BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- Sahib-i Ata Mah. Furgandede Cad. üzerinde bulunan barakaların tahliye edilmelerine dair teklifin aynen kabulüne,

2- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Libyalı Muhammed El Muhtar ve Yemenli Kadın Hakları Savunucusu ve Nobel Barış Ödülü sahibi Tevekkül Karaman’a Fahri Hemşehrilik beratı verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

4- Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılı PerformansProgramının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Karatay Belediyesinin 2013 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Meram Belediyesinin 2013 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Selçuklu Belediyesinin 2013 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılında uygulayacağı vergi ve harç tarifelerine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Aslım Mevkii 2494 ada, 6 parsel nolu arazinin 415712 m2.lik kısmında bulunan Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Depolama Tesisinin 10 yıllığına kiralanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Mengüç caddesi ve mücaviri ile ilgili bölgede satın alma ve kamulaştırma hususunda encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Konya ile Nijer’in Agadez Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Kısa adı UCLG’ olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’na üye olunması ve yıllık üyelik aidatlarının ödenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza ait Kuruluş; Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Karaaslandede Mahallesi, M29A16C3D ve M29A16C4C imar paftalarında, 31500 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, M28B15B3B imar paftasında, 15100 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2C ve M29A11B2D imar paftalarında, 162858, 16259, 16260, 16262, 16263, 16264, 16265, 16266, 16267, 18857, 18858, 18859, 18860,18861, 18862, 18863 adalar, 2317 ada, 4 ve 6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Karatay İlçesi, Başak Mahallesi, M29A14D3C, M29A19A2A, M29A19A2B, M29A119A2C ve M29A19A2D paftalar, 24641, 21642, 21643, 21644, 21645, 21646, 21647 ve 21648 adalara isabet eden alanlar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Karatay İlçe sınırları içerisinde 4 adet trafo yerleri ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D1C, M29A11D1D, M29A11D4A ve M29A11D4B paftalar, 5201 ada, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ve 22 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Karatay İlçesi, Kocabekir Mahallesi, M29A11D4B pafta, 5040 ada, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 54, 55 ve 60 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Karatay İlçesi, Aziziye ve Çelebi Mahalleri, Aslanlıkışla, Ali Ulvi Kurucu, Şeyh Ulema Recepağa ve Sarı Hasan caddeleri arasında kalan bölgede; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2012 tarih ve 575 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına göre yapılan uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17-K-I pafta, 17480 ada, 5 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 18-L-IV pafta, 346 ada, 5 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29 pafta, 143 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15-K-IV pafta, 27785 ada, No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-J-I ve 14-J-II pafta, 27087 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Meram İlçe sınırları içerisinde 6 adet trafo yerleri ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 J II-III/27 K I-IV pafta, 6249, 6250, 6251 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III/24 N IV/23 N I/23 M II pafta, 17865 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K II paftaya isabet eden alanda bulunan Park ve BHA imarlı alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J II/25 K I paftaya isabet eden alanda, Park imarlı alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L III paftaya isabet eden, 28411 nolu adanın güneyinde kalan Park imarlı alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, 8 Mahalle olarak adlandırılan bölgede imar planı plan notları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L I pafta, 16205 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L IV pafta, 19867 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M III pafta, 16539 ada, 26 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Selçuklu İlçesi, Hacı Kaymak Mahallesi, 19 K IV pafta, 2958 ada, 12 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, L29-d-14-d-4-a, L29-d-14-d-4-d, L29-d-13-c-3-b pafta, 30035 ada, 1 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 K II pafta, 5329, 5330 ve 8659 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 847 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 15 pafta, 3104 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi çakmak Mahallesi, 26312 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M 29A13D2C, M 29A13D3B, M 29A13C4A paftalar 5755 ada, 200 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahalle sınırları içerisinde yer alan, mevcut Antalya çevre yolunun plana işlenmesi ile ilgili yapılan plan tadilatına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 12 N I, IV, 12M II, III imar paftaları, 27886 ada, 4 ve 7 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M 28 C 2 pafta, 105 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 69 pafta, 3001, 3002….3017 parseller ile ilgili nazım imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 M I, 27 M IV paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 I -I, 19 I- IV ve 19 H II paftalar, 8550 ile 8551 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi 31 N III pafta, 17934 nolu adada bulunan Sosyal Tesisi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesinde bulunan Tarihi Kent Meydanı Kültür Park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 L I pafta, 19494 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L 29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yeni İstanbul Caddesi üzerinden I. Organize Sanayi girişini yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20433 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 K II pafta, 21119 ada 1 nulu parsel ve 21160 nolu 1 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde, L 29D21A2D ve L 29D21A3A paftalara isabet eden alanda kavşak düzenlemesi yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M 28B14B, M 28 B15A, paftalara isabet eden alanda, nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, 25 J II, III ve 25 K IV paftalara isabet eden Rekreasyon alanı BHA ve Spor Tesisleri alanının (Kelebekler Vadisi) yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi,22 K II pafta, 4579 ada, 53 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- Konya Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem İşletmesinde kullanılmak üzere 60 adet Tramvay, yedek parça ekipman alımı ve ilave tramvay hattı için Bankalardan 188.000.000.-EUR’ya kadar veya muadili TL. kredi kullanılması amacıyla Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A ve M29A11D1B paftada Mevlana Külliyesi ve Sultan Selim Camisi Çevre Düzenlemesi ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- Karatay İlçesi, Şems Tebrizi Mahallesi, M28B15B3C pafta, 916 ada, 57 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- Üçler Mezarlığı ile Mevlana Kültür Mer. kuzeyindeki alanda “Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve uygulamasının Karatay Belediyesince yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- Meram Belediyesi sınırları içerisinde Abdülaziz, …mahallelerindeKentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- Meram Belediyesi sınırları içerisinde Muradiye, … mahallelerindeKentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2B, M29A06B2C, M29A07A1A ve M29A07A1D paftalar, 854 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3A, M29A11C3D, M29A11C4B ve M29A11C4C paftalar, 5389 ada, 7, 8 ve 54 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 144, 145 ve 30991 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, M29A11A1D ve M29A11A4A paftaları, 25996 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- Meram İlçesi, Doğu Hadimi Mahallesi, 14-L-II pafta, 17259 ada, 1 No.lu parsel, 17728 ada, 2 ve 3 No.lu parsel, 17271 ada, 2 No.lu parsel, 17260 ada, 12 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76-Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 22 L II pafta, 7616 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K II pafta, 14386 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- (Büyükşehir Belediyesi) 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına parsel büyüklükleri ile ilgili plan notu ilave edilmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- (Büyükşehir Belediyesi) Karatayİlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5752 ada, 2 parsel ve 5751 ada, 12 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 29 N I pafta, 18032 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 2 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II (kad:160) pafta, 2681 ada, 52 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83- Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A12A pafta, 2494 ada ve 3-5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi,17 J IV, 17 K IV, 16 J II ve 16 K I paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N 2 pafta, 29248 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 7 pafta, 528, 704 ve 705 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.35’de son verilmiştir.