BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN

AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- Konya İl Sınırı içerisinde imar uygulamaları, kentsel dönüşüm ve kamulaştırma ve diğer konularda tapu ve kadastro bilgilerinin Büyükşehir Belediyesine verilmesi için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine  dair teklifin aynen kabulüne,

2- Belediyemiz Memur ve Sözleşmeli Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin kabulüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- 6360 sayılı kanunun Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, Derbent İlçesi, Aladağ Mevkiinde Turizm Merkezi Alanı olarak nazım imar plan düzenlemesi yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Meram Belediyesinin 2013 yılı bütçesinde ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Fen İşleri D.Bşk.lığı  Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği taslağının kabulüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait arsaların satışı için Encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A16B1C pafta, 30815 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11A2C pafta, 30737 ada ve 30738 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C2B pafta, 21304 ada,  6 ve 7 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            11- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D4B pafta, 5198 ada, 107, 150, 151 ve 163 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                                       

12- Karatay İlçesi, 29 Mahalle, M29A11D1A imar paftasında, 82 pafta, 5611(Eski 19) ada, 207 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A pafta, 22745 ada,  1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A12A1C, M29A12A2C, M29A12A2D, M29A12A3A, M29A12A3B ve M29A12A4B paftalar, 2494 ada, 3 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 21448 ada, 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29 D07B4B ve  M29 D07B4B (kad:5), 1297 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29-A-21-C (8-N-IV) pafta, 27253 ada, 1 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Aksinne, Hacıfettah, Çaybaşı, Fahrunnisa, Mehmet Vehbi, Gazanfer Mahalleri içinden geçen Taşcami Uzunharmanlar Caddesi’nin genişletilmesi ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B19B3C ve M28B20A4C (14-J-IV)  paftalara isabet eden, Harmancık Caddesinin kuzeyinde kalan alanda parselin ifraz edilmesi ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C1B, M28B19C2A paftalarda kadastro parselleri küçük olduğundan 18. madde uygulamasındaki problemlerin çözümü amacıyla yapılan planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, M28B15D4A (17-J-IV) pafta, 20230 ada ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, M28B19B2D (15-J-II, 15-J-III) pafta, 27035 ada, 5 No.lu Orgeneral Tural Mahallesi, M28B15D4A (17-J-IV) pafta, 20230 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Çayırbağı Köyü ve Karahüyük Mahallesinde, iki trafo tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, M28B15C1C (17-L-I) pafta, 812 ada, 80 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, M28B15D1C (17-J-I) (Kad.179) pafta, 1273 ada, 10 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, M29-D-02-D-04 pafta, 323 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, Yenikent Park Alanı (Kanyon Park) olarak anılan alanda, 2 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, 2. Mahalle, (Babalık) M28-B-15-C-1-B (18 K II/18 L I) pafta, 13908 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-10-B-4-A/M28-B-10-B-4-B (24 K III) paftalar, 18293 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-D-3-B/M29-A-01-C-4-A (26 N IV) paftalar, 15722 ada, 1 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A-01-A-4-B (28 M I) pafta, 17403 ada, 17 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28-B-15-B-2-A (20 L I) pafta, 2233 ada, 341-358 parseller ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10D4C (21 J III) pafta, 16109 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi M29A01D2C (27 N IV) pafta, 17394 ada, 1-8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B3A (24 L IV) pafta, 16146 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 J I pafta, 19960 ada 3 ve 4 parsel, 19961 ada 3 parsel, 19962 ada 1, 2 ve 5 nolu parseller ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi,Tömek Mahallesi, L29D23B3B ve L29D23B3C pafta, 29769 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Konya Kent Bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı plan notlarının yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, M28B15B3B imar paftasında park alanı ve yaya yolunun bulunduğu alan görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 31007 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29 A 16B pafta, 5412 ada, 36 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29-A07D ve M29-A07C paftalara isabet eden alanda Hal Alanı yer seçimi ve nazım  imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 414 pafta, 2486 ada, 9 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Meram İlçe sınırları içerisinde yer alan Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı, Süt ve Süt Ürünleri Entegre Tesisleri Alanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17 İ III pafta, 20230 ada, 86 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M28B21C pafta, 254 ada, 24 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B14C pafta, 18728 ada, 16 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Resil Mahallesi, 16 pafta, 598 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, M28B15D (17 J II ) pafta, 17041 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B (249) pafta, 17760 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14B (18 H II) pafta, 21309 ada, 1 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 18 K IV pafta, 1251 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Antalya Çevreyolu ile Hatıp Caddesinin kesiştiği kavşağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29 A02 B pafta, 28887 ada, 34 parsel  ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29 A02 B pafta, 28887 ada, 25 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 2625 ada, 63, 68 ve 70 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29 D 21 C imar paftasına isabet eden, “Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık)” alanında  Cami yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mehmet Akif  Mahallesi, M28 B10C 4D (20 K  II,21 K III) pafta, 2396 ada, 260 ve 362 nolu parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, M28 B15A pafta, 2929 ada, 33-34 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29 A01D (27 M II, III) pafta, 518 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                           

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B pafta, 2792 ada, 433 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                                       

62- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti hazineye ait, Sille Mahallesi, 29123 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C pafta, 21191 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C, M29A01D pafta, 16194 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C paftaya isabet eden alanda Belediye Hizmet Alanı (BHA) düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II pafta, 13239 ada, 9 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1B paftaya isabet eden alanda, Üçler Mezarlığının kuzeyindeki Tramvay Hattı ile ilgili olarak Aslanlıkışla Caddesinin bir kısmının yeniden düzenlenmesine  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14A3B, M28B14B1D, M28B14B4B paftalar, 8550 ve 8551 parsellerin yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şb.Md.lüğü sorumluluğundaki Bosna Hersek Mezarlığında ilgili mevzuata istinaden aile mezarlığı uygulamasına geçilmesi ve mezar yeri kullanım bedellerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- Büyükşehir sınırlarında bulunan Meydan, Bulvar, Cadde,Yol sokak v.b.lerinin Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir kapsamındaki İlçe Belediyeleri arasında dağılımının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M29A06D4A(21 L II) pafta, 2625 ada, 63 parselin güneyinde kalan Trafo Alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- Selçuklu İlçesi, Tapunun Özlem Mahallesi, M28B15A3B (19 K I-II) pafta, 28849 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- Selçuklu İlçesi, Tapunun Selçuk Mahallesi, M28B15A3C (18 K I) pafta, 28805 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1B, M29A11D2A paftalar, 25725 ada, 7 ve 12 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M29B05D pafta, 17529, 17530, 17531, 17532 ve 17533 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B14B pafta,  3316 ada, 40 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D (22 M-I, 23 M-IV) pafta, 19358 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- Bilim Merkezi inşaatı için İller Bankasından  kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,

80- Kent Müzesi, Kent Meydanı, Tarihi Buğday Pazarı Yeniden Yapılanma Projesi ve Bedesten Sokak Sağlıklaştırma İkmal İnşaatları yapımı için İller Bankasından kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.45’de son verilmiştir.

 

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.