BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.04.2013 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  10.04.2013

Sayı:   2013/35

Mülkiyeti Belediyemize ait Yorgancı Mahallesi Tavusbaba Sokak Meram adresinde bulunan büfenin 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince, Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne işletme hakkının devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 31.12.2013 tarihine kadar yıllık 6.000,00.-TL+(KDV) bedel üzerinden kiraya verilmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  10.04.2013

Sayı:   2013/36

Aşağıda belirtilen tarife Komisyonumuzca da uygun görülmüş olup, 2464 sayılı kanunun 97 nci maddesi, 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 5216 sayılı kanunun 23. maddesi (m) fıkrası gereğince, söz konusu tarife uygun görülmüştür.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  10.04.2013

Sayı:   2013/102

Yapılan incelemede; teklifte belirtilen Sarıyakup Mahallesi, 22585 ada, 13 parsel nolu  taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması hususunda encümenimize yetki verilmesi hususu uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  10.04.2013

Sayı:   2013/103

Belediyemiz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 30/01/2007 tarihinde imzalanan protokol hükümler kapsamında mülkiyeti hazine adına kayıtlı olan Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 20348 Ada 7 Parsel nolu taşınmazın 9107 m2 'lik kısmının Belediyemize devredilmesi  ile ilgili protokole onay verilmesi hususunda encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  10.04.2013

Sayı:   2013/37

Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet traktör ve 1 adet çok amaçlı iş makinesi satın alınması ile ilgili teklif uygun görülmüştür. 

6- Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/2-38

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 03.04.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale olunan teklifi Komisyonlarımızın 11.04.2013 tarihli oturumunda incelenmiş ve teklifin aynen kabulü uygun görülmüştür.

7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  10.04.2013

Sayı:   2013/104

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, İmar yoluna ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/105

Sakyatan Mahallesi, M29A20A2A, M29A20A2B, M29A20A2D paftalar, 533 nolu parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2012 tarih ve 844 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planında 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/106

Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, M29A16A2D pafta, 3855 ada, 17 nolu parselin yapı yaklaşma mesafelerinin Ön bahçe: 5.00 metre, Yan bahçe: 3.00 metre, Arka bahçe: 3.25 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Karatay İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu  yapıldığı için, uygun görülen  teklifle  ilgili  plan  ve  plan  kararlarının  uygulama imar  planı  ve  revizyonu  içerisine aktarılması uygun görülmüştür.

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:  2013/107

Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C1C pafta, 31629 ada, 2 nolu parselin imarı Spor Tesisi Alanı olup, alana Trafo Yeri eklenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Karatay İlçe Belediyesi  sınırları  içerisinde  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:  2013/108

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 818 ada, 9 ve 102 nolu parsellere ilişkin; Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 05.02.2013 tarih ve 1102 sayılı uygun görüşü bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2012 tarih, 839 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan “Büyükşehir Belediyesince Özel Olarak Projelendirilecektir” plan notunun yer aldığı Yeraltı Otopark Alanı-Meydan düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

   12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/109

Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B2C pafta, 18857, 18858, 18859, 18860, 18861, 18862 ve 18863 adalara isabet eden Küçük Sanayi Sahası imarlı adalara “0,40 metre Kapalı Çıkma Yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Dair Yönetmelik’ hükümlerine  aykırı  bir  durum  bulunmamakta  olup,   teklifin   uygun  olduğuna;  Karatay  İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması uygun görülmüştür.  

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/110

Karatay İlçesi, Küçükkumköprü Mahallesi, M29A11D3A pafta, 25150 ada,  3 ve 6 nolu parsellerin 4 Kat Ticaret Sahası olan imarının, Nazım İmar planına uygun olarak  4 Kat Mesken Sahası olarak değiştirilmesi, blok inşaat nizamının kaldırılması ve “Açık çıkmalar emsale dahildir. (Zemin katta yapılan açık çıkmalar hariç)” şeklinde plan notu eklenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Karatay İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması uygun görülmüştür.  

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/111

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B4C pafta, 25206 ada, 3 nolu parselin 3 Kat Ayrık, Taks: 0.25, Kaks: 0.90 konut alanı ve 5 nolu parselin E: 0.70, Taks: 0.25, Hmax: 9.00 m, konut alanı olan imarının, kullanım kararları birleştirilerek konut alanı, E: 0.76, Taks: 0.25, Hmax: 9.00 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Karatay İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılmasıuygun görülmüştür.   

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/112

Karatay İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılması teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygungörülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/113

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14 J I-II-III-IV ve 14 K I-IV paftalarına isabet eden Harmancık tapulaması, eski köy içi kadastro parselleri, küçük parsellerden oluşmakta ve imar planı lejantında plan notlarının B bölümünün 1. maddesinde; “ parsel büyüklüğü KAKS 0.50 olan alanlarda 500 m2’dir” şeklindeki plan notunun;  alanda arazi kullanımının küçük olması, müştemilatların komşu parsele girmesi, imar uygulamasının uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla sınırları belirlenen alanın plan notunun “minimum parsel büyüklüğü 350 m2’dir” şeklinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/114

Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28B15D3C pafta, 763 ada, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 29 ve 35 nolu  parsellerde otopark ve yolun yeniden düzenlenmesi, otopark alanına "Yeraltı ve Yerüstü Otopark Alanı" ifadesi eklenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygungörülmüştür. 

 

 

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/115

Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.03.1997 tarih ve 3/28 sayılı kararı ile onaylı revizyon imar planının plan notlarındaki; “Yapılacak binaların köşe kotları ortalaması ± 0.00 kotudur” notunun iptal edilerek, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre plan kote verilmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih  ve  14   sayılı  Büyükşehir  Belediye  Meclis  kararı  ile  ‘Plan  Yapımına  Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/116

Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, M28B15C4C (16-L-I) pafta, 27145 ada, 5 nolu parselde daha düzenli bir yapılaşma yapılabilmesi için bahçe mesafesinin değiştirilmesi, Dini Tesis ve Dini Eğitim Tesisi düzenlenmesi  ile  ilgili  uygulama  imar  planı  tadilatı  teklifinde,  18.01.2013  tarih  ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/117

Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, M28C02B4C pafta, 198 ada, 5 ve 17 nolu parseller ve çevresinde nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Sosyal-Kültürel Tesis Alanı yapılması ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/118

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, M28B15D2D (17-J-II) pafta, 17466 ada, 102 nolu parselin 11.30 metre olan ön bahçe mesafesinin komşu parsel ön bahçe mesafesi olan 7 metreye göre düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/119

Meram İlçesi, Batı Hadimi Mahallesi, M28B20B3A pafta, 17258 ada, 2 nolu parsel, 17259 ada, 1 nolu parsel, 17260 ada, 12 nolu parsel ve 17271 ada, 2 nolu parsellerin birleştirilerek, yoğunluk arttırılmadan kat artışı yapılarak, konut alanı, E:0.70, Hmax:6 K olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına  Ait  Esaslara  Dair  Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir  durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/120

Meram İlçesi, Zafer Mahallesi, M29A11D4D (16 L III) pafta, 4406 ada, 31 ve 34 nolu parselleri bölerek geçen ifraz hattının şahıslar ve kamu açısından fayda sağlaması nedeniyle mülkiyet sınırlarına kaydırılması ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine   aykırı   bir  durum   bulunmamakta  olup,  uygun  görülmüştür.  

 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/121

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10D4C ( 21 J III) paftada bulunan Timurtaş Sokağın otopark olan imarının, araç yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin, otopark kullanımı korunarak, yol 25 metrelik taşıt yoluna bağlanarak değiştirildiği uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına  Ait  Esaslara  Dair  Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir  durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/122

 İlçesi, Akıncılar Mahallesi, M28B15B1A (20 K II) pafta, 4579 ada, 53 nolu parselin, Ayrık 4 Kat, Mesken Alanı olan imarının, nazım imar planına uygun olarak, Yurt Alanı, E:1.20, max.TAKS:0.30, Hmax:4 Kat olarak, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi  ile  ilgili  uygulama  imar  planı tadilatı  teklifinde,  18.01.2013  tarih  ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/123

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 12.10.2012 tarih ve 883 sayılı uygun kararına istinaden, Selçuklu İlçesi, 2 (Küçük İhsaniye) Mahallesi, M28B15C1A (18 K II-III) pafta, 410 ada, 38 nolu parselin batısında ve güneyinde kalan araç yolunun genişletilerek çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi  ile  ilgili  uygulama  imar  planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/124

Selçuklu İlçesi, 2 (Beyazıt) Mahalle, M28B15C1B (18 L I) pafta, 13911 ada, 10 nolu parselin 3 kat Blok mesken alanı ve yol olan imarının, 3 Kat Blok ticaret Alanı, “Arka Bahçe Mesafesi Bodrumda Açılabilir” plan  notu  eklenerek,  yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili  uygulama  imar  planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair  Yönetmelik ’ hükümlerine  aykırı  bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/125

