Gündem 10 Şubat 2014

     1- Prof. Dr. Necmettin Erbakan parkı içindeki kafeteryanın işletme hakkının Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne devredilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            2- İtfaiye Dairesi Başkanlığımız tarafından verilen Baca Temizleme Denetim Yöntem ve Tetkikleri Eğitimi (baca ve yağlı kanal yetki belgesi eğitimi ücreti kişi başı 500,00.-TL.nin) ücretinin eğitim alacak kişilerden alınmasına dair (İtfaiye D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            3- 6360 sayılı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihinden önce yolların inşa,tamir ve genişletilmesi nedeniyle tarh edilmemiş harcamalara katılım paylarının Kanunun geçici 1. maddesinin 27. fıkrası gereğince alınıp alınmamasına dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Elkart Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere bir adet kamyonet (panelvan) alınmasına dair (Bilgi İşlem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Meram Belediyesinin 2014 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            6- Meram İlçesi Kozağaç Mahalle sınırları içerisinde bulunan park alanının ve rekreasyon alanının, 30 yıla kadar intifalı olarak verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair

(Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           7- Konya Pancar Ekicileri Eğitim ve Sağlık Vakfı lehine oluşturulan intifa hakkının kalan süresinin Belediyemiz lehine, kiralanması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            8- 10 ncu 5 yıllık imar programına ek proğram yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                   

            9- İmar Yönetmeliği ile ilgili önceden alınmış Meclis kararlarının bazılarının yürürlükten kaldırılması ve bazılarının da yeniden düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           10- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2B, M29A06B2C, M29A07A1A ve M29A07A1D paftalar, 854 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           11- Karatay İlçesi, Çimenlik Mahallesi, M29A11D2D pafta, 1974 ada, 2 ve 14 nolu parseller ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07B1A pafta, 26310 ada, 1 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           13- Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, M29A11A4D pafta, 19829 ada, 18, 19 ve 20 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                                                              

           14- Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28-B-15-D-4-B pafta, 26538 ada, 8 No.lu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           15- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28-B-19-D-3-C pafta, 14969 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           16- Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28-B-14-C-1-B pafta, 17715 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           17- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M28-B-14-A-14-B, M28-B-14-A-14-C ve M28-B-14-A-14-D No.lu paftalarına isabet eden Akyokuş ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           18- Meram İlçesi, Dere, Köyceğiz, Selam ve Yorgancı Mahalleleri, M28-B-14-D-3-C pafta, 634 ada, 20 ve 28 No.lu parseller ile 4325 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           19- Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, M28-B-19-B-2-A ve M28-B-19-B-2-D pafta, 27536 ada, 66 No.lu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           20- Meram İlçesi, Derecamikebir Mahallesi, M28-B-14-D-4-A ve M28-B-14-D-4-D pafta, 16238 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 No.lu parseller ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           21- Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28-B-15-D-3-C ve M28-B-15-D-3-D No.lu paftası ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           22- Meram İlçesi, Çayırbağı Tapulaması, M28-b-23-c pafta, 233 ada, 1 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           23- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, M28-B-15-D-2-D pafta, 1309 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           24- Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-10-C-3-D (20 L I/21 L IV) pafta, 2226 ada, 258 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           25- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-2-D (24 L I) pafta, 16131 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           26- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-C-2-D (22 L IV) pafta, 15110 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

          27- Selçuklu İlçesi, Tapunun Ardıçlı Mahallesi, L29-D-21-D-2-A pafta, 333-334-335 parseller ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                                                         

          28- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş (Sancak) Mahallesi, M29-A-01-C-1-D, M29A-01-C-1-C, M29-A-01-C-4-A, M29-A-01-C-4-B, M29-A-01-C-3-A, M29-A-01-C-3-B, M29-A-01-C-4-C, M29-A-01-C-3-D, M29-A-01-C-3-C, M29-A-06-B-2-A, M29-A-06-B-2-B paftalar ve çevrelerine isabet eden bölge yapılaşmanın durdurulmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           29- Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağıpınarbaşı (Bosna Hersek) Mahallesi, L29-D-21-C-4-D (30 N I) pafta, 16008 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           30- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-B-2-D/M29-A-06-B-2-B/M29-A-06-B-2-C paftalar, 1024 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           31- Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesindeki 3 adet Trafo Alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

           32- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-C-1-B (22 L I) pafta, 19438 ada, 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A-06-D paftaya isabet eden Ankara Caddesi ile DSİ-Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü önünde kavşak ve yol ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A2D pafta, 31213 ve 31214 adaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28-C-04-A pafta, 27318 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28-B-19-C (13 İ IV) paftaya isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah, Mahalleri, M28-B-15-C paftasına isabet eden alanda Taşcamii ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, L28C25B pafta, 632 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           39- (Büyükşehir Belediyesi)Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi,M28B05B, M28B05C ve M29A01A paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde 3 ayrı alana 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Binkonutlar Mahallesi, M29A06A4B paftaya isabet eden İstanbul yolu ile Eyüp Sultan Caddesi kesişiminde yaya üst geçidi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           42- 6360 sayılı yasa kapsamında ilk mahalli idareler seçimlerinden sonra Belediyemiz sınırlarına dahil olacak İlçe, Belde ve Köylere İtfaiye ve Acil yardım hizmetlerinin götürülebilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İtfaiye D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,