BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak “İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü” kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2- Belediyemizin misafiri olarak Şehrimize gelen ziyaretçiler için “Misafir Elkartı” uygulamasına geçilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Personele ait Elkartların Aylık sınırsız tam abonman Elkartı tarifesine çevrilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Altyapı Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Birimlerin görev ve çalışma yönetmeliklerinde yer alan sicile ait hükümlerin güncellenerek değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Musalla bağları mahallesindeki gayrimenkule Eğitim Konaklama ve Personel Yemekhanesi yapılabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile  Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Şükran Mahallesinde bulunan gayrimenkulün satın alınmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2B, M29A07A1A, M29A07A1B M29A07A1C ve M29A07A1D paftalar, 847 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D3A ve M29A06D3B pafta, 2530 ada, 17 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, M29A11A1C pafta, 31233 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B ve M29A13C4C paftalar, 24623 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C4D pafta, 19017 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A12A2A, M29A12A2B, M29A12A2C, M29A12A2D, M29A12A3B, M29A12B1D, M29A12B4A paftalara isabet eden alana yapılan nazım imar plan tadilatına uygun Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Meram İlçesinde, Ateşbaz-ı Veli Türbesi alanında kalan Orgeneral Tural Mahallesi, 17-J-IV pafta, 20230 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Selçuklu İlçesinde, 8 adet Trafo Alanının park, otopark vb. yerlere yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L III pafta, 14474 Ada, 1 Parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2012 gün ve 711 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,19- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K III/23 L IV paftalar, 18169 Ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 24 N II/24 O I paftalar, 23518 ada, 1-3 ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L I pafta, 16137 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi 30 L II-III ve 30 M I-III-IV paftalar, 646, 1151, 383 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 20 L IV pafta, 3466 ada, 359, 360, 361, 362, 364, 365 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 23 M II pafta, 13752 ada, 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25 -Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 J II pafta, 18453 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 859 ve 860 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Küçük Kumköprü Mahallesi, M29A11D pafta, 25150 ada, 3 ve 6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M 29 A11A4C ve M29A11D1B paftalara isabet eden, Aslanlı Kışla Cad. ile Köprübaşı cad. arasında kalan bölgede plan düzenlemesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi sınırları içerisinde Katı Atık Alanı düzenlenmesi ile ilgili ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi, 18-19 LM imar paftası içerisinde Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, 198 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin16.11.2012 tarih ve 798 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planı tadilatına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde, Hızlı Tren Projesi aşamasında Azarbeycan Caddesi ile mevcut Gar Alanına kadar uzanan Demiryolu hattının 41 metrelik koridor ayrılması ile ilgili ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde, 353 ada 23, 24 parsel, 1129 parsel çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B10C3D pafta, 2226 ada ve 258 parselde yapılan İmar Planı’na itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe Belediye sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Büyükşehir sınırlarında bulunan Meydan,Bulvar, Cadde,Yol sokak v.b.lerinin Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir kapsamındaki İlçe Belediyeleri arasında dağılımının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Kariyer Merkezi Biriminin kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- 2013 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması, kadro unvan ve dereceleri ile ücretlerinin tespitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Alo Cenaze Hizmetlerinin Konya İli Mülki sınırları dahilinde ücretsiz olarak yerine getirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneğine üye olunması ve üyelik süresince üyelik aidatlarının ödenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Belediyemizce “Sosyal Kart” verilen ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına toplu ulaşım araçlarında farklı ücret uygulanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin yeniden görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Belediyemiz ve Telekom Genel Müdürlüğü arasında yapılması tasarlanan “Dijital Şehir Konya İş Birliği Protokolünün” imzalanmasına esas olmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza ait Kuruluş;Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yapacağı ihalelerde belirtilen kriterlere riayet etmeyen istekli ve yüklenicilerin ihale dışı bırakılması hususunun görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29 A 14 C pafta, 1490, 1491 ve 1509 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20433 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 2 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere nakdi kredi kullandırılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

52- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.30’da son verilmiştir.