Selçuklu İlçesi, tapunun Hocacihan Mahallesi, M28B10C2A, M28B10C2D (22 L I) pafta, 19494 ada, 5 nolu parselin Yurt ve Sosyal Tesis Alanı olan imarının nazım İmar planına uygun olarak Özel Eğitim Tesisleri Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı  bir  durum  bulunmamakta  olup, uygungörülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/126

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A4C (28 M IV) pafta, 28341 ada, 2 nolu parselin imarı İlköğretim olup, E:1.35, max. TAKS:0.35Hmax: Serbest olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine   aykırı   bir  durum   bulunmamakta  olup,  uygun  görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/127

Selçuklu İlçesi, tapunun Sille Mahallesi, M28B05C3B (26 L II) pafta, 29226 ada, 1 nolu parselin Cami olan imarının, Dini Tesis olarak değiştirilmesi, ‘Sosyal ve Kültürel Tesis Yapılabilir ve Kur’an Kursu Yapılabilir’ plan notları eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum   bulunmamakta   olup, uygun   görülmüştür.   

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/128

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29A01A3A (29 M III) pafta, 17409 ada, 6 nolu parselin, 4 kat Ayrık, TAKS:0.25, KAKS:1.00, mesken olan imarının; yoğunluk artışı yapılmadan, E:1.00, 4 kat ve yapı yaklaşma mesafeleri ile yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifi, konunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/129

Selçuklu İlçesi, tapunun Özlem Mahallesi, M28B15A3B (19 K I-II) pafta, 28849 ada, 1 nolu parselin, max TAKS:0.25, E:2.10, mesken alanı olan imarına, plan notu eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygungörülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/130

Selçuklu İlçesi, Tapunun Selçuk Mahallesi, M28B15A3C (18 K I) pafta, 28805 ada, 2 nolu parselin, max TAKS:0.25, E:2.10, mesken alanı olan imarına, plan notu eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygungörülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/131

 Selçuklu İlçesi, tapunun Hocacihan Mahallesi, M28B10D3D (21 J III) pafta, 16101 ada, 4 nolu parselin, max 2 Kat, E:0.80, max TAKS:0.40, Aşevi ve Sosyal Tesisleri olan imarının, Hmax: 4 Kat, E:1.20, max TAKS:0.40 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir  durum bulunmamakta olup, uygungörülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih:  11.04.2013

 Sayı:   2013/132

 Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi sınırları içerisinde 916 ada, 98 nolu parsel ile ilgili Hasan Yücel OLGUNÇELİK'in  Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.02.2013 tarih ve 68 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatına itirazı, plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığından, söz konusuitirazın reddi uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih:  11.04.2013

 Sayı:   2013/133

 Erler Mahallesinde, Besihane Alanlarının Tarımsal Alana dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına  Ait  Esaslara  Dair  Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir  durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/134

Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21C (8 N IV) pafta, 27253 ada, 1 nolu parsel imar planında Belediye Hizmet  Alanı  (Asfalt Plenti) alanına isabet etmektedir. Çomaklı tapulaması, 1049 nolu parselde yaklaşık 300.000 m²’lik alanda Belediye Hizmet Alanı (Asfalt üretim tesisi) oluşturulduğundan; 27253 ada, 1 nolu parselin daha verimli kullanılabilmesi için beton santrali sahası olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının nazım imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

   Sayı :   2013/135

Meram İlçesi, Hacı Fettah, Aksinne, Çaybaşı, Mehmet Vehbi, Fahrunisa, Gazanfer Mahallelerinden geçen Taş Cami Uzunharmanlar Caddesi’nin, Furgandede Caddesi ve Dr. Ahmet Özcan Caddeleri arasında kalan kısmında yol, mevcut imar planında 15 metre ve yer yer 15 metrenin altındadır. Meram İlçesi, Hacı Fettah, Aksinne, Çaybaşı, Mehmet Vehbi, Fahrunisa, Gazanfer Mahallelerinden geçen Taş Cami Uzunharmanlar Caddesi’nin, Furgandede Caddesi ve Dr. Ahmet Özcan Caddeleri  arasında  kalan  kısımda  yolun  20 metre olarak yeniden düzenlemesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin Tescilli alan ve çevresi için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görüşü alınması şartıyla uygun olduğuna; Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının nazım imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

39- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:  11.04.2013

  Sayı:   2013/136

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B19B ve M28B20A paftalara isabet eden alanda 18. madde uygulaması yapılmış, askı süresince parsel sahipleri tarafından yol üzeri ticaret fonksiyonunun konut alanı olarak planlanması Meram Belediyesine talep edilmiştir. Meram Belediyesince söz konusu alanda yol üzeri ticaret alanının konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan  nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının nazım imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/137

Meram İlçesi, Selver (Osmangazi)  Mahallesi, M28B20A (16 J IV) pafta, 26602 ada, 2 nolu parselin Sağlık Tesisi Alanı olan imarının Sağlık,Sosyal–Kültürel Tesis Alanı ve Ticaret olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Meram İlçeBelediyesi sınırları içerisinde  nazım  imar  planı ve nazım imar plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının nazım imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.  

