Gündem (13 Mayıs 2013)

1-  2012 Mali yılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesine dair  (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-  Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 188  Alo  Cenaze Servisinde kullanılmak üzere 2 adet tam donanımlı cenaze aracın satın alınmasına dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

3-  Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Zindankale Katlı Otoparkında bulunan Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olan programlardan alınacak ücretlerin belirlenmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

4-  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şb.Md.lüğü sorumluluğundaki Bosna Hersek Mezarlığında ilgili mevzuata istinaden aile mezarlığı uygulamasına geçilmesi ve mezar yeri kullanım bedellerinin belirlenmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

5-  Kent merkezindeki Mobese sisteminin etkinliğinin artırılması için Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

6-  Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren “Özürlüler Şube Müdürlüğü”nün “Engelliler Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

7-  2013 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması, kadro unvan ve dereceleri ile ücretlerinin tespitine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

8-  Kamu Kurumları ile Fiber Network Protokol yapılabilmesi için Başkanlık Makamı’na yetki verilmesine dair (Bilgi İşlem D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

9- Gayrimenkul alımı için Encümenimize yetki verilmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Satın alma, Kamulaştırılma, yeniden yapım ve restorasyon karşılığı anlaşma yapılabilmesi ile ilgili Encümenimize yetki verilmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- İmar Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yeniden görüşülmesi ve bazı maddelerin ilave edilmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme, K.Kumköprü ve Sarıyakup mahallerinin çevresi ile birlikte “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi ve uygulamasının Karatay Belediyesince yapılması için yetki verilmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi,  M29A06C4C ve M29A06C4D imar paftalarında, 24952 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A11C1D imar paftasında, 21620, 21622 ve 21623 adalar ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A16B1D imar paftasında, 5439 ada, 43 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, M28B15B3B imar paftasında, 15101 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A1B imar paftasında, 19390 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1B imar paftasında, 20 ada, 7, 8, 9, 11, 13, 139, 183, 187 ve 188 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A imar paftasında, 2491 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Büyük Kovanağzı Mahallesi, M28-b-15-d-3-c, M28b-20-a-2-b, 16-K-IV pafta, 663 ve 2503 no.lu adalar ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28-b-24-d-1-b (9-G-III) pafta, 27652 ada, 32 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, sınırları içerisinde 7 adet trafo yeri ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, Selver tapulaması, 26602 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05C4B (26 L IV) pafta, 16351 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dokuz Mahallesi, L29D16D3D/L29D21A2A (34 M II) paftalar, 452 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A06D2B (23 N IV) pafta, 16443 ada, 4-5 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Tapunun Ardıçlı Mahallesi, L28C25B4C pafta, 113 ve 147 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hacı Kaymak Mahallesi, M28B15A3C(19 K IV) pafta, 28795 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Tapunun 2. Mahalle, (Büyük İhsaniye) M28B15C1A(18 K III) pafta, 404 ada, 2-3-20-21-52-54 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B10B3C(23 L II) pafta, 13624 ada, 4441-4442-4443-4444-4445-4446-4447-4448 parseller ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M29A06D4A(21 L II) pafta, 2625 ada, 63 parselin güneyinde kalan Trafo Alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesinde muhtelif alanlarında 13 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde Kelebekler Vadisi olarak anılan yeşil alanda 2 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1B, M29A11D2A paftalar, 25725 ada, 7 ve 12 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaman yolu üzerinde, Çatalhüyük Mahallesi Kıssa Sokak ile Çanakpınar sokak arasındaki mevcut yolun imar planına işlenmesi ve servis yolu açılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C2B pafta, 24148 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, 2494 ada, 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Karaman Caddesinin Yediyıldız Sokak ile Dr. Ahmet Özcan – Fetih Caddesi arasında kalan kısmında yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, 198 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, M 28 B15C3A pafta, 990 ada. 10 nolu parseli içene alan nazım imar plan tadilatına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, M28B15C3D pafta, 21288 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 23 M I., IV, 23 L II , III paftalar, 13507, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13559, 13561 adalar ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Revizyon imar planının I. Etap alanlarda  1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılmasına dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M29B05D pafta, 17529, 17530, 17531, 17532 ve 17533 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05C2A (27L4) pafta, 32192 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 J I pafta, 19960 ada 3 ve 4 parsel, 19961 ada 3 parsel, 19962 ada1, 2 ve 5 parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,