Gündem 13 Ocak 2014

1- Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifesinde düzeltme yapılmasına dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere zabıta ve itfaiye personeline fazla çalışma ücretinin ödenmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Adliye Sarayı ile Açık Cezaevi arasındaki personel ve hükümlünün ulaşımlarına ilişkin iki kurum arasında protokol yapılması ile yapılacak protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Şükran Mescidi ve Garip Nasrullah Camii için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- 6360 sayılı yasa kapsamında ilk mahalli idareler seçimlerinden sonra Belediyemiz sınırlarına dahil olacak İlçe, Belde ve Köylere  Fen İşleri Hizmetlerinin götürülebilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair  (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğüne iki adet çift kabinli kamyonet alınmasına dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Evliya Çelebi Parkı içindeki kafeteryanın işletme hakkının Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne devredilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

8- Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapımı ve İşletilmesi işinin Belediyemize tahsisli taşınmaz üzerinde genişleme alanı olarak ayrılmış alanda 30 yıllığına ihale edilmesine dair, (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

9- Gül Madde Bağımlılarını Koruma ve Gençlik Derneği Konya Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında, madde bağımlılığı ile mücadele ve riks altındaki çocukların, gençlerin ve ailelerin rehabilitasyonu amacıyla “Kapı Açık Girebilirsin Projesi” faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığına protokol yapmak üzere yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk.) ait teklifin görüşülmesi,    

10- 6360 sayılı yasa kapsamında ilk mahalli idareler seçimlerinden sonra Belediyemiz sınırlarına dahil olacak İlçe, Belde ve Köylere  Sosyal Hizmet ve Yardım Hizmetinin götürülmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk.) ait teklifin görüşülmesi,            

11- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun geçici 2 nci maddesi ve 5747 sayılı kanunun geçici 2. maddesine göre mahalleye dönüşecek Meram Belediyesi sınırlarına dahil edilen Belediyelere ait  taşınmazlarının Meram Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi adına tapu tescillerinin yapılmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- 9 ncu  5 yıllık  imar programına ek proğram yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,                                                               

13- 10 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  proğram yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

            14- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak ve Tatlıcak Mahalleleri, M29A07A, M29A07B, M29A07C, M29A07D, M29A12A, M29A12B imar paftalarına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D1A imar paftasında, 24998 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D1C, M29A11D1D, M29A11D4A, M29A11D4B paftalar, 5199 ve 5201 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24D4B pafta, 27264 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi’nde (Telafer-Loras-Alakova) mevcut sanayi alanında parsellerde plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, III. derece doğal sit alanı içerisinde kalan Durunday Mahallesi, M28-b-19-a-3-d pafta, 27041 ada, 4 ve 5 No.lu parseller ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, M28-B-15-D-3-A, M28-B-15-D-3-B paftalara isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Zafer Mahallesi, M29-a-16-a-1-a pafta, 22691 ada, 17 No.lu parselin batısındaki park alanına RMU trafonun yeraltına yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, M28B15C paftaya isabet eden Çeçenistan Caddesi ile DDY hattında kavşak ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M28-B-05-B-3-B (28 L II) pafta, 28908 adada bulunan plan notları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                       

25- Selçuklu İlçesi, Tapunun Musalla Bağları Mahallesi, M28-B-15-B-3-B/M28-B-15-B-2-C paftalarına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yazılarına istinaden, Selçuklu İlçesinde 5 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                          

27- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B (24 K IV/23 K I) pafta, 18396 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                     

28- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-3-C ( 23 L II) pafta, 13517 ada, 8860 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-D ( 21 J IV) pafta, 19995 ada, 1 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Tapunun 2 Mahalle(Beyazıt), M28-B-15-C-1-B (18 L IV) pafta, 823 ada, 165 parselin, parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-A-2-C ( 29 M III/29 N IV) pafta, 16387 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B paftaya isabet eden 30805 ada 1 parsel ve 30806 ada 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A2D paftaya isabet eden 31213 ada ile 31214 ada arasındaki 20 metrelik yol ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 15 N III pafta, 5439 ada, 64 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A21B2A ve M29A21B2B paftalara isabet eden 21958 adanın kuzeyindeki Dini Tesis, Park ve Otopark Alanın ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, sınırları içerisinde Ticaret Yollarının belirlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Şeyhulema Mahallesi, M29A11B ve M29A11C paftalar, 31664 ada, 1 parsel ve 31662 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07C pafta, 37297 ada 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,          

39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M28B14A, M28B14B, M28B14C, M28B14D paftalara isabet eden Akyokuş mevkii ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Batı Hadimi Mahallesi, 17268 ada, 9 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, M28B19A pafta, 20247 ada, 2 nolu parselin kuzeyinde kalan Park Alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                             

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B19C pafta, 27727 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24D pafta, 27651 ada, 47, 48, 53, 91 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdürreşit Caddesi güzergâhı ve çevresinin ulaşım bağlantılarına yönelik plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, sınırları içerisinde M28B14B paftaya isabet eden Resmi Kurum alanı (BHA) ile Akyokuş mevkii arasında teleferik güzergahının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hamidiye Mahallesi M28 pafta, 452 ada, 14 parsel ve çevresine ilişkin planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde bulunan, mevcut Alaaddin – Kampüs Tramvay Hattının Geliştirilmesi kapsamında, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının hazırlayıp teklif ettiği projenin görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J IV pafta, 16092 ada, 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J I pafta, 16076 ada, 1, 2, 3 ve 14 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesinde, 8 Mahalle sınırları içerisinde, M28B15A paftaya isabet eden, Sivaslı Ali kemal Caddesi ile Adakale Caddesinin bağlantı yolu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,