GÜNDEM (14 Ocak 2013)

1- Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılında uygulayacağı Tatil Günleri İşyeri Açma Ruhsat Harcı tarifesinin yeniden görüşülmesine dair  (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifesinde düzeltme yapılmasına dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki Akaryakıt İstasyonu ve Yıkama Yağlama yeri ile Kapalı Otoparkın 10 yıl müddetle kiraya verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- 2013 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve net ücretlerinin  tespitine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Zabıta ve İtfaiye personeline fazla çalışma ücretinin ödenmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- “Konya Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik” hazırlanması için (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7-  Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneğine üye olunması ve üyelik süresince üyelik aidatlarının ödenmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Meram Belediyesi 2013 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Türkiye Beyaz Ay Derneği Konya Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında Özürlü Kariyer Merkezi Projesi faaliyetlerinin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığına protokol yapmak üzere yetki verilmesine dair (Sağ. ve Sos. Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- 6360 sayılı kanun gereğince kanunun Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile adresle numaralandırma, Kent Bilgi Sistemi, yazılım, sistem analizi ve tasarımı, fizibilite ve etüd, halihazır harita, ortofoto, sayısallaştırma çalışmalarını yürütebilmek amacıayla alınacak danışmanlık, mal, hizmet ve yapımların görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- 6360 sayılı kanunun Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile İl Çevre Düzeni Planının yapılması için danışmanlık, mal, hizmet ve yapım alımlarının temin edilmesine  dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Belediyemizce “Sosyal Kart” verilen ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına toplu ulaşım araçlarında farklı ücret uygulanmasına dair (Bilgi İşlem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- İmar Planı Yapılmasında ve Değişikliğinde, Uyulması Gereken İlkeler ile Usül ve Esasların belirlenmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- 9 ncu  5 yıllık  imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesinde yapılan imar planı, Konya 1. İdare Mahkemesince iptal edildiğinden plansız kalan alanda imar planı yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesinde yapılan imar planı, Konya 1. İdare Mahkemesince iptal edildiğinden plansız kalan alanda imar planı yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yeni ve Mezbaha Mahallelerinde, yapılan imar planı, Konya 1. İdare Mahkemesince iptal edildiğinden plansız kalan alanda imar planı yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L III, 28 M IV pafta, 32188 ada,1 parsel ve 32189 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi,  L29 D16 D pafta, 452 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde, Tramvay güzergahı ile ilgili revizyonun imar planına işlenmesinin görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Konya ile Çin’in Yangzhou Şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,