BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ

AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ


1- Belediyemiz yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere nakdi kredi kullandırılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- İptal ve İhdas kadrolarının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca futbol sahaları için üretilen rulo çim m2. fiyatının belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Mülkiyet tahsisi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait bazı yol üstü otoparkların Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Dan.ve Park İşlet. Elek. Üretim A.Ş.ne devredilmesi halinde yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- İlçe Belediyelerinde bulunan bazı cadde ve sokakların yapım, bakım ve onarım sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine devredilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Aykome üyesi kurum ve kuruluşların yapacakları altyapı çalışmaları ve yol kaplama tamiratları ile ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanlığına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kalan ve aşağıda listesi verilen cadde ve sokakların, alt ve üst yapıları ile tamir ve bakımlarının yapılması karşılığında 5 yıl süreyle kullanım haklarının Büyükşehir Belediyesine verilmesi için protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanlığına verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Çalışma Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince yeni bağlanacak İlçe, Belde ve Köylerde ihtiyaç duyulması halinde, Belediyemizce çevre ilaçlama ekibi gönderilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince yeni bağlanacak İlçe ve Beldelerdeki Mezarlıklarda yabani ot temizliğinin yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Çimenlik, Doğuş ve Şeyhulema Çavuşoğlu Mahalleleri, M29A11D imar paftasına isabet eden alanda 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C imar paftasına isabet eden alanda 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Küçüksinan, Keykubat, Keçeciler, Yediler ve Küçükkayacık Mahalleleri, M29A11A imar paftasına isabet eden alanda 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Hacısadık, Sütcü, Keçeciler, Hacıcemil, Sarnıç, Şeyh Ulema Recapağa Mahalleleri, M29A11A ve M29A11B imar paftalarına isabet eden alanda 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recapağa, Şeyh Ulema Cemre, Şeyh Ulema Çavuşoğlu, Yeni Mahalle ve Hacıveyiszade Mahalleleri, M29A11A, M29A11B, M29A11C ve M29A11D imar paftalarına isabet eden alanda 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan ve Erenler Mahalleleri, M29A11A imar paftasına isabet eden alanda 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Kerimdede, Küçükkumköprü ve Sarıyakup Mahalleleri, M29A11D imar paftasına isabet eden alanda 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, M29A11A imar paftasına isabet eden alanda 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Karatay İlçesi, Hamzaoğlu, Mengene, Küçükkumköprü, Sarıyakup ve Kocabekir Mahalleleri, M29A11D imar paftasına isabet eden alanda 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Karatay İlçesi, Hasandedemescit, Hacıyusufmescit, Yeni Mahalle, Emirgazi, Mezbaha (Fetih) ve Hacıveyiszade Mahalleleri, M29A11B imar paftasına isabet eden alanda 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C1C imar paftası, 31629 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A imar paftasına isabet eden Aslım Caddesi ile Kosgeb Caddelerinin kesiştiği kavşak ve etrafının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D1C, M29A13D2D M29A13D3A M29A13D4B imar paftaları, 5751 ada, 12, 14 nolu parseller ve 5752 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3A ve M29A13D3B imar paftaları, 23036 ada, 3 ve 4 nolu parsellere isabet eden alan 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 859 ve 860 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28-c-04-a-1-a pafta, 27318 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Meram İlçesi, Ali Hoca Mahallesi, M29A11D4A imar paftası, 4081 ada, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 52, 53 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Meram İlçesi, Uluırmak Saka, Uluırmak Alihoca ve Turgut Reis Mahalleleri doğusundaki Karaman Caddesi’nin Burhandede Caddesi kavşağından Dr. Ahmet Özcan Caddesi, Fatih Caddesi kavşağına kadar genişletilmesi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, M28B15C3D imar paftası, 21288 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, M28C02B4C imar paftası, 196 ada, 5 ve 8 nolu parseller ile 197 ada 5 ve 17 nolu parseller ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, M28B15D1A imar paftası, 2645 ada, 103 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Meram İlçesi, Muradiye Mahallesi, 27134 ada, 1 nolu parsel ve Kozağaç Mahallesi, 14741 ada, 1 nolu parselde trafo alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi,  M28B20A pafta, 27532 ada, 2,3 ve 4 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B3A, M28B14B3B, M28B14B3C, M28B14B3D, M28B14B2C, M28B15A4A imar paftalarına isabet eden alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A4D imar paftası, 42356 ada, 1-3 parseller ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28-B-10D-3D (21 K IV/21 J II) pafta, 14851 ada, 2-3-5 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş mahallesi, M29A06B2B imar paftası, 23511 ada, 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14A3B, M28B14A3B, M28B14B1D, M28B14B4A, M28B14B4B imar paftaları, 8550 ve 8551 parsellere isabet alanda uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                                      

41- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B1B imar paftası, 2792 ada, 433 parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A3D imar paftası, 29467 ada ve 23 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B imar paftası, 5592,17564, 21823, 21824, 21825, 21826, 21829, 21830, 21831 adalar ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D paftaya isabet eden alanda Kısmi Koruma Amaçlı İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                   

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi (8 Mahalle), M28B15C paftası, 588 ada 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi (8 Mahalle), M28B15C imar paftası, 563 ada 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C imar paftası, 23209 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş Mahallesi, M29A16D imar paftasında ulaşım bağlantılarında düzenleme yapılmasıyla ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi,  M29D01B imar paftasında, 37363 ada 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, 3 Mahalle, M28B15C imar paftası, 351 ada 2 nolu parselin, 564 ada ve 7, 8, 9 nolu parsellerin çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, 8 Mahalle (Şükran), M28B15C imar paftası 303 ada, 37 ve 38 nolu parsellerin Meram Kaymakamlığı Meram Halk Egitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğünün İmar Plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi,17-İ-III (Kad.240) pafta, 1565 ada, 24 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, Kad: 242 pafta, 627 ada, 41 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Köy iken Mahalleye dönüşen ve kırsal karakteri devam eden yerleşim alanlarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                   

55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi (Sakarya), M29A06D imar paftası, 16796 ada 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, M28B15B imar paftası, 1110 ada 34, 46, 51, 54 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle (Beyazıt), M28B15C pafta 817 ada 65 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B pafta 2148 ada, 84 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A imar pafta 18455 ada, 2 nolu parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D ve M29A01D3B imar paftaları, 20858 ada 1 nolu parsel, 20859 ada 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D ve M28B05C imar paftalarına isabet eden alanda Yazır Revizyon İmar planının diğer etapları ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D ve M28B05C imar paftaları, 28332 ada, 1nolu parsel ve 29143 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, L29D14D13C paftaya isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, L28C25C, L29D16D, L29D21A, L29D21D,  M29A01A, M28B05A ve M28B05B paftaya isabet eden Selçuk Üniversitesi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- “Öfke Şiddet Diyalektiğinde Kadın” başlıklı projeye Büyükşehir Belediyesinin ortak olması ve Büyükşehir Belediyesini temsilen ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Genel Sekreter Haşmet Okur’un yetkili kılınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde, Teleferik Alanı düzenlemesi kapsamında, Selam Mahallesi, 634 ada, 20 nolu parselin Otopark ve Teleferik alanına dahil edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi)  Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A pafta, 13785 ada, 6 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- 14.06.2013 tarih ve 331 sayılı Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- Büyükşehir sınırlarında bulunan Meydan, Bulvar, Cadde,Yol sokak v.b.lerinin Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir kapsamındaki İlçe Belediyeleri arasında dağılımının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70-  Fen İşleri D.Bşk.lığı  Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği taslağının kabulüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, M28B15D1C (17-J-I) (Kad.179) pafta, 1273 ada, 10 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 414 pafta, 2486 ada, 9 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17 İ III pafta, 20230 ada, 86 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M28B21C pafta, 254 ada, 24 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B14C pafta, 18728 ada, 16 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B (249) pafta, 17760 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29 A02 B pafta, 28887 ada, 34 parsel  ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29 A02 B pafta, 28887 ada, 25 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29 A01D (27 M II, III ) pafta, 518 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C pafta, 21191 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- İhtisas Komisyonlarından boşalan üyelik için seçim yapıldı.

83- Meclis Katip Yedek Üyeliğine üye seçimi yapıldı.

84- Kubadabat Sarayı kazı çalışmaları ile ilgili  protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

85- 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 18. fıkrası gereği iftar organizasyonu ve yemeği verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 18.20’de son verilmiştir.

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.