 

 

 

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/138

Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, M28B14C (kad.179)  pafta, 1273 ada, 10 nolu parselin Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak yeniden düzenlemesi ile ilgili Mustafa Tarık TAŞ ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının nazım imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygungörülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih:  11.04.2013

 Sayı:   2013/139

 Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B14B pafta,  3316 ada, 40 nolu parsel imar planında Konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin yüksek yoğun konut alanı olarak yeniden düzenlemesi ile ilgili Ali Yavuz’un nazım imar plan tadilatı teklifi, konunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/140

Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi,  M28B20A pafta, 27532 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller imar planında Konut alanına (1600 m²’ye 1 ev) isabet etmektedir. Söz konusu alanın Cami ve Kuran Kursu yapılması ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin  uygun  olduğuna;  Meram  İlçe Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının nazım imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/141

 Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M28B19B pafta, 26447 ada, 1 nolu parselin Ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Parbes Tarım İnş. Oto Gıda İlet. San. Tic. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/142

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi Eski köy yerleşim alanındaki kadastro parsellerinin küçük olması nedeniyle 500 m² şartı sağlanamadığından dolayı, ifraz şartının 350 m²'ye düşürülmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının nazım imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  11.04.2013

Sayı:   2013/143

Meram İlçesi, Turgutreis Mahallesi, M29A16A (15 M I) pafta, 3829 ada, 10 nolu parselin ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Avcan-Pa Petrol Çay İşl. Gıda Mad. San. ve Tic Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifi ulaşım açısından problem oluşturacağından talebin reddi uygun görülmüştür.

 

 

 

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/144

 Aşkan Mahallesi,  M28B14C pafta, 18728 ada, 16 nolu parselin Sağlık alanına dönüştürülmesi ile ilgili Nermin Bulur’un nazım imar plan tadilatı teklifinin, reddi uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/145

 Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14B (18 H II) pafta, 21309 ada, 1 ve 3 nolu parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Altunbay Kayımkaya ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna;  Meram  İlçe  Belediyesi  sınırları  içerisinde  nazım  imar  planı  ve nazım  imar  plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının nazım imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/146

 Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, M29A16D3A, M29A16D3B, M29A16D3D (M29A16D) paftalarına isabet eden Park, Rekreasyon ve Spor alanının imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygungörülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/147

 Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Plan Revizyonu yapılması, teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/148

 Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B pafta, 18022 ada, 2 nolu parselin Spor Alanı olan kullanımına; parselin yeterli büyüklükte olması ve sınırındaki okul sahası içerisine de kapalı spor salonu yapılması nedeniyle, Spor Alanının bir kısmının Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesi ve Spor Alanına da 'Spor Alanı içerisinde Park, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı yapılabilir' plan notu eklenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı'nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair  Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/149

Hocacihan Mahallesi, M28B10C pafta, 14965 ada, 2 ve 3  nolu parsellerin Sosyal –Kültürel Alan, Sağlık Tesisi Alanı ve otopark alanı olarak düzenlemesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı'nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/150

Dikilitaş Mahallesi, M29A01D (27 N I) pafta, 21251 ada 1 nolu parsel, 21252 ada 1 nolu parsel, 21253 ada 1 nolu parsel, 21254 ada 1 nolu parsel ve 21256 ada 1 nolu parseller Park Alanına isabet etmektedir. Söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı'nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta  olup, uygun   görülmüştür.  

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/151

 Işık Mahallesi, M28B10C (21 L IV) paftaya isabet eden Ahmet Karaciğan İlköğretim Okulu'nun güneyindeki Park ve Otopark alanının Sağlık Tesisi, Park Alanı ve Trafo Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı'nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, küçültülen otopark alanına eşdeğer otopark alanı bölgenin yakınındaki Hocacihan Mahallesi, M28B10C pafta, 14965 ada, 3 nolu parselde düzenlendiğinden, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta  olup, uygun  görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/152

Dikilitaş Mahallesi, M29A01C ve M29A01D paftalar, 15722 ada, 1 nolu parselde yer alan pazar alanı kot farkından dolayı kullanılamamaktadır. Söz konusu Pazar alanının doğuya kaydırılarak; Park alanının kapalı Pazar alanı olarak, Pazar alanının ise Park alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı'nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/153

