Gündem (10 Haziran 2013)

1- Belediyemiz Memur ve Sözleşmeli Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin kabulüne dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

2- 6360 sayılı kanunun Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, Derbent İlçesi, Aladağ Mevkiinde Turizm Merkezi Alanı olarak nazım imar plan düzenlemesi yapılmasına dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Meram Belediyesinin 2013 yılı bütçesinde ödenek aktarılmasına dair  (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Fen İşleri D.Bşk.lığı  Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği taslağının kabulüne dair (Fen İşleri D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Mülkiyeti Belediyemize ait arsaların satışı için Encümene yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A16B1C pafta, 30815 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11A2C pafta, 30737 ada ve 30738 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C2B pafta, 21304 ada,  6 ve 7 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D4B pafta, 5198 ada, 107, 150, 151 ve 163 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, 29 Mahalle, M29A11D1A imar paftasında, 82 pafta, 5611(Eski 19) ada, 207 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A pafta, 22745 ada,  1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A12A1C, M29A12A2C, M29A12A2D, M29A12A3A, M29A12A3B ve M29A12A4B paftalar, 2494 ada, 3 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 21448 ada, 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29 D07B4B ve  M29 D07B4B (kad:5), 1297 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29-A-21-C (8-N-IV) pafta, 27253 ada, 1 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Aksinne, Hacıfettah, Çaybaşı, Fahrunnisa, Mehmet Vehbi, Gazanfer Mahalleri içinden geçen Taşcami Uzunharmanlar Caddesi’nin genişletilmesi ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B19B3C ve M28B20A4C (14-J-IV)  paftalara isabet eden, Harmancık Caddesinin kuzeyinde kalan alanda parselin ifraz edilmesi ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C1B, M28B19C2A paftalarda kadastro parselleri küçük olduğundan 18. madde uygulamasındaki problemlerin çözümü amacıyla yapılan planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, M28B15D4A (17-J-IV) pafta, 20230 ada ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, M28B19B2D (15-J-II, 15-J-III) pafta, 27035 ada, 5 No.lu Orgeneral Tural Mahallesi, M28B15D4A (17-J-IV) pafta, 20230 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Çayırbağı Köyü ve Karahüyük Mahallesinde, iki trafo tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait)teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, M28B15C1C (17-L-I) pafta, 812 ada, 80 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair(İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, M28B15D1C (17-J-I) (Kad.179) pafta, 1273 ada, 10 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair(İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, M29-D-02-D-04 pafta, 323 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, Yenikent Park Alanı (Kanyon Park) olarak anılan alanda, 2 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, 2. Mahalle, (Babalık) M28-B-15-C-1-B (18 K II/18 L I) pafta, 13908 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-10-B-4-A/M28-B-10-B-4-B (24 K III) paftalar, 18293 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-D-3-B/M29-A-01-C-4-A (26 N IV) paftalar, 15722 ada, 1 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A-01-A-4-B (28 M I) pafta, 17403 ada, 17 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair(İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28-B-15-B-2-A (20 L I) pafta, 2233 ada, 341-358 parseller ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10D4C (21 J III) pafta, 16109 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair(İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi M29A01D2C (27 N IV) pafta, 17394 ada, 1-8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair(İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B3A (24 L IV) pafta, 16146 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 J I pafta, 19960 ada 3 ve 4 parsel, 19961 ada 3 parsel, 19962 ada 1, 2 ve 5 nolu parseller ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair,

36- Selçuklu İlçesi,Tömek Mahallesi, L29D23B3B ve L29D23B3C pafta, 29769 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Konya Kent Bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı plan notlarının yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, M28B15B3B imar paftasında park alanı ve yaya yolunun bulunduğu alan görüşülmesine dair, (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 31007 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29 A 16B pafta, 5412 ada, 36 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29-A07D ve M29-A07C paftalara isabet eden alanda Hal Alanı yer seçimi ve nazım  imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 414 pafta, 2486 ada, 9 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Meram İlçe sınırları içerisinde yer alan Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı, Süt ve Süt Ürünleri Entegre Tesisleri Alanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait)teklifin görüşülmesi

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17 İ III pafta, 20230 ada, 86 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M28B21C pafta, 254 ada, 24 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B14C pafta, 18728 ada, 16 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Resil Mahallesi, 16 pafta, 598 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, M28B15D (17 J II ) pafta, 17041 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair, (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B (249) pafta, 17760 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14B (18 H II) pafta, 21309 ada, 1 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 18 K IV pafta, 1251 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Antalya Çevreyolu ile Hatıp Caddesinin kesiştiği kavşağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29 A02 B pafta, 28887 ada, 34 parsel  ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29 A02 B pafta, 28887 ada, 25 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 2625 ada, 63, 68 ve 70 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29 D 21 C imar paftasına isabet eden, “Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık)” alanında  Cami yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mehmet Akif  Mahallesi, M28 B10C 4D (20 K  II,21 K III) pafta, 2396 ada, 260 ve 362 nolu parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, M28 B15A pafta, 2529 ada, 33-34 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29 A01D (27 M II, III ) pafta, 518 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B pafta, 2792 ada, 433 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti hazineye ait, Sille Mahallesi, 29123 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C pafta, 21191 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C, M29A01D pafta, 16194 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C paftaya isabet eden alanda Belediye Hizmet Alanı (BHA) düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II pafta, 13239 ada, 9 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi