BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 

1- Selçuklu Bilim ve Sanat Müzesi (Yaşayan Müze) adlı projenin Mevlana Kalkınma Ajansına sunulması ve temsili ilzama Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Meram Belediyesi 2013 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Mülkiyeti Belediyemize ait arsaların satışı için Encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15B3C pafta, 906 ada, nolu 157 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3C ve M29A06B3D paftalar, 31202 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Karatay İlçesi, Elmacı, Selim Sultan, Karakulak, Saraçoğlu, İstiklal, Karaaslan Mahalleleri, M29A11C, M29A12D, M29A16A, M29A16B, M29A16C, M29A16D, M29A17A, M29A17B, M29A17C, M29A17D paftalara isabet eden alanda hazırlanan uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

8- Karatay İlçesi, Yeni Mahalle ve Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C1B, M29A11C2A, M29A11B4C, M29A11B3D imar paftalarına isabet eden alanda hazırlanan uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, 38, 40, Küçüksinan, Keçeciler, Sarnıç, Hacıcemil, Şeyh Ulema Recepağa, Şeyh Ulema Cemre Mahalleleri, M29A11A1C, M29A11A1D, M29A11A4A, M29A11A4B, M29A11A4B, M29A11A4C M29A11A3D, M29A11D2A imar paftalarına isabet eden alanda hazırlanan uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D4B pafta, 31669 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A18C, M29A19D ve M29A24A imar paftalarına isabet eden alanda hazırlanan uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C4C pafta, 26309 ada, 2 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Hasan Dede Mescit mahallesi M29A11BlC pafta, 30749 ada, 7 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, 8 köy ve Alpaslan Mahallelerini kapsayan alanda (Bahçeşehir Uygulama İmar Planı), Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/08/2012 tarih ve 528 No.lu kararı ile onaylanmıştır. yapılan imar planına askı süresinde itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17-J-I (Kad.179) pafta, 2033 ve 4610 No.lu adaların cephe aldığı Yeni Meram Caddesi’nde, ön bahçe mesafelerinde tanımsızlık olmasından dolayı nedeniyle yeniden düzenlenmenin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-J-IV pafta, 27687 ada, 59, 65, 66, 69, 70, 78 ve 129 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, 17 L IIve 16 L I pafta, 802 ada, 1, 30,31, 74 ve 75 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Armağan Mahallesi 18-K-IV (Kad. 183) pafta, 4622 ada, 15 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Kalfalar Mahallesi, 15-L-III pafta, 4016 ada, 47 parsel ve 4017 ada, 18 ve 19 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 2253 No.lu parselde İlköğretim Tesisi alanının batısı kısmen 846 No.lu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M II pafta, 17412 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22-  Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 L III pafta, 28909 ada, 9 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi,  M29A11C1C Pafta, 31629 Ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A16B1C Pafta, 30812,30813,30814 ve 30815 Adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 21N III Pafta, 24952 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A11C Pafta 21622 ada, 1 nolu parsel ve 21623 ada, 1 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C pafta, 22745 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D pafta, 23036 ada, 3 ve 4  nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A16B Pafta, 5439 ada, 43 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14D Pafta, 2593 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 20230 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 8-9GH pafta, 27652 ada, 32 nolu parsel, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 19, 20 Pafta, 2323, 2324, 2337, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348 ve 2349 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Gödene Mahallesi, M28C04A Pafta, 27318 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Güney Meram İmar planı içerisinde bulunan, Büyükkovanağzı Mahallesi, 16 K IV pafta, 2503 ada, 100 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B ve M28B10C pafta, 2233 ada, 341 ve 358 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 13624 ada, 4441, 4442,…, 4448 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B3C Pafta, 29421 ada, 185,186 ve 187 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- 6360 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin 18. fıkrası kapsamında sorumluluk alanlarına dahil olan yerlerde yatırım ve hizmet yapılması amacıyla KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait teklifin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Akyokuş Rekreasyon Alanı Projesinin, Beyşehir Çevreyolu civarını kapsayan 1. Etap Uygulama Projesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Büyükşehir sınırlarında bulunan Meydan, Bulvar, Cadde,Yol sokak v.b.lerinin Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir kapsamındaki İlçe Belediyeleri arasında dağılımının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe raporunun aynen kabulüne,

43- Belediyemizce “Sosyal Kart” verilen ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına toplu ulaşım araçlarında farklı ücret uygulanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin yeniden görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza ait Kuruluş; Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yapacağı ihalelerde belirtilen kriterlere riayet etmeyen istekli ve yüklenicilerin ihale dışı bırakılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L I pafta, 16137 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29 A 14 C pafta, 1490, 1491 ve 1509 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Bosna Hersek Mahallesindeki Gençlik Merkezi içindeki Z-01 nolu Kafeterya ve Z-03 nolu Sosyal Tesisin işletme hakkının Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San.Tic.A.Ş.ne devredilmesine dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.55’de son verilmiştir.