Gündem (09 Eylül 2013)

1- 6360 sayılı yasa kapsamında belediyemiz sınırlarına ilk mahalli idareler seçimlerinde dahil olacak ilçelerde kullanılmak üzere 15 adet cenaze aracı alınmasına ve araçların kullanımına ilişkin ilgili ilçe belediyeler ile  protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Mülkiyeti Belediyemize ait arsaların satışı için Encümene yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Karatay İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 6 adet Eğitim Tesisi Alanı ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A06C4C pafta, 24102 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C pafta, 20348 ada,  4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçe sınırları içerisinde 2 adet trafo yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, Açılış Sokağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına plan notu ilave edilmesi hususunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 31469, 31470, 31471 ve 314723 adalar ve çevresi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4D ve M29A16D3B paftalar, 21607 ve 21617 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4B pafta, 21667 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, 21942 ada ile 21958 ada arasındaki Cami ve Otopark alanı ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3D imar paftasında, M29A11C3D pafta, 30888 ada, 2 nolu parsel ve 5383 ada, 11 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A ve M29A11D1B paftalara isabet eden Aslanlıkışla Caddesinde Kısmi Koruma Amaçlı İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, M28-B20-A-2-B pafta, 3390 ada, 111 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş Mahallesi, Büyüktaş Sokak ve Sadıkhacı Sokakların mevcut yapılar ve yollara göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi, M28b15c-2-a (Kad.31) pafta, 571 ada, 37 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, M28-b15-c-3-a pafta, 990 ada, 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Meram İlçe sınırları içerisinde, Nazım İmar Planı ve Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M28-B-14-B (18-H-II) pafta, 21309 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahalle sınırları içinde organize tarım ve hayvancılık alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi, M28B13C4C pafta, 3961 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M28B14B4D, M28B14B4C (Kadastro:249) pafta, 17760 ada, 8 No.lu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Abdülaziz (3 Mah.) Mahallesi, M28B15C imar paftası, 351 ada 2 nolu parsel, 564 ada ve 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, 8 Mahalle (Şükran), M28B15C imar paftası, 303 ada, 37 ve 38 nolu parseller ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2C ve M29A01D3B (26 N I / 26 M II) paftalar, 20858 ada, 1 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B10A4C ve M28B10A3D (23 J III) paftalar 18455 ada 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29A01D1B ve M29A01D1A (27 M I) paftalar Yazır Revizyon İmar Planının I. Etap Alanının bir kısmı ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Tapunun Mimar Sinan Mahallesi, M28B15A3A (19 K I) pafta 28980 adanın doğusunda kalan park alanına, trafo alanı ayrılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A3C (23 H II) pafta 29510 ada 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Tapunun Musalla Bağları Mahallesi, M29A06D4D (21 M IV) pafta 1128 ada 38 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M29A06D4A (21 L II) pafta 2625 ada 63 nolu parselin un fabrikası olan imarı ile 2625 ada 70 nolu parselin Sağlık Tesisi alanı olan imarı ve çevresi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, M29A04C imar paftasına isabet eden Dini Tesis Alanının çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 31212 ada, 1 parsel, 31213 ada, 1 parsel, 31214 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A1A pafta, 27318 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17 J II (kad.167, 184) pafta, 17040 ada, 8 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, M29A21B4A paftasına isabet eden Karaaslan Höyüğünün yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi, M28B20B ve M29A16A paftalara isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ve Selçuklu İlçe Belediye sınırları içerisinde Çevre Yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A pafta, 29505 ada, 60 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C4A pafta, 15444 ada, 8 parsel ile 15459 ada, 7 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Buhara Mahallesi, 23 K III pafta, 18169 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde kurum görüşlerine uygun olarak hazırlanan nazım imar plan revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,