Gündem 09 Aralık 2013

1- Konya Şehri ile Senegal’in Touba-Mosquce Şehirleri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılmasına dair (Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve tahsis edilmesi için Encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

3- Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği’nin 26. maddesine istinaden Estetik Kurul’a   üye belirlenmesine dair İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            4- Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Akşehir İlçesindeki, İplikçi camii, Kileci Hasan Paşa İmaret Camii, Tahtakale Mescidi’nin Restorasyon iş ile ilgili protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Konya İl sınırları içerisinde yer alan Ticari işletmeler ile ilgili UKOME görüşü alınmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Meram İlçesi sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi ve uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- 9 ncu  5 yıllık  imar programına ek proğram yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

8- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  proğram yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

            9- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                           

            10- 01.01.2014 – 31.12.2018 yılları arasında uygulanacak olan 10 uncu 5 yıllık imar proğramının 5393 sayılı Belediye kanunun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar kanununun 10 ncu maddesine göre tasdikine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

            11- Bazı cadde  ve  sokakların isimlerinin değiştirilmesi  ve isim verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            12- Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi,  M29A11A2A pafta, 31572 ada,  2 ve 3 nolu parseller ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            13- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12C1C pafta, 5744 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plantadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            14- Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B2D imar paftasında Çevre Yolu ile Sedirler Caddesinin kesiştiği kavşak ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            15- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 5620 ada,  7 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            16- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4C pafta, 20522 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            17- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C4A pafta, 22220 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            18- Karatay İlçesi, Çelebi Mahallesi, 22650 ada, 6 parselde bulunan Dini Tesis Alanına BHA (raylı sistem trafo alanı) ve Fetih Mahallesi, 1975 ada, 16, 20 ve 23 parsellerle ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            19- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, M28-B-14-C-4-D pafta, 627 ada, 18 ve 19  parsellerde Yaka Caddesi’nde imar planı tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            20- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29-B-02-D-1-A pafta, 341 ada, 1 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            21- Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, M29-A-21-B-4-A pafta, 27895 ada, 8, 9, 10, 11 No.lu parseller ve 27905 ada, 1 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            22- Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş Mahallesi, M29-a-16-d-1-d pafta, (Abdürreşit Tapulaması, 18 pafta) 851 parseller ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            23- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20D2A paftaya isabet eden Antalya Çevre Yolu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            24- Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B14C3A ve M28B14C3B paftalar, 1565 ada, 24 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            25- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-2-B (25 M III/25 N IV) pafta, 15542 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            26- Selçuklu İlçesi, Dokuz ve Bosna Hersek Mahalleleri, L29-D-21-A-3-C/L29-D-21-A-3-D paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            27- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi M28-B-10-D-3-D pafta, Sille Mahallesi M28-B-05-C-4-B pafta, Dikilitaş Mahallesi M29-A-01-B-4-D paftalara isabet eden alanlarda Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            28- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-D-2-B (27 N IV) pafta, 21191 ada, 2 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            29- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-10-C-1-B (23 K III) pafta, 18169 ada, 6 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            30- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B/M28-B-10-A-3-C (23 K I) paftalar, 18399 ada, 7 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            31- Selçuklu İlçesi, Hamidiye Mahallesi, M28-B-15-C-2-A (18 L IV) pafta, 445 ada, 11-26-33 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            32- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L29-D-23-D-2-C/L29-D-23-C-1-D/L29-D-23-C-4-A/L29-D-23-D-3-B paftalar, 29865 ada, 25-27 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            33- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28-B-15-B-2-A (20 L IV) pafta, 2522 ada, 509 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            34- Selçuklu İlçesi, Tapunun 4. Mahalle (Hamidiye), M28-B-15-C-2-A (18 L IV) pafta, 450 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 5627 ada, 305 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıisa Efendi Mahallesi, M28B15C ve M28B15D paftalara isabet eden Erencik Caddesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşıhanı Mahallesi, M29D02D paftaya isabet eden, 324 ada, 1 parsel ve 323 ada, 1 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M28B23C pafta, 223 ada, 1 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Camiikebir Mahallesi, M28B1D pafta, 12238 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, M28B15C paftaya isabet eden Çeçenistan Caddesi ile DDY hattında Kavşak yapılması ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hasanköy, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhut, Yaylapınar Süleymaniye, Karaaslan Aybahçe ve Kısmen Alakova Mahallerini kapsayan alan ile ilgili nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacışaban Mahallesi, M28B14C pafta, 4538 ada, 166 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, M28B19B pafta, 27536 ada, 66 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,zım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

            45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 16539 ada, 30 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05D pafta, 14579 ada, 1 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, L28D21D paftaya isabet eden 333, 334, 335 nolu parseller ile ilgili nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C pafta, 32194 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A02B ve M29A02C paftalar, 22410 ada, 5, 6, 16, 17, 18 ve 19 parseller ve çevresi ile ilgili nazım imar planı ve nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, M 29 A01A ve M 29 A01B paftalara isabet eden Coşandere Caddesi ve devamının yeniden düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            51- Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

           52- Meram Belediyesinin 2013 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına dair  (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,