 851 ve 877 parseller ve çevresinde ve M29A12B, M29A13A, M29A13B, M29A13C ve M29A13D paftalara isabet eden 5755 ada, 4 parsel ve çevresinde nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

24- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 37593 ada, 3 parsel ve 37594 ada, 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, M28B20 (15KII) pafta, 3903 Ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, M28B15D4B paftaya isabet eden alanda yol ve adaların yeniden düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi, M28B03C M28B08B ve M28B09A paftalara isabet eden 351, 93 ve 99 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi sınırları içerisinde kalan, M29A06C ve M29A06D paftalara isabet eden, Hızlı Tren Hattı ile I. Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- 10 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  proğram yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

30- 10 ncu  5 yıllık  imar programına ek proğram yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,   

31- İtfaiye Dairesi Başkanlığının “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliğinin” görüşülmesine dair (İtfaiye D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- 6360 sayılı kanunun 7. maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. maddesinin (m) bendi gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne nakdi yardım yapılmasına dair ( Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi