BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.03.2013 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.03.2013

    Sayı:   2013/29

Ayrıntıları aşağıda belirtilen Meram İlçe Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçesine 45.000.000.-TL. Ek Ödenek verilmesi ile ilgili teklifi uygun görülmüştür.  

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  12.03.2013

    Sayı:   2013/60

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  12.03.2013

    Sayı:   2013/61

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, İmar yoluna ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/62

Karatay İlçesi,  Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15B3C pafta, 906 ada, nolu 157 nolu parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi ve cephe aldığı yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı; söz konusu alanda Konya Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 05.02.2013 tarih ve 1103 sayılı kararı ile uygun görülen ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.02.2013 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı olmasından dolayı teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/63

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3C ve M29A06B3D paftalar, 31202 ada, 1 nolu parsele isabet eden Fuar, Teşhir Toplantı Salonları, Spor Tesisleri, Depolama Vb. imarlı "Fuar Teşhir Mallarının İmalatı Yapılabilir" plan notu olan adaların arasındaki 15 metre genişliğindeki imar yolunun 20 metreye çıkarılması ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/64

Karatay İlçesi, Selim Sultan, Karakulak, Saraçoğlu, İstiklal, Karaaslan Mahalleleri, M29A11C, M29A12D, M29A16A, M29A16B, M29A16C, M29A16D, M29A17A, M29A17B, M29A17C, M29A17D paftalara isabet eden alan ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2013 tarih, 19 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/65

Yeni Mahalle ve Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C1B, M29A11C2A, M29A11B4C, M29A11B3D imar paftalarına isabet eden alanda ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2013 tarih, 20 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/66

Karatay İlçesi, 38, 40, Küçüksinan, Keçeciler, Sarnıç, Hacıcemil, Şeyh Ulema Recepağa, Şeyh Ulema Cemre Mahalleleri, M29A11A1C, M29A11A1D, M29A11A4A, M29A11A4B, M29A11A4B, M29A11A4C M29A11A3D, M29A11D2A imar paftalarına isabet eden alana hazırlanan ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2013 tarih, 18 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/67

Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D4B pafta, 31669 ada, 1 nolu parselin İlköğretim Tesisleri olan imarının çekme mesafelerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/68

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A18C, M29A19D ve M29A24A imar paftalarına isabet eden alana Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarih, 680 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan yol düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/69

Fevzi Çakmak Mahallesi,  M29A06C4C  pafta,  26309   ada,  2  nolu  parsele  hazırlanan,  Büyükşehir  Belediye Meclisinin 18.02.2011 tarih, 95 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli (Ticaret Borsası)  uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

       12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/70

Karatay İlçesi, Hasan Dede Mescit Mahallesi, M29A11B1C pafta, 30749 ada, 7 nolu parselin 8 Kat Blok, Taks: 0.25, Kaks: 2.20 ve 8 nolu parselin 6 Kat Blok, Taks: 0.25, Kaks: 1.70 olan imarının birleştirilerek, E: 1.93, Taks: 0.25, Maksimum 8 Kat olarak yapılaşma şartı getirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis  kararı  ile  ‘Plan  Yapımına  Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

        13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/71

Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Hasanköy ve Alpaslan Mahallelerini kapsayan alanda (Bahçeşehir Uygulama İmar Planı), Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.08.2012 tarih ve 528 nolu kararı ile onaylanmıştır. Yapılan imar planına askı süresinde itirazlar; a) Hasanköy Mahallesi, 27666 ada, 20 nolu parselden geçen 15 metrelik yolun içinde kalan evlerin korunması, c) Yaylapınar Uhut Mahallesi, 12L-I pafta, 27665 ada, 4 nolu parselde mevcut yapılar park alanında kaldığından konut alanı ve etrafının yeniden düzenlenmesi, d) Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, 13M-IV (kad.18) pafta, 619 nolu parsel içinden geçen ve mülkiyette kalan yolun yeniden düzenlenmesi, e) Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, 14M-IV (kad.4) pafta, 1267 nolu parselin içinden geçen yolun mevcuttaki  yola kaydırılması f) Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, 13M-III, 13M-IV (kad.5) paftalar, 136 nolu parselin batısındaki 10 metrelik yolun parselin batısına kaydırılması ile ilgili plan tadilatları tekliflerinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür;

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/72

Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17J-I, 17I-II, 17I-III pafta, 2033 ve 4610 nolu adaların cephe aldığı Yeni Meram Caddesi’nde, ön bahçe mesafelerinin 10 metre olarak düzenlendiği uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun  görülmüştür. 

