Gündem (11 Kasım 2013)

1-Büyükşehir  Belediyesinin  2014  yılı  Performans   Programının   görüşülmesine  dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-     Büyükşehir Belediyesinin 2014 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-     Karatay Belediyesinin 2014 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-     Meram Belediyesinin 2014 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine  dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-     Selçuklu Belediyesinin 2014 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-     Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7-     Mülkiyeti Belediyemize ait, Büfeler, Çay Bahçeleri, El-Kart Dolum Gişeleri, Sosyal Tesisler ve Otoparkların Belediyemizin iştiraklerine devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair ( Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk.ait ) teklifin görüşülmesi,  

8- “Öfke Şiddet Diyalektiğinde Kadın” başlıklı projeye Büyükşehir Belediyesinin ortak olması ve Kuruluşumuzu  temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Genel Sekreter Haşmet Okur’un yetkili kılınmasına dair (Kültür ve Sos.İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,        

9- 6360 sayılı yasa kapsamında ilk mahalli idareler seçimlerinden sonra Belediyemiz sınırlarına dahil olacak İlçe, Belde ve Köylere Ulaşım hizmetleri götürülmesine ilişkin protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

10- Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Konya İli, Beyşehir İlçesi, İçeri şehir mahallesi, Eşrefoğlu Bedesteni’nin Restorasyon işinin yapılması için ilgili kurumlarla protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

11- Gayrimenkul  alımı için Encümenimize yetki verilmesine dair   (Emlak Yönetimi D. Bşk.  ait) teklifin görüşülmesi,

            12- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

            13- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            14- Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04C2C  pafta, 5925 ada, 1 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            15- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi,M29A12D2A pafta, 2331 ada,  18 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            16- Karatay İlçe, sınırları içerisinde 5 adet yaya üst geçidi yapılması ile ilgili imar planı tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            17- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi,M29A06D3A ve M29A06D3D paftalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            18- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D3B ve M29A06C4A paftalar ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            19- Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi M29A12A3A pafta, 2354 ada,  24 nolu parselin ve 2494 ada, 5 nolu parsele isabet eden kavşağın imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            20- Karatay İlçesi, Çimenlik, Doğuş ve Şeyhulema Çavuşoğlu Mahalleleri, M29A11D imar paftasına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            21- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C imar paftasına  isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            22- Karatay İlçesi, Küçüksinan, Keykubat, Keçeciler, Yediler ve Küçükkayacık Mahalleleri, M29A11A imar paftasına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            23- Karatay İlçesi, Hacısadık, Sütcü, Keçeciler, Hacıcemil, Sarnıç, Şeyh Ulema Recapağa Mahalleleri, M29A11A ve M29A11B imar paftalarına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            24- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recapağa, Şeyh Ulema Cemre, Şeyh Ulema Çavuşoğlu, Yeni Mahalle ve Hacıveyiszade Mahalleleri, M29A11A, M29A11B, M29A11C ve M29A11D imar paftalarına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            25- Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan ve Erenler Mahalleleri, M29A11A imar paftasına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,    

            26- Karatay İlçesi, Kerimdede, Küçükkumköprü ve Sarıyakup Mahalleleri, M29A11D imar paftasına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            27- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, M29A11A imar paftasına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            28- Karatay İlçesi, Hamzaoğlu, Mengene, Küçükkumköprü, Sarıyakup ve Kocabekir Mahalleleri, M29A11D imar paftasına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            29- Karatay İlçesi, Hasandedemescit, Hacıyusufmescit, Yeni Mahalle, Emirgazi, Mezbaha (Fetih) ve Hacıveyiszade Mahalleleri, M29A11B imar paftasına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            30- Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, M29A11A2B pafta, 24189 ada,  7 nolu parselin imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            31- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1D pafta, 20758 ada, 1 nolu parselin imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            32- Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, M28B15B3B imar paftasına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            33- Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi, M28B20B2B ve M29A16A1A pafta, 4136, 4137, 4138, 26365 adalar çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            34- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A1A pafta, 27318 ada, 2 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            35- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A4A M28C04A1D paftalarına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            36- Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, M28B15C1A pafta, 1271 ada, 1 nolu parselin imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            37- Meram İlçesi, Yenice ve Kurtuluş Mahalleleri içerisinden geçen Çeçenistan Caddesin DDY hattında köprülü kavşak ve refüj düzenlenmesi ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            38- Meram İlçe sınırları içerisinde, Konut Alanlarının Zemin katlarında ticaret yapılması hususunun görüşülmesine dair  (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            39- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi M28B05B3C (28 L III) pafta, 28909 ada, 9 nolu parselin imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            40- Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28B15B2A (20 L IV) pafta, 2564 ada, 505 nolu parselin imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            41- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28B10C4A (21 K II) pafta, 42370 ada, 1 nolu parselin bitişiğindeki Park Alanına, Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            42- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29A01A4B (28 M I-II) pafta, 17404 ada, 6 nolu parsel ve 17405 ada, 6 nolu parselin plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            43- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05C3B, M29A01D4A (26 L II) paftalar, 16194 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            44- Selçuklu İlçesi, 8 Mahalle olarak adlandırılan bölgede (Selçuk, Şeker Murat, Hacı Kaymak, Mimar Sinan, Molla Gürani, Özlem, Kılıçarslan, Yeni Selçuk Mahalleleri) imar planı plan notlarının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            45- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14B-3A, M28-B-14B-3B, M28-B-14B-3C, M28-B-14B-3D, M28-B-14B-2C, M28-B-15A-4A (19 İ II-III/19 J I-IV) paftalarına isabet eden alanda plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                      

