BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- 2012 yılı Denetim Komisyonu raporu Meclisin bilgisine sunuldu,

2- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2012 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- İhtisas Komisyonları seçimi yapıldı.

4- Büyükşehir Belediye Encümenine 5 Meclis üyesi seçimi yapıldı.

5- Mülkiyeti Belediyemize ait Yorgancı Mahallesi Tavusbaba sokak Meram adresinde bulunan büfenin işletme hakkının Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Aslım Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Tesisi 2013 yılın için  uygulanacak atık kabul ücret tarifesinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Gayrimenkul alımı için Encümenimize yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Belediyemiz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol hükümleri kapsamında Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın belediyemize devredilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet traktör ve 1 adet çok amaçlı iş makinesi satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Taşıt ve Bisiklet Yolu Yatay İşaretlendirme Standardının uygulanmasına dair Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- 9 ncu 5 yıllık imar programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M29A20A2A, M29A20A2B, M29A20A2D paftalar, 533 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, M29A16A2D pafta, 3855 ada, 17 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C1C pafta, 31629 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 818 ada, 9 ve 102 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B2C pafta, 18857, 18858, 18859, 18860, 18861, 18862 ve 18863 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Küçükkumköprü Mahallesi, M29A11D3A pafta, 25150 ada,  3 ve 6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B4C pafta, 25206 ada, 3 ve  5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14 J I-II-III-IV ve 14-K I-IV paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28B15D3C pafta, 763 ada, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 29 ve 35 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 23718 ada, 5 nolu parsele Antalya Çevre Yolu’ndan kot verilmesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.03.1997 tarih ve 3/28 sayılı kararı ile onaylı revizyon imar planının plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, M28B15C4C (16-L-I) pafta, 27145 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, M28C02B4C pafta, 198 ada, 5 ve 17 nolu parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, M28B15D2D (17-J-II) pafta, 17466 ada, 102 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, Batı Hadimi Mahallesi, M28B20B3A pafta, 17258 ada, 2 nolu parsel, 17259 ada, 1 nolu parsel, 17260 ada, 12 nolu parsel ve 17271 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27-Meram İlçesi, Zafer Mahallesi, M29A11D4D (16 L III) pafta, 4406 ada, 31 ve 34 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10D4C( 21 J III) paftada bulunan Timurtaş Sokağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi, M28B15B1A (20 K II) pafta, 4579 ada, 53 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, 2 (Küçük İhsaniye) Mahallesi, M28B15C1A (18 K II-III) pafta, 410 ada, 38 nolu parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, 2 (Beyazıt) Mahalle, M28B15C1B (18 L I) pafta, 13911 ada, 10 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28B10C2A, M28B10C2D (22 L I) pafta, 19494 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A4C (28 M IV) pafta, 28341 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05C3B (26 L II) pafta, 29226 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29A01A3A (29 M III) pafta, 17409 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