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/73

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-J-IV pafta, 27687 ada, 59, 65, 66, 69, 70, 78 ve 129 parsellere isabet eden alanın mevcut yapıların müştemilatları cami alanında kaldığından cami alanının küçültülmemesi kaydıyla yeniden düzenlenmesine ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/74

Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, 17 L II ve 16 L I pafta, 802 ada, 1, 30,31, 74 ve 75 parsellerde yapılan imar planı tadilatına Mülkiye Başmüfettişinin jeolojik ve jeoteknik etüt yapılmadan plan değişikliği yapılması ile ilgili tenkidi doğrultusunda 2 ve 4 kat konut alanı olarak değiştirilmiş ve bu karar Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.12.2012 tarih ve 875 nolu kararıyla onaylanmış  olup,  askı  süresi  içerisinde  mülk  sahiplerinden  gelen itirazların değerlendirilmesi sonucu konut alanı yapılaşma şartlarının 7 Kat, E: 2.35 ve TAKS: 0.50 düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/75

Meram İlçesi, Armağan Mahallesi 18-K-IV (kad. 183) pafta, 4622 ada, 15 nolu parselin kuzeyindeki imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

        18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/76

Meram İlçesi, Kalfalar Mahallesi, 15-L-III pafta, 4016 ada, 47 nolu parsel ve 4017 ada, 18 ve 19 nolu parseller arasından geçen mevcut kadastro yolunun imar planına işlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına  Ait  Esaslara  Dair  Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir  durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/77

Meram İlçesi Çarıklar Mahallesi, 2253 nolu parselde İlköğretim Tesisi alanının batısı kısmen 846 nolu mera parseli içerisinde kalmakta olup; ifraz, tevhit işlemleri yapılmakta olan alanda mera parselindeki alanın ifraz edilerek mera alanından çıkartılması işlemi uzun sürdüğünden ve Eğitim Alanındaki yapılaşmayı   engellediğinden;   İlçe   Milli   Eğitim  Müdürlüğü’nün  uygun  görüşüne  istinaden ilköğretim tesisi alanının batısındaki parsel sınırına göre ilköğretim alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/78

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M II pafta, 17412 ada, 2 nolu parsel ile 17412 ada, 6 nolu parselin imarının birleştirilerek, yoğunluk artışı yapılmadan, E:0.57, max TAKS:0.30, 2 Kat, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine   aykırı   bir   durum  bulunmamakta  olup,  uygun  görülmüştür.

        21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/79

12.08.2011 gün ve 462 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı  ile onaylanan plan da dikkate alınarak Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L III pafta, 28909 ada, 9 parselin, E:0.90, Hmax: Serbest, max TAKS:0.30 Mesken olan imarının; E:1,15, Hmax: Serbest, max TAKS:0.30, Mesken alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14  sayılı  Büyükşehir  Belediye  Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/80

Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi,  M29A11C pafta, 31629 ada, 1 nolu parselin imarının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlendiği 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine  aykırı   bir   durum   bulunmamakta  olup,  teklifin  uygun  olduğuna;  Karatay  İlçe Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının nazım imar planı ve revizyonu içerisine aktarılmasına, uygun görülmüştür.         

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/81

Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A16B Pafta, 30812, 30813, 30814 ve 30815 adaların  düzenlenmesi ile ilgili, Karatay Belediyesinin Nazım İmar Plan tadilat teklifinde; 30815 ada,  8 nolu parselde Park  kullanım  kararı  getirilmiş  alanın  Sosyal  Tesis – Park  ve  Ticaret  Alanına dahil edilmesi hususunda; Park Alanına eşdeğer alan ayrılması halinde konunun yeniden değerlendirileceğinden teklifin iade edilmesi, uygun görülmüştür.  

         24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/82

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21N III Pafta, 24952 ada, 1 parselin Ticari Depolama alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Altanlar Otomotiv Nak. ve Gıda Tic. San. Ltd. Şti.’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Karatay İlçe Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının  nazım  imar  planı  ve  revizyonu  içerisine  aktarılması,  Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

        25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/83

 Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A11C Pafta, 21620, ada 1 nolu parsel, 21622 ada, 1 nolu parsel ve 21623 ada, 1 nolu parsellerin konut alanı, 21623 ada, 1 nolu parselin bir kısmının Resmi Kurum (BHA) olarak düzenlendiği 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna;Karatay İlçe Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının nazım imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

        26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/84

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C pafta, 22745 ada, 1 nolu parselin Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özsafalar Şekerleme Gıda Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifi, konunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

        27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/85

Tatlıcak Mahallesi, M29A13D pafta, 23036 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları olan imarının, Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı, teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar  süre verilmesi uygun görülmüştür.

        28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/86

Karatay İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve nazım imar planı revizyonu yapılması, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

        29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/87

Karakulak Mahallesi, M29A16B Pafta, 5439 ada, 43 nolu parselin Sosyal Kültürel Tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyük Selçuklu Kültür ve Eğitim Vakfı’nın Nazım İmar Plan Tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Karatay İlçe Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının nazım imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

        30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/88

Köyceğiz Mahallesi, M28B14D pafta, 2593 ada, 3 parsel imar  planında Hastane sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Otel ve Konaklama Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Beğen Gayrimenkül Day. Tük. Mal. İnş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’nin Nazım İmar Planı tadilatı teklifi  plan  bütünlüğünü  bozduğundan  söz  konusu tadilat teklifinin reddi, uygun görülmüştür.

