BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11.10.2013 TARİHLİ

TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

   1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/72

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinde “Sosyal Hizmet ve Yardım” Belediyemiz hizmetleri arasında sayılmış olup; 6360 sayılı yasa kapsamında ilk mahalli idare seçimlerinden sonra Belediyemiz sınırlarına dahil olacak olan İlçe ve mahalleye dönüşecek Belde ve Köylere “Sosyal Hizmet ve Yardım” hizmetinin götürülmesi uygun görülmüştür.  

    2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/73

İlimiz Konya ile Almanya’nın Hannover Şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılması  uygun görülmüştür.

    3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/74

Konya Büyükşehir Belediyesi ve IRCICA (İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) ile birlikte düzenlenecek olan “Konya Fotoğrafları Külliyatı” çalışmasının 1’incisi başlıklı projeye, Büyükşehir Belediyemizi temsil ve gerekli tüm belgeleri imzalamak üzere, Başkanlık Makamının yetkili kılınması uygun görülmüştür.

    4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/75

Söz konusu otoparkın 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 31.12.2013 tarihine kadar aşağıda karşısında belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

    5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  08.10.2013

    Sayı   :   2013/519

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

   6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  08.10.2013

    Sayı   :  2013/520

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, İmar yoluna ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

    7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  08.10.2013

    Sayı   :   2013/521

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Selçuklu İlçesi, 29425 ada,158 parselde bulunan, Atatürk Anadolu Lisesi binasının yıkılması ve arsasının tahsisine karşılık, okul binası yapmak, ayrıca Meram İlçesi 347 ada, 16 parsel nolu gayrimenkul üzerinde bulunan, İl Milli Eğitim binasının yıkılması ve arsasının tahsisine karşılık, yeni İl Milli Eğitim binası yapmakla alakalı ayrı ayrı protokol imzalaması ile ilgili Encümenimize yetki verilmesi ve konuya ilişkin ilgili Kurum veya Kuruluşlarla gerekli protokol ve sözleşmeleri imzalamak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK'e yetki verilmesi uygun görülmüştür.

    8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  08.10.2013

    Sayı   :   2013/522

Yapılan incelemede; teklifte belirtilen Selam Mahallesi, 696 ada, 1 ve 3 parsel nolu  taşınmazın ilgili kanun kapsamında kamulaştırılması ile ilgili encümenimize yetki verilmesi ile ilgili evrakın iade edilmesi uygun görülmüştür.

    9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/523

          Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12C1D ve M29A12D2C paftalarında, 2354 ada, 9 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı (BHA), Yeşil Alan ve Taşıt Yolu olarak plan notu ile birlikte düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  10.10.2013

     Sayı  :  2013/524

Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29A14C3D pafta, 833, 1490, 1491 ve 1509 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  10.10.2013

     Sayı  :  2013/525

Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A4D pafta, 17124 ada, 2 nolu parselin arka bahçe mesafesinde düzenleme yapılması ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

   12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/526

Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, M29-A-16-A-2-D pafta, 3636 ada, 4 nolu parselde yoğunluk arttırılmaksızın kat artışının yapıldığı uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/527

Meram İlçesi, Loras (Alakova)  Mahallesi, M29A-21-C-1-C pafta, 23209 ada, 1 nolu parselde, TAKS:0.50, D=m³/m²=4 yapılaşma koşulları ile Küçük Sanatlar ve Sanayi Alanı olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

  14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/528

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, M28-B-14-C-3-B pafta, 20230 ada, 86 nolu parselde, E=0.15, 2 kat yapılaşma şartları ile Ticaret alanı olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.       

        15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/529

Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, M29-A16-D-1-B pafta (Abdürreşit tapulaması), 537 ve 597 nolu parsellerin konut alanı ve Eğitim Tesisi (Ortaöğretim) olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun  görülmüştür. 

