BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT

AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- 6360 sayılı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihinden önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle tarh edilmemiş harcamalara katılım paylarının Kanunun geçici 1. maddesinin 27. fıkrası gereğince alınıp alınmamasına dair teklifin alınmaması yönünde kabulüne,

2- Prof. Dr. Necmettin Erbakan parkı içindeki kafeteryanın işletme hakkının Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

3- İtfaiye Dairesi Başkanlığımız tarafından verilen Baca Temizleme Denetim Yöntem ve Tetkikleri Eğitimi (baca ve yağlı kanal yetki belgesi eğitimi ücreti kişi başı 500,00.-TL.nin) ücretinin eğitim alacak kişilerden alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Elkart Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere bir adet kamyonet (panelvan) alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

5- Meram Belediyesinin 2014 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

6- Meram İlçesi Kozağaç Mahalle sınırları içerisinde bulunan park alanının ve rekreasyon alanının, 30 yıla kadar intifalı olarak verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Konya Pancar Ekicileri Eğitim ve Sağlık Vakfı lehine oluşturulan intifa hakkının kalan süresinin Belediyemiz lehine, kiralanması için encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- 10 ncu 5 yıllık imar programına ek proğram yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- İmar Yönetmeliği ile ilgili önceden alınmış Meclis kararlarının bazılarının yürürlükten kaldırılması ve bazılarının da yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2B, M29A06B2C, M29A07A1A ve M29A07A1D paftalar, 854 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Çimenlik Mahallesi, M29A11D2D pafta, 1974 ada, 2 ve 14 nolu parseller ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07B1A pafta, 26310 ada, 1 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, M29A11A4D pafta, 19829 ada, 18, 19 ve 20 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28-B-15-D-4-B pafta, 26538 ada, 8 No.lu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28-B-19-D-3-C pafta, 14969 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28-B-14-C-1-B pafta, 17715 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M28-B-14-A-14-B, M28-B-14-A-14-C ve M28-B-14-A-14-D No.lu paftalarına isabet eden Akyokuş ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Dere, Köyceğiz, Selam ve Yorgancı Mahalleleri, M28-B-14-D-3-C pafta, 634 ada, 20 ve 28 No.lu parseller ile 4325 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, M28-B-19-B-2-A ve M28-B-19-B-2-D pafta, 27536 ada, 66 No.lu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Derecamikebir Mahallesi, M28-B-14-D-4-A ve M28-B-14-D-4-D pafta, 16238 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 No.lu parseller ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28-B-15-D-3-C ve M28-B-15-D-3-D No.lu paftası ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Çayırbağı Tapulaması, M28-b-23-c pafta, 233 ada, 1 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, M28-B-15-D-2-D pafta, 1309 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-10-C-3-D (20 L I/21 L IV) pafta, 2226 ada, 258 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-2-D (24 L I) pafta, 16131 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-C-2-D (22 L IV) pafta, 15110 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Tapunun Ardıçlı Mahallesi, L29-D-21-D-2-A pafta, 333-334-335 parseller ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş (Sancak) Mahallesi, M29-A-01-C-1-D, M29A-01-C-1-C, M29-A-01-C-4-A, M29-A-01-C-4-B, M29-A-01-C-3-A, M29-A-01-C-3-B, M29-A-01-C-4-C, M29-A-01-C-3-D, M29-A-01-C-3-C, M29-A-06-B-2-A, M29-A-06-B-2-B paftalar ve çevrelerine isabet eden bölge yapılaşmanın durdurulmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağıpınarbaşı (Bosna Hersek) Mahallesi, L29-D-21-C-4-D (30 N I) pafta, 16008 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-B-2-D/M29-A-06-B-2-B/M29-A-06-B-2-C paftalar, 1024 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesindeki 3 adet Trafo Alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-C-1-B (22 L I) pafta, 19438 ada, 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A-06-D paftaya isabet eden Ankara Caddesi ile DSİ-Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü önünde kavşak ve yol ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A2D pafta, 31213 ve 31214 adaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28-C-04-A pafta, 27318 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28-B-19-C (13 İ IV) paftaya isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah, Mahalleri, M28-B-15-C paftasına isabet eden alanda Taşcamii ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, L28C25B pafta, 632 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi)Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B, M28B05C ve M29A01A paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde 3 ayrı alana 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Binkonutlar Mahallesi, M29A06A4B paftaya isabet eden İstanbul yolu ile Eyüp Sultan Caddesi kesişiminde yaya üst geçidi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- 6360 sayılı yasa kapsamında ilk mahalli idareler seçimlerinden sonra Belediyemiz sınırlarına dahil olacak İlçe, Belde ve Köylere İtfaiye ve Acil yardım hizmetlerinin götürülebilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- 6360 sayılı yasa ile ilçe ve mahalleye dönüşecek belde ve köylerde Sosyal Hizmet ve Yardım kapsamında her türlü sosyal yardımın dağıtımıyla ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile protokol yapmak üzere Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Meram İlçesi Alemşah Mahallesi Tahir Paşa Camii bahçesinde bulunan WC’nin temizlik, bakım ve kiralama bedeli Belediyemize ait olması koşuluyla Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapımı ve İşletilmesi işinin Belediyemize tahsisli taşınmaz üzerinde genişleme alanı olarak ayrılmış alanda 30 yıllığına ihale edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Belediyemiz sorumluluğunda bulunan parsele Hasan Yılmaz’ın cami inşaatı yaptırma talebine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D1C, M29A11D1D, M29A11D4A, M29A11D4B paftalar, 5199 ve 5201 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Şeyhulema Mahallesi, M29A11B ve M29A11C paftalar, 31664 ada, 1 parsel ve 31662 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hamidiye Mahallesi M28 pafta, 452 ada, 14 parsel ve çevresine ilişkin planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde “Mevlana Külliyesi- Piri Mehmet Paşa Külliyesi çevresi Kentsel Sit Alanının” Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 245 pafta, 17695 ada, 10 parsel, ve 246 pafta, 17696 ada, 12 ve 13 nolu parsellere isabet eden alanın imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Taşrakaraaslan Mahallesi, 12 N I,IV, 12 M II, III paftalara isabet eden 27886 ada, 4 ve 7 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikiltaş Mahallesi, M29A01D pafta, 18921 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A pafta, 29505 ada, 60 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.45’de son verilmiştir