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi sınırları içerisinde maden sahasına ulaşımı sağlayan yol güzergâhının yeniden düzenlemesi ile ilgili Olgun Marka Patent Müşavirlik Tarım Madencilik Emlak Sanayi Ticaret Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/154

 Söz konusu parselin Belediye Hizmet Alanı ve Dini Tesis Alanı olarak yeniden düzenlemesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/155

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B ve M28B15A paftalara isabet eden alan ile ilgili imar planı revizyonu teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/156

 Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B09A3C, M28B09B4D paftalarına isabet eden, Sille Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde yer alan, tescilli Sille Baruthane (Cephanelik) binasının güneyindeki Park Alanı içerisindeki dere yatağının mevcutta kullanıldığı şekilde düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/157

 Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D (22 M-I, 23 M-IV) pafta, 19358 ada, 1 nolu parselde Benzin+LPG satış istasyonuna  Ticaret Alanı ilave edilmesi ile ilgili Kavaklı Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin nazım imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/158

Selçuklu İlçesi, Medrese, Musalla Bağları Mahalleleri, M28B15B (19 L II) paftada, sınırları belirlenip Nazım İmar Plan Revizyonu yapılması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2012 tarih ve 865 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/159

 Meram İlçesi, Selam Mahallesi, M28B14D pafta, 634 ada 28 nolu parsel ile Akyokuş mevkii arasında yapılacak teleferik hattı ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin III. Derece Doğal Sit Alanı'na giren kısımları için Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nunuygun görüşü alınması şartıyla uygun olduğuna; Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının nazım imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/160-39

Belediyelerin cadde, sokak, bulvar ve meydanlarla ilgili gerekli envanter çalışmalarını tamamlaması amacıyla süre verilmesi uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/161

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C pafta, 22745 ada, 1 nolu parselin Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özsafalar Şekerleme Gıda Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/162

Tatlıcak Mahallesi, M29A13D pafta, 23036 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları olan imarının, Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı, teklifinide. 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/163

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B ve M28B10C pafta, 2233 ada, 341 ve 358 nolu parsellerin birleştirilerek Otel Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Koyuncu Nak. Pazl. ve Tic. A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2013

  Sayı :   2013/164

Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B3C pafta, 29421 ada, 185 parseldeki yapı 2008/564 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan planda kavşak içerisinde kalmaktadır, oluşacak yeni parselde imar planı ve yönetmeliğine göre yapı yapılamadığından Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B3C pafta, 29421 ada, 185,186 ve 187 parsellerin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve yapı bloğu ilave edilmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/166

 Karatay İlçesi, Çimenlik ve Doğuş Mahalleleri sınırları içerisinde M29A11D paftaya isabet eden alan ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/167

 Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi  M29A11C paftaya isabet alan ve çevresinde  yapılan Revizyon  Nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/168

 Karatay İlçesi, Küçüksinan, Keykubat, Keçeciler, Yediler ve Küçükkayacık   Mahalleleri ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/169

 Karatay İlçesi, Hacısadık, Sütcü, Keçeciler, Hacıcemil, Sarnıç ve Şeyhulema Recepağa  Mahalleleri ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/170

 Karatay İlçesi, Şeyhulema Recepağa, Şeyhulema Cemre, Yenimahalle ve Hacıveyiszade Mahalleleri ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/171

 Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/172

 Karatay İlçesi, Kerimdede Mahallesi ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadarsüre verilmesi uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/173

 Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planının incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/174

 Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/175

 Karatay İlçesi, Hasandedemescit, Hacıyusufmescit, Yenimahalle, Emirgazi, Mezbaha(Fetih) ve Hacıveyiszade mahalleleri ve çevresinde yapılan Revizyon Nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/176

 Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C1C Pafta, 31629 ada, 1 nolu parselin konut alanı olan imarın Sosyal Tesis Alanına ve 26041 ada, 3 nolu pareselin konut alanı ve Sosyal Tesis Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile plan tadilatı uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/177

 Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mengüç Caddesinden cephe alan parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi, uygungörülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.04.2013

  Sayı :   2013/178

 Karatay İlçesi, Meram ilçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi,303 pafta, 763 ada, 5,9,31 ve 33 parsellere teklif edilen Nazım imar planı ile ilgili Mahkeme kararları, 16.09.2011 tarih ve 533 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı, Bilirkişi ve Kurum görüşleri doğrultusunda bölgede inceleme yapılarak planlama çalışmasına başlanılmıştır. Konya I. İdare Mahkemesi 2011/1207E. ve 2013/146K. Sayılı kararı da göz önüne alınarak hazırlanan Nazım İmar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.