BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS

AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- Şemsi Tebrizi mahallesinde bulunan Kadı İzzettin Camii ile ilgili Restorasyon çalışması yapılabilmesi için Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması için  Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) fıkrası gereğince ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı ile Protokol yapmak üzere   Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait bazı yol üstü otoparkların Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Dan.ve Park İşlet. Elek. Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- 6360 sayılı Kanun gereğince yeni bağlanacak İlçe ve Beldelerdeki mevcut Katı Atık Sahalarının ve Transfer İstasyonlarının işlettirilmesi, yeni yapılacak projelerinin hazırlanarak yaptırılması, eski sahaların rehabilitasyonlarının yaptırılabilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Belediyemize ait İptal ve İhdas kadrolarının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince; yeni birimlerin  kurulması ve bazı birimlerin ayrılarak diğer birimlere bağlanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Meram Belediyesinin 2013 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Su, Atık Su ve Katı Atık Yönetimi konusunda sunum yapacak personelin Pakistan’a harcırahlı olarak görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Sağlık ve Sosyal Hiz.Dai.Bşk.lığı Çalışma Yönetmeliği taslağının kabulüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Mülkiyeti Belediyemize ait arsaların satışı için Encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Gayrimenkul alımı için Encümenimize yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Zemin Etüt Şartnamesi’nin bazı maddelerinin yeniden görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, M29A11C4D pafta, 5402 ada,  136 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1C, M29A07D2C, M29A07D2D, M29A07D3A, M29A07D3B, M29A07D3D, M29A07D4B, M29A07D4C, M29A07D1B paftalara isabet eden, 851 nolu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A11B1B pafta, 31007 ada,  1 nolu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29A169B2A pafta, 5412 ada, 36 nolu parsel ve 31084 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B4C pafta, 25203 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17-J-I (Kad.179) pafta, 4611 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C (12-İ-I) imar paftasına isabet eden, Antalya Çevre Yolu ile Hatıp Caddesi’nin kesiştiği kavşak ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 9 adet Eğitim Tesisi Alanı ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Yenibahçe Mahallesi, M28-C-05-A-3-B (Kad.16) pafta, 598 No.lu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 17-İ-II pafta, 8725 ada, 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29-D-1-4-B pafta, 105 No.lu parsel ile ilgili imar plan görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Sahibiata mahallesi M28B15C2D pafta, 16714 ada, 25 nolu parselin kuzeyindeki Karamani Mehmet Paşa sokağın genişletilmesi ile ilgili imar plan görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Nazım İmar Planı ve Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C3A ve M28B05C3B (26 L I-II-III-IV) paftalarına isabet eden Kanyon Parkı ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C3B ve M29A01D4A (26 L II) paftalar, 16194 ada, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B1A (29 N I) pafta, 18022 ada, 2 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10C1C (22 K II ve 21 L I) pafta, 14965 ada, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B10C-D (21 L IV) pafta, 2792 adanın kuzeyinde yer alan Park ve Otopark Alanının çevresi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06A4C ve M29A06A4D (23 M I-IV / 23 L II-III) paftalar, 13507, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13559, 13561 adalar ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06D1B (23 M IV) pafta, 13566 ada, 27 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Belediyesi sınırları içerisinde 13 adet Eğitim Tesis Alanlarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C3D (25 L I) pafta, 29123 ada, 1 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B3B (19 L II) pafta, 13239 ada, 9 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10D3A (21 J II / 21 K I) pafta, 14791 ada, 1 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi M28B10C1A (22 K II) pafta, 18097 ada, 3 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi M28B05B4B, M28B05B3A, M28B05B4C, M2805B3D (28 L I-IV) paftalar, 28915 ada, 3-4-5-6-7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, M28B15A3A (19 J II) pafta, 2929 ada, 33 ve 34 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10D2A (22 K I) pafta, 18497 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Selçuklu İlçesi, Beyazıt Mahallesi, M28B15CB ve M28B15C2A (18 L IV) paftalar, 817 ada, 65 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B1D (29 N IV) pafta 17600 ada 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10C4A (21 K II) pafta, 14386 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi M29A01A2B (27 N I) pafta, 16774 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A3D (23 J II/III) pafta, 18456 ada, 1-2-3 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Konya Kent Bütününü kapsayan imar planında Ticaret Yollarının belirlenmesi hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12C ve M29A12D paftalar 2354 ada, 9 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A pafta, 31021 ada, 1 nolu parseli ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11D pafta, 1974 ada, 12, 13 ve 8 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 5620 ada. 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A4A paftaya isabet eden alanda Resmi Kurum Alanı (BHA Otobüs Hareket Merkezi) yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 16 H II (kad.242) pafta, 627 ada, 42 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 18 İ IV (kad:246) pafta, 17715 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ III pafta, 2621 ada, 64 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 18 J III (kad:182) pafta, 1257 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çandır Mahallesi, 16 I IV (kad:272) pafta, 680 ada, 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi,  (kad:303) pafta, 763 ada, 5, 9, 31, ve 33 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Yaylapınar Kaş Mahallesi, M29A16D pafta, 851 parsele isabet eden, Eldim Höyüğünün sınırlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Ayanbey, Kirazlı, Durunday, Yorgancı, Lalebahçe Mahallelerinde ulaşım sağlıklaştırma planın yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesine isabet eden Çeçenistan Caddesi ile Devlet Demir Yolları’nın kesiştiği kavşak çevresinde imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, M29A16D pafta, 597 ve 557 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J IV pafta, 19995 ada, 1 parseli ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 18 L IV pafta, 828 Ada 57 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 2K III pafta, 18150 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş ve Kayacık Mahalleleri,     29 N III-IV paftalara isabet eden, 17610 ada 4 parsel, 17611 ada 5 parsel, 18942 ada 2 parsel, 23972 ada 1 parsel ve 23974 ada 1 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A3A  (24 M III) 13785 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B15B4A  (19 K II) 8679 (eski: 3760 ve 3761) parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Köprülü Kavşaklar ve yaya üst-alt geçitler ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta 5104 ada, 26 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28-c-04-a-1-a pafta, 27318 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14A3B, M28B14A3B, M28B14B1D, M28B14B4A, M28B14B4B imar paftaları, 8550 ve 8551 parsellere isabet alanda uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D paftaya isabet eden alanda Kısmi Koruma Amaçlı İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C imar paftası, 23209 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi,  M29D01B imar paftasında, 37363 ada 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, 3 Mahalle, M28B15C imar paftası, 351 ada 2 nolu parselin, 564 ada ve 7, 8, 9 nolu parsellerin çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, 8 Mahalle (Şükran), M28B15C imar paftası 303 ada, 37 ve 38 nolu parsellerin ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi,17-İ-III (Kad.240) pafta, 1565 ada, 24 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B pafta 2148 ada, 84 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, L29D14D13C paftaya isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, L28C25C, L29D16D, L29D21A, L29D21D,  M29A01A, M28B05A ve M28B05B paftaya isabet eden Selçuk Üniversitesi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 414 pafta, 2486 ada, 9 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29 A02 B pafta, 28887 ada, 34 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29 A02 B pafta, 28887 ada, 25 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29 A01D (27 M II, III) pafta, 518 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87- Mısır halkının uğradığı zulüm ve katliamın kınanmasına dair önerge teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 18.10’da son verilmiştir.