        31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/89

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 20230 ada, 2 nolu parselin bir kısmının Park alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

         32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/90

Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 8-9 GH pafta, 27652 ada, 32 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık) olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesi'nin nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/91

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 19, 20 pafta, 2323, 2324, 2337, 2341, 2343,2344,2345,2346,2347,2348 ve 2349 parsellerin Besihane (Entegre Hayvancılık ve Tarım Alanı) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/92

 Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A pafta, 27318 ada, 2 nolu parselin Dini Tesis Alanı(Kız Kuran Kursu) olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı tadilatı teklifinde,18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.03.2013

     Sayı:   2013/93

 Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2012/120 esas ve 2013/79 sayılı kararı doğrultusunda Meram İlçesi, Güney Meram İmar planı sınırları içerisinde bulunan, Büyükkovanağzı Mahallesi, 16 K IV pafta, 2503 ada, 100 nolu parselin konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili  1/5000  ölçekli nazım imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

 

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.03.2013

     Sayı:   2013/94

 Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B ve M28B10C pafta, 2233 ada, 341 ve 358 nolu parsellerin birleştirilerek Otel Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Koyuncu Nak. Pazl. ve Tic. A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifi, konunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2013

      Sayı :   2013/95

 Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 13624 ada, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448 nolu parsellerin Akaryakıt, LPG Satış İstasyonu ve Ticaret Alanı olarak düzenlendiği ve “Akaryakıt, LPG  Satış  İstasyonu ile Ticaret yapılararı Ayrık nizamda yapılacaktır” plan notunun bulunduğu nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.02.2013

       Sayı :   2013/21

 185 parseldeki yapı 2008/564 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan planda kavşak içerisinde kalmaktadır. oluşacak yeni parselde imar planı ve yönetmeliğine göre yapı yapılamadığından Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B3C pafta, 29421 ada, 185,186 ve 187 parsellerin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve yapı bloğu ilave edilmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın plan tadilatı teklifi, konunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

39- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih:  13.03.2013

      Sayı:   2013/30

 12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı ‘On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’ Geçici 1. Maddesinin 18. fıkrası hükmü gereğince, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına alınan yerlerde 15.000.000.-(Onbeşmilyon) TL.ye kadar su ve kanalizasyon işleriyle ilgili yatırım ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılması, ilgili yerlerde su ve kanalizasyon yapım ve onarım hizmetlerinde kullanılacak malzeme desteği sağlanması için KOSKİ Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.02.2013

      Sayı :   2013/23

 Meram İlçesi, Akyokuş Rekreasyon Alanı Projesinin,  Beyşehir Çevreyolu civarını kapsayan I. Etap Uygulama Projesi alanı; 1/25000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan içerisinde kalmaktadır.

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Akyokuş Rekreasyon Alanı Projesinin,  Beyşehir Çevreyolu civarını kapsayan I. Etap Uygulama Projesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 1/25000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.03.2013

    Sayı:   2013/98-31

Büyükşehir sınırlarında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, Sokak vb.lerinin Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir kapsamındaki İlçe Belediyeleri arasındaki dağılımına ilişkin aşağıdaki usul ve esasların kabulü 5216/27. maddesi gereği uygun görüşmüştür.

 

42- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.03.2013

    Sayı:   2013/32

 Belediyemiz tarafından Sosyal Kart verilen ailelerden, bir kişiyle sınırlı olmak üzere aylık 40 kontör karşılığı toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceği, kişiselleştirilmiş fotoğraflı Elkart düzenlenir. Kart verilecek kişilerin belirlenmesi ve güncellenmesi işlemleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2013

      Sayı :   2013/99

 Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin bazı maddelerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi; uygun görülmüştür.

44- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.03.2013

      Sayı :   2013/33

 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanmış şekliyle uygun görülmüş

45- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.03.2013

      Sayı :   2013/34

 Komisyonumuza intikal eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 05.11.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale olunan teklifi üzerinde gerekli incelemeler ve bazı maddelerde değişiklikler yapılması hususları görüşüldü. Taslak üzerindeki belirsizlikler nedeniyle daha detaylı çalışmalar yapılmak üzere ilgili birime iadesi uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.03.2013

    Sayı:   2013/100

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 L I pafta, 16137 ada, 3 parselin 4 Kat 18x48 ebatlı blok, 24 Ünite Mesken Alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan E:1.44, max.TAKS:0.30, Hmax: 4 Kat, 24 Ünite, “Zemin Kat Hariç Açık Çıkmalar Emsale Dahildir”, “Kapalı Çıkma Yapılamaz” plan notları eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı incelendi; 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair  Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir  durum  bulunmamakta  olup;

“Zemin Kat Hariç  Açık  Çıkmalar  Emsale  Dahildir”, “Kapalı  Çıkma  Yapılamaz”  plan  notları  korunmuş, Yapılaşma şartları ise HMax: 5 Kat, 24 Ünite TAKS: 0.30 şeklinde değiştirilerek uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2013

      Sayı :   2013/101

 Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29 A 14 C pafta,833, 1490, 1491 ve 1509 nolu parsellerde Sanayi Alanı ve Akaryakıt–LPG Satış İstasyonu ve Sosyal Tesisleri düzenlendiği ve plan notlarının yer aldığı Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.