        16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/530

Bahse konu olan alan ile ilgili Meram Belediyesi’nin 30.09.2013 tarih ve 8308 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne teklif ettiği nazım imar planı değişikliği talebi bulunduğundan Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29-D-01-B-2-A pafta, 37363 ada, 3 nolu parselin bir kısmının Sanayi Alanı olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iade edilmesi uygun görülmüştür.

       17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/531

Meram İlçesi, Yenice ve Kurtuluş Mahalleleri, M28-b-15-c-4-d paftada Çeçenistan Caddesi ile devlet demir yollarının kesiştiği hemzemin geçidinde katlı kavşak yapılması ve TAKS=0.25, E=1.80, Hmax=Serbest yapılaşma şartlarına sahip Konut alanı, Park, Sağlık Tesisi, Dini Tesis ve Kuran Kursu ile yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

        18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/532

Meram Belediye ve mücavir alan sınırları içinde konut alanlarında: “Tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm brüt kat alanı 75 m²’den az konut projelendirilemez” şeklinde planlara plan notu ilave edilmesinde 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

        19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/533

Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, M28-b-15-d-3-a, M28-b-15-d-3-b paftalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı teklifinin sadece Resmi Kurum Alanına isabet eden kısmı değiştirilerek uygun görülmüştür.

        20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/534

Belediyesi sınırları içerisinde III. derece doğal sit alanında, Koruma Amaçlı İmar Planı notlarında yer alan; “18. madde uygulamalarında kadastro parsel büyüklüğü 1600 m²’nin altında olan parsellerde bu maddenin uygulanacağı” paragrafının, “İfraz, tevhit ve 18. madde uygulamalarında kadastro parsel büyüklüğü 1600 m²’nin altında olan parsellerde de bu maddenin uygulanacağı” şeklinde yeniden düzenlenmesinde, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

     21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/535

Meram İlçesi, Ayanbey, Kirazlı, Durunday, Yorgancı ve Lalebahçe Mahallelerinde trafik ve yaya yollarının yeniden düzenlenerek mevcut kadastro parsellerinin ifrazının sağlanması ve doğal dokunun korunması amacıyla, Belediye Meclisi’nin 16.08.2013 gün ve 518 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/536

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14A-3B/M28-B-14A-3B/M28-B-14B-1D/M28-B-14B-4A/M28-B-14B-4B (19 İ I-IV/19 H II) paftalar, 8550 ve 8551 parseller ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 362 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

      23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/537

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-4-A (19 K II) pafta, 8679 (eski 3760-3761) parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.08.2013 tarih ve 526 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak  hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar  Planında,  18.01.2013  tarih  ve  14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/538

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M28-B-05-C-2-B/M28-B-05-C-2-C (27 L III) paftalar, 17108 ada, 1 parsel ve 17112 ada, 1 parselin E:1.00, Hmax:4 Kat, max TAKS:0.40 yapılaşma şartları, yapı yaklaşma mesafesi ile birlikte Eğitim Tesisleri Alanı (İlköğretim, Ortaöğretim, Anaokulu) olarak düzenlendiği  1/1000   ölçekli  Uygulama  İmar  Plan  tadilatında, 18.01.2013  tarih  ve  14  sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

       25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.10.2013

       Sayı              :   2013/539

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29-A-01-A-3-C (28 N IV) pafta, 18919 ada, 1 parselin Kültür Merkezi olan imarının bir kısmının E:1.20, Max TAKS:0.40, Max 3 Kat yapılaşma şartları ve çekme mesafeleri ile birlikte Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında,18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih :  10.10.2013

  Sayı   :   2013/540

          Selçuklu İlçesi, Tapunun Ardıçlı Mahallesi, L29-D-21-D-2-A/L29-D-21-D-1-B/L29-D-21-A-4-C paftalar, Selçuk Üniversitesinin bulunduğu alan ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.08.2013 tarih ve 539 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bir kısmına uygun olarak Ticaret Alanının E:1.15, MaxTAKS:0.70, Hmax:10.50 m. yapılaşma şartları ve plan notu eklenerek düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

