BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- Teftiş Raporunda belirtilen hususlarda yapılacak işlemler için Meclis bilgilendirildi.

2- Açık Cezaevi Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Ateşbazı-ı Veli Türbesi, Tahir Paşa Camii, asmalı Hatıp Sultan Camii, Ali Gav Medresesi, Bulgur Dede Türbesi, Cemel Ali Dede Türbesi, Kapu Cami, Aziziye Cami ve Bedesten Çarşısı Restorasyon işleri için ilgili kurumla protokollerin yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak “Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü” kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Plan Altlığının tek bir koordinat sistemine dönüştürülmesi ve uygulamada koordinat birliğinin sağlanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Konya ile Yemen’in Aden şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Konya ile Tacikistan’ın Kulob  şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Konya Büyükşehir Belediyesi ile Tunus’un Sfax Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Konya ile Hindistan’ın Rajasthan Eyaletinde bulunan Ajmer şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarında günlük ve haftalık abonman elkartı uygulamasına geçilmesi ile uygulanacak fiyatların belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Fiber Optik kablo haberleşme ağı hizmetleri ve elkart teknik servis işlerinde kullanılmak üzere 1 adet panelvan minibüs türü araç alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Belediyemizin iştiraki olan şirketlere kiraya verilecek gayrimenkullerin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yapacağı ihalelerde belirtilen kriterlere riayet etmeyen istekli ve yüklenicilerin ihale dışı bırakılması hususunun görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Bosna Hersek mezarlığındaki mezar  taşları için projeye uygun tek tip mezar taşı uygulamasına geçilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin yeniden görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Belediyemiz ve Telekom Genel Müdürlüğü arasında yapılması tasarlanan “Dijital Şehir Konya İş Birliği Protokolünün” imzalanmasına esas olmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Karatay İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, M29A11C4C pafta, 25673 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Karatay İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, M29A11C3D pafta, 5409 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Mahallesi, M29A11C1A pafta, 31662 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, M29A11A2A pafta, 3765 ada, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 3766 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11D3B pafta, 25690 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Karatay İlçesi, Hacıibali Mahallesi, M29A16A2B pafta, 5238 ada, 31 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, M29A11A3D pafta, 25649 ada, 6 ve 10 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram İlçesi, Kozağaç, ve Arif Bilge Mahallelerinde trafo yeri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,29- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M 29 pafta, 1041 nolu parselde yapılan, ilave imar planı iptal edilmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahalle, 2-P-II ve 2-P-III pafta, 145 ada, 1 No.lu parsel, 146 ada, 1 No.lu parsellerin güneyindeki park alanları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Meram İlçesi, Çayırbağı Köyü, M28 pafta, 328 ada, 45 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Meram Belediye sınırları içerisinde kalan ve imar planındaki yoğunluğa göre inşaat alanları  120 m²’nin altında kalan parseller ile ilgili plan notunun iptal edilmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16 H II (kad.265) pafta, 737 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Meram İlçesi, sınırları içerisinde 3. derece doğal sit alanlarda plan notunun ilave edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 16 K I pafta, 37507 ada. 4, 5, 6, ve 7 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 19 K IV pafta, 28951 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 K II pafta, 17435 ada, 12 parselde yapılan Nazım İmar Planına uygun olarak, uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J II, III, 25K IV paftalara isabet eden alanda (Kelebekler Vadisi) yapılan Nazım İmar Planına uygun olarak, uygulama imar planının görüşülmesi ne dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11 D1A (kad.75) pafta, 818 ada, 102 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29 A 14 C pafta, 1490, 1491 ve 1509 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5827 ada. 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02C4C, M29A02C4D, M29A07B1A paftalar, 26309 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahahallesi, M29 A12A, M29 A12B paftalara isabet eden alanda nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M 29A4 (kad.14) pafta, 533 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi, 16 F II paftaya isabet eden, Koski Tesisi (Su Depolama ve Paketleme Ünitesi) alanın genişletilmesiile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M 28B18 C, M28B 23 A, M28B 23 B, M28B 24 A Paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J II pftata, 14791 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesi, L28 C18 D paftaya isabet eden alanda, KOSKİ Genel Müdürlüğünün plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, M28 B14 A ve M28 B14 B paftalara isabet eden alanda nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesinde Kültür Parkı içerisinde trafo tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza ait Kuruluş; Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Karatay İlçesi, Başak Mahallesi, M29A14D3C, M29A19A2A, M29A19A2B, M29A119A2C ve M29A19A2D paftalar, 24641, 21642, 21643, 21644, 21645, 21646, 21647 ve 21648 adalara isabet eden alanlar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15B3C pafta, 916 ada, 57 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J II/25 K I paftaya isabet eden alanda, Park imarlı alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 15 pafta, 3104 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi çakmak Mahallesi, 26312 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 L I pafta, 19494 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L 29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20433 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına parsel büyüklükleri ile ilgili plan notu ilave edilmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay  İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5752 ada, 2 parsel ve 5751 ada, 12 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 29 N I pafta, 18032 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 2 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II (kad:160) pafta, 2681 ada, 52 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- Yeni açılacak bir caddeye Tacikistan Caddesi isminin verilmesine dair önerge teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.55’de son verilmiştir.