BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM
AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 1- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi  ve isim verilmesine dair teklifin ilerki çalışmalarda değerlendirilmesine,

2- 6360 sayılı yasa kapsamında ilk mahalli idare seçimlerinden sonra Belediyemiz sınırlarına dahil olacak olan İlçe ve mahalleye dönüşecek Belde ve Köylere “Sosyal Hizmet ve Yardım” hizmetinin götürülebilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Konya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya’nın Hannover Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- “Konya Fotoğrafları Külliyatı” çalışmasının basımında proje ortağı olunması ve gerekli tüm belgelerin imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Şükran Mahallesi Furgandede Caddesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait açık otoparkın Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Dan.ve Park İşlet. Elek. Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait arsanın satışı için Encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Atatürk Anadolu Lisesi binası ile İl Milli Eğitim binasının yıkılması ve arsaların tahsisine karşılık yeni bina yapılması için protokol imzalanması ile ilgili Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Selam Mahallesinde kamulaştırılacak parseller için Encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12C1D ve M29A12D2C paftalarında, 2354 ada,  9 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29A14C3D pafta, 833,1490,1491 ve 1509 nolu parseller ile ilgili, ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A4D pafta, 17124 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, M29-A-16-A-2-D pafta, 3636 ada, 4 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A-21-C-1-C pafta, 23209 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, M28-B-14-C-3-B pafta, 20230 ada, 86 No.lu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, M29-A16-D-1-B pafta (Abdürreşit tapulaması), 537 ve 597 No.lu parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29-D-01-B-2-A pafta, 37363 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Yenice ve Kurtuluş Mahalleleri, M28-b-15-c-4-d paftada Çeçenistan Caddesi ile devlet demir yollarının kesiştiği hemzemin geçidinde katlı kavşak yapılması ve konut, park, sağlık, dini tesis ve yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram Belediye ve mücavir alan sınırları içinde konut alanlarında: “Tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm brüt alanı 80 m²’den az konut projelendirilemez” şeklinde planlara plan notu ilave edilmesi hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, M28-b-15-d-3-a, M28-b-15-d-3-b paftalarda Konut Alanları içerisinde kalan Sanayi Alanları ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram Belediyesi sınırları içerisinde III. derece doğal sit alanında, konut alanında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Ayanbey, Kirazlı, Durunday, Yorgancı ve Lalebahçe Mahallelerinde trafik ve yaya yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28-B-14A-3B, M28-B-14A-3B, M28-B-14B-1D, M28-B-14B-4A, M28-B-14B-4B (19 İ I-IV/19 H II) paftalar, 8550 ve 8551 parseller ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-4-A (19 K II) pafta, 8679 (eski 3760-3761) parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28-B-05-C-2-B, M28-B-05-C-2-C (27 L III) paftalar, 17108 ada, 1 parsel ve 17112 ada, 1 parselin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi M29-A-01-A-3-C (28 N IV) pafta, 18919 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, L29D2D2A, L29D21D1B, L29D21A4C paftalara isabet eden, Selçuk Üniversitesinin bulunduğu alanda nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                

28- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B2C, M28B15A1D, M28B14B2B (20 J IV) paftalar, 20129 ada, 1 parsel, Yazır Mahallesi, M29A01D1C (26MI,II) pafta, 16183 ada, 4 parsel, Dumlupınar Mahallesi, M29A06A4C (23 M I) pafta, 13924 ada, 4 parsellerde bulunan Eğitim Alanları ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi (Bosna Hersek), L29D21C4A (31NIV) pafta, 17955 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Hanaybaşı Mahallesi, M28B14B2C, M28B15A1D (20 J IV) paftalar, 29636 ada, 3-4-5-6 parseller (42336/1) ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                                                                                           

31- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi M28B15B1A, M28B10C4D (20 K II) paftalar, 2396 ada, 260 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C4C (25 L I/25 K II) pafta, 28354 ada, 1 parselin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, M29A06D4B, M29A06D4C ve M29A06D4D paftalara isabet eden 13088 adanın Güneyindeki yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay,  Meram ve Selçuklu Belediye sınırları içerisinde yer alan Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı’ndaki plan notlarının düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi, M28B15B pafta, 906 ada, 157 nolu parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Ulubatlıhasan Mahallesi, M29A11A2A pafta, 31572 ada, 2 nolu parsel ve 31572 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A, M29A07B, M29A07D, M29A12A ve M29A12B paftalara isabet eden alanda nazım imar plan tadilatı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 18 H III pafta, 13661 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28B15D4B pafta, 26538 ada, 6, 7, 8, 9 nolu parsel ve 26539 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Taşrakaraaslan Mahallesi, 12 N I,IV, 12 M II, III paftalara isabet eden 27886 ada, 4 ve 7 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 10551, 1053 ve 1058 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi, M28 B15C paftaya isabet eden Taşcamiuzunharmanlar Caddesi üzerindeki Taşcamii ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 1052 parsel ve Alakova tapulaması 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29D01B pafta, 37363 ada 3 nolu parsel ve Kaşınhanı Mahallesi, 341 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, M28B15C pafta, 564 adanın kuzeybatı köşesine trafo konulması ile ilgili imar plan.tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C4B pafta, 15996 ada, 4 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ileilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L IV pafta, 3465 ada, 196 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikiltaş Mahallesi, M29A01D pafta, 18921 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 H II paftaya isabet eden Sille Kent Atölyesinin kuzeyinde kalan alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                   50-  Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26312 ada, 8 nolu parsel ile ilgili ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi, 17 L IV pafta, 37603 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B1B imar paftası, 2792 ada, 433 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Büyükşehir Belediyesi (Meram İlçesi), Kurtuluş Mahallesi, M28B15C4D paftaya isabet eden Çeçenistan Caddesi ile Devlet Demir Yolları’nın kesiştiği bölgedeki kavşağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Meram İlçe Belediyesinin 2013 yılı gider bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Arnavutluk’un İşkodra Şehrine bağlı Bedrice İlçesinin Trush Kasabasında yapılmakta olan cami inşaatının tamamlanması için yardım talebine destek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4D ve M29A16D3B paftalar, 21607 ve 21617 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29A01D1B ve M29A01D1A (27 M I) paftalar Yazır Revizyon İmar Planının I. Etap Alanının bir kısmı ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A3C (23 H II) pafta 29510 ada 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17 J II (kad.167, 184) pafta, 17040 ada, 8 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A pafta, 29505 ada, 60 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde kurum görüşlerine uygun olarak hazırlanan nazım imar plan revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 5620 ada. 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 18 İ IV (kad:246) pafta, 17715 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çandır Mahallesi, 16 I IV (kad:272) pafta, 680 ada, 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 18 L IV pafta, 828 Ada 57 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş ve Kayacık Mahalleleri, 29 N III-IV paftalara isabet eden, 17610 ada 4 parsel, 17611 ada 5 parsel, 18942 ada 2 parsel, 23972 ada 1 parsel ve 23974 ada 1 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B pafta 2148 ada, 84 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29 A02 B pafta, 28887 ada, 34 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29 A02 B pafta, 28887 ada, 25 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu  İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29 A01D  (27 M II, III ) pafta, 518 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- Karatay İlçesi, Çimenlik Mahallesi, M29 A 11 D pafta, 1974 ada, 2 ve 14 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- Beyazıt Mahallesindeki yol üstü otoparkların Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Dan.ve Park İşlet. Elek. Üretim A.Ş.ne devredilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

73- Belediyemiz Mücavir alan içerisinde ihtiyaç olan noktalarda otomatik tahsilat ve elektronik satış makineleri kurulması ve 10 yıl süreyle kiralama yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 18.00’de son verilmiştir.