Gündem (11 Şubat 2013)

1- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak “İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü” kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Belediyemizin misafiri olarak Şehrimize gelen ziyaretçiler için “Misafir Elkartı” uygulamasına geçilmesine dair (Bilgi İşlem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Personele ait Elkartların Aylık sınırsız tam abonman Elkartı tarifesine çevrilmesine dair  (Bilgi İşlem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Altyapı Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Birimlerin görev ve çalışma yönetmeliklerinde yer alan sicile ait hükümlerin güncellenerek değiştirilmesine dair (Hukuk Müşavirliğine ait) teklifin görüşülmesi,

6- Musalla bağları mahallesindeki gayrimenkule Eğitim Konaklama ve Personel Yemekhanesi yapılabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile  Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılmasına dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Şükran mahallesinde bulunan gayrimenkulün satın alınmasına dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2B, M29A07A1A, M29A07A1B M29A07A1C ve M29A07A1D paftalar, 847 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D3A ve M29A06D3B pafta, 2530 ada, 17 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, M29A11A1C pafta, 31233 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B ve M29A13C4C paftalar, 24623 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C4D pafta, 19017 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A12A2A, M29A12A2B, M29A12A2C, M29A12A2D, M29A12A3B, M29A12B1D, M29A12B4A paftalara isabet eden alana yapılan nazım imar plan tadilatına uygun Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesinde, Ateşbaz-ı Veli Türbesi alanında kalan Orgeneral Tural Mahallesi, 17-J-IV pafta, 20230 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Selçuklu İlçesinde, 8 adet Trafo Alanının park, otopark vb. yerlere yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L III pafta, 14474 Ada, 1 Parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2012 gün ve 711 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K III/23 L IV paftalar, 18169 Ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 24 N II/24 O I paftalar, 23518 ada, 1-3 ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L I pafta, 16137 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi 30 L II-III ve 30 M I-III-IV paftalar, 646, 1151, 383 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 20 L IV pafta, 3466 ada, 359, 360, 361, 362, 364, 365 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 23 M II pafta, 13752 ada, 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25 -Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 J II pafta, 18453 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 859 ve 860 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Küçük Kumköprü Mahallesi, M29A11D pafta, 25150 ada, 3 ve 6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M 29 A11A4C ve M29A11D1B paftalara isabet eden, Aslanlı Kışla Cad. ile Köprübaşı cad. arasında kalan bölgede plan düzenlemesinin görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi sınırları içerisinde Katı Atık Alanı düzenlenmesi ile ilgili ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi, 18-19 LM imar paftası içerisinde Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, 198 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin16.11.2012 tarih ve 798 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planı tadilatına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde, Hızlı Tren Projesi aşamasında Azarbeycan Caddesi ile mevcut Gar Alanına kadar uzanan Demiryolu hattının 41 metrelik koridor ayrılması ile ilgili ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde, 353 ada 23, 24 parsel, 1129 parsel çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B10C3D pafta, 2226 ada ve 258 parselde yapılan İmar Planı’na itirazın görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe Belediye sınırları içerisinde nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu yapılmasına dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- Büyükşehir sınırlarında bulunan Meydan,Bulvar, Cadde,Yol sokak v.b.lerinin Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir kapsamındaki İlçe Belediyeleri arasında dağılımının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,