BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- 2013 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve net ücretlerinin  tespitine dair teklifin aynen kabulüne,

2- 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Zabıta ve İtfaiye personeline fazla çalışma ücretinin ödenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulmasına dair teklifin aynen kabulüne,

4- Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılında uygulayacağı Tatil Günleri İşyeri Açma Ruhsat Harcı tarifesinin yeniden görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifesinde düzeltme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu aynen kabulüne,

6- Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki Akaryakıt İstasyonu ve Yıkama Yağlama yeri ile Kapalı Otoparkın 10 yıl müddetle kiraya verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- “Konya Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik” hazırlanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneğine üye olunması ve üyelik süresince üyelik aidatlarının ödenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,9- Meram Belediyesi 2013 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Türkiye Beyaz Ay Derneği Konya Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında Özürlü Kariyer Merkezi Projesi faaliyetlerinin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığına protokol yapmak üzere yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- 6360 sayılı kanun gereğince kanunun Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile adres ve numaralandırma, Kent Bilgi Sistemi, yazılım, sistem analizi ve tasarımı, fizibilite ve etüd, halihazır harita, ortofoto, sayısallaştırma çalışmalarını yürütebilmesi için gerekli olacak danışmanlık, mal, hizmet ve yapımların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- 6360 sayılı kanunun Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile İl Çevre Düzeni Planının yapılması için danışmanlık, mal, hizmet ve yapım alımlarının temin edilmesine  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Belediyemizce “Sosyal Kart” verilen ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına toplu ulaşım araçlarında farklı ücret uygulanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- İmar Planı Yapılmasında ve Değişikliğinde, Uyulması Gereken İlkeler ile Usül ve Esasların belirlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- 9 ncu  5 yıllık  imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesinde yapılan imar planı, Konya 1. İdare Mahkemesince iptal edildiğinden plansız kalan alanda imar planı yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesinde yapılan imar planı, Konya 1. İdare Mahkemesince iptal edildiğinden plansız kalan alanda imar planı yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yeni ve Mezbaha Mahallelerinde, yapılan imar planı, Konya 1. İdare Mahkemesince iptal edildiğinden plansız kalan alanda imar planı yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L III, 28 M IV pafta, 32188 ada,1 parsel ve 32189 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi,  L29 D16 D pafta, 452 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde, Tramvay güzergahı ile ilgili revizyonun imar planına işlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Konya ile Çin’in Yangzhou Şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- (Büyükşehir) Meram İlçesi Yorgancı ve Dere Mah. M28B14D ve M28B19A paftalara isabet eden bölgede Park ve Rekreasyon Alanı düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Bosna Hersek mezarlığındaki mezar  taşları için projeye uygun tek tip mezar taşı uygulamasına geçilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin yeniden görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Belediyemiz ve Telekom Genel Müdürlüğü arasında yapılması tasarlanan “Dijital Şehir Konya İş Birliği Protokolünün” imzalanmasına esas olmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza ait Kuruluş; Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29 A 14 C pafta, 1490, 1491 ve 1509 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02C4C, M29A02C4D, M29A07B1A paftalar, 26309 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi çakmak Mahallesi, 26312 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L 29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20433 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 2 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Adnan Menderes ve Karatay Hali içinde bulunan otoparkların işletme hakkının Konbeltaş Konya İnş. Taş. Hiz. Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ye devredilmesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.50’de son verilmiştir.