36- Selçuklu İlçesi, Tapunun Özlem Mahallesi, M28B15A3B (19 K I-II) pafta, 28849 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Tapunun Selçuk Mahallesi, M28B15A3C (18 K I) pafta, 28805 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28B10D3D (21 J III) pafta, 16101 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi sınırları içerisinde yapılan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatında; 916 nolu ada, 98 nolu parsel ile ilgili itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Erler Mahallesi, M29A18A pafta ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21C (8 N IV) pafta, 27253 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı Fettah, Aksinne, Çaybaşı, Mehmet Vehbi, Fahrunisa, Gazanfer Mahallelerinden geçen Taş Cami Uzunharmanlar Caddesi’nin, Furgandede Caddesi ve Dr. Ahmet Özcan Caddeleri arasında kalan kısmında yol düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B19B ve M28B20A paftalara isabet eden alanda 18. madde uygulamasının askı süresince parsel sahiplerinin Meram Belediyesine talepleri doğrultusunda hazırlanan plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28B20A (16 J IV) pafta, 26602 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, M28B14C (kad.179)  pafta, 1273 ada, 10 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B14B pafta,  3316 ada, 40 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi,  M28B20A pafta, 27532 ada, 2,3 ve 4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M28B19B pafta,  26447 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi Eski köy yerleşim alanındaki ifraz şartının düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Turgutreis Mahallesi, M29A16A (15 M I) pafta, 3829 ada, 10 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi,  M28B14C pafta, 18728 ada, 16 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14B (18 H II) pafta, 21309 ada, 1 ve 3 nolu parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, M29A16D3A, M29A16D3B, M29A16D3D (M29A16D) paftaları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Plan Revizyonu yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B pafta, 18022 ada, 2 nolu parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10C pafta, 14965 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D (27 N I) pafta, 21251 ada 1 nolu parsel, 21252 ada 1 nolu parsel, 21253 ada 1 nolu parsel, 21254 ada 1 nolu parsel ve 21256 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B10C (21 L IV) paftaya isabet eden Ahmet Karaciğan İlköğretim Okulu'nun güneyindeki Park ve Otopark alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C ve M29A01D paftalar, 15722 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi sınırları içerisinde maden sahasına ulaşımı sağlayan yol güzergâhının yeniden düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B (24 K III) pafta, 18293 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B ve M28B15A paftalara isabet eden alan ile ilgili  imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B09A3C, M28B09B4D paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D (22 M-I, 23 M-IV) pafta, 19358 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Medrese, Musalla Bağları Mahalleleri, M28B15B (19 L II) pafta ile ilgili imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selam Mahallesi, M28B14D pafta,634 ada 28 nolu parsel ile Akyokuş mevkii arasında yapılacak teleferik hattı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- Büyükşehir sınırlarında bulunan Meydan, Bulvar, Cadde,Yol sokak v.b.lerinin Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir kapsamındaki İlçe Belediyeleri arasında dağılımının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C pafta, 22745 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D pafta, 23036 ada, 3 ve 4  nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B ve M28B10C pafta, 2233 ada, 341 ve 358 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B3C Pafta, 29421 ada, 185,186 ve 187 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- 9 ncu  5 yıllık  imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair teklifin aynen kabulüne,

73- Karatay İlçesi, Çimenlik ve Doğuş Mahalleleri sınırları içerisinde M29A11D paftaya isabet eden alan ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi  M29A11C paftaya isabet alan ve çevresinde  yapılan Revizyon  Nazım imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- Karatay İlçesi, Küçüksinan, Keykubat, Keçeciler, Yediler ve Küçükkayacık   Mahalleleri ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- Karatay İlçesi, Hacısadık, Sütcü, Keçeciler, Hacıcemil, Sarnıç ve Şeyhulema Recepağa  Mahalleleri ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- Karatay İlçesi, Şeyhulema Recepağa, Şeyhulema Cemre, Yenimahalle ve Hacıveyiszade Mahalleleri ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78-  Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79-  Karatay İlçesi, Kerimdede Mahallesi ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81-  Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- Karatay İlçesi, Hasandedemescit, Hacıyusufmescit, Yenimahalle, Emirgazi, Mezbaha(Fetih) ve Hacıveyiszade mahalleleri ve çevresinde yapılan Revizyon  Nazım imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C1C Pafta, 31629 ada, 1 nolu parselin konut alanı olan imarın Sosyal Tesis Alanına ve 26041 ada, 3 nolu pareselin konut alanı ve Sosyal Tesis Ticaret Alanına dönüştürülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84-  Karatay ilçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mengüç Caddesinden cephe alan parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

85- Meram ilçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi,303 pafta, 763 ada, 5,9,31 ve 33 parsellere teklif edilen Nazım imar planı ile ilgili Mahkeme kararları, 16.09.2011 tarih ve 533 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı, Bilirkişi ve Kurum görüşleri doğrultusunda bölgede inceleme yapılarak planlama çalışmasına başlanılmıştır. Konya I. İdare Mahkemesi 2011/1207E. ve 2013/146K. Sayılı kararıda göz önüne alınarak hazırlanan Nazım İmar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86- İmar Yönetmeliğine geçici madde eklenmesine dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.50’de son verilmiştir.