   27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/541

Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 3 adat Eğitim Tesisi alanının yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Uygulama İmar Plan tadilatları, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/542

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi (Bosna Hersek), L29D21C4A (31NIV) pafta, 17955 ada, 1 parselin, E:1.20, Hmax:4 Kat yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte Eğitim Tesisleri Alanı olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/543

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Hanaybaşı Mahallesi, M28-B-14-B-2-C/M28-B-15-A-1-D (20 J IV) paftalar, 29636 ada, 3-4-5-6 (42336/1) nolu parsellerde E:1.20, Hmax:4 Kat yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte Eğitim Tesisi(İlköğretim) ve Anaokulu düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/544

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi M28-B-15-B-1-A/M28-B-10-C-4-D (20 K II) paftalar, 2396 ada, 260 parsel, 362 parselin bir kısmı ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 351 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Resmi Kurum Alanının yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/545

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-C (25 L I/25 K II) pafta, 28354 ada, 1 parselin E:0.80, max TAKS:0.25, Max 4 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

    32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  10.10.2013

     Sayı  :   2013/546

  Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, M29A06D4B, M29A06D4C ve M29A06D4D paftalara isabet eden 13088 adanın güneyindeki yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

     33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/547

Karatay Meram ve Selçuklu Belediye sınırları içerisinde yer alan Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planındaki; Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulama Koşullarının aşağıdaki şekilde düzenlenmesinde, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan Kentsel Sit Alanı ile Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kaldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

        34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/548

Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi, M28B15B pafta, 906 ada, 157 nolu parselde yer alan tescilli yapının batısındaki yol ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan içerisinde tescilli yapı bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

     35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  10.10.2013

     Sayı  :   2013/549

Karatay İlçesinde, Ulubatlıhasan Mahallesi, M29A11A2A pafta, 31572 ada, 2 nolu parsel ile 31572 ada, 3 nolu parselde Sağlık Tesisi ve Ticaret Alanı düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

     36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  10.10.2013

     Sayı  :   2013/550

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A, M29A07B, M29A07D, M29A12A ve M29A12B paftalara isabet eden alanda Sanayi Alanı, Park Alanı, Hal Alanı, Resmi Kurum Alanları(Belediye Hizmet Alanları  ve Büyükşehir Belediyesi Lojistik Merkezi Alanı), Ticaret Alanı ile  26312 ada 11 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarının Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlendiği nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/551

          Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 18 H III pafta, 13661 ada, 7 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan Ali ÜSTÜNDAĞ’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

 

     38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

       Sayı            :   2013/552

Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28B15D4B pafta, 26538 ada, 6, 7, 8, 9 nolu parsel ve 26539 ada, 1 parsellerin çevresiyle birlikte Konut+Ticaret Alanı, Otopark Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih   :  10.10.2013

      Sayı    :   2013/553

Mülkiyeti Aymek Gıda Nakliye San. Ltd. Şti’ne ait, Meram İlçesi, Taşrakaraaslan Mahallesi, 12 N I,IV, 12 M II, III paftalara isabet eden 27886 ada, 4 ve 7 nolu parsellerin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Aymek Gıda Nakliye San. Ltd. Şti’nin nazım imar planının, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/554

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 1055, 1053 ve 1058 parsellerin bulunduğu bölgede Resmi Kurum Alanı ve Park Alanının batısından geçen 25 metrelik taşıt yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/555

Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi, M28B15C paftaya isabet eden Taşcami Uzunharmanlar Caddesi üzerindeki Taşcami ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  10.10.2013

     Sayı  :   2013/556

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye hazinesine Ait olan Çomaklı tapulaması 1052 parsel ve Alakova tapulaması 5 parsel imar planında Ağaçlandırılacak Alana isabet etmektedir. Söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının  imar  plan  tadilatı teklifi incelendi; teklifin prensipte uygun olduğuna, söz konusu

alanda 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı tadilatı gerektiğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü doğrultusunda talebin yeniden değerlendirileceğinden teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/557

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29D01B pafta, 37363 ada 3 nolu parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/08/2013 tarih ve 533 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı iptal edilmesi ve söz konusu plan tadilatından önceki haline (Mezbaha Alanına) dönüştürülmesi, Kaşınhanı Mahallesinde, imar planında Depolama Alanına isabet eden, 341 ada, 1 nolu parselin Sanayi Alanı (Süt ve Süt Ürünleri İşleme ve Depolama Alanı) olarak düzenlemesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

      44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/558

Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, M28B15C imar paftası, 564 nolu adanın kuzeybatı köşesine trafo konulması ile ilgili imar plan tadilatında, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.06.1989 gün ve 501 sayılı kararı ile belirlenen Koruma Alanı sınırı içerisinde yer aldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/559

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C4B pafta, 15996 ada, 4 parselde bulunan Sağlık Tesisi Alanının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ve 16018 ada ile 16019 adalar arasındaki Park Alanında Ticaret Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2013

    Sayı   :   2013/560

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L IV pafta, 3465 ada, 196 parselin Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Keziban TEMİZ ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/561

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 18921 ada, 1 parselin Otel Alanı olarak düzenlemesi ile ilgili Serin Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/562

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 H II (22-23 HI) paftaya isabet eden, Sille Kent Atölyesi’nin kuzeyinde kalan alanda nazım imar planı teklifinde, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu imar planının yapıldığı bölgede tescilli yapılar yer almasından dolayı Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/563

Fevzi Çakmak Mahallesi, 26312 ada, 8 nolu parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2013 gün  ve  35  sayılı  kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak E: 0.50, Max TAKS: 0.50, Hmax:12.00 yapılaşma kararları ile Ağır Kimya Küçük Sanayi Alanı ve 869 nolu parselin bir kısmının E:0.60, TAKS:0.30, Hmax:Serbest yapılaşma şartları ile Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak plan notları ile birlikte düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/564

Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi, 17 L IV pafta, 37603 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Eğitim Tesisi Alanının düzenlenmesi ve plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/565

            Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B1B imar paftası, 2792 ada, 433 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2013 tarih ve 414 sayılı kararı ile onaylanan plana askı süresinde yapılan itirazın kısmen kabulü uygun görülerek plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı incelendi. Söz konusu parselin İmar planı plan kararlarının Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği de dikkate alınarak yapılaşma şartlarının E:2.46, 4 kat blok nizam olarak düzenlenmesi, plan notlarının ise “Emsalin % 40’ı su basman kotu altında kullanılacaktır. Taralı alan bodrum katlarda açılabilir. 3 Bodrum Kat Yapılabilir. Otopark İhtiyacı Parsel Bünyesinde ve Bodrum Katta Karşılanacaktır. Ameliyathaneler, Teknik Birimler Bodrum Katlarda Çözülecektir. Yapının Tüm Cephelerinde Açık ve Kapalı Çıkma Yapılabilir. Yapı Yoğunluk Hesabında, Sığınaklar, Kapalı Otoparklar, Su Deposu, Hidrofor, Jeneratör, İklimlendirme-Havalandırma Üniteleri Gibi Teknik Kullanım Alanları ile Merdiven-Asansör Yuvaları Dikkate Alınmayacaktır. ”şeklinde  düzenlenmesi  ile  ilgili plan tadilatının, 18.01.2013  tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/566

Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, M28B15C4D paftaya isabet eden Çeçenistan Caddesi ile Devlet Demir Yolları’nın kesiştiği bölgedeki kavşağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          53- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/76

Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 2013 yılı gider bütçesinden 1.500.000.-TL.nin alınarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesine aktarılması uygun görülmüştür.    

54- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2013

      Sayı :   2013/77

Arnavutluk’un İşkodra Şehrine bağlı Berdice İlçesinin Trush Kasabasında yapılmakta olan Cami inşaatına yardım için ve gerekli çalışmaların yapılması için bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüş

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/567

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4D ve M29A16D3B paftalar, 21607 ve 21617 adaların yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

      56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı   :  2013/568

Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi, M29A01D1B ve M29A01D1A (27 M I) paftalar Yazır Revizyon İmar Planının I. Etap Alanının bir kısmı ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2013 tarih ve 269 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının E:1.39, Max TAKS:0.20, Hmax:11 Kat mesken alanı olarak plan notları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/569

Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A3C (23 H II) pafta, 29510 ada, 7 nolu parselin, M9 müdahale türüne sahip konut alanı olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan tadilatıyla ilgili Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınması için gerekli evraklar bulunmadığından teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/570

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17 J II (kad.167, 184) pafta, 17040 ada, 8 nolu parselin Orta Yoğun Konut alanı olan imarının Çok Yoğun Konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kemal AKKAŞ’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/571

Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A pafta, 29505 ada, 60 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili M. Ulvi BEZİRCİ ve M. Sami ŞAHİN’in nazım imar planı teklifinde, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu planın yapıldığı alan Sille Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde yer aldığı için, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/572

Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinin bir kısmını da kapsayan bölgede Konya Büyükşehir Belediyesi 13.09.2013 tarih ve 586 sayılı kararı ile uygun görülen yol düzenlemesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar plan kararı verilmiştir. Karayolları Bölge Müdürlüğünce bahse konu yolun kesin koordinatları belirlendikten sonra alt ölçekli planlar yapılacağından hazırlanan nazım imar plan Revizyonunun iade edilmesi uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/573

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D (M29A11D1A) pafta, 5620 ada, 7 nolu parselin, Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri Alanı (MİA) olan imarının Dini Tesis Alanı (Mescit) olarak düzenlenen ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.09.2013 tarih ve 1567 sayılı kararı ile uygun görülen Nazım İmar Plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/574

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C (kad:246) pafta, 17715 ada, 7 nolu parselin Eğitim ve Yurt Sahası olarak düzenlendiği nazım imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/575

Meram İlçesi, Çandır Mahallesi, M28B19B (kad:272) pafta, 680 ada, 10 nolu parselin Eğitim ve Yurt Sahası olarak düzenlendiği nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/576

Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 18 L IV pafta, 828 Ada 57 parselin Otel+Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile Mustafa Demiröz El Sanatları Turizm Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/577

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş ve Kayacık Mahalleleri, 29 N III-IV paftalara isabet eden, 17610 ada 4 nolu parsel, 17611 ada 5 nolu parsel, 18942 ada 2 nolu  parsel, 23972 ada 1 nolu parsel ve 23974 ada 1 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Gülten KOYUNCU’nun nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/578

Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B pafta 2148 ada, 84 parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYA’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/579

Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29A02B pafta, 28887 ada, 34 nolu parsel ve çevresi ile ilgili yeni bir plan düzenlemesi yapılacağından ve talebin bu çerçevede yeniden değerlendirileceğinden söz konusu parselin Sanayi ve Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sürücü Toprak Mahsulleri ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/580

Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29A02B pafta, 28887 ada, 25 nolu parsel ve çevresi ile ilgili yeni bir plan düzenlemesi yapılacağından, talebin bu çerçevede yeniden değerlendirileceğinden söz konusu parselin Sanayi ve Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Halil KALE ve Mehmet KALE’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/581

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D (27 M II, III ) pafta, 518 nolu parselin Otel, Ticaret Alanı, Park Alanı ve Otopark olarak plan notlarıyla birlikte düzenlenmesi ile ilgili Çağlayan Kızılkaya İnş. Teks. Gıda Tic A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2013

      Sayı :   2013/582

Karatay İlçesi, Çimenlik Mahallesi, M29 A 11 D pafta, 1974 ada, 2 ve 14 parsel ve çevresinin Park ve Rekreasyon Alanı olarak düzenlendiği imar plan tadilatında, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda 30.01.1992 tarih ve 1223 sayılı kararla ilan edilen Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.