            46- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05C4C (25 K II/25 L I) pafta, 14689 ada, 3 nolu parselin plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            47- Selçuklu İlçesi, Tapunun Horozluhan Mahallesi, M29A06D4B pafta, Konya-Ankara Karayolu Ağaç İşleri Sanayi Kavşağına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            48- Selçuklu İlçesinin muhtelif yerlerinde yaya alt ve üst geçitleri düzenlenmesi hususunun görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            49- Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28B10C3C ve M28B10C3D paftalar, Konya-İstanbul Karayolu Aydınlık Evler Kavşağına isabet eden alan ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            50- Selçuklu İlçesi,Dikilitaş Mahallesi M29A01D2C pafta, Sille Mahallesi M28B05C3A pafta, Kayacık Mahallesi M29A01B1A pafta, Yazır Mahallesi M29-A-01-D-4-B paftalarla ile ilgili planların tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            51- Selçuklu İlçesi, Tapunun Musalla Bağları Mahallesi, M28B15B2C (20 L III/19 L II) pafta, 1110 ada, 34, 46, 51, 54 nolu parsellerin planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            52- Selçuklu İlçesi, Tapunun Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C3D, L29D21C4C paftalar, 30110 ada, 1 nolu parsel, 30111 ada, 1 nolu parselin planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            53- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05D3B (26 K I) pafta, 14405 ada, 5 nolu parselin imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            54- Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Konut Alanlarının Zemin katlarında ticaret yapılması hususunun görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            55- Selçuklu Belediye ve mücavir alan sınırları içinde konut projelerinde bağımsız bölüm brüt alanı 75 m²’den az konut projelendirilemez” şeklinde planlara plan notunun görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            56- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdede Mahallesi, Müze Alanının (Koyunoğlu Müzesi) ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            57- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, Piri Mehmet Paşa  ve çevresinde çok sayıda tescilli sivil mimarlık örneklerinin yer aldığı bölgedeki Ticaret yollarının belirlenmesi hususunun görüşülmesine dair(İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            58- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde “Mevlana Külliyesi- Piri Mehmet Paşa Külliyesi çevresi Kentsel Sit Alanının” Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            59- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aslım Caddesi ile Kosgeb Caddesinin kesiştiği kavşağın kuzeyinde bulunan park alanına trafo yeri ayrılması ile ilgili plan taditının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            60- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 245 pafta, 17695 ada, 10 parsel, ve 246 pafta, 17696 ada, 12 ve 13 nolu parsellere isabet eden alanın imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            61- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C1D pafta, 23654 ada, 2 nolu parsel imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            62- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ III pafta, 2621 ada, 64 nolu parsel imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                          

            63- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selam Mahallesi, M28B14B3C pafta, 634 ada, 20 ve 28 nolu parsellere isabet eden Teleferik ana istasyonunun yapılaşma şartlarının ve Teleferik güzergahının yeniden düzenlenmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            64- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi Yunus Emre Mahallesi, M28B14A ve M28B14B paftalara isabet eden alanda (Akyokuş vevkii çevresinde) Nazım İmar Planı düzenlemesi yapılmasına dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            65-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Durunday Mahallesi  27041 ada, 4 ve 5 parsellere isabet eden alan ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine  dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 8 pafta, 448, 1024 ve 1081 parsellerin imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

            67- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L III paftaya isabet eden alanda yaya üst geçidinin kaydırılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

            68- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C4B pafta, 17933 ada, 1 parselin imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,