BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.07.2013 TARİHLİ

TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.07.2013

    Sayı   :   2013/51

Futbol Sahaları için üretimi yapılan rulo çim m2 fiyatının KDV hariç 14,50.-TL. olarak uygulanması uygun görülmüştür.   

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.07.2013

    Sayı   :   2013/52

Söz konusu mülkiyet tahsisinin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak adlandırılması ve ilgili kurumlarla protokolleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK’e yetki verilmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.07.2013

    Sayı   :   2013/43

Söz konusu Otoparkların 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş’ne işletme hakkının devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 31.12.2013 tarihine kadar aşağıda karşılarında belirtilen bedeller üzerinden kiraya verilmesi uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.07.2013

    Sayı   :   2013/312-54

            1- Eski Meram Caddesi’nden başlayıp Antalya Çevre Yolu Caddesinde son bulan ve bu iki caddeyi Selbasan Çayının her iki tarafından birbirine bağlayan, gidiş güzergahı 4.800mt dönüş güzergahı 5.400mt olmak üzere toplam uzunluğu 10.200mt olan Selbasan Çayı Sokak, Ayaklı Sokak, Beşdağ Sokak ve Doğruyol Sokağının düzenlemelerinin yapılarak Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna alınması,

          2- Karaman Yolu – Kaşınhanı girişinde Cengiz Bilge Sokak kesişiminden başlayarak Organize Hayvancılık Bölgesine kadar devam eden, Itri Caddesini de içine alan ve Organize Hayvancılık Bölgesini Karaman Yoluna bağlayan 7.500 mt uzunluğundaki yolun düzenlemelerinin yapılarak Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna alınması uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.07.2013

    Sayı   :   2013/55

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci  maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı’nca  hazırlanan  Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) üyesi kurum ve kuruluşlarla, Belediye Kanununun 75 inci maddesinin a fıkrası ve  Konya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5 nci maddesinin 6. fıkrasına göre belediyemizce  protokol yapılması imkanı bulunmaktadır. Bu nedenle Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Belediye Başkanlığına, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) üyesi Kurum ve Kuruluşlarla protokol yapılması için Belediye Başkanlığına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.07.2013

    Sayı   :  2013/56

1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kalan Bayrampaşa Caddesi, Doludere Sokak, Candar Sokak, Gümüşyüzük Sokak, Cibi Sokak, Güveçli Sokak, Çamlıyayla Sokak, İnceöz Sokak, Çamu Sokak, İstikamet Caddesi, Çarman Sokak, Kadıköy Sokak, Doğantepe Sokak ve Sıhhiye Sokağın alt ve üst yapıları ile tamir ve bakımlarının yapılması karşılığında 5 yıl süreyle kullanım haklarının Konya Büyükşehir Belediyesine verilmesi için protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanlığına verilmesi uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.07.2013

    Sayı   :   2013/57

Revize edilen Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen; görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin kabul edilmesi hususu uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.07.2013

    Sayı   :   2013/58

Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince yeni bağlanacak İlçe, Belde ve Köylerde ihtiyaç olması halinde çevre ilaçlama ekiplerinin gönderilmesi hususu uygun görülmüştür.

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.07.2013

    Sayı   :   2013/59

Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince yeni bağlanacak İlçe ve Beldelerdeki Mezarlıklarda yangın riski görüldüğünden dolayı söz konusu mezarlıklarda yabani ot temizliğinin yapılabilmesi hususu uygun görülmüştür.

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  10.07.2013

     Sayı  :  2013/313

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, Belediye Hizmet Alanı ve İmar yoluna ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  11.07.2013

     Sayı  :  2013/314

Karatay İlçesi, Çimenlik, Doğuş ve Şeyhulema Çavuşoğlu Mahalleleri, M29A11D imar paftasına isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2013 tarih ve 283 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/315

Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C imar paftasına isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 284 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/316

Karatay İlçesi, Küçüksinan, Keykubat, Keçeciler, Yediler ve Küçükkayacık Mahalleleri, M29A11A imar paftasına isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 285 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/317

Karatay İlçesi, Hacısadık, Sütcü, Keçeciler, Hacıcemil, Sarnıç, Şeyh Ulema Recepağa Mahalleleri, M29A11A ve M29A11B imar paftalarına isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 286 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/318

Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recepağa, Şeyh Ulema Cemre, Şeyh Ulema Çavuşoğlu, Yeni Mahalle ve Hacıveyiszade Mahalleleri, M29A11A, M29A11B, M29A11C ve M29A11D imar paftalarına isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 287 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/319

Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan ve Erenler Mahalleleri, M29A11A imar paftasına isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 288 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/320

Karatay İlçesi, Kerimdede, Küçükkumköprü ve Sarıyakup Mahalleleri, M29A11D imar paftasına isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 289 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/321

Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, M29A11A imar paftasına isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 290 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/322

Karatay İlçesi, Hamzaoğlu, Mengene, Küçükkumköprü, Sarıyakup ve Kocabekir Mahalleleri, M29A11D imar paftasına isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 291 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/323

Karatay İlçesi, Hasandedemescit, Hacıyusufmescit, Yeni Mahalle, Emirgazi, Mezbaha (Fetih) ve Hacıveyiszade Mahalleleri, M29A11B imar paftasına isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 292 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/324

Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C1C imar paftası, 31629 ada, 2 nolu parselin Spor Tesisi Alanı olan imarı içerisindeki Trafo Yerinin kaydırılması ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/325

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A imar paftasına isabet eden Aslım Caddesi ve Kosgeb Caddelerinin kesiştiği kavşağın etrafıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.          

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/326

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D1C, M29A13D2D M29A13D3A M29A13D4B imar paftaları, 5751 ada, 12, 14 nolu parsellerin ve 5752 ada, 1 ve 2 nolu parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 862 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planının Konut Dışı Kentsel Çalışma ve Sanayi Alanları, Park ve Dini Tesis Alanı olarak düzenlendiği, ayrıca Konut Dışı Kentsel Çalışma ve Sanayi Alanlarında yapılaşma şartlarının E:0.30, Hmax:25.00 m, 10.000 m²’ye 1 tesis olduğu uygulama imar plan teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/327

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3A ve M29A13D3B imar paftaları, 23036 ada, 3 ve 4 nolu parsellere isabet eden alan Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih ve 208 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planının Sanayi Alanı (Mermer, Blok Kesim, Ebatlama Tesisi) olarak düzenlendiği ve yapılaşma şartlarının E:0.45 ve Hmax:10.00 olarak verildiği ayrıca “Mermer atıksu arıtma tesis silosu yapılması durumunda Hmax:25.00 metredir.” şeklinde plan notunun verildiği uygulama imar plan teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta  olup, uygun   görülmüştür.   

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih          :  11.07.2013

       Sayı            :   2013/328

Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02D4C, M29A02D3D M29A07A2A, M29A07A1B, M29A07A1A imar paftaları, 859 ve 860 nolu parsellerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2013 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planının Dünya Ticaret Merkezi ve Fuar Alanı olarak düzenlendiği ve yapılaşma şartlarının TAKS=0.25,  KAKS=0.90, ve Hmax = Hava Mania Kriterlerindeki Max sınır olduğu, ayrıca  “1- Yapı Yaklaşma Sınırı Dışındaki Alanlar Parsel İçi Yol ve Otopark Amaçlı Kullanılacaktır, 2- Bu Alanlarda Fuar Teşhir Alan Yönetim Binaları, Dünya Ticaret Merkezi, Otel, Mesleki Eğitim ve Yurt Binaları Yapılabilir." şeklinde plan notlarının yer aldığı uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/329

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A1A pafta, 27318 ada, 2 nolu parsel Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planının Dini Tesis (Kuran Kursu) olarak düzenlendiği ve yapılaşma şartlarının E=0.60, Hmax=3 kat olduğu uygulama imar planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/330

Meram İlçesi, Ali Hoca Mahallesi, M29-A-11-D-4-A pafta, 4081 ada, 23,24,25,26,27,28,29,30,52 ve 53 nolu parsellerin Karaman Caddesi’ne cephe parsellerde 4 kat bitişik, ifraz ile ayrılan arka parsellerde ise 2 kat ayrık olan konut alanındaki yapılaşma şartlarının, tamamen E:1.50, Taks:0,30, 4 Kat olarak değiştirildiği imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/331

Meram İlçesi, Uluırmak Saka, Uluırmak Alihoca ve Turgut Reis Mahalleleri doğusundaki Karaman Caddesi’nin Burhandede Caddesi kavşağından Dr. Ahmet Özcan Caddesi, Fatih Caddesi kavşağına kadar genişletilmesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2013 tarih ve 264 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/332

Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, M28B15C3D imar paftası, 21288 ada, 3 ve 4 nolu parseller Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2013 tarih ve 267 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planının Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlendiği ve yapılaşma şatlarının Taks:0,30 H:4 kat olarak verildiği uygulama imar planında 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan  Yapımına  Ait  Esaslara  Dair  Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/333

Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, M28C02B4C imar paftası, 196 ada, 5 ve 8 nolu parseller ile 197 ada 5 ve 17 nolu parseller Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2013 tarih ve 265 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planının Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Konut Alanı olarak düzenlendiği imar planında 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı   Büyükşehir   Belediye Meclis   kararı   ile   ‘Plan  Yapımına  Ait  Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/334

          Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, M28B15D1A imar paftası, 2645 ada, 103 nolu parseldeki yapıların çekme mesafelerinin düzeltildiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.          

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  11.07.2013

     Sayı  :   2013/335

Meram İlçesi, Muradiye Mahallesi, 27134 ada, 1 nolu parselde talep edilen trafo tadilatının Mevcut direk trafonun iptal edilerek altyapı yenilemesi yapılması için Kozağaç Mahallesi, 14741 ada, 1 nolu parselde talep edilen yeni trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/336

         Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi,  M28B20A pafta, 27532 ada, 2,3 ve 4 nolu parsellerde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 186 sayılı kararı ile onaylanan Dini Tesis ve Kuran Kursu Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/337

          Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B3A, M28B14B3B, M28B14B3C, M28B14B3D, M28B14B2C, M28B15A4A (19 İ II-III/19 J I-IV) paftalarına isabet eden alanda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 201 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  11.07.2013

     Sayı  :   2013/338

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A-01A-4D pafta, 42356 ada, 1-3 parseller, Yazır Mahallesi M28-B-05B-3A (28 L I) pafta, 28913 ada, 5 parsel, Sille Mahallesi, M28-B-09C-2A, M28-B-09C-2B (23 İ III) paftalar, 20930 ada, 5 parselin İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise alanı olan imarlarının yapılaşma şartlarının maxTAKS: 0.30, E:1.20, Hmax: Serbest şeklinde düzenlenmesinde ayrıca çekme mesafelerinin verilmesinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  11.07.2013

     Sayı  :   2013/339

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28-B-10D-3D (21 K IV/21 J II) pafta, 14851 ada, 2-3-5 nolu parsellerin Ayrık 8 Kat, TAKS:0.20 mesken alanı olan imarının yoğunluk artışı yapılmadan, E:2.10, maxTAKS:0.25, Hmax: 8 Kat olarak düzenlendiği ve “Zemin kat hariç açık çıkmalar emsale dâhildir.” şeklinde plan notunun eklendiği uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir  durum   bulunmamakta   olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/340

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş mahallesi, M29A06B2B imar paftası, 23511 ada, 10 nolu parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlendiği uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

       Sayı            :   2013/341

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14A3B, M28B14A3B, M28B14B1D, M28B14B4A, M28B14B4B imar paftaları, 8550 ve 8551 parsellere isabet alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 362 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

39- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih   :  11.07.2013

      Sayı    :   2013/342

Mülkiyeti Hakiki Zirve Ayakkabı San. Gıda Ltd. Şti’ ne ait, Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B1B imar paftası, 2792 ada, 433 parsel ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 354 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/343

Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A3D imar paftası, 29467 ada ve 23 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta   olup, uygun  görülmüştür.      

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/344

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B imar paftası, 5592,17564, 21823, 21824, 21825, 21826, 21829, 21830, 21831 adalar ve çevresinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  11.07.2013

     Sayı  :   2013/345

          Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D imar paftasına isabet eden alan ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2013 tarih ve 361sayılı kararına karşın Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.07.2013 tarih ve 1404 sayılı yazısında planlama alanı ve çevresinin Kentsel Sit Alanı ilan edildiği belirtilmiş olup, bahse konu alan ve çevresi plansız kaldığından; Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kalan tramvay hattı ve Kentsel Sit Alanı sınırının doğu kısmını kapsayan bölgede hazırlanan Kısmi Koruma Amaçlı İmar Planında, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. söz konusu Kısmi Koruma Amaçlı İmar Planı, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/346

Meram İlçesi, Şükran  Mahallesi  (8 Mahalle),  M28B15C  paftası, 588 ada 3 nolu parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Osman Coşkun’un nazım imar planı tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/347

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi (8 Mahalle), M28B15C imar paftası, 563 ada 10 nolu parselinYönetim Merkezi   olan   imarının   Ticaret   Alanı   olarak   yeniden   düzenlenmesi   ile  ilgili  Abdülbaki KOCAMAN’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/348

Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C imar paftası, 23209 ada, 1 nolu parselin LPG Depolama Alanı olan imarının Küçük Sanatlar ve Sanayi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kutup Ambalaj Kimya Gıda Mad. Nak. Paz. San. ve Tic. A.Ş’ nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2013

    Sayı   :   2013/349

Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş Mahallesi, M29A16D imar paftasında ulaşım bağlantılarında düzenleme yapılmasıyla ilgili Meram Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifi, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/350

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi,  M29D01B imar paftasında, 37363 ada 3 nolu parselin Mezbaha Alanı olan imarının bir kısmının Sanayi Alanı (Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/351

Meram İlçesi, 3 Mahalle, M28B15C imar paftası, 351 ada 2 nolu parselin, 564 ada ve 7, 8, 9 nolu parsellerin çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı  alanda  tescilli  Gazi Lisesi ve Koruma Alanı yer aldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/352

Meram İlçesi, 8 Mahalle (Şükran), M28B15C imar paftası 303 ada, 37 ve 38 nolu parsellerde Meram Kaymakamlığı Meram Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğünün talebi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak Nazım İmar Planı tadilatı Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/353

            Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi,17-İ-III (M28B14C) pafta, 1565 ada, 24 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa Serdar GÜNERİ’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/354

            Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, M28-B-14-C-4-D imar paftası (Kad:242 pafta), 627 ada, 41 nolu parselin Sosyal Kültürel Tesis Alanı olan imarına Ticaret Alanının ilave edilerek yeniden düzenlendiği nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmadığından uygun görülmüştür.

 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/355

Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L29D03 pafta, 29734 ada, 3 ve 4 nolu parselin Tarımsal Alan olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili İsmail SARI ’nın nazım imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/356

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi (Sakarya), M29A06D imar paftası, 16796 ada 4 nolu parselin Akaryakıt-Lpg Satış İstasyonu ve Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Aykut Ünüler Akaryakıt Otomotiv San.ve Tic.Ltd.Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.     

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/357

          Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, M28B15B pafta, 1110 ada 34, 46, 51, 54 nolu parsellerin Otel + Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bayır Petrol Ürünleri Oto Gıda Tic. Ve San. A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/358

Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle (Beyazıt), M28B15C pafta 817 ada 65 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ayşe Nilgün ÖZBAYRAK’ın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/359

Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B pafta 2148 ada, 84 parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYA’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/360

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A imar pafta 18455 ada, 2 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/361

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D ve M29A01D3B imar paftaları, 20858 ada 1 nolu parsel ve 20859 ada 1 nolu parsellerin Park Alanı, Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/362

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D ve M28B05C imar paftalarına isabet eden alanda Yazır Revizyon İmar planının diğer etapları ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/363

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D ve M28B05C imar paftaları, 28332 ada, 1nolu parsel ve 29143 ada, 1nolu parselin Eğitim Tesisleri alanı ve Otopark alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Plan Tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/364

Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, L29D3 paftaya isabet eden alanda Klinker Hammadde Ocak Alanı düzenlenmesi ile ilgili Ahmet BEZİRCİ’nin Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/365

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, L28C25C, L29D16D, L29D21A, L29D21D,  M29A01A, M28B05A ve M28B05B paftaya isabet eden Selçuk Üniversitesi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının İlave ve Revizyon Nazım İmar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

63- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.07.2013

      Sayı :   2013/60

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı” kapsamında “Çağdaş Aile Derneği” tarafından sunulan “ÖFKE ŞİDDET DİYALEKTİĞİNDE KADIN” başlıklı proje kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyemizi temsil ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haşmet OKUR’un yetkili kılınması uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/366

Meram ilçe sınırları içerisinde, Teleferik Alanı düzenlemesi kapsamında, Selam Mahallesi, 634 ada, 20 nolu parselin Otopark ve Teleferik istasyonu alanına dahil edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmadığından uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/367

Selçuklu ilçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A pafta, 13785 ada, 6 nolu parselin bir kısmının Eğitim Tesisleri ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/368-61

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 gün ve 331 sayılı kararının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 24.06.2013 tarih ve 2013/17 sayılı genelgeleri dikkate alınarak, Konya Kent Bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “ Uygulama İmar Planına Esas” plan notlarının iptal edilmesi ve yeni plan notları ile ilgili çalışmaların yapılarak komisyona iletilmesi uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu  Raporu

      Tarih :  10.07.2013

      Sayı :   2013/369-62

Belediyelerin cadde, sokak, bulvar ve meydanlarla ilgili gerekli envanter çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle iade edilmesi uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/370

Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, M28B15D1C (17J-I) (kad.179) pafta, 1273 ada, 10 nolu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile ilgili Uygulama İmar Planında 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/371

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 414 (M29A06C) pafta, 2486 ada, 9 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet TURAN’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/372

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17 İ III pafta, 20230 ada, 86 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet MEŞİN’in nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/373

Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M28B21C pafta, 254 ada, 24 nolu parselin Ticaret ve Yöresel Ürünler Satış Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Süheyla YILDIRIM’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/374

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B14C pafta, 18728 ada, 16 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Nermin BULUR’ un nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/375

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B (249) pafta, 17760 ada, 8 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Azmi KARTAL’ın nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmadığından uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/376

Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29A02B pafta, 28887 ada, 34 nolu parselin Sanayi ve Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sürücü Toprak Mahsulleri ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/377

Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29A02B pafta, 28887 ada, 25 nolu parselin Sanayi ve Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Halil KALE ve Mehmet KALE’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/378

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D (27 M II, III ) pafta, 518 nolu parselin Otel, Ticaret Alanı, Park Alanı ve Otopark olarak plan notlarıyla birlikte düzenlenmesi ile ilgili Çağlayan Kızılkaya İnş. Teks. Gıda Tic A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/379

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parsellerin, Konut Alanı ve Sosyal Tesisleri, Ticaret Alanı, Dini Tesis ve Sosyal Tesisleri, Kentsel Yeşil Alan ve Eğitim Tesisi olarak düzenlenmesi ile ilgili İdeal Investment Gayrimenkul Yat. A.Ş.’nin Nazım İmar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2013

      Sayı :   2013/380

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C pafta, 21191 ada, 2 nolu parselin Resmi Kurum Alanı ve Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İttifak Sanat Marifet Eğit. ve Kült